Erfdienstbaarheid onderhoud

Auto’tje
Topic Starter
Berichten: 22
Juridisch actief: Nee

Erfdienstbaarheid onderhoud

#1 , 4 maand 3 weken geleden (15 jul 2019 15:57)

De titel spreekt voor zich, ons stuk grond is belast met erfdienstbaarheid. Dit voor een achterliggende landbouwgrond (die duidelijk te bereiken is langs andere wegen).

Omdat wij elk moment toegang moeten verlenen, hebben wij dus helemaal niks aan dat stuk grond. De boer zegt dat wij voor alles aansprakelijk zijn: onderhoud + kosten.

Is dit echt zo? Dat wij zodanig zijn benadeeld, dat meneer zomaar gebruik kan maken en ons op kosten kan jagen zonder dat wij enig voordeel genieten van ons EIGEN stuk grond?

Ik lees overal nochtans dat hij ook moet meebetalen gezien hij hoofdgebruiker is van dat stuk? Of op zijn minst onderhouden? Dat is nu absoluut het geval niet.. gras staat daar soms 1 meter hoog..

Iemand kennis hiervan, met wat we WEL mogen verwachten?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
tira00
Berichten: 929

#2 , 4 maand 3 weken geleden (15 jul 2019 16:17)

Jullie zijn alleen aansprakelijk voor het onderhoud als dit vermeld wordt in jullie koopakte.
Staat er niks van in, dan moeten jullie niks onderhouden.
Als hij door een meter hoog gras wil rijden, is dat zijn keuze.

Welke kosten?

Blijkbaar (zo te lezen) frustreert die erfdienstbaarheid u enorm.
Maar u hebt het in deze toestand gekocht (of gebouwd) , u wist dus waar u aan begon.
Waarschijnlijk ook iets goedkoper kunnen kopen door die erfdienstbaarheid.
Dus niet zeuren over "uw" stuk grond.
Er zijn al ooit ware oorlogen ontstaan door recht van overgangen.

U kan die weg altijd verkopen aan de boer.

Auto’tje
Topic Starter
Berichten: 22
Juridisch actief: Nee

#3 , 4 maand 3 weken geleden (15 jul 2019 17:07)

dit is verkocht door familie zonder dat wij echt op de hoogte waren, en neen er staat niks van in de akter van dat onderhoud , de erfdienstbaarheid hebben wij ons bij neergelegd maar de boer valt ons lastig, zelf de gemeente heeft moeite met hem, wil meer van onze grond gebruiken dan nodig! en hebben wij geërfd van mijn vriend zijn mama die jammer genoeg aan jonge leeftijd is moeten gaan door een vreselijke ziekte en zeker niet goedkoper gekocht dus uw arrogantie is nergens voor nodig. Bedankt!

Reclame

mava105
Berichten: 18480
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#4 , 4 maand 3 weken geleden (15 jul 2019 17:08)


U kan die weg altijd verkopen aan de boer.
Waarom zou die dat kopen. Hij mag er nu GRATIS over

Als er inderdaad een andere toegang is, kan je misschien de zaak eens voorleggen aan een vrederechter, met de vraag de erfdienstbaarheid op te heffen.

Auto’tje
Topic Starter
Berichten: 22
Juridisch actief: Nee

#5 , 4 maand 3 weken geleden (15 jul 2019 17:22)

Klopt... mava.. gelukkig wel nog vriendelijke slimme mensen hier. ;-)

tira00
Berichten: 929

#6 , 4 maand 3 weken geleden (15 jul 2019 17:38)

Ik moet zelf gebruik maken van een erfdienstbaarheid "recht van doorgang"
Ik zou maar wat graag die weg willen afkopen:
1 geen gedoe meer met het lijdend erf (en aan de vorige berichten te lezen heeft die boer al veel gedoe gehad met Ts, of Ts met de boer)
2 is verkavelen van het stuk landbouwgrond in de toekomst veel en veel makkelijker.
3 kan ik hem laten asfalteren zonder gedoe met het lijdend erf.
4 wil ik nutsvoorzieningen laten leggen: geen gedoe met lijdend erf
enz.....
Aan een klein prijsje natuurlijk, maar het lijdend erf heeft er dan meer van dan nu.

Vriendelijke mensen jawel. Slim, weet ik niet.

Veel succes als je ervoor gaat om een erfdienstbaarheid "recht van doorgang" te willen laten afschaffen door een rechter: wordt zelden tot nooit gedaan, ook al is er andere doorgang.

Blaatpraat
Berichten: 3050

#7 , 4 maand 3 weken geleden (15 jul 2019 18:17)

Bij een recht van doorgang kan je toch een vergoeding vragen naar aanleiding van de schade die je lijdt?

Ik heb een recht van doorgang om mijn woonst te kunnen bereiken. Samen met 7 andere eigenaars moeten wij over een stuk grond in bezit van een groot bedrijf. Iedereen betaalt 200 euro per jaar voor doorgang.
Zie niet in waarom dat hier anders zou zijn...

Auto’tje
Topic Starter
Berichten: 22
Juridisch actief: Nee

#8 , 4 maand 3 weken geleden (15 jul 2019 18:44)

@tira: ge hebt gewone mensen en ge hebt boeren.. en gij gaat er zomaar vanuit dat wij dit nog niet hebben voorgesteld? Hij wil geen 4 meter, maar 5. Dus nog meer dan in de akte staat, met 4 meter is hij niks zegt hij, maar opheffen doet hij uiteraard ook niet want het is en blijft een boer en de meeste denken alleen aan zichzelf.

@blaatpraat: ja dat is net wat wij proberen uit te zoeken. Wij willen gewoon dat die doorweg proper blijft.. maar hij gaat puur voor ons te kloten nu veel meer over en weer met de traktor, en die traktoren tis nie gelijk nen auto die over kiezelsteentjes rijdt he..

En we moeten water doorlatend werken.. dus gewoon asfalteren kunnen we ook niet doen.. we willen voorkomen dat we onze zuurverdiende centjes (we zijn ook maar doodgewone mensen) gewoon teniet worden gereden door hij die zich daarmee amuseert.

Wij hebben al verzoening gevraagd bij de vrederechter, maar toeval wil treffen dat die 2 elkaar kenden.. dus had daar niet veel te zeggen.

Auto’tje
Topic Starter
Berichten: 22
Juridisch actief: Nee

#9 , 4 maand 3 weken geleden (15 jul 2019 18:46)

En nog iets tira; wij hebben in het verleden aan die boer zelf een bouwgoedkeuring gegeven die normaal niet zou moeten/mogen.. dat maakt het allemaal nog erger.. dat je als mens zo beu kan doen tegen iemand die int verleden al een mooie geste deed.

Het staat zelf in onze bouwvergunning door de gemeente waar hij beroep voor aantekende dat hij genoeg andere opties heeft als hij niet tevreden is met die 4 meter.. maar daarmee is ons probleem van de beschadiging en onderhoud niet opgelost..

tira00
Berichten: 929

#10 , 4 maand 3 weken geleden (15 jul 2019 19:23)

Sorry Auto'tje: uw heel verhaal is niet meer te volgen....

Uw oorspronkelijke vraag in verband met onderhoud:
staat er in uw koopakte iets over het onderhoud?

En gebruikt u die weg zelf ook?
U zei in uw beginbericht dat u niks aan die grond hebt, maar even later zegt u toch dat de boer de "hoofdgebruiker"is.

(niemand geeft een erfdienstbaarheid "recht van doorgang" zomaar op. Daar hoef je geen boer voor te zijn)

Auto’tje
Topic Starter
Berichten: 22
Juridisch actief: Nee

#11 , 4 maand 3 weken geleden (15 jul 2019 20:04)

Ik zeg niet dat ik niks aan de grond heb, maar aan de erfdienstbaarheid zelf!

En neen wij kunnen die weg niet gebruiken, ondanks deze volledig van ons is, omdat die ten alle tijde vrij moet zijn voor we boer. Zo moeilijk is dat toch niet om te begrijpen. Zo haast denken dat ge familie zijt van die boer, want die willen onze grond o zo graag kopen, waarom denk je dat ze zo moeilijk doen?

bosprocureur
Berichten: 4368

#12 , 4 maand 3 weken geleden (15 jul 2019 20:17)

Ik zou voorstellen aan TS of hij de door hem gewenste antwoorden vooraf ook doorgeeft, zodat hij geen antwoorden moet zien die hem niet bevallen. Het is niet omdat iemand iets zegt dat niet in uw kraam past, dat hij arrogant is, of erger nog, familie van die boer :evil:

tira00
Berichten: 929

#13 , 4 maand 3 weken geleden (15 jul 2019 20:44)

Ik zou voorstellen aan TS of hij de door hem gewenste antwoorden vooraf ook doorgeeft, zodat hij geen antwoorden moet zien die hem niet bevallen. Het is niet omdat iemand iets zegt dat niet in uw kraam past, dat hij arrogant is, of erger nog, familie van die boer :evil:

Inderdaad.
Die gaat nog lang en gelukkig leven in dat nieuwe huis ... :shock:

Marcus Aurelius
Berichten: 1104
Juridisch actief: Nee

#14 , 4 maand 3 weken geleden (15 jul 2019 21:06)

Burgerlijk Wetboek:

TITEL IV. - ERFDIENSTBAARHEDEN OF GRONDLASTEN.

Art. 637. Een erfdienstbaarheid is een last op een erf gelegd tot gebruik en tot nut van een erf dat aan een andere eigenaar toebehoort.

AFDELING III. - RECHTEN VAN DE EIGENAAR VAN HET ERF WAARAAN DE ERFDIENSTBAARHEID VERSCHULDIGD IS.

Art. 697. Hij aan wie erfdienstbaarheid verschuldigd is, heeft het recht alle werken uit te voeren die nodig zijn voor het gebruik en het behoud van die erfdienstbaarheid.

Art. 698. Deze werken komen te zijnen koste, en niet ten koste van de eigenaar van het dienstbare erf, tenzij de titel van vestiging van de erfdienstbaarheid het tegendeel bepaalt.

Art. 699. Zelfs ingeval de eigenaar van het dienstbare erf bij de titel belast is om op zijn kosten de voor het gebruik en het behoud van de erfdienstbaarheid nodige werken uit te voeren, kan hij zich te allen tijde van die last bevrijden, door het dienstbare erf af te staan aan de eigenaar van het erf waaraan de erfdienstbaarheid verschuldigd is.

Art. 700. Indien het erf, ten behoeve waarvan de erfdienstbaarheid is gevestigd, verdeeld wordt, blijft de erfdienstbaarheid voor ieder gedeelte verschuldigd, maar zonder dat de toestand van het dienstbare erf mag worden verzwaard.
Zo, bij voorbeeld, indien het een recht van overgang betreft, zijn alle medeëigenaars verplicht dit over dezelfde plaats uit te oefenen.

Art. 701. De eigenaar van het dienstbare erf mag niets doen dat zou strekken om het gebruik van de erfdienstbaarheid te verminderen of ongemakkelijker te maken.
Zo mag hij de gesteldheid van de plaats niet veranderen, noch de uitoefening van de erfdienstbaarheid verleggen naar een andere plaats dan die welke voor de erfdienstbaarheid oorspronkelijk was aangewezen.
Indien evenwel die oorspronkelijke aanwijzing voor de eigenaar van het dienstbare erf meer bezwarend mocht zijn geworden of indien zij hem verhindert voordelige herstellingen daaraan te verrichten, kan hij de eigenaar van het andere erf een plaats aanbieden die voor de uitoefening van zijn rechten even gemakkelijk is, en deze mag zulks niet afwijzen.

Art. 702. Anderzijds mag hij die een recht van erfdienstbaarheid heeft, daarvan slechts gebruik maken overeenkomstig zijn titel, zonder aan het dienstbare erf of aan het heersende erf een verandering te mogen aanbrengen waardoor de toestand van het eerstgenoemde zou worden verzwaard.

AFDELING IV. - HOE ERFDIENSTBAARHEDEN TENIET GAAN.

Art. 703. Erfdienstbaarheden gaan teniet wanneer de zaken zich in zodanige staat bevinden dat men daarvan geen gebruik meer kan maken.

Art. 704. Zij herleven wanneer de zaken in zodanige staat hersteld worden dat men daarvan gebruik kan maken, tenzij reeds voldoende tijd verlopen is om te laten vermoeden dat de erfdienstbaarheid is teniet gegaan, gelijk in artikel 707 is bepaald.

Art. 705. Alle erfdienstbaarheden gaan teniet wanneer het heersende erf en het dienstbare erf in dezelfde hand verenigd worden.

Art. 706. Een erfdienstbaarheid gaat teniet door het niet uitoefenen daarvan gedurende dertig jaren.

Art. 707. Naar gelang van de onderscheiden soorten van erfdienstbaarheden beginnen de dertig jaren te lopen ofwel, wanneer het niet voortdurende erfdienstbaarheden betreft, van de dag dat men heeft opgehouden daarvan gebruik te maken, ofwel, wanneer het voortdurende erfdienstbaarheden betreft, van de dag dat een met de erfdienstbaarheid strijdige daad is verricht.

Art. 708. De wijze van gebruik van een erfdienstbaarheid verjaart evenals de erfdienstbaarheid zelf en op gelijke manier.

Art. 709. Wanneer het erf ten voordele waarvan een erfdienstbaarheid gevestigd is, aan verscheidene eigenaars onverdeeld toebehoort, belet het genot van een van hen de verjaring ten opzichte van allen.

Art. 710. Indien zich onder de medeëigenaars iemand bevindt, tegen wie de verjaring niet kan lopen, zoals een minderjarige, bewaart deze het recht van alle overigen.

Art. 710bis. <Ingevoegd bij W 22-02-1983, art. 1> Op verzoek van de eigenaar van het lijdend erf kan de rechter de afschaffing van een erfdienstbaarheid bevelen wanneer deze ieder nut voor het heersend erf heeft verloren.

Hoewel beide begrippen op het eerste zicht op elkaar lijken, bestaat er wel degelijk een belangrijk verschil.
Beide rechten zijn zogenaamde erfdienstbaarheden, maar daar houdt de gelijkenis dan ook bij op. Als er dus sprake is van een aangekocht stuk grond waarlangs iemand 'weg neemt', is het van belang dat je je bij het inplanten van een gebouw (of de oprichting van een constructie) toch anders opstelt.
RECHT VAN UITWEG
Dit is een wettelijk voorziene erfdienstbaarheid: het feit dat het perceel is ingesloten en geen/onvoldoende toegang verleent tot de openbare weg, maakt dat de gebruiker of eigenaar (of de huurder/pachter) over het recht beschikt om een uitweg te vorderen over het erf van de buren. Dit gebeurt tegen een betaling die overeenkomt met de schade die veroorzaakt zou kunnen worden. Er moet echter wel altijd gekozen worden voor de minst schadende oplossing. Als de insluiting het gevolg is van een verdeeld nalatenschap of verkoop (bij delen van een geheel), dan kan dit recht enkel worden gevraag over de voordien tot hetzelfde erf behorende percelen.
Een recht van uitweg moet het gebruik van elk terrein mogelijk maken: gezien de exploitatie een leidmotief is betekent dit dat het recht kan veranderen, afhankelijk van de wijzigingen betreffende het gebruik van het erf. Loopt op een weide achter een bouwperceel alleen een paard te voet naar en van de stal, dan betekent dit echter niet dat dit altijd zo blijft. Indien de eigenaar van het perceel de grond wil beplanten met bijvoorbeeld maïs, dan heeft hij ook doorgang met alle vereiste landbouwvoertuigen. Er wordt best rekening gehouden met deze mogelijkheid bij het uitwerken van het bouwproject.
RECHT VAN DOOR -OF OVERGANG
Deze erfdienstbaarheid kan enkel door een overeenkomst bevestigd worden, en vereist geen insluiting. Het recht van overgang op een perceel moet blijken uit de akte bij aankoop. Voor een recht van overgang is geen vergoeding voorzien (tenzij dat in de overeenkomst anders wordt vermeld). Het recht houdt daarbij ook niet op als de rechtsgenieter hetzelfde resultaat bekomt op een andere manier.
Een recht van overgang kan wel onderworpen zijn aan beperkingen in tijd (het recht is bijvoorbeeld enkel van toepassing op een bepaald persoon, tot deze komt te overlijden), en op het vlak van omvang. Bijvoorbeeld, als de desbetreffende doorgang enkel voorzien is voor voetgangers, dan kan de genieter van dat recht niet aanvragen om het recht op een andere manier te gebruiken (bijvoorbeeld met een tractor of auto). Tenslotte kan een recht van overgang effectief door ongebruik verloren gaan, maar dan moet het wel gaan om een ongebruik van minstens 30 jaar.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Auto’tje
Topic Starter
Berichten: 22
Juridisch actief: Nee

#15 , 4 maand 3 weken geleden (16 jul 2019 06:31)

Merci Marcus, interessante tekst!

Terug naar “Mede-eigendom & Nabuurschap”