Foutparkeerders in parkeergarage

Luc
Berichten: 1894
Locatie: Evere

Re: Foutparkeerders in parkeergarage

#16 , 10 aug 2010 12:12

U plaatst aan de toegangswegen van de parking een bord met volgende tekst:

""Private eigendom. Verboden te parkeren met uitzondering voor de klanten van onze handelszaak of gebruikers met toelating"" Gebruik daar vb een bord fig. C1 (wit bord met rode rand) met onderbord waarop de tekst staat voor.
ik zou persoonlijk een E1 of E3 gebruiken (borden ivm parkeren)
hoewel...
Nuttige lectuur in die context:
http://www.wegcode.be/wet.php?wet=11

Persoonijk ben ik van mening dat de verkeersborden E1 & E3 meer aangepast zijn, mits een aangepast onderbord.

Vraagje:
In mijn VME heeft de AV rechtsgeldig beslist, maar niet vermeld in het "Reglement van mede-eigendom" per authentieke akte, dat het verkeersreglement van toepassing is binnen de mede-eigendom.

Is deze beslissing (mits coordinatie ervan voor 01.09.2011) in de praktijk toepasbaar met bijstand van de openbare macht (politie, ...) ??

Jureca
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Benieuwd naar jouw juridische opties? Jureca begeleidt jou aan de geschikte oplossing. Klik hier om jouw situatie te beschrijven en we nemen binnen de 24 uur met jou contact op voor persoonlijke begeleiding
Vandebos
Berichten: 16087

#17 , 10 aug 2010 12:47

hmmm of ze rechtsgeldig is durf ik niet, in ieder geval zal ze doordat ze niet in de authentieke akte is opgenomen niet tegenstelbaar zijn aan nieuwe eigenaars sinds de beslissing.

Juist daarom is het altijd interessant om een reglement van inwendige orde te hebben. Dit kan onderhands opgemaakt worden en biedt de av ook nog eens de mogelijkheid een flink aantal punten te stemmen met een gewone volstrekte meerderheid (zolang de punten niet ingaan tegen de bij vereiste meerderheden voor een aantal situaties zoals vastgelegd in art 577-7.

Luc
Berichten: 1894
Locatie: Evere

#18 , 10 aug 2010 13:12

hmmm of ze rechtsgeldig is durf ik niet, in ieder geval zal ze doordat ze niet in de authentieke akte is opgenomen niet tegenstelbaar zijn aan nieuwe eigenaars sinds de beslissing.

Juist daarom is het altijd interessant om een reglement van inwendige orde te hebben. Dit kan onderhands opgemaakt worden en biedt de av ook nog eens de mogelijkheid een flink aantal punten te stemmen met een gewone volstrekte meerderheid (zolang de punten niet ingaan tegen de bij vereiste meerderheden voor een aantal situaties zoals vastgelegd in art 577-7.
Het is correct dat de uitvoeringsmaatregelen in een "Reglement van orde" kunnen staan, dat vlug en goedkoop bijwerkbaar is, maar wel moet het uithangen (anders moet het aangetekend verstuurd worden aan alle bewoners ... bij elke wijziging).

Het basisprincipe (Vb: toepassen van het verkeersreglement in dit geval) dient wel in het reglement van mede-eigendom te staan.

Zie ook:
Art. 577-8 §2.
Een uittreksel uit de akte betreffende de aanstelling of benoeming van de syndicus wordt binnen acht dagen te rekenen van de datum waarop zijn opdracht een aanvang neemt, op onveranderlijke wijze en zodanig dat het op ieder tijdstip zichtbaar is, aangeplakt aan de ingang van het gebouw waar de zetel van de vereniging van mede-eigenaars gevestigd is.
Behalve de datum van de aanstelling of de benoeming, bevat het uittreksel de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de syndicus, of indien het gaat om een vennootschap, haar rechtsvorm, haar naam, haar maatschappelijke zetel, alsmede haar ondernemingsnummer indien de onderneming ingeschreven is bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. De aanplakking van het uittreksel moet geschieden door toedoen van de syndicus. Het uittreksel moet worden aangevuld met alle andere aanwijzingen die het iedere belanghebbende mogelijk maken onverwijld met de syndicus in contact te treden, met name de plaats waar het reglement van orde en het register met de beslissingen van de algemene vergadering kunnen worden geraadpleegd. (...)

Art. 577-10 § 2.
Het reglement van orde wordt, binnen een maand na de opstelling ervan, op de zetel van de vereniging van medeëigenaars neergelegd, op initiatief van de syndicus of, wanneer deze nog niet benoemd is, op initiatief van de opsteller ervan.
De syndicus werkt zonder verwijl het reglement van orde bij, telkens wanneer de algemene vergadering tot een wijziging besluit.
Het reglement van orde kan ter plaatse en zonder kosten door iedere belanghebbende geraadpleegd worden.

Reclame

Vandebos
Berichten: 16087

#19 , 10 aug 2010 13:31

Valven met tl verlichting met ruimte voor 12 pagina's kosten een kleine €300 per valve... nog steeds goedkoper dan een nieuwe akte en zoals vermeld een vlotter werkelement om de regels actueel te houden.

Franciscus
Berichten: 38569

#20 , 12 aug 2010 21:43

Wit bord c1 met verwijzing naar veldwetboek maakt de politie BEVOEGD om op te treden.
aanbrengen van E1-E3 niet.
Als het bord C1 -veldwetboek er staan geven de verkeersborden E1-E3 duidelijk aan hoe het verder geregeld is.
C1 aan ingang met reglement in valve of nog goedkoper geplatificeerd in pico 9 of zo om muur gekleefd

Politie bevoegd maken via wegcode/verkeerswet (2 verschillende zaken) wil ook zeggen dat ALLE inbreuken strafbaar zouden zijn en dat de garage een privaat parking met openbaar karakter wordt waarop de wegcode/ verkeersreglement van toepassing is -
Dus ook niet verzekerd voeren - dronken voeren - je kan zo geen wagen meer zonder nplt op je parkeerplaats zetten :lol:

Je mag geen schade toebrengen - behangerslijm beschadigd niet maar het mag echt niet hoor.

Maar het idee is niet slecht - zo iets totaal anders - hoe kunnen scholen optreden tegen het bezit van een vouwmes in de school.
Afpakken ... o ja ik denk het niet...

graag wat antwoorden... :?:

FrankV
Berichten: 277

#21 , 13 aug 2010 00:24


Maar het idee is niet slecht - zo iets totaal anders - hoe kunnen scholen optreden tegen het bezit van een vouwmes in de school.
Afpakken ... o ja ik denk het niet...

graag wat antwoorden... :?:
Verbieden in het schoolreglement, vermelden dat het in bewaring zal worden genomen tot het einde van de schooldag, en op het einde van de schooldag teruggegeven. Of vermelden dat dit niet is toegelaten in de school.
Schoolreglement wordt ondertekend door ouders.

Net zoals in een schoolreglement kan staan dat GSM enkel toegelaten is tijdens de pauze, en dat, als ze gebruikt worden tijdens de lessen, worden afgenomen, bezorgd aan de ( directeur, prefect, ... ) en op het einde van de schooldag worden teruggeven.

Zie bijvoorbeeld schoolreglement van Koninklijk Atheneum Leuven, punt 8.4.e en de tuchtmaatregelen :
http://www.atheneum2ring.sgr11.gemeensc ... ment.htm#5" onclick="window.open(this.href);return false;
Het verstand is een betere koppelaarster dan dwaze bronst
( Arthur Schopenhauer )

Luc
Berichten: 1894
Locatie: Evere

#22 , 13 aug 2010 13:33

Wit bord c1 met verwijzing naar veldwetboek maakt de politie BEVOEGD om op te treden.
aanbrengen van E1-E3 niet.
Je hebt gelijk voor 100%.

Tegelijk iets anders bijgeleerd (gelezen in het veldwetboek): waarschijnlijk kan de VME een eigen "bijzondere veldwachter" aanstellen.

Maar het lijkt me een nogal zware procedure en het is niet zeker dat de Gouverneur (die uiteindelijk dat moet goedkeuren) zal volgen. Op die wijze kan de VME de PV zelf uitschrijven (geen deurwaarder nodig) en overmaken aan de Procureur.

Vandebos
Berichten: 16087

#23 , 13 aug 2010 13:50

Tegelijk iets anders bijgeleerd (gelezen in het veldwetboek): waarschijnlijk kan de VME een eigen "bijzondere veldwachter" aanstellen.

Maar het lijkt me een nogal zware procedure en het is niet zeker dat de Gouverneur (die uiteindelijk dat moet goedkeuren) zal volgen. Op die wijze kan de VME de PV zelf uitschrijven (geen deurwaarder nodig) en overmaken aan de Procureur.
Hmmm, deel de procedure eens mee? Ken er wel paar bij die veldwachter willen worden... :mrgreen:

bosprocureur
Berichten: 6851

#24 , 13 aug 2010 14:10

Tegelijk iets anders bijgeleerd (gelezen in het veldwetboek): waarschijnlijk kan de VME een eigen "bijzondere veldwachter" aanstellen.

Maar het lijkt me een nogal zware procedure en het is niet zeker dat de Gouverneur (die uiteindelijk dat moet goedkeuren) zal volgen. Op die wijze kan de VME de PV zelf uitschrijven (geen deurwaarder nodig) en overmaken aan de Procureur.
Hmmm, deel de procedure eens mee? Ken er wel paar bij die veldwachter willen worden... :mrgreen:
:evil: mag dat ook in bijberoep?, en krijg je dan een uniformke? :twisted: :mrgreen:

Franciscus
Berichten: 38569

#25 , 13 aug 2010 20:06

Een groen met blaadjes :lol:

Franciscus
Berichten: 38569

#26 , 13 aug 2010 20:08

Verbieden in het schoolreglement, vermelden dat het in bewaring zal worden genomen tot het einde van de schooldag, en op het einde van de schooldag teruggegeven. Of vermelden dat dit niet is toegelaten in de school.
Schoolreglement wordt ondertekend door ouders.

En wat voor soort ' bewaring' is dat .... op basis van welke wetgeving ...

Frank V -- dat was al warm maar niet waterdicht

Luc
Berichten: 1894
Locatie: Evere

#27 , 14 aug 2010 11:59

Tegelijk iets anders bijgeleerd (gelezen in het veldwetboek): waarschijnlijk kan de VME een eigen "bijzondere veldwachter" aanstellen.

Maar het lijkt me een nogal zware procedure en het is niet zeker dat de Gouverneur (die uiteindelijk dat moet goedkeuren) zal volgen. Op die wijze kan de VME de PV zelf uitschrijven (geen deurwaarder nodig) en overmaken aan de Procureur.
Hmmm, deel de procedure eens mee? Ken er wel paar bij die veldwachter willen worden... :mrgreen:
:evil: mag dat ook in bijberoep?, en krijg je dan een uniformke? :twisted: :mrgreen:
Nuttige informatie te vinden (dankzij Google & Wikipedia) op de volgende pagina's:

Synthese:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Veldwetboek_(Belgi%C3%AB)

Teksten:
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo ... e_name=wet
http://www.bondbeterleefmilieu.be/trage ... etboek.pdf (Art. 61 e.v.)
http://www.elfri.be/veldwetboek (idem)
http://navigator.emis.vito.be/milnav-co ... 02&lang=nl (idem)

Raadgevingen, ... :
http://www.elfri.be/een-voertuig-van-uw ... eldwetboek
http://www.senate.be/www/?MIval=/public ... 21&LANG=nl
http://www.senaat.be/www/?MIval=/public ... 24&LANG=nl
http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/bi ... -19393.pdf
http://www.west-vlaanderen.be/provincie ... hters.aspx
http://binnenland.vlaanderen.be/arrest/ ... re-wachter (1998= verouderd?)

En de laatste pagina verwijst naar het onderwerp van deze discussie:
http://www.wegcode.be/forum/index.php?a ... ic=17803.0

En nu mijn antwoord op de laatste vraag:
Bijberoep: JA
Uniform: neen (maar ik ben niet 100% zeker)

Als toemaatje, de KBO gegevens van de provinciale afdeling "Vlaams Brabant" van het "Vlaams Instituut voor de bijzondere veldwachter".
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/t ... =477908211
De andere afdelingen en het instituut zelf lijken minder actief, volgens de gegevens van KBO.

Franciscus
Berichten: 38569

#28 , 14 aug 2010 14:18

Een bijzondere veldwachter ontvangt na zijn erkenning een legitimatiekaart.
Bij mijn weten is er geen uniform voorzien

FrankV
Berichten: 277

#29 , 19 aug 2010 07:08

Verbieden in het schoolreglement, vermelden dat het in bewaring zal worden genomen tot het einde van de schooldag, en op het einde van de schooldag teruggegeven. Of vermelden dat dit niet is toegelaten in de school.
Schoolreglement wordt ondertekend door ouders.

En wat voor soort ' bewaring' is dat .... op basis van welke wetgeving ...

Frank V -- dat was al warm maar niet waterdicht
Burgerlijk Wetboek, Titel XI. - Bewaargeving en sekwester
Art. 1915. Bewaargeving in het algemeen is een handeling waarbij men de zaak van een ander aanneemt, onder verplichting om die te bewaren en in natura terug te geven.
Art. 1916. Er zijn twee soorten van bewaargeving : de eigenlijke bewaargeving en het sekwester.
etc...

Wat als de leerling weigert zijn vouwmes in bewaring te geven?
Tja, dan treedt het schoolreglement in werking.
Het verstand is een betere koppelaarster dan dwaze bronst
( Arthur Schopenhauer )

Franciscus
Berichten: 38569

#30 , 21 aug 2010 17:09

Burgemeester kan ook een bestuurlijk beslag leggen maar dat is max 6 maanden

Terug naar “Mede-eigendom & Nabuurschap”