Huurborg niet terug krijgen.

vincentoham
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

Huurborg niet terug krijgen.

#1 , 5 maand 2 weken geleden (01 feb 2019 14:05)

Beste,

Ik heb een appartement gehuurd vanaf October 2018 voor een jaar omdat ik uit elkaar ging met mijn ex and moest het huis dat wij samen gekocht hebben uit. Ik heb drie maanden waarborg betaald (via rechstreek overschrijving naar de verhuurder zijn rekening). Ik heb nu mijn ex uitgekocht en heb de huisbaas van mijn appartement ingelicht(via email) begin december 2018 dat ik ga in Januari of Februari 2019 ging verhuizen en een officiële opzeg brief verstuurd in Dec 2018 die vanaf Januari 2019 in gaat.

Ik heb mijn best gedaan om zoveel mensen te laten komen om het appartement te bezichtigen telkens ze dat wouden. Ik ben nu al uit het appartement en heb de sleutels aan de huisbaas gegeven. Het appartement is ook verhuurd vanaf Feb 2019 aan iemand anders. Er is niets kapot in het appartement in tegendeel ik heb zelfs wat herstellingen en schilderwerken gedaan in het appartement. Maar de huisbaas wil mijn borg van 3maanden niet terug geven omdat 3maanden opzeg vergoeding en 3maanden opzeg termijn in het contract staat, maar In het Huurwet vanaf sep 2018 staat dit:

"Contracten van korte duur konden in principe niet vroegtijdig worden opgezegd.
Dit hield in dat de huurder dus (theoretisch althans) tot het einde van de huurtijd verbonden
was aan het contract, zonder mogelijkheid van vroegtijdige opzegging.
Thans heeft de wetgever willen tegemoet komen aan de huidige huurmarkt alwaar heel wat
contracten van korte duur worden afgesloten.
Er zal een mogelijkheid zijn om, mits een opzeggingstermijn van drie maand te respecteren,
dergelijke overeenkomst op te zeggen.
Evenwel dient opgemerkt dat er ook een opzeggingsvergoeding zal aan gekoppeld zijn van
0,5 maand, 1 maand of 1,5 maand wanneer men de overeenkomst opzegt in de derde,
tweede of eerste jaar huur"

Zou iemand me kunne adviseren?
Alvast bedankt

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Markje
Berichten: 276
Juridisch actief: Nee

#2 , 5 maand 2 weken geleden (01 feb 2019 14:19)

De huurwet waarover u spreekt is die vanaf 2019 voor contracten die afgesloten worden vanaf 01/01/2019.
Uw contract is van het oude stelsel van voor 2019 en daar is voorzien dat gelet op het feit uw contract van 1 jaar niet opgezegd werd overgegaan is in een contract van 9 jaar en daar gelden 3 maanden opzeg en aangezien u in het 2e jaar opzegt 2 maanden verbrekingsvergoeding.

bosprocureur
Berichten: 3977

#3 , 5 maand 2 weken geleden (01 feb 2019 14:22)

De tekst die u aanhaalt (ik heb hem niet helemaal gelezen ) is geldig, maar dan wel voor contracten die afgesloten zijn sinds 1 januari van dit jaar. Niet voor u dus.

Met uw contract van korte duur kon u in feite niet gewoon opzeggen, maar wel een overeenkomst met de verhuurder bekomen, op onderling overeen te komen voorwaarden. Is er ergens iets afgesproken, per mail, brief... qua vergoeding?

Hebt u nog betaald voor januari? Wanneer hebt u de sleutels afgegeven? Was er een uitgaande plaatsbeschrijving ?

Zwak punt van de eigenaar is wel dat hij drie maand waarborg gerekend heeft; toen mocht hij twee maand vragen, na 1 januari 3 maand.

Reclame

vincentoham
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#4 , 5 maand 2 weken geleden (01 feb 2019 14:52)

De huurwet waarover u spreekt is die vanaf 2019 voor contracten die afgesloten worden vanaf 01/01/2019.
Uw contract is van het oude stelsel van voor 2019 en daar is voorzien dat gelet op het feit uw contract van 1 jaar niet opgezegd werd overgegaan is in een contract van 9 jaar en daar gelden 3 maanden opzeg en aangezien u in het 2e jaar opzegt 2 maanden verbrekingsvergoeding.
Bedankt Markje voor uw reactie.
Ik heb op verschillende websites gelezen dat de huurwet vanaf Sep 2018 is. Bijvoorbeeld op dit website

https://legalnews.be/burgerlijk-recht/v ... advocaten/

"Nieuwe opzegmogelijkheid bij huurovereenkomsten van korte duur

Net zoals vandaag het geval bestaat onder de nieuwe regelgeving nog steeds de mogelijkheid om een huurovereenkomst te sluiten voor een duur die korter is dan of gelijk aan drie jaar.

Daar waar de wet op dit moment echter louter voorziet in de mogelijkheid voor zowel huurder als verhuurder om de overeenkomst op te zeggen mits de opzegging gebeurt ten minste drie maanden voor het verstrijken van de in de overeenkomst bepaalde duur, brengt de nieuwe huurwetgeving hier verandering in.

Voor alle overeenkomsten van korte duur die gesloten worden na 1 september 2018 zal de huurder over een extra opzegmogelijkheid beschikken waarbij de huurder de overeenkomst op ieder ogenblik kan beëindigen mits inachtneming van een opzegtermijn van drie maand."

vincentoham
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#5 , 5 maand 2 weken geleden (01 feb 2019 15:05)

De tekst die u aanhaalt (ik heb hem niet helemaal gelezen ) is geldig, maar dan wel voor contracten die afgesloten zijn sinds 1 januari van dit jaar. Niet voor u dus.

Met uw contract van korte duur kon u in feite niet gewoon opzeggen, maar wel een overeenkomst met de verhuurder bekomen, op onderling overeen te komen voorwaarden.

Hebt u nog betaald voor januari? Wanneer hebt u de sleutels afgegeven? Was er een uitgaande plaatsbeschrijving ?

Zwak punt van de eigenaar is wel dat hij drie maand waarborg gerekend heeft; toen mocht hij twee maand vragen, na 1 januari 3 maand.
Bedankt bosprocureur voor uw reactie,

Volgens verschillende websites is dit huurwet vanaf Sep 2018. Bijvoorbeeld op deze website:

https://legalnews.be/burgerlijk-recht/v ... advocaten/

Is er ergens iets afgesproken, per mail, brief... qua vergoeding?
-Nee, niets afgesproken

Hebt u nog betaald voor januari? Wanneer hebt u de sleutels afgegeven?
-Ja, ik heb voor januari betaald en de sleutels heb ik vandaag afgeven aan de huisbaas

Was er een uitgaande plaatsbeschrijving ?
-Nee, Ik heb gewoon samen met de huisbaas rond gegaan alles gecheckt in het appartement en de sleutels afgeven maar niets op papier

Markje
Berichten: 276
Juridisch actief: Nee

#6 , 5 maand 2 weken geleden (01 feb 2019 17:07)

De huurwet waarover u spreekt is die vanaf 2019 voor contracten die afgesloten worden vanaf 01/01/2019.
Uw contract is van het oude stelsel van voor 2019 en daar is voorzien dat gelet op het feit uw contract van 1 jaar niet opgezegd werd overgegaan is in een contract van 9 jaar en daar gelden 3 maanden opzeg en aangezien u in het 2e jaar opzegt 2 maanden verbrekingsvergoeding.
Bedankt Markje voor uw reactie.
Ik heb op verschillende websites gelezen dat de huurwet vanaf Sep 2018 is. Bijvoorbeeld op dit website

https://legalnews.be/burgerlijk-recht/v ... advocaten/

"Nieuwe opzegmogelijkheid bij huurovereenkomsten van korte duur

Net zoals vandaag het geval bestaat onder de nieuwe regelgeving nog steeds de mogelijkheid om een huurovereenkomst te sluiten voor een duur die korter is dan of gelijk aan drie jaar.

Daar waar de wet op dit moment echter louter voorziet in de mogelijkheid voor zowel huurder als verhuurder om de overeenkomst op te zeggen mits de opzegging gebeurt ten minste drie maanden voor het verstrijken van de in de overeenkomst bepaalde duur, brengt de nieuwe huurwetgeving hier verandering in.

Voor alle overeenkomsten van korte duur die gesloten worden na 1 september 2018 zal de huurder over een extra opzegmogelijkheid beschikken waarbij de huurder de overeenkomst op ieder ogenblik kan beëindigen mits inachtneming van een opzegtermijn van drie maand."


TS kijk eens bij de huurwet vlaanderen.be het huurdecreet gaat in op 01/01/2019
Het nieuwe huurdecreet werd verlaat van sept 2018 naar 01/01/2019
Dan nog moest het gestart zijn op 01/09/2018, dan zou het nog niet van toepassing zijn op uw contract, maar op contracten die afgesloten werden vanaf 01/09/2018

bosprocureur
Berichten: 3977

#7 , 5 maand 2 weken geleden (01 feb 2019 17:21)

TS kijk eens bij de huurwet vlaanderen.be het huurdecreet gaat in op 01/01/2019
Het nieuwe huurdecreet werd verlaat van sept 2018 naar 01/01/2019
Dan nog moest het gestart zijn op 01/09/2018, dan zou het nog niet van toepassing zijn op uw contract, maar op contracten die afgesloten werden vanaf 01/09/2018

Euh...

TS woonde daar vanaf oktober 2018, en op mijn kalender stond dat net iets later dan 01/09/2018...

Markje
Berichten: 276
Juridisch actief: Nee

#8 , 5 maand 2 weken geleden (01 feb 2019 17:31)

TS kijk eens bij de huurwet vlaanderen.be het huurdecreet gaat in op 01/01/2019
Het nieuwe huurdecreet werd verlaat van sept 2018 naar 01/01/2019
Dan nog moest het gestart zijn op 01/09/2018, dan zou het nog niet van toepassing zijn op uw contract, maar op contracten die afgesloten werden vanaf 01/09/2018

Euh...

TS woonde daar vanaf oktober 2018, en op mijn kalender stond dat net iets later dan 01/09/2018...
Ik zie het wat u bedoeld, maar dit was bedoeld ter veronderstelling dat het nieuwe huurdecreet zou ingegaan zijn op 01/09/2018.
Voor zijn huidig contract blijft dit hetzelfde, het is niet opgezegd op het einde van het 1e jaar en is dus een contract van 9 jaar geworden.

Ghentian
Berichten: 445
Juridisch actief: Ja

#9 , 5 maand 2 weken geleden (01 feb 2019 17:32)

Het huurdecreet vindt hier geen toepassing. De regels van de (woning)huurwet zijn hier van toepassing. Gezien beide systemen nog naast elkaar bestaan, is het aanbevolen voldoende precies te zijn in de bewoording teneinde verwarring te voorkomen.

Het huurdecreet heeft geen terugwerkende kracht, met andere woorden: contractuele relaties die al bestonden voor de inwerkingtreding van het decreet (zoals hiervoor reeds aangestipt was dit begin 2019) worden niet gevat door het decreet.

Met andere woorden, de bovenstaande reacties die u erop wijzen dat het Vlaams huurdecreet hier geen toepassing vindt zijn correct.

Probeer het op een akkoordje te gooien, bijvoorbeeld door voor te stellen de verbeterwerken die u heeft aangebracht in mindering te brengen. U kan eventueel opwerpen dat de verhuurder de regels inzake de waarborg niet gerespecteerd heeft (aantal maanden, rechtstreeks op zijn rekening, etc.).

Voor de rest geldt het principe pacta sunt servanda. U tekent een contract voor een jaar, de verhuurder verwacht (terecht) dat u er een jaar woont en niet 3 maanden.
Ik plaats hier een inspirerende zin die getuigt van mijn bijzondere intellect.

bosprocureur
Berichten: 3977

#10 , 5 maand 2 weken geleden (01 feb 2019 17:35)

Markske !

Het doet niet meer ter zake, maar als hij huurde vanaf 1 oktober 2018 kan zijn huurcontract toch nog niet het einde van het eerste jaar bereikt hebben? Hij heeft amper vier maand huur betaald.

Markje
Berichten: 276
Juridisch actief: Nee

#11 , 5 maand 2 weken geleden (01 feb 2019 17:38)

Het huurdecreet vindt hier geen toepassing. De regels van de (woning)huurwet zijn hier van toepassing. Gezien beide systemen nog naast elkaar bestaan, is het aanbevolen voldoende precies te zijn in de bewoording teneinde verwarring te voorkomen.

Het huurdecreet heeft geen terugwerkende kracht, met andere woorden: contractuele relaties die al bestonden voor de inwerkingtreding van het decreet (zoals hiervoor reeds aangestipt was dit begin 2019) worden niet gevat door het decreet.

Met andere woorden, de bovenstaande reacties die u erop wijzen dat het Vlaams huurdecreet hier geen toepassing vindt zijn correct.

Probeer het op een akkoordje te gooien, bijvoorbeeld door voor te stellen de verbeterwerken die u heeft aangebracht in mindering te brengen. U kan eventueel opwerpen dat de verhuurder de regels inzake de waarborg niet gerespecteerd heeft (aantal maanden, rechtstreeks op zijn rekening, etc.).

Voor de rest geldt het principe pacta sunt servanda. U tekent een contract voor een jaar, de verhuurder verwacht (terecht) dat u er een jaar woont en niet 3 maanden.

Beste,
Ge moet eens heel goed lezen...
Ik heb zelf al gemeld dat het nieuwe huurstelsel niet van toepassing is op zijn contract.
Het is de federale huurwetgeving die op zijn contract van toepassing is.
Alleen beweerd TS dat het nieuwe huurdecreet ingang had op 01/09/2018 en niet op 01/01/2019, dat is alles.

Ghentian
Berichten: 445
Juridisch actief: Ja

#12 , 5 maand 2 weken geleden (01 feb 2019 18:09)

Het huurdecreet vindt hier geen toepassing. De regels van de (woning)huurwet zijn hier van toepassing. Gezien beide systemen nog naast elkaar bestaan, is het aanbevolen voldoende precies te zijn in de bewoording teneinde verwarring te voorkomen.

Het huurdecreet heeft geen terugwerkende kracht, met andere woorden: contractuele relaties die al bestonden voor de inwerkingtreding van het decreet (zoals hiervoor reeds aangestipt was dit begin 2019) worden niet gevat door het decreet.

Met andere woorden, de bovenstaande reacties die u erop wijzen dat het Vlaams huurdecreet hier geen toepassing vindt zijn correct.

Probeer het op een akkoordje te gooien, bijvoorbeeld door voor te stellen de verbeterwerken die u heeft aangebracht in mindering te brengen. U kan eventueel opwerpen dat de verhuurder de regels inzake de waarborg niet gerespecteerd heeft (aantal maanden, rechtstreeks op zijn rekening, etc.).

Voor de rest geldt het principe pacta sunt servanda. U tekent een contract voor een jaar, de verhuurder verwacht (terecht) dat u er een jaar woont en niet 3 maanden.

Beste,
Ge moet eens heel goed lezen...
Ik heb zelf al gemeld dat het nieuwe huurstelsel niet van toepassing is op zijn contract.
Het is de federale huurwetgeving die op zijn contract van toepassing is.
Alleen beweerd TS dat het nieuwe huurdecreet ingang had op 01/09/2018 en niet op 01/01/2019, dat is alles.
Ik zeg toch letterlijk 'zoals hiervoor reeds aangestipt', als in: ik bevestig hetgeen u zegt gezien TS daar m.i. nog niet helemaal van overtuigd was (de referenties aan enkele artikels in gedachten).

Snappy remarks indien men het oneens is, ben ik hier al gewoon - maar als we die ook al gaan geven indien men het eens is...
Ik plaats hier een inspirerende zin die getuigt van mijn bijzondere intellect.

Markje
Berichten: 276
Juridisch actief: Nee

#13 , 5 maand 2 weken geleden (01 feb 2019 20:10)

Het huurdecreet vindt hier geen toepassing. De regels van de (woning)huurwet zijn hier van toepassing. Gezien beide systemen nog naast elkaar bestaan, is het aanbevolen voldoende precies te zijn in de bewoording teneinde verwarring te voorkomen.

Het huurdecreet heeft geen terugwerkende kracht, met andere woorden: contractuele relaties die al bestonden voor de inwerkingtreding van het decreet (zoals hiervoor reeds aangestipt was dit begin 2019) worden niet gevat door het decreet.

Met andere woorden, de bovenstaande reacties die u erop wijzen dat het Vlaams huurdecreet hier geen toepassing vindt zijn correct.

Probeer het op een akkoordje te gooien, bijvoorbeeld door voor te stellen de verbeterwerken die u heeft aangebracht in mindering te brengen. U kan eventueel opwerpen dat de verhuurder de regels inzake de waarborg niet gerespecteerd heeft (aantal maanden, rechtstreeks op zijn rekening, etc.).

Voor de rest geldt het principe pacta sunt servanda. U tekent een contract voor een jaar, de verhuurder verwacht (terecht) dat u er een jaar woont en niet 3 maanden.

Beste,
Ge moet eens heel goed lezen...
Ik heb zelf al gemeld dat het nieuwe huurstelsel niet van toepassing is op zijn contract.
Het is de federale huurwetgeving die op zijn contract van toepassing is.
Alleen beweerd TS dat het nieuwe huurdecreet ingang had op 01/09/2018 en niet op 01/01/2019, dat is alles.
Ik zeg toch letterlijk 'zoals hiervoor reeds aangestipt', als in: ik bevestig hetgeen u zegt gezien TS daar m.i. nog niet helemaal van overtuigd was (de referenties aan enkele artikels in gedachten).

Snappy remarks indien men het oneens is, ben ik hier al gewoon - maar als we die ook al gaan geven indien men het eens is...
Ik denk dat ze allemaal wat krikkel staan op het forum tegenwoordig, heeft dat met het weer te maken?

Blaatpraat
Berichten: 2936

#14 , 5 maand 2 weken geleden (02 feb 2019 10:35)

Dus even opsommen:
Huurcontract van 1 jaar, begonnen in oktober 2018.

Dit kan niet vervroegd opgezegd worden, pas tegen eind september 2019.
U wilt dit echter nu opzeggen? Dat kan enkel met goedkeuring van de verhuurder, en de eisen dat deze stelt.
Als deze 3 maanden wederverhuringsvergoeding wenst, kan deze dit maken...

Aangezien het pand al terug verhuurd is, heeft u slechts 1 keuze: betalen (in dit geval dus: de borg aan de verhuurder overlaten).
Indien het nog niet verhuurd was, kon u ook opteren om te blijven wonen tot en met september.

Ghentian
Berichten: 445
Juridisch actief: Ja

#15 , 5 maand 2 weken geleden (02 feb 2019 14:28)

Een wederverhuringsvergoeding is hier niet aan de orde! Dat is de vergoeding die voorzien is in art. 1760 B.W. en die enkel geldt in geval van ontbinding van de overeenkomst.

Het betreft hier dus een opzeggingsvergoeding.

Sorry dat ik zo zeur, maar het inconsequent gebruik van deze termen zorgt voor chaos.
Ik plaats hier een inspirerende zin die getuigt van mijn bijzondere intellect.

Terug naar “Huren”