5m vrije ruimte langs gracht

bullgod
Topic Starter
Berichten: 129
Juridisch actief: Nee

5m vrije ruimte langs gracht

#1 , 23 mar 2023 00:54

de provincie wil een provinciegracht ruimen; medewerkers beweren dat er 5m vrije ruimte moet zijn langsheen de gracht.

weet iemand op welke wetgeving deze beweerde 5m zou gebaseerd zijn?

de situatie ter plaatse is als volgt:
de gracht loopt voor een deel ondergronds en komt bovengronds achteraan een perceel bouwgrond. van daar loopt de gracht stroomafwaarts 300m verder om dan onder een straat door te gaan.

vanaf deze laatste straat zou men dus langs beide kanten van de gracht toegang moeten kunnen nemen tot die bewuste stroken van 5m.

echter zijn deze stroken vanaf deze straat langs beide kanten van de gracht onbereikbaar door afgesloten achtertuinen.
of beter gezegd, er zijn door de achtertuinen helemaal geen stroken van 5m werkruimte langsheen de gracht.

alleen aan één kant van de gracht is er over een afstand van 100m een weide. door deze situatie wordt enkel de 100m langs (en van op) de weide jaarlijks geruimd en de andere 200m (stroomafwaarts) nooit. (wat eigenlijk zinloos is omdat de nooit geruimde 200m toch alles ophoudt)

de provincie neemt steeds toegang tot die 100m ofwel via het perceel bouwgrond (dat met de gracht niets te maken heeft) ofwel via een lange omweg over de weide.

kunnen deze percelen (bouwgrond en weide) verplicht worden toegang te verlenen omdat de aangelanden van de gracht de 5m vrije ruimte niet respecteren? wie heeft daaromtrent beslissingsbevoegdheid ?

dient de eigenaar van de weide te aanvaarden dat deze elk jaar kapotgereden wordt terwijl er in de achtertuinen nooit gereden/geruimd wordt?
Prietpraat is des duivels oorkussen.

builder
Berichten: 164

#2 , 23 mar 2023 07:02

De strook van (maximum) vijf meter breed is een erfdienstbaarheid van openbaar nut.
Deze is vastgelegd door de wet van 18/12/1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

Franciscus
Berichten: 37382

#3 , 23 mar 2023 21:33

En zal als dusdanig ook vermeld staan in aankoopakte.

Reclame

mava105
Berichten: 21758
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#4 , 24 mar 2023 16:15

Dient om met een kraan tot bij de gracht te raken en het uitgehaalde slib uit te strooien

bullgod
Topic Starter
Berichten: 129
Juridisch actief: Nee

#5 , 01 apr 2023 21:58

ik vind in genoemde wetgeving weinig concreets terug over deze strook.
de strook wordt door de aangelande in casu niet betwist.

de vraag gaat over het feit dat de andere aangelanden deze strook niet respecteren, waardoor een groot deel van de gracht nooit geruimd wordt en waardoor de aannemer naar eigen goeddunken over andere percelen toegang neemt tot de strook die wel gerespecteerd wordt.

ik stel nu vast dat er een vijftal jaar geleden een nieuwe woning gebouwd werd IN deze 5m strook !!

iedereen gelijk voor de wet? hoe kan je dit afdwingen?
Prietpraat is des duivels oorkussen.

Thomas_A
Berichten: 1404
Juridisch actief: Nee

#6 , 02 apr 2023 06:43

Als die bouwgrond bebouwd wordt en er is geen erfdienstbaarheid, zal die wel niet meer als toegang tot de gracht kunnen gebruikt worden. Dan is het probleem vanzelf opgelost. In tussentijd is er toch ook geen hinder voor de eigenaar?

Feit dat een verderop de 5 meter vrije ruime niet gerespecteerd wordt, verleent je geen rechten om dat ook niet te doen. Een gracht is lang, dus zal altijd wel ergens niet vlot bereikt kunnen worden.

bullgod
Topic Starter
Berichten: 129
Juridisch actief: Nee

#7 , 06 apr 2023 11:28

Als die bouwgrond bebouwd wordt en er is geen erfdienstbaarheid, zal die wel niet meer als toegang tot de gracht kunnen gebruikt worden. Dan is het probleem vanzelf opgelost. In tussentijd is er toch ook geen hinder voor de eigenaar?

Feit dat een verderop de 5 meter vrije ruime niet gerespecteerd wordt, verleent je geen rechten om dat ook niet te doen. Een gracht is lang, dus zal altijd wel ergens niet vlot bereikt kunnen worden.
er zijn 2 aspecten te onderscheiden:
1) gebruik van 5m zone
2) bereikbaarheid (van op de straat) van 5m zone.

1) die boer is de enige die (op zijn weide) de 5m vrije ruimte respecteert. waar de gracht langs beide kanten begrensd wordt door tuinen, ruimt de aannemer nooit ("om de eigenaars niet te ambeteren"). om een of andere reden, wil de aannemer toch steeds het stukje gracht langs die boer zijn weide wel ruimen (terwijl dit zinloos is omdat er stroomafwaarts nooit geruimd wordt). dit getuigt m.i. reeds van willekeur. er zou een regel zijn dat er afwisselend de ene keer vanop de ene oever geruimd wordt en de volgende keer vanop de andere oever? zo ja, hoe kan die boer dat afdwingen?

2) de gracht "ontspringt" onder de straat, is vervolgens een eindje ingebuisd en loopt nadien bovengronds 300m verder om dan weer onder de straat te verdwijnen. aangezien de gracht 2 keer tot aan (onder) de straat komt, komen de theoretische 5m stroken ook 2 keer tot aan de straat. de aannemer zou hier dus probleemloos met zijn graafmachines vanaf de straat in die 5m zones moeten kunnen rijden. maar dat kan hij in de praktijk niet, want die percelen respecteren die vrije zones niet: in de 5m langs de gracht staan hagen, bomen, afsluitingen, tuinhuizen, terrassen, tot zelfs een nieuwbouwwoning toe. de gemeente respecteert de 5m zones dus niet eens bij haar vergunningen.

om toch maar tot aan die 5m strook van die weide te geraken doorklieft de aannemer de ene keer de rest van de weide (die 400m verderop aan een straat grenst) en de andere keer een naburig perceel bouwgrond (dat zelfs niet aan de gracht paalt, maar wel nipt aan die 5m strook van die weide).

er is geen erfdienstbaarheid die de aannemer het recht geeft om langs de rest van de weide of de bouwgrond (bebouwd of onbebouwd) toegang te nemen tot de 5m strook. hij beweert gewoon dat hij "de gemakkelijkste weg mag nemen".

dat dit "in tussentijd geen hinder" zou geven voor de boer en voor de eigenaar van de bouwgrond, is niet correct en het is ook geen juridisch argument.
deze winter werd gebruik gemaakt van de bouwgrond (een mooi stukje gras voor schapen met aan de zijkant een opritje in copro-gekeurd steenpuin, naar een stalletje). resultaat: alles aan gort gereden, geen gras of steenpuin meer te zien, alleen nog een vlakte platgestreken modder.

hoe kunnen de boer en de eigenaar bouwgrond afdwingen dat er niet over hun eigendom maar wel over de (welliswaar niet aanwezig zijnde) 5m stroken gereden wordt ? is dit via de vrederechter ?
Prietpraat is des duivels oorkussen.

Thomas_A
Berichten: 1404
Juridisch actief: Nee

#8 , 06 apr 2023 12:54

Er was voordien sprake van bouwgrond en niet van gras voor schapen. Een bouwgrond wordt tijdens de bouwfase toch volledig kapot gereden.

Afspanning ook losgemaakt? Klacht neerleggen bij politie. Vergoeding voor aangerichte schade via vrederechter.

Terug naar “Mede-eigendom & Nabuurschap”