toegang vanaf openbare weg verhinderen door afsluiting

HugoV
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

toegang vanaf openbare weg verhinderen door afsluiting

#1 , 7 maand 1 week geleden (10 jul 2018 12:46)

Een perceel grond palende aan de openbare weg wordt "plots" afgesloten door een buurman zonder enige communicatie. Dit wordt vastgesteld door een boer die dat perceel grond gebruikt er er dus plots geen toegang meer toe heeft.
De afspanning staat tegen de verharde rand van de openbare weg.
Dit perceel grond wordt sinds de jaren '70 gebruikt door een landbouwer.
De buurman die de afspanning plaatste geeft geen enkele (zinnige reden) voor deze daad, behalve de loze bewering dat dat strookje grond zijn eigendom is ... wat hij niet kan bewijzen (en onjuist is trouwens) . Intussen heeft ie de landmeterpalen verplaatst tot achter de omheining.
Mondeling valt er niet over te praten , aangetekende schrijvens halen niks uit ...
Inschakelen gemeente haalt niks uit, PV laten opmaken door Politie ... wat doe je daarmee behalve een PV nr krijgen
Blijkbaar kan je zomaar iemand zijn grond van de openbare weg afsluiten en mag je zelf niet eens die afspanning verwijderen ...

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
eylis
Berichten: 7386

#2 , 7 maand 1 week geleden (10 jul 2018 13:04)

Ik begrijp dat de landbouwer de grond pacht sedert de jaren 70. Hij heeft die pacht-overeenkomst met de eigenaar besloten. Dan moet je nakijken of die grond nog steeds in bezit is van de oorspronkelijke eigenaar. Of dat de grond daarna doorverkocht is. Wat is de functie van de buurman? Beweert hij dat hij eigenaar is? En van wat? Enkel een stroookje grond tussen de landbouwgrond en de openbare weg. Wie wat beweert moet dat bewijzen. Voor landbouwgrond bestaat wel een specifieke wetgeving en (naar ik meen) moet een landbouwgrond waaruit blijkt dat die reeds geruime tijd door een landbouwer gepacht en bewerkt wordt, ten allen tijde toegang toegelaten worden voor bewerking van de grond. Dus kijk na op het kadaster wie eigenaar is van wat. Als de buurman gefoefeld heeft met de grenspalen en niet de eigenaar is van dat strookje, mag je de palen verwijderen. Want dan heeft hij zijn spullen achtergelaten op de gtond van iemand anders. Is hij wél eigenaar van een strookje grond tussen de landbwougrond én de openbare weg, dan nog is hij volgens het landbouwrecht verplicht de boer toegang te verschaffen over dat strookje.(overgangsrecht landbouwgrond)

scorpioen
Berichten: 8132
Juridisch actief: Ja

#3 , 7 maand 1 week geleden (10 jul 2018 13:06)

Dat wordt een zaak voor de (vrede)rechter. Er zijn verschillende mogelijkheden.
- de eigenaar van het perceel dat door de landbouwer gebruikt wordt kan misschien een bezitsvordering instellen als hij tot nu het bezit van het perceel had dat nu door de buurman is ingenomen;
- de eigenaar kan misschien een afpaling vorderen;
- de landbouwer en de eigenaar kunnen een uitweg vorderen;
Advocaat raadplegen

Reclame

Inazuma
Berichten: 3786
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#4 , 7 maand 6 dagen geleden (11 jul 2018 21:36)

Afspanning weghalen en bij buurman zetten

HugoV
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#5 , 7 maand 6 dagen geleden (12 jul 2018 08:52)

dank u voor de antwoorden , enkele antwoorden
eylis :
1. de kadastrale gegevens bepalen niet gegarandeerd wien de eigenaar is ...
scorpioen :
2. afpalingsplan gevraagd , antwoord ; "ik vermoed dat de scheidingen der eigendommen gekend zijn" , denk dus dat de enige weg via advocaat en dan vredegerecht is.
Inazuma :
3. het recht in eigen handen nemen is altijd gevaarlijk ... (vernieling andermans eigendom) want ingegoten houten afspanning in beton is niet zonder schade te verwijderen

Inazuma
Berichten: 3786
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#6 , 7 maand 5 dagen geleden (12 jul 2018 18:24)

3. het recht in eigen handen nemen is altijd gevaarlijk ... (vernieling andermans eigendom) want ingegoten houten afspanning in beton is niet zonder schade te verwijderen
Dacht meer aan iets verplaatsbaar.

Maar dan nog.


Verplaatsen van grenspalen is ook strafbaar

Art. 545. Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig [euro] tot tweehonderd [euro] of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten dempt, levende of dode hagen afhakt of uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, vernielt; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, verplaatst of verwijdert. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>

Art. 546. Wanneer de feiten, in het vorige artikel omschreven, gepleegd worden met het oogmerk om een bezitsaanmatiging op een erf te plegen, is de straf gevangenisstraf van een maand tot een jaar en geldboete van vijftig [euro] tot tweeduizend [euro]. <W 2000-06-26/42, art. 2, Inwerkingtreding : 01-01-2002>(verwijderen van een afsluiting ook, dus zeker zijn dat de grond NIET van de buurman is 8_) )

Terug naar “Mede-eigendom & Nabuurschap”