Opbouw en aanwenden reservekapitaal

sec052
Topic Starter
Berichten: 29

Opbouw en aanwenden reservekapitaal

#1 , 1 decennium 1 jaar geleden (20 feb 2008 14:29)

Onze VVE bestaat uit vier gebouwen binnen één VVE, dus volgens de statuten één juridische entiteit, maar dus vier gebouwen van amper 10 appartementen, ondergrond met elkaar verbonden door middel van de garage met bergingen en autostaanplaatsen.

Nu alle appartementen bewoond zijn zal aan onze algemene vergadering worden voorgesteld door de huidige RVB om over te gaan tot de opbouw van een reservekapitaal. Over de opbouw ervan hoeven we de medebewoners te overtuigen maar om financiële katers te vermijden toekomstgericht bij gebreken aan liftinstallaties en dak gaat dit m.i. wel lukken. De aanwending daar zie ik wel een probleem in.

Voor de verdeling van de kosten worden sommige zaken per gebouw verdeeld op basis van hun aantal. Dit conform onderstaande bepaling:


'De lasten betreffende de zaken voorwerp van een bijzonder gebruiksrecht zullen omgeslagen worden tussen de mede-eigenaars die er het uitsluitend genot en gebruik van hebben, elk in verhouding tot hun aandelen in de mede-eigendom.
Dit geldt voor alle kosten van verbruik, onderhoud, herstelling verbonden aan de ingangen, hallen, traphallen en trappen, de gangen en sassen in het gebouw.'


Elk van de vier gebouw beschikt over een lift. Stel de lift van gebouw 1 gaat stuk en kost 12.000 EUR. Er is een reservekapitaal opgebouwd van 10.000 EUR.

Gaat men dan:

Mogelijkheid A:
1/4 nemen van het kapitaal, dit toekennen aan gebouw 1 om bij te leggen bij de kost en het saldo laten dragen door de medebewoners. Het aandeel van de bewoners van gebouw 1 in het reservekapitaal bedraagt dan nog 0 EUR. Voor de andere drie gebouwen dus elk voor 2.500 EUR;

Mogelijkheid B:
De totale kostprijs van die lift gewoon uit de centrale pot gaan halen en de rest laten bijbetalen al dan niet door iedereen ofwel door de medebewoners uit het desbetreffende gebouw mede gelet op die bijzondere verdeelsleutel ?

Bijkomende vraag:
Is de opsomming van de werken dak en lift limitatief in de wetgeving of kan deze lijst worden aangevuld ?


Beste dank voor enig uitsluitsel in deze !
Lig[/b]

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Pedro
Berichten: 735

#2 , 1 decennium 1 jaar geleden (23 feb 2008 12:23)

Onze VVE bestaat uit vier gebouwen binnen één VVE, dus volgens de statuten één juridische entiteit, maar dus vier gebouwen van amper 10 appartementen, ondergrond met elkaar verbonden door middel van de garage met bergingen en autostaanplaatsen.

Nu alle appartementen bewoond zijn zal aan onze algemene vergadering worden voorgesteld door de huidige RVB om over te gaan tot de opbouw van een reservekapitaal. Over de opbouw ervan hoeven we de medebewoners te overtuigen maar om financiële katers te vermijden toekomstgericht bij gebreken aan liftinstallaties en dak gaat dit m.i. wel lukken. De aanwending daar zie ik wel een probleem in.

Voor de verdeling van de kosten worden sommige zaken per gebouw verdeeld op basis van hun aantal. Dit conform onderstaande bepaling:


'De lasten betreffende de zaken voorwerp van een bijzonder gebruiksrecht zullen omgeslagen worden tussen de mede-eigenaars die er het uitsluitend genot en gebruik van hebben, elk in verhouding tot hun aandelen in de mede-eigendom.
Dit geldt voor alle kosten van verbruik, onderhoud, herstelling verbonden aan de ingangen, hallen, traphallen en trappen, de gangen en sassen in het gebouw.'


Elk van de vier gebouw beschikt over een lift. Stel de lift van gebouw 1 gaat stuk en kost 12.000 EUR. Er is een reservekapitaal opgebouwd van 10.000 EUR.

Gaat men dan:

Mogelijkheid A:
1/4 nemen van het kapitaal, dit toekennen aan gebouw 1 om bij te leggen bij de kost en het saldo laten dragen door de medebewoners. Het aandeel van de bewoners van gebouw 1 in het reservekapitaal bedraagt dan nog 0 EUR. Voor de andere drie gebouwen dus elk voor 2.500 EUR;

Mogelijkheid B:
De totale kostprijs van die lift gewoon uit de centrale pot gaan halen en de rest laten bijbetalen al dan niet door iedereen ofwel door de medebewoners uit het desbetreffende gebouw mede gelet op die bijzondere verdeelsleutel ?

Bijkomende vraag:
Is de opsomming van de werken dak en lift limitatief in de wetgeving of kan deze lijst worden aangevuld ?


Beste dank voor enig uitsluitsel in deze !
Lig[/b]
jullie zitten in een groep van gebouwen met één splitsingsakte. Dus één syndicus, één vergadering,...

De kosten zijn verdeeld in particuliere onverdeeldheden wat er idd op neer komt dat elk gebouw "haar eigen bijzondere kosten" volgens bv. quotiteiten betaalt.

In se zou is er één reservefonds. Wanneer blok 1 kosten door middel van het RF wil betalen (beslissing algemene vergadering door eigenaars van bok 1) dan wordt voor deze eigenaars hun respectievelijke aandeel in het RF verminderd. Het is vooral aan de syndicus om dit goed op te volgen en correct bij te houden (hij moet o.a. bij eigendomsoverdracht correct kunnen zeggen hoeveel het aandeel van de betreffende eigenaar op dat ogenblik bedraagt dit ongeacht het gegeven dat dit aandeel bij verkoop bij het gebouw blijft). Gemakkelijkheidshalve zou deze kunnen laten beslissen dat elk gebouw een eigen spaarrekening heeft waarop het reservekapitaal per gebouw staat. Wanneer dan blok 1 beslist om het RF te gebruiken, dan blijft dit overzichtelijk. Ook naar intrestuitbetaling toe is dit een eerlijke oplossing.

De wet omschrijft nergens een "lijst" van bepaalde werken. Zij stelt enkel dat behoudens strengere bepalingen in de statuten onroerende werken aan gemeenschappelijke delen met een 3/4de meerderheid dienen te worden beslist. De lijst is dus niet limitatief.

Reclame

Terug naar “Mede-eigendom & Nabuurschap”