reeds gestorte provisies

roharro
Topic Starter
Berichten: 13429
Juridisch actief: Ja
Locatie: Plopsaland

reeds gestorte provisies

#1 , 6 jaar 8 maand geleden (07 mei 2012 22:26)

Bij de laatste AV werd beslist dat de maandelijkse provisie 100 EUR bedraagt. Ik betaal steeds de provisie voor een volledig jaar ineens, voor verschillende appartementen (dus 1200 EUR p/appartement).
Enkele weken na de AV was er een buitengewone AV om de syndicus af te zetten. Wat ook gebeurde en een nieuwe syndicus werd aangesteld. Heden ontvang ik een schrijven van die nieuwe syndicus om vanaf nu de maandelijkse provisie op een andere rekening te storten (nieuwe rekening VME). Dat is nu ineens 150 EUR ipv 100 EUR (nooit beslist door een AV!!!) en wat erger is: hij wil dat ik dat bedrag vanaf nu tot einde jaar volledig betaal niettegenstaande ik al voor een jaar vooruit had betaald.

Hij zegt dat hij niet anders kan handelen omdat de vorige syndicus geen details heeft gegeven over mijn tegoed.
Aangezien het meerdere appartementen betreft is dat bedrag echter geen peanuts.....

Dergelijk handelen heb ik nog nooit meegemaakt in mijn eigenaars-lijdensweg....dit kan toch niet???
Iedere wijze uil is ooit een uilskuiken geweest.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Luc
Berichten: 1894
Locatie: Evere

#2 , 6 jaar 8 maand geleden (08 mei 2012 06:53)

U heeft in principe betaald aan de VME en niet aan de syndicus.

In de marge: ben je zeker dat de titularis van de bankrekening de VME was en niet de syndicus? Het feit dat je vermeldt dat dient betaald te worden op een nieuwe rekening doet bij mij een oranje licht branden: is het zeker dat de vorige bankrekening op naam staat van de VME. idem voor de nieuwe.

Uit een heel concrete ervaring (uitvoering van een vonnis in 2007 door een syndicus aangesteld door de Vrederechter) kan ik stellen dat als de volmachten over een bankrekening niet kunnen gewijzigd worden dan met de toelating van de ex-syndicus, dan is het zeer waarschijnlijk dat het hier niet gaat om een bankrekening van de VME.

Het probleem van de tussenafrekening bij de overgave/overname van de kas van de VME werd wettelijk geregeld in 2010.

Beknopt komt het erop neer dat de oude syndicus 30 dagen de tijd heeft om alles over te maken (geld & archief & tussenafrekening & lopende dossiers verzekering, niet betaalde facturen, ... ).

Zo de ex-syndicus halsstarrig is, kan eventueel een kort geding aangespannen worden vanaf de 31ste dag door de nieuwe syndicus in naam van de VME tegen de oude. Reeds éénmaal meegemaakt en het was efficiënt.

De nieuwe syndicus kan wel eigenmachtig, maar op zijn risico, gebaseerd op Art. 577-8 § 4 4 BW, een bijkomend voorschot opeisen bij de mede-eigenaars, zo blijkt dat de liquiditeittoestand van de VME ontoereikend is.

Hij dient dat expliciet, gedetailleerd en schriftelijk te motiveren in zijn brief aan de stemgerechtigde leden van de AV. Daar dit op die wijze een beslissing is van de VME, is die enerzijds direct uitvoerbaar en kan anderzijds daartegen "beroep" aangetekend worden bij de Vrederechter. Concrete jurisprudentie terzake in mijn bezit (vonnis van 2002).

Voor elke andere beslissing van de nieuwe syndicus, gebaseerd op Art. 577-8 §4 4°BW, dient hij actie te ondernemen zo hij meent recht in zijn schoenen te staan, maar wel zijn risico. In de marge: ben je zeker dat de nieuwe syndicus correct verzekerd is voor zijn BA?

Suggestie:

Stuur een diplomatiek, beleefd, maar assertief briefje/mail naar de nieuwe syndicus, waarbij je de beslissingen van de AV over de voorschotten van 2012 oplijst voor wat betreft de prvatieve kavels waarvoor je steemgerechtigd lid bent van de AV (Art. 577-6 §1 BW), meldt wanneer je betaald hebt (bedrag, datum en nr. bankrekening) en meent dat je voldaan heb aan je verplichtingen tegenover de VME. En dat je zal gevolg geven aan expliciete, rechtmatige, regelmatige, ... beslissingen die voldoen aan Art. 577-8 §4 3° of 4°.

Reclame

Terug naar “Mede-eigendom & Nabuurschap”