Pagina 1 van 1

Openbare verkoop onroerend goed

Geplaatst: 10 nov 2006 19:16
door aragorn
Binnenkort worden er om uit onverdeeldhied te raken onroerende goederen openbaar verkocht.
Ik wil echter een deel ven dit onroerend goed terugkopen.
Wat zijn de kosten voor mij in dit geval?

Dank bij voorbaat,

Geplaatst: 12 nov 2006 09:44
door j.demoor
?Art.109.Het recht wordt op 1 pct vastgesteld voor:2?.de afstanden onder bezwarende titel onder MEDEEIGENAARS, van onverdeelde delen in onroerende goederen...?(W.Reg.=Wetboek Registratierechten).

Ga volledigheidshalve naar (geconsolideerde wetgeving) in http://just.fgov.be