Aanpassing huisreglement

WesleyB
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

Aanpassing huisreglement

#1 , 09 jan 2021 19:00

Ik ben de syndicus in een appartementsgebouw waar 5 gezinnen inclusief ikzelf wonen. Het betreft een appartementsgebouw waar elke bewoner het appartement effectief gekocht heeft en dus niet huurt. In het huisreglement staat dat honden niet toegelaten zijn. Ik zou dit graag aanpassen en ik vraag me af hoe ik dit precies kan doen. Ik vraag me ook af als alleen de meerderheid akkoord moet zijn of het een unanieme beslissing moet zijn.
Iemand die me hier meer informatie over kan geven?
Alvast bedankt!

Thomas Morus
Berichten: 3746
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#2 , 09 jan 2021 19:29

Of de appartementen bewoond worden door de eigenaars zelf of door huurders is niet relevant.
In principe kan men dergelijk verbod niet instellen. Men kan wel voorwaarden verbinden aan het houden van huisdieren en met name het vermijden van overlast.

Indien de huidige eigenaars-bewoners unaniem akkoord gaan is er geen momentaan probleem -want er is geen querelant- maar het eigenaarschap/bewonerschap kan veranderen in de tijd...

Eens lezen: https://immo.vlan.be/nl/advies/buren--- ... enaar-bent
We raken elkaar niet aan maar laten elkaar niet los.

mava105
Berichten: 20094
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#3 , 09 jan 2021 20:07

Jullie zullen het wel moeten berspreken op een AV of BAV,

Reclame

adsummam
Berichten: 474

#4 , 10 jan 2021 02:51

Bespreken zal niet volstaan.

Enkel over een agendapunt, aangepast aan de desiderata van de indieners, stemmen en de uitslag ervan rechtsgeldig opnemen in de notulen, gevolgd door opname ervan in het RIO, geeft tegenstelbaarheid tegenover latere eigenaars.

Zoals hoger reeds summier aangegeven is er constante rechtspraak die het houden van huisdieren, onder licht voorbehoud, beschouwt als een onvervreembaar recht.lebragard
Berichten: 87
Juridisch actief: Nee

#7 , 12 jan 2021 14:50

In principe kan men dergelijk verbod niet instellen. Men kan wel voorwaarden verbinden aan het houden van huisdieren en met name het vermijden van overlast.

Zoals hoger reeds summier aangegeven is er constante rechtspraak die het houden van huisdieren, onder licht voorbehoud, beschouwt als een onvervreembaar recht.


en toch kan de VME/AV "in principe" huisdieren verbieden in een appartementencomplex ! en zo
"constant " is de rechtspraak niet......


Vredegerecht nr. 08A867, 30 april 2008 T.App. 2009, afl. 4, 44.

"De rechtbank is van oordeel dat het verbod op het houden van huisdieren een beperking inhoudt van de persoonlijke autonomie en bijgevolg moet getoetst worden aan de criteria van artikel 8 EVRM. Dit maakt dat de beperking van een recht een legitiem doel moet dienen en dat deze beperking steeds in verhouding staat met het beoogde doel en daartoe noodzakelijk moet zijn (M. dambre, B. hubeau en S. Stijns, Handboek algemeen huurrecht, die Keure, 2006, p. 108-110).
Een van de gevolgen van appartementsmede-eigendom is dat men in de eigen flat niet ongeremd kan doen en laten wat men wil. Bij een dergelijke mede-eigendom moet de bewoner rekening houden met de beperkingen die uit de mede-eigendom en de nabijheid van de naburige privégedeelten voortvloeien. De individuele belangen staan tegenover het collectieve belang zodat de individuele rechten mogen ingeperkt worden ten behoeve van het collectieve belang (R. Timmermans, Appartement en recht, Handboek appartementsrecht, deel 1, II.R-339-340; R. Timmermans, “Het houden van huisdieren in flatgebouwen en het grondrecht op woongenot”, T.App. 2005, 2

Het hier nagestreefde collectieve belang is het streven naar rust. Het recht op rust voor de medebewoners valt evenzeer onder de bescherming van artikel 8.1. EVRM. Daartoe hoort het weren van huisdieren die lawaai (kunnen) maken of ander storend gedrag kunnen vertonen.
Bijkomend wordt op die manier verhinderd dat de gemene delen beschadigd/bevuild worden wat niet ondenkbaar is wanneer men (bijvoorbeeld) honden in een appartementsgebouw toelaat. Dit maakt dat er een legitiem doel nagestreefd wordt.
De rechtbank is daarbij van oordeel dat in onderhavig concreet geval het opleggen van een algemeen verbod de enige mogelijke oplossing is en bijgevolg niet disproportioneel is.
Een gedoogbeleid waarbij men enkel kan optreden in geval van overlast (burenhinder) biedt immers te weinig waarborgen. Dergelijke situatie geeft aanleiding tot bewijsmoeilijkheden (gezien de bovenmatige last moet bewezen worden) waarbij de praktijk leert dat het moeilijk is om ter zake snel tot een (definitieve) oplossing te komen waardoor het rustig genot voor de andere bewoners gedurende al te lange tijd gestoord wordt. Dit is trouwens duidelijk de reden geweest voor verweerster om een volledig verbod in te lassen." (Vred. Veurne nr. 08A867, 30 april 2008 T.App. 2009, afl. 4, 44.)

Vredegerecht , eerste kanton Gent dd. 20 januari 2020
Huurovereenkomst ontbonden nadat huurders hond in huis nemen.

Lees ook viewtopic.php?f=44&t=90476&start=30

adsummam
Berichten: 474

#8 , 13 jan 2021 15:06

dovemansgesprek

lebragard
Berichten: 87
Juridisch actief: Nee

#9 , 13 jan 2021 17:59

inderdaad dovenmansgesprek : alias(en) adsumman / nescio1 / dilbecchabis.......
verum et nihili nisi verum

Thomas Morus
Berichten: 3746
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#10 , 13 jan 2021 18:24

"De rechtbank is daarbij van oordeel dat in onderhavig concreet geval het opleggen van een algemeen verbod de enige mogelijke oplossing is en bijgevolg niet disproportioneel is."

Geldt dus enkel in dit concreet geval en is niet algemeen van toepassing.
In een ander concreet geval kan het vonnis totaal anders luiden.
We raken elkaar niet aan maar laten elkaar niet los.

lebragard
Berichten: 87
Juridisch actief: Nee

#11 , 13 jan 2021 19:05

Juist en vandaar ook de vrijheid/blijheid voor een VME/AV , welke een beslissing kan en mag nemen en indien de VME duidelijk vooropstelt dat het nagestreefde collectieve belang , het streven naar rust is en vandaar preventief de nodige maatregelen neemt bv. honden niet toegelaten is die rechtsgeldig genomen beslissing wat ze is , tegenstelbaar en uitvoerbaar.

Indien niet akkoord , de vrederechter zal oordelen....

(Er bestaat geen wet die u uitdrukkelijk het recht geeft om huisdieren te houden.)

Thomas Morus
Berichten: 3746
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#12 , 13 jan 2021 20:42

Dergelijke algemene beslissing is niet in alle gevallen tegenstelbaar en uitvoerbaar.
Een VME heeft niet de bevoegdheid om het collectief maatschappelijk belang te definiëren.
Het is niet omdat één vrederechter in één specifiek geval zo heeft geoordeeld dat het er ook zo zal worden geoordeeld in andere concrete situaties.
Dus NIETS onvoorwaardelijk JUIST.

"Het belang van de verhuurder om zijn eigendom te beschermen, kan niet geschaad worden door het houden van niet-schadelijke huisdieren, zoals katten, honden of andere kleine huisdieren. Een dergelijk algemeen verbod is dus in strijd met het EVRM en kan niet geldig zijn". De Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik oordeelde in die zin reeds op 21 oktober 1986. [Rb. Luik 21 oktober 1986, JLMB 1987, p. 576]

"Er bestaat geen wet die u uitdrukkelijk het recht geeft om huisdieren te houden."
Uiteraard niet. Dat is ook niet nodig. Er zouden nogal wat wetten opgesteld moeten worden.
We raken elkaar niet aan maar laten elkaar niet los.

lebragard
Berichten: 87
Juridisch actief: Nee

#13 , 13 jan 2021 23:32

Een VME heeft niet de bevoegdheid om het collectief maatschappelijk belang te definiëren. ???
Het is niet omdat één vrederechter in één specifiek geval zo heeft geoordeeld dat het er ook zo zal worden geoordeeld in andere concrete situaties.
niet één hoor viewtopic.php?f=44&t=90476
Vredegerecht , eerste kanton Gent dd. 20 januari 2020
Huurovereenkomst ontbonden nadat huurders hond in huis nemen.


Een VME/AV is soeverein bevoegd voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het geheel van zaken waarvan haar leden mede-eigenaars zijn en op de gemeenschappelijke belangen van deze mede-eigenaars en kan daarover beslissingen nemen, conform haar maatschappelijk doel en binnen het wettelijk kader dat haar tegenstelbaar is. (art. 577-2 t/m 14 B.W)

De individuele belangen staan tegenover het collectieve belang zodat de individuele rechten mogen ingeperkt worden ten behoeve van het collectieve belang (R. Timmermans, Appartement en recht, Handboek appartementsrecht, deel 1, II.R-339-340; R. Timmermans, “Het houden van huisdieren in flatgebouwen en het grondrecht op woongenot”, T.App. 2005, 2

Het recht op rust voor de medebewoners valt evenzeer onder de bescherming van artikel 8.1. EVRM. . Ook het collectief belang is een onderdeel van artikel 8.1 EVRM

Laten we vooral niet veralgemenen; bij conflictsituaties, huisdieren in een huurwoning of in een appartement/complex , zal anders beoordeelt worden door een rechter. Denken we maar aan de statuten van het gebouw , wet mede-eigendom , AV beslissingen ect....

Thomas Morus
Berichten: 3746
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#14 , 14 jan 2021 13:55

Zucht. Ik wens u voor 2021 veel vrijheid en blijheid in jullie VME.
We raken elkaar niet aan maar laten elkaar niet los.

Terug naar “Mede-eigendom & Nabuurschap”