Verkoop onder bijzondere voorwaarden

Raged
Topic Starter
Berichten: 5

Verkoop onder bijzondere voorwaarden

#1 , 4 maand 6 dagen geleden (10 aug 2019 12:40)

Beste,

Mijn vriendin en ik zijn in de zoektocht naar een huis op een nieuwbouw (sleutel op deur maar dan betalen na oplevering) gebotst die ons wel interessant lijkt. Leuke buurt, ruim voor een nieuwbouw en kijkend op een groene tuin van de buren.

Tijdens het eerste bezoek werd het ons al duidelijk dat er bij de bouw van deze 4 woningen en dokterspraktijk heel wat aan vooraf is gegaan. Na wat google werk zijn we op de beroepsprocedure door een buur gebotst van een eerdere bouwaanvraag, in dat geval ging het toen nog over een appartementsgebouw.
Dat beroep werd aanvaard en een aantal jaar later kwam er dan uiteindelijk wat er nu in opbouw is.
Volgens de vastgoedmakelaar ook niet zonder de nodige onderhandelingen met de buren. Zo zijn er vanaf verdieping 1 enkel smalle ruiten aanwezig om zo de inkijk in de tuin van de buren te verminderen en was de bouwheer akkoord gegaan om reeds een houten tuinafsluiting te plaatsen op de perceelgrens.

Nu we verder nog meer info en duidelijkheid willen voor we iets tekenen hebben we ook de vraag gesteld welke speciale voorwaarden er verder nog zijn waar we rekening mee moeten houden en zo komen we tot de volgende bijzondere voorwaarden:
De kandidaat-koper verklaart uitdrukkelijk geen bezwaar te hebben tegen de inplanting van de bestaande hoogstammige bomen door de eigenaars van de aanpalende tuin met kadastrale nummer xxx/x, dicht tegen de perceelsgrens van het bouwlot dat hij koopt. Hij verklaart alle eventuele mogelijke nadelige gevolgen (zoals schaduw, bladafval, …) van de inplanting van deze bomen te aanvaarden en verbindt zich ertoe om te verzaken aan elke mogelijke procedure wegens overlast door deze bomen of tot kapping van deze bomen

Wat betekent dit? Er staan hoogstammige bomen op minder dan 2 meter van de perceelgrens, nu die bomen staan er uiteraard al langer dan die nieuwbouw. En we zijn er ons van bewust dat er veel schaduw zal zijn en daarbij ook bladval. Maar we zijn vooral ongerust over wat dit kan betekenen stel dat een tak (of de boom in z'n geheel) op onze omheining, tuinmeubilair of zelfs de woning valt? Spelen we door met deze bijzonder voorwaarden akkoord te gaan al onze rechten kwijt om eventuele schade bij hun verzekering te gaan verhalen? Wat is het gevaar om te tekenen met de ... in de voorwaarde? "Nadelige gevolgen" is behoorlijk ruim.

Voor alle duidelijkheid, de dokterspraktijk die het half-open zal bezetten naast het pand waar onze interesse naartoe gaat, is van de buren van wiens tuin achteraan grenst, dus enige boom die dreigt om te vallen kan even goed op hun dokterspraktijk terecht komen. (Dus |buur met tuin die achterom loop | HOB dokterpraktijk | GB waar wijn naar kijken | GB (reeds verkocht) | GB | HOB | Buur die beroep had aangetekend in de eerdere bouwaanvraag

Alvast bedankt.

PS: Ik heb de nodige namen en kadastrale nummers er uit gehaald omwille van privacy redenen.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
denlowie
Berichten: 14703
Juridisch actief: Nee

#2 , 4 maand 6 dagen geleden (10 aug 2019 12:47)

Als je zo kijk tegen over deze voorwaarden, zou je veel beter afzien van deze koop, want je zal teveel muizenissen hebben na de aankoop.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

mava105
Berichten: 18504
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#3 , 4 maand 6 dagen geleden (10 aug 2019 16:24)

Gewoon aangeven aan uw verzekering.

Reclame

bosprocureur
Berichten: 4380

#4 , 4 maand 6 dagen geleden (10 aug 2019 17:46)

Gewoon aangeven aan uw verzekering.
Inderdaad, en niet alleen als er zich eenschadegeval voordoet, maar m.i. ook bij het afsluiten van de verzekering.

U vergroot eventueel het risico door die beperkingen te aanvaarden, en zou de verzekering kunnen beletten een schadevergoeding deels te recupereren bij (de verzekering van) de buren.

Terug naar “Mede-eigendom & Nabuurschap”