probleem met syndicus na erfenis

beester
Topic Starter
Berichten: 18

probleem met syndicus na erfenis

#1 , 7 jaar 6 maand geleden (18 jul 2011 21:23)

Hoi allemaal, graag wat hulp ivm volgende zaak.

Mijn moeder overleed 16 maart 2010. Ze woonde in een appartement dat op 7 juni 2010 verkocht is. Ik heb een vraag ivm de onrechstreekse communicatie van de syndicus van het appartementsblok waar mijn moeder gedeelde eigenaar van was.

Na het overlijden van mijn moeder ontvang ik begin mei 2010 onrechstreeks een afrekening van de syndicus voor het jaar 2009. Met onrechstreeks bedoel ik dat de post tem verkoop vh appartement nog altijd besteld werd op het appartement op naam van mijn moeder. Ik betaal deze afrekening met juiste referentie en stuur nog een bevestigings mail naar de syndicus waar ik mij identificeer als erfgenaam van mijn moeder en dat ik de afrekening heb voldaan.

Op 7 juni wordt de akte verleden van het appartement en op dat moment wordt door mijn notaris meegedeeld dat hij de syndicus heeft gecontacteerd ivm de verkoop van het appartement maar dat deze niet heeft gereageerd.

Fastforward naar afgelopen week, juli 2011. Ik krijg van de nieuwe eigenares van het appartement een kopij in handen van het schrijven van de syndicus aan haar. In dit schrijven berekent hij de afrekening van het jaar 2010. De begeleidende brief vermeldt het volgende:

Beste,

We zullen de opsplitsing maken tussen u (nieuwe eigenaar) en ex eigenaar (mijn moeder en onrechstreeks ik). Deze verhuis is blijkbaar over het hoofd gezien waarvoor onze excuses.

De afrekening wordt opgesplitst volgens aantal 12den waarvan u eigenaar was dus u betaalt 7/12den van de afrekening en exeigenaar 5/12den

De afrekening is hoog omdat de familie exeigenaar de vorige afrekening van 2009 nog niet betaalde, dit saldo wordt bij u verminderd.

Bezorgt u de afrekening aan familie ex eigenaar?


Mijn vraag is wat moet ik hier mee, hoe pak ik dit aan?

- ik heb de afrekening betaald (2009). Er wordt door de syndicus echter gezegd aan de nieuwe eigenaar dat dit niet zo is. Syndicus heeft mij nooit een herinnerings brief gestuurd voor de zogezegde niet betaling, en gaat nu de rekening verhogen van de nieuwe eigenaar?
- ik versta dat de overdracht wat betreft syndicale bijdragen gebeurd op moment van verlijden akte. Maw ik ben voor 2010 nog 5/12de verschuldigd, alleen versta ik niet waarom hij mij niet rechtstreeks hierover contacteert?

Eerlijk gezegd ben ik van mening dat ik zolang hij niet officieel met mij communiceert hier ook geen actie in hoef te ondernemen. Wat betreft 2009 ben ik volledig in mijn recht (bankafschrift), wat betreft gedeelte 2010 heb ik van hem geen rechtstreekse communicatie ontvangen? Klopt dit?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
mava105
Berichten: 16471
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#2 , 7 jaar 6 maand geleden (19 jul 2011 10:55)

Syndicus gaat hier in de fout. Normaal moest hij deze afrekening aan de notaris overmaken, en dit op het moment dat deze notaris eracht vroeg. De notaris moest ze dan op zijn beurt aan de erfgenamen overmaken.

Vandebos
Berichten: 16087

#3 , 7 jaar 6 maand geleden (19 jul 2011 11:39)

U bezorgd de syndicus een aangetekend schrijven waarin u hem herinnerd aan de gemaakte betaling met betrekking tot het boekjaar 2009, bij voorkeur met een kopie van een bankafschrift waarop deze overschrijving staat geboekt en een kopie van uw schrijven/mail dd. 2010. U verzoekt de syndicus vriendelijk doch met aandrang alle verdere communicatie in verband met de afhandeling van deze zaak aan u te richten. U verzoekt de syndicus vriendelijk u een afrekening van de nog openstaande bedragen te bezorgen zodat u deze naar evenredigheid over de erfgenamen kan verdelen teneinde een spoedige definitieve afhandeling te verzekeren.

Reclame

Terug naar “Mede-eigendom & Nabuurschap”