verkiezing commissaris

martine
Topic Starter
Berichten: 81

verkiezing commissaris

#1 , 7 jaar 6 maand geleden (16 jul 2011 20:20)

Geachte,
in mei hebben wij onze jaarlijkse algemene vergadering gehad,daar werden de nieuwe regels en wetgeving voorgelezen.
de syndicus vroeg of iemand voorzitten en commissaris wou worden.
de voorzitter werd gekozen door de aanwezige eigenaars , die mij ook als commissaris hebben aangesteld.
de syndicus zegde dat dit niks voorstelde,en dat dit diende om gewoon het verslag dat na de vergadering op papier werd gezet te tekenen.
ik heb dit dus gedaan samaen met de voorzitter.
nu krijg ik hier een schrijven waar in staat,,,"wij herinneren er u aan om ons het wettelijk verplicht halfjaarlijks verslag toe te zenden voor distribusie naar de eigenaars toe via het voorschot van het 3 kwartaal.
daar deze voorschotten eerstdaags worden verzonden kunnen wij ook niet instaan voor deze verdeling onder de eigenaars indien wij het verslag niet hebben ontvangen?,.
ik krijg hier ook onmiddellijk een betaling van zes euro als dossierkosten.

wat houd eigenlijk de funktie van commissaris in en wat moet deze doen .
moet hij een zesmaandelijks verslag opmaken en wat moet daar dan instaan.
men heeft dit niet op de algemene vergadering toegelicht,enkel gezegd dat het diende om het verslag te tekenen.
kan ik nu via aangetekend schrijven mijn ontslag als commissaris al indienen.

hartelijk bedankt

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
observer-old
Berichten: 136
Locatie: westvlaanderen

#2 , 7 jaar 6 maand geleden (17 jul 2011 06:26)

Martine,

artikel 577-8/2 van de nieuwe wet zegt " De Algemene Vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen aan, die al dan niet mede-eigenaar is, wiens verplichting en bevoegdheden bij het reglement van mede-eigendom worden bepaald "

Ik neem aan dat het reglement van eigendom dat nog niet heeft bepaald.

Het halfjaarlijks verslag dat hij verwacht is voorzien voor de Raad van Mede-Eigendom, maar dat is een heel andere koek. Die Raad van Mede-eigendom( RME) is wettelijk voorzien als er meer dan 20 kavels zijn, is dat zo ? Dan moet die RME verkozen worden en heeft het de wettelijke taak de syndicus te controleren en daarrover halfjaarlijks rapporteren aan de Algemene Vergadering

Dat je het verslag hebt meegetekend moet zijn gebeurd op het einde van de Algemene Vergadering art 577-6 § 10, iedereen die nog aanwezig is mag zijn verslag meetekenen, dan nog moet hij dat verslag nog binnen de 30 dagen aan de leden van de AV laten geworden, en wordt op de volgende AV al dan niet aangenomen

float
Berichten: 2456
Juridisch actief: Ja

#3 , 7 jaar 6 maand geleden (17 jul 2011 13:58)

Daar is toch, volgens mij, een zeer belangrijke nuance in dit artikel. Er staat in "wiens verplichting en bevoegdheden bij het reglement van mede-eigendom worden bepaald" maw als er niets beslist is door de AV, dan is dat een lege doos. Geen toegewezen bevoegdheden gekregen van de AV? Mijn inziens kan de commissaris dan niets doen, want dan zou hij zich bevoegdheden toeëigenen die hij nooit heeft gekregen.

Reclame

Luc
Berichten: 1894
Locatie: Evere

#4 , 7 jaar 6 maand geleden (18 jul 2011 08:27)

... en wordt op de volgende AV al dan niet aangenomen
Eén bemerking: het verslag van de beslissingen wordt NIET meer aangenomen op de volgende vergadering.

Het exemplaar ondertekend door de syndicus, secretaris en voorzitter is ogenblikkelijk rechtsgeldig en NIET meer wijzigbaar als PV. Enige bijkomende voorwaarde om als dusdanig 100% rechtsgeldig te zijn: de wettelijke benaming en het KBO nummer van de VME moet erop vermeld zijn.

Een handtekening op de PV houdt niet in dat de beslissingen goedgekeurd worden, maar wel dat wie ondertekend akkoord gaat met het feit dat de vermeldingen overeenstemmen met de werkelijkheid. Maar hij kan nog steeds vermeldingen die op de ogenblik niet verifieerbaar waren, betwisten. Vb.: later blijkt dat één van de deelnemers geen mede-eigenaar was noch optrad voor een mede-eigenaar, maar zijn stem was wel cruciaal voor het behalen van de meerderheid.

Als een beslissing van de VA of vermelding van de PV betwist wordt, zal de syndicus bij elke afgifte van een afschrift vermelden dat de beslissing betwist wordt op basis van bvb. een dagvaarding, of dat een bepaling werd gewijzigd/vernietigd ten gevolge van een vonnis. Hij zal deze dagvaardingen/vonnissen op zijn minst identificeren.

Een afschrift van elk vonnis, dat vermeldingen van voorgaande PV van beslissingen of van de statuten wijzigt, zal integraal gevoegd worden bij het register op datum van de ontvangst. Dit si niet expliciet vermeld in de Burgerlijk Wetboek, maar vloeit wel voort uit het gemeen recht.

Terug naar “Mede-eigendom & Nabuurschap”