versperring van toegangsweg naar achteringang woningen

catumandos
Topic Starter
Berichten: 3
Locatie: brabant

versperring van toegangsweg naar achteringang woningen

#1 , 1 decennium 1 jaar geleden (11 jan 2008 23:38)

Sederd enige tijd neemt een jarenlange sluimerende buur onenigheid grotere proporties.
Situatie : verschillende rijhuizen, met een toegangsweg die vanaf de straat langs een huis naar achter loopt ( 30 m ) om dan parrallel met de straat ,af te draaien achter de huizen ( 50-60m) om dan te eindigen op algemene parking van een appartementsgebouw (moeikijke buur). Het gedeelte van de weg achter de huizen ( 10 tal ) is aan één zijde hiervan eigendom van de moeilijke buur, en over bijna zijn totale lengte bebouwd met een opslagplaats. Het hoekhuis waar de toegangsweg achteraan afdraaid is ook eigendom van moeilijke buur's famillie.
Door tal van vermeende aanvallen op zijn persoon (=moeilijke buur ) en vermeend niet respecteren van eigendomsrecht (van hem of deze van zijn famillie ), besloot moeilijke buur enige tijd geleden op eigen initiatief deze toegansweg naar en van de straat in de bocht aan de zijde van het hoekhuis(eigendom famillie moeilijke buur) extra te versperren met twee opeengestapelde en met steenafval gevulde yzeren bakken (??). Hierdoor en vanaf dat moment is de doorgang in deze bocht amper voldoende voor een wagen , zeer kritiek voor een bestelwagen en onmogelijk voor een vrachtwagen enof wagen met aanhangwagen.
Moelijke buur heeft gelijk als deze beweerd dat deze bakken , in de bocht, op de familiale eigendom staan van het betreffende hoekhuis. Ware het niet dat deze bocht in het verleden tot tweemaal toe door vader van moeilijke buur verbreedt werd in de afdraairichting. Dit om zelf met een vrachtwagen door te kunnen voor leveringen en voor de latere bouw van appartementswoning +10 jaar geleden.
Volgens de bouwplannen zou de muur van de opslagplaats en de afspanning die op dezelfde lijn verder loopt langs een zijde van deze toegangsweg al bijna voor een halve meter buiten de scheiding te zijn gebouwd. Deze weg zou van in het midden naar eenieders eigendom 1,5 m breedt moeten zijn. Naar de opslagplats is deze maar 1,2....m.
VRAAG : Kan moelijke buur na meer dan 20 Jaar zomaar deze extra verbreding uitgevoerd door eigen famillie in twee fazen zomaar terugbrengen naar een oorspronkelijke situatie ( 20 of meer jaar geleden).
En alzo een bereikbaarheid te ontnemen en zeker fel te bemoeilijken voor alle voertuigen groter en langer dan een normale personenauto. En uitgerekend dit NU gebeurd , nu moeilijke buur enof appartementshuurders, en uitsluitend deze(n), de mogelijkheid aangeboden krijgen toegang naar en van de parking te krijgen via een andere privé weg ,indien nodig.
Welke zijn de wettelijke rechten van ons ,verschillende buurtbewoners, om alsnog op een normale manier deze toegangsweg te kunnen gebruiken naar onze respectievelijke garageboxen, en zelfs indien nodig met een vrachtwagen indien vebouwingen, renovaties willen plaatsvinden.

Reclame

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.