ladderrecht

babipsylon
Topic Starter
Berichten: 122

ladderrecht

#1 , 01 sep 2023 19:14

Voor een buur die jou het ladderrecht wilt weigeren: aan werf beginnen en politie bellen indien ze met de riek klaarstaan om uw bouwvakkers in de kont te prikken :) ? Of best preventief naar het vredegerecht gaan om uw ladderrecht te laten bekrachtigen? Omheining op perceelgrens moet afgebroken worden trouwens voor die bouw (veronderstel vergund). Mag men dat dan zomaar doen? Ik weet niet of die buren ooit mee betaald hebben aan die omheining.

Thomas_A
Berichten: 2478
Juridisch actief: Nee

#2 , 01 sep 2023 19:50

Politie gaat jou niet helpen om met bouwvakkers de grond van je buur te betreden.

Je zal via de vrederechter moeten gaan en deze overtuigen dat er geen haalbare manier is met minder overlast voor de buur.

bullgod
Berichten: 369
Juridisch actief: Nee

#3 , 01 sep 2023 22:57

Voor een buur die jou het ladderrecht wilt weigeren: aan werf beginnen en politie bellen indien ze met de riek klaarstaan om uw bouwvakkers in de kont te prikken :) ? Of best preventief naar het vredegerecht gaan om uw ladderrecht te laten bekrachtigen? Omheining op perceelgrens moet afgebroken worden trouwens voor die bouw (veronderstel vergund). Mag men dat dan zomaar doen? Ik weet niet of die buren ooit mee betaald hebben aan die omheining.
u stelt 2 vragen:

ladderrecht: vraag schriftelijk toestemming aan buur, indien hij weigert of niet antwoordt: wellicht vrederechter, zoals Thomas A schrijft.

omheining: indien OP perceelsgrens = gemeenschappelijk = niet afbreken zonder toestemming van buur.
of dit principe ook geldt indien gemeenschappelijke afsluiting door slechts 1 vd 2 buren betaald werd, weet ik niet echt.
ik vermoed dat het geen rol speelt wie omheinig betaald heeft.
Prietpraat is des duivels oorkussen.

Reclame

lukasi
Berichten: 1191

#4 , 02 sep 2023 08:31

Er staat me iets voor dat ladderrecht NIET dient om gebruik te maken van het perceel buur om je nieuwbouw op te trekken.
Je kan van op je perceel mits wat vakkennis ook de buitenblad in proper metselwerk optrekken.
Ladderrecht dient voor het onderhoud van BESTAANDE muren en voor eventuele herstellingswerken van BESTAANDE muren.

Thomas_A
Berichten: 2478
Juridisch actief: Nee

#5 , 02 sep 2023 08:36

Er staat me iets voor dat ladderrecht NIET dient om gebruik te maken van het perceel buur om je nieuwbouw op te trekken.
Je kan van op je perceel mits wat vakkennis ook de buitenblad in proper metselwerk optrekken.
Ladderrecht dient voor het onderhoud van BESTAANDE muren en voor eventuele herstellingswerken van BESTAANDE muren.
Lukasi, dat is gewijzigd hoor.

https://www.elfri.be/artikel/ladderrecht

Het klopt wel dat je eerst een oplossing moet zoeken die geen of minder overlast geeft voor je buur. Vandaar de vrederechter bij weigering.

eylis
Berichten: 8854

#6 , 02 sep 2023 10:31

Als een omheining op de perceelsgrens staat is die, onafgezien het feit wie er (ooit) aan betaald heeft, gemeenschappelijk. Dan moeten beslissingen mbt eventuele afbraak en nieuwe bouw ook samen genomen worden. Wil u een nieuwe muur zetten (en uw buur niet) dan kan u momenteel wel een eigen muur zetten op uw perceel (op enkele centimeters van de gemeenschappelijke muur). En dat is momenteel de snelste oplossing.

babipsylon
Topic Starter
Berichten: 122

#7 , 15 sep 2023 12:25

Als een omheining op de perceelsgrens staat is die, onafgezien het feit wie er (ooit) aan betaald heeft, gemeenschappelijk. Dan moeten beslissingen mbt eventuele afbraak en nieuwe bouw ook samen genomen worden. Wil u een nieuwe muur zetten (en uw buur niet) dan kan u momenteel wel een eigen muur zetten op uw perceel (op enkele centimeters van de gemeenschappelijke muur). En dat is momenteel de snelste oplossing.
hoi Eylis

Dit is wel een oplossing, maar de tuinmuur staat dan nog altijd in de weg. Ik kan mij niet voorstellen dat wij maanden onze werf zouden moeten stilleggen omdat zij die niet willen afbreken (gewoon om ons te boycotten).

babipsylon
Topic Starter
Berichten: 122

#8 , 15 sep 2023 12:27

Voor een buur die jou het ladderrecht wilt weigeren: aan werf beginnen en politie bellen indien ze met de riek klaarstaan om uw bouwvakkers in de kont te prikken :) ? Of best preventief naar het vredegerecht gaan om uw ladderrecht te laten bekrachtigen? Omheining op perceelgrens moet afgebroken worden trouwens voor die bouw (veronderstel vergund). Mag men dat dan zomaar doen? Ik weet niet of die buren ooit mee betaald hebben aan die omheining.
u stelt 2 vragen:

ladderrecht: vraag schriftelijk toestemming aan buur, indien hij weigert of niet antwoordt: wellicht vrederechter, zoals Thomas A schrijft.

omheining: indien OP perceelsgrens = gemeenschappelijk = niet afbreken zonder toestemming van buur.
of dit principe ook geldt indien gemeenschappelijke afsluiting door slechts 1 vd 2 buren betaald werd, weet ik niet echt.
ik vermoed dat het geen rol speelt wie omheinig betaald heeft.
Bedankt voor de toelichting. Waarom is het niet omgekeerd? Dat de buur moet aantonen bij de vrederechter dat wij van ons ladderRECHT geen gebruik mogen maken? Ik zou denken dat wij toegang nemen (na verwittiging) via tuin en als ze niet akkoord zijn bellen ze maar de politie of gaan ze zelf maar naar de vrederechter. Vraag is alleen wat politie zal doen. Wrsch zoals je zelf zegt, niets, buiten een proces-verbaal opmaken waar verder niets mee gebeurd wrsch. Of wat toch weer naar de vrederechter gaat, maar tegen dan zijn wij tenminste al verder kunnen geraken.

Franciscus
Berichten: 38802

#9 , 15 sep 2023 12:40

En de indringers aanmanen de grond van de buur te verlaten natuurlijk.
Politie houdt zich niet bezig met burgerlijk recht maar wel met strafrecht en strafbare gedragingen . Wat het binnendringen zonder toestemming zeker is.
De muur wordt beschouwd als gemeen( staat misschien ook te paard zeker bij oude woningen) maar kan idd. eigendom zijn van één partij. Dat wil zeggen dat de andere partij geen nagel of schroef mag bevestigen op die muur zelfs geen klimplanten.

babipsylon
Topic Starter
Berichten: 122

#10 , 05 nov 2023 13:43

Hieruit leidt ik af dat ik best op voorhand naar de vrederechter ga, ook al is het ladderrecht ZEER duidelijk dat de eigenaar het betreden van zijn perceel niet kan weigeren zonder reden.

Sinds 1992 is in de wet het volgende opgenomen (art. 5:56 BW):
"Wanneer het voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van een onroerende zaak noodzakelijk is om van een andere onroerende zaak tijdelijk gebruik te maken, is de eigenaar van deze zaak gehouden dit na behoorlijke kennisgeving en tegen schadeloosstelling toe te staan, tenzij er voor deze eigenaar gewichtige redenen bestaan dit gebruik te weigeren of tot een later tijdstip te doen uitstellen".


bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ladderrecht

babipsylon
Topic Starter
Berichten: 122

#11 , 05 nov 2023 14:16

Regime onder het Burgerlijk Wetboek (vanaf 2021)
Bij de invoering van boek 3 in het Belgische Burgerlijk Wetboek werd het ladderrecht met ingang van 1 september 2021 uitgebreid en overgeheveld van het Veldwetboek naar art. 3.67, §2 van het Burgerlijk Wetboek. De bepaling werd als volgt geherformuleerd:

§2: De eigenaar van een onroerend goed moet, na voorafgaande kennisgeving, gedogen dat zijn nabuur toegang heeft tot dit onroerend goed indien dit noodzakelijk is om bouw- of herstellingswerken uit te voeren, of om de niet-gemene afsluiting te herstellen of te onderhouden, tenzij indien de eigenaar rechtmatige motieven laat gelden om deze toegang te weigeren.
Indien dit recht toegelaten wordt, moet het op de voor de nabuur minst schadelijke wijze worden uitgeoefend. De eigenaar heeft recht op vergoeding indien hij schade heeft geleden.
In vergelijking met de vroegere regeling uit het Veldwetboek is de verwijzing naar de "tijd dat de vruchten te velde staan" geschrapt en werden de verwijzingen naar de niet-gemene muur of haag vervangen door een verwijzing naar de niet-gemene afsluiting. Naast herstellingswerken vermeldt de wet nu ook uitdrukkelijk bouwwerken. Met deze nieuwe bepaling lijkt de Belgische regeling voortaan ook nauwer aan te sluiten bij de Nederlandse regeling.

Terug naar “Mede-eigendom & Nabuurschap”