Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Indien u hiernaar op zoek bent, raadpleeg Jureca De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Freshprince
Berichten: 211
Juridisch actief: Ja

Re: Opzeg 2 maand voor einde niet geregistreerd kortlopend huurcontract

#16 , 2 maand 4 dagen geleden (06 okt 2018 10:32)

Ingevolge het verwezen arrest van Cassatie (Scorpioen), is een verlenginsclausule 1+2 jaar perfect geldig!

Contract is/blijft van het korte type en is NIET omgegaan naar type negen jaar.
Raadpleeg voor belangrijke juridische beslissingen altijd een advocaat (met specialisatie in desbetreffende materie) of bevoegde instantie, niet enkel een forum!

scorpioen
Berichten: 8087
Juridisch actief: Ja

#17 , 2 maand 4 dagen geleden (06 okt 2018 11:57)

adizal schreef:Neen beste, het gaat niet over een huurovereenkomst van korte duur

en ik lees in de eerste post
slavglot schreef:In ons huurcontract hadden we clausule opgenomen dat er na 1 jaar stilzwijgend verlengd wordt met 2 jaar

Is dit geen contract van korte duur?

scorpioen
Berichten: 8087
Juridisch actief: Ja

#18 , 2 maand 4 dagen geleden (06 okt 2018 13:30)

Er was van in het begin een contract van korte duur, en geen contract van negen jaar.
En de clausule van stilzwijgende verlenging is geldig.
Ik denk dat behalve adizal iedereen dat ondertussen begrepen heeft.
Voor mij stopt hiermee de discussie.

Reclame

adizal
Berichten: 473
Locatie: Antwerpen

#19 , 2 maand 4 dagen geleden (06 okt 2018 13:49)

scorpioen schreef:Er was van in het begin een contract van korte duur, en geen contract van negen jaar.
En de clausule van stilzwijgende verlenging is geldig.
Ik denk dat behalve adizal iedereen dat ondertussen begrepen heeft.
Voor mij stopt hiermee de discussie.


Man , wat u leest, lees ik niet en wat u denkt denk ik ook niet.
Ik weet alleen als het voor het gerecht zou komen dat het topic starter veel geld gaat kosten.
Geef hem uw adres, zo kan jij hem verdedigen want je blijkt echt een wonderpleiter te zijn..
Het is beter een leeuw te zijn op momenten,
dan een schaap, voor het leven.

JurecaBE
Berichten: 17
Juridisch actief: Ja

#20 , 2 maand 4 dagen geleden (06 okt 2018 14:34)

Aan topicsteller.
Negeer de berichten van Adizal. Sommige berichten zijn verwijderd om de duidelijkheid te behouden.
Het juiste antwoord is gegeven o.a. door scorpioen.

JurecaBE
Moderator
moderator

slavglot
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#21 , 2 maand 4 dagen geleden (06 okt 2018 23:56)

Scorpioen, bedankt. Al een hele stap vooruit.

En hierbij uittreksel uit het kortlopende contract : dus 1 jaar en verlengd met nog 2 jaar om zo de 3 jaar in totaal te respecteren (dacht ik)

De huurovereenkomst is van het kortlopend type en wordt gesloten voor een duur van één jaar vanaf de aanvangsdatum.
Elke partij kan de overeenkomst beëindigen mits drie maand voor de vervaldag een opzeg bij aangetekend schrijven te betekenen.
Bij ontstentenis van voornoemde opzeg komt er automatisch een tweede kortlopende overeenkomst met een looptijd van twee jaar tot stand. Ook deze nieuwe overeenkomst kan elke partij beëindigen mits drie maand voor de vervaldag een opzeg bij aangetekend schrijven te betekenen.

En de opgenomen schadevergoeding bij verbreking hebben we 2 variaties voorzien, maar de huurder heeft nooit op onze 9 vragen (3 aangetekend) om aan de huurdersverplichtingen te voldoen, gereageerd :

In geval van verbreking van deze overeenkomst door de huurder zal deze ten titel van forfaitaire schadevergoeding voor de wederverhuring, huurverbreking en onbeschikbaarheid van het goed, een som betalen gelijk aan zes maanden huurprijs van kracht op het ogenblik van de verbreking.
Bij uitzondering kan de forfaitaire schadevergoeding beperkt worden tot een som gelijk aan twee maanden huurprijs van kracht op het ogenblik van de verbreking indien de bestaande huurder een nieuwe huurder aanbrengt en deze expliciet aanvaard wordt door de verhuurder.

scorpioen
Berichten: 8087
Juridisch actief: Ja

#22 , 2 maand 3 dagen geleden (07 okt 2018 13:37)

De wet zegt dat de huur verlengd wordt "onder dezelfde voorwaarden".
Ik lees overal dat dit echter niet geldt voor de duur. Er kan dus verlengd worden met twee jaar als de oorspronkelijke overeenkomst maar voor één jaar werd afgesloten.
Ik interpreteer de bepaling "In geval van verbreking van deze overeenkomst ..." dat de huurder de mogelijkheid heeft op te zeggen voor het einde van de vervaldag als hij een schadevergoeding betaalt van zes maanden huur, of twee maanden als hij een huurder voorstelt die door de verhuurder aanvaard wordt.

adizal
Berichten: 473
Locatie: Antwerpen

#23 , 2 maand 3 dagen geleden (07 okt 2018 14:35)

De regels in onze Woninghuurwet inzake de kortlopende contracten zijn van dwingende aard, hetgeen inhoudt dat de partijen er niet anders in hun overeenkomst kunnen over beslissen. De wil van de partijen om anders overeen te komen, moet volgens deze plaats ruimen voor het dwingend karakter van de Woninghuurwet. De clausule die werd opgenomen in het contact leidt er toe om de voordelen die de huurder aangeboden krijgt door de Woninghuurwet, te omzeilen.
Mijn inziens, is het éénjarig contract zonder opzeg door beide partijen overgegaan in een contract van 9 jaar en aangezien dit niet geregistreerd is heeft de huurder het recht dit op te zeggen zonder vooropzeg en zonder verbrekingsvergoeding.
Het word een kluif voor de rechter en ik vrees nogmaals dat verhuurder het geding zal verliezen..
Het is beter een leeuw te zijn op momenten,
dan een schaap, voor het leven.

scorpioen
Berichten: 8087
Juridisch actief: Ja

#24 , 2 maand 3 dagen geleden (07 okt 2018 15:36)

adizal schreef: De clausule die werd opgenomen in het contact leidt er toe om de voordelen die de huurder aangeboden krijgt door de Woninghuurwet, te omzeilen.
Welke clausule?

adizal
Berichten: 473
Locatie: Antwerpen

#25 , 2 maand 3 dagen geleden (07 okt 2018 15:38)

scorpioen schreef:
adizal schreef: De clausule die werd opgenomen in het contact leidt er toe om de voordelen die de huurder aangeboden krijgt door de Woninghuurwet, te omzeilen.
Welke clausule?


De clausule,

In ons huurcontract hadden we clausule opgenomen dat er na 1 jaar stilzwijgend verlengd wordt met 2 jaar (nav artikel
Het is beter een leeuw te zijn op momenten,
dan een schaap, voor het leven.

scorpioen
Berichten: 8087
Juridisch actief: Ja

#26 , 2 maand 3 dagen geleden (07 okt 2018 15:52)

Over de clausule van stilzwijgende verlenging opgenomen in de huurovereenkomst. Zie het cassatiearrest waarnaar ik al verwees.

adizal
Berichten: 473
Locatie: Antwerpen

#27 , 2 maand 3 dagen geleden (07 okt 2018 16:33)

scorpioen schreef:Over de clausule van stilzwijgende verlenging opgenomen in de huurovereenkomst. Zie het cassatiearrest waarnaar ik al verwees.


Stel ik me toch de vraag waarom er nog een huurwetgeving is.....?

De bepalingen van de huurwet zijn van dwingende aard.

Wat betreft de huurwet geldt precies het omgekeerde: elke bepaling van het huurcontract die ingaat tegen de bepalingen van deze wet zal worden beschouwd als nietig en niet te zijn geschreven, behalve als het wetsartikel uitdrukkelijk de mogelijkheid voorziet om hiervan af te wijken.


Voor de korte duur contracten die gesloten worden
vanaf 31 mei 1997 of vernieuwd of verlengd
worden na deze datum, gelden de volgende
bepalingen:
• het blijft mogelijk een - schriftelijke - overeenkomst
te sluiten of opeenvolgende overeenkomsten
voor een totale duur van niet meer dan drie
jaar;

dergelijke contracten kunnen echter slechts één
keer, schriftelijk, en onder dezelfde voorwaarden
(o.m. dezelfde huurprijs) worden verlengd;


Deze bepaling is verplichtend: zij is van
toepassing ook al voorziet het contract een
andersluidend beding.

Komt uit de huurwetgeving....
Het is beter een leeuw te zijn op momenten,
dan een schaap, voor het leven.

Freshprince
Berichten: 211
Juridisch actief: Ja

#28 , 2 maand 3 dagen geleden (07 okt 2018 17:23)

Er is RP en RL (van voor het Cassatie arresrt) in beide richtingen (wel en niet toelaten van een zgn. verlengingsbeding).

Beide strekkingen hadden degelijke argumenten...

Het recent arrest van Cassatie neemt de twijfel weg. De vrederechter gaat dat nooit naast zich neerleggen als een partij dat inroept... Indien toch (kans is m.i. belachelijk klein) wordt die in beroep sowieso teruggefloten...

Topicstarter hoeft zich m.i. geen zorgen te maken om het standpunt te verdedigen dat het contract verlengd is met twee jaar en niet naar negen jaar.
Raadpleeg voor belangrijke juridische beslissingen altijd een advocaat (met specialisatie in desbetreffende materie) of bevoegde instantie, niet enkel een forum!

adizal
Berichten: 473
Locatie: Antwerpen

#29 , 2 maand 3 dagen geleden (07 okt 2018 17:44)

Freshprince schreef:Er is RP en RL (van voor het Cassatie arresrt) in beide richtingen (wel en niet toelaten van een zgn. verlengingsbeding).

Beide strekkingen hadden degelijke argumenten...

Het recent arrest van Cassatie neemt de twijfel weg. De vrederechter gaat dat nooit naast zich neerleggen als een partij dat inroept... Indien toch (kans is m.i. belachelijk klein) wordt die in beroep sowieso teruggefloten...

Topicstarter hoeft zich m.i. geen zorgen te maken om het standpunt te verdedigen dat het contract verlengd is met twee jaar en niet naar negen jaar.Onder deze argumenten en omstandigheden sluit ik mij daar bij aan, weer iets bijgeleerd, bedankt mensen.
Het is beter een leeuw te zijn op momenten,
dan een schaap, voor het leven.

scorpioen
Berichten: 8087
Juridisch actief: Ja

#30 , 2 maand 3 dagen geleden (07 okt 2018 18:37)

De wet zegt "schriftelijk verlengd".
Dit is voor interpretatie vatbaar.
Het Hof van Cassatie oordeelde dat als het in de huurovereenkomst staat dit ook een "schriftelijke verlenging" is.
De redenering (die je kan terugvinden in de conclusie van het Openbaar Ministerie, terug te vinden bij de Franstalige tekst van het arrest) is dat geen enkele wettekst bepaalt dat deze verlenging in een afzonderlijk geschrift moet vastgesteld worden en dat geen enkele wettekst bepaalt dat dit niet in de oorspronkelijke huurovereenkomst mag overeengekomen worden.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Huren”