Pagina 1 van 1

Huurindex +nieuw huurcontract

Geplaatst: 12 mei 2021 10:44
door meibloem
Hoop dat iemand mij kan helpen met volgend probleem :
Woon sinds November 1995 in appartement met garage + onkosten met 3-6-9 huurcontract dat stilzwijgend de hele tijd verlengd is. Aangezien huiseigenaar vaak in buitenland is, is er geen huur-indexatie geweest +/- 9 jaren en nu een gekregen (begrijpelijk) maar tevens verhoogt hij de maandelijkse onkosten ( jaren geen afrekening meer gekregen) die gelijk zijn voor alle bewoners (mazoutverwarming) en biedt hij een nieuw huurcontract aan. Mijn probleem is het nieuwe huurscontract (met meer voordelen voor verhuurder)want dan zal de volgende index gebaseerd zijn op de huur van bv 1 mei 2021 en niet op het oorspronkelijke bedrag van 1995.
Wat zijn de consequenties voor mij indien ik weiger ? Bij voorbaat dank voor jullie hulp.

Re: Huurindex +nieuw huurcontract

Geplaatst: 12 mei 2021 11:01
door mava105
Verhuurder mag zomaar niet midden in de huur, een nieuw huurcontract geven/opdringen, met andere voorwaarden. Is totaal onwettig.

Geplaatst: 12 mei 2021 11:13
door Thomas Morus
Voor de indexatie maakt het geen verschil.
Maar verhuurder kan u niet dwingen om nieuw contract te tekenen.

Uiteraard MAG u dat wel tekenen!
Indien de huurprijs hetzelfde blijft zou het in uw voordeel kunnen zijn omdat het nieuwe contract dan onder de nieuwe Vlaamse huurwetgeving zal ressorteren en die biedt veel betere bescherming aan de huurder dan de oude federale huurwetgeving.

Re: Huurindex +nieuw huurcontract

Geplaatst: 12 mei 2021 11:18
door LYNX XX
Verhuurder mag zomaar niet midden in de huur, een nieuw huurcontract geven/opdringen, met andere voorwaarden. Is totaal onwettig.

Mava,

Uw opmerking is correct.
MAAR ik zou aan TS toch willen opmerken dat volgens ik uit topic kan opmaken dat er in 9 jaar geen indexatie huurprijs is geweest, noch van de maandelijkse kosten. Persoonlijk zou ik dan zeker niet dwarsliggen indien de andere voorwaarden niet veranderen. Wie verhuurt een onroerend goed 9 jaar lang aan dezelfde prijs ? Ik denk dat u daarvoor ook goed geplaatst bent.

En indexatie op huur 5.2021 of op huurprijs 11.1995 een verschil ? De indexatie zal gebeuren op de huurprijs 1.5.2021 of op de vervaldag waarschijnlijk 11.2021
met ingang dec 2021 ?

Na 9 jaren zou ik zelf niet dwarsliggen als het enkel om de huurindexatie en de kosten ( contractueel ) worden aangepast. TS kan bekomen nieuwe bedragen vanaf 11.2021.

Wat denkt u hierover ?

Re:

Geplaatst: 12 mei 2021 11:23
door LYNX XX
Voor de indexatie maakt het geen verschil.
Maar verhuurder kan u niet dwingen om nieuw contract te tekenen.

Uiteraard MAG u dat wel tekenen!
Indien de huurprijs hetzelfde blijft zou het in uw voordeel kunnen zijn omdat het nieuwe contract dan onder de nieuwe Vlaamse huurwetgeving zal ressorteren en die biedt veel betere bescherming aan de huurder dan de oude federale huurwetgeving.
Thomas, zie mijn gelijktijdige reactie met uwe.
Is correct mag u weergeeft.
Maar TS moet ook beseffen dat 9 jaar huurprijs/onkosten bevriezing niet niets is geweest.
Persoonlijk zou ik het contract aannemen op voorwaarden dat enkel de huurprijs en kosten normaal zijn aangepast en niets van de overige contractuele verplichtingen.

Re: Huurindex +nieuw huurcontract

Geplaatst: 12 mei 2021 11:42
door Thomas Morus
Lijkt me ook zo te zijn.
Vandaar mijn nuancering om niet direct alle stekels rechtop te zetten!

Re: Huurindex +nieuw huurcontract

Geplaatst: 12 mei 2021 11:59
door meibloem
Dank je wel voor jullie berichten. Ik heb totaal geen probleem met de indexatie van de huur en heb deze ook betaald. Ik wil alleen geen nieuw huurcontract want mijn huurcontract van 1995 is de hele tijd stilzwijgend verlengd en dus is index gebaseerd op huurbedrag van 1995 en als ik nieuw huurcontract onderteken dan wordt dat gebaseerd op het huidig huurbedrag wat +/- 250 euro hoger is. Het appartement is door huurder goed onderhouden en geen enkele renovatie door verhuurder gedaan. Dus index ok maar geen nieuw contract! Voor en nadelen ?

Re: Huurindex +nieuw huurcontract

Geplaatst: 12 mei 2021 12:08
door Thomas Morus
Voor de berekening van de indexatie maakt het geen enkel verschil:
de indexstijging tussen nu en tijdstip xx in de toekomst is hetzelfde voor alle huurcontracten, eender wanneer ze zijn afgesloten.
U hebt verkeerd zicht op indexberekening...

Test het zelf maar eens met: https://statbel.fgov.be/nl/themas/consu ... rindexatie

Re: Huurindex +nieuw huurcontract

Geplaatst: 12 mei 2021 12:18
door bosprocureur
TS , bedoelt u dat in het nieuw huurcontract de huurprijs 250 € boven de reeds geïndexeerde huurprijs zou liggen?

Juridisch gezien zou dit het plaatje wel wijzigen, met andere woorden dit kan niet. Anderzijds zou het mij ook niet verwonderen als de marktprijs voor het gehuurde nu behoorlijk hoger zou liggen dan uw nieuw voorgestelde huurprijs.
Betrek deze overweging ook in uw beslissing om een en ander te aanvaarden.

Re: Huurindex +nieuw huurcontract

Geplaatst: 12 mei 2021 12:22
door Thomas Morus
"als ik nieuw huurcontract onderteken dan wordt dat gebaseerd op het huidig huurbedrag wat +/- 250 euro hoger is"

Dat is dus indexatie, want er is nog geen nieuw contract getekend.

Re: Huurindex +nieuw huurcontract

Geplaatst: 12 mei 2021 12:24
door LYNX XX
TS : er kan geen verschil zijn tussen huurprijs 1995 + index en huurprijs 2021 + index = hetzelfde

bv. uw basis huurprijs 11.1995 = € 600.00 index 11.1995 : 69.94 index 04.2021 : 110.88

nieuwe huurprijs = € 600x110.88:69.94 = € 951.22 verschil = € 351.22

Dus is een normale aanpassing van de index van 1995 naar 2021

De verhuurder mag het nieuwe huurbedrag aanpassen in mei 2021, en kan zelfs voor de 3 maanden hiervoor deze verhoging toepassen. Op voorwaarde dat de huurder verwittigd wordt.
Meer dan 3 maanden kan hij niet teruggaan.

In uw geval zie ik absoluut geen probleem wat betreft de huurprijs ( wel op voorwaarde zoals eerder vermeld dat de andere voorwaarden niet wijzigen ).

De maandelijkse kosten mogen aangepast worden aan de realiteit na 9 jaar. U moogt wel degelijk een bewijs van onkostenafrekening vragen. Indien een forfait mag die wel aangepast worden volgens indexatie. Na 9 jaar is alles duurder geworden.

Wat betreft de forfaitaire kosten of werkelijke kosten : zie bijgaande link

https://immo.vlan.be/nl/advies/huren/14 ... n-verhogen

Re: Huurindex +nieuw huurcontract

Geplaatst: 12 mei 2021 12:32
door meibloem
Nogmaals een voorbeeld : huurcontract 1995 : 20000 bf = €495,79
Bij nieuw huurcontract met ingang van 1 mei 2021 is de geindexeerde huur € 770,00
Bij indexatie in 2022 wordt geïndexeerd op €770,00 want dat is basishuur nieuw contract mei 2021.
Zie ik dit nu verkeerd .....ik denk het niet

Re: Huurindex +nieuw huurcontract

Geplaatst: 12 mei 2021 12:41
door Thomas Morus
U ziet het inderdaad verkeerd.
Herlees mijn uitleg.

Re: Huurindex +nieuw huurcontract

Geplaatst: 12 mei 2021 12:42
door LYNX XX
De indexatie zal correct verlopen : huurprijs aan deze index delen door deze index en vermenigvuldigen aan de nieuwe index op het ogenblik van indexatie. Deze huurprijs zal hetzelfde zijn dan als u : de oorspronkelijke huurprijs ( basis huurprijs ) : door index 11.1995 x index 2022 Geeft geen verschil.

En de +/- € 250.00 is correct.

Re: Huurindex +nieuw huurcontract

Geplaatst: 12 mei 2021 12:44
door LYNX XX
U ziet het inderdaad verkeerd.
Herlees mijn uitleg.
Thomas, weeral gelijktijdig.

TS moet onze posts duidelijk rustig lezen.
Moet enkel zien dat de andere voorwaarden contract ( behalve de kosten ) niet wijzigen. Voor de rest zit ze safe.