Uithuiszetting gedomicilieerd persoon !!

Jeff564
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

Uithuiszetting gedomicilieerd persoon !!

#1 , 30 jun 2020 22:19

Beste allemaal,

Ik heb volgend probleem:

Ik woon samen met een persoon in een studio. Deze persoon staat hier, net als ik, gedomicilieerd.

Ik ben zelf de enige persoon die is opgenomen in het huurcontract met de eigenaar. Gezien ik in dit gebouw ook werken uitvoer, staat dit adres ook enkel onder mijn naam vermeld in een arbeidscontract. Dit is een woonst uitgegeven voor een conciërge/huisbewaarder functie die ik uitvoer.

Ik begrijp het sarcasme goed gezien ik huisbewaarder ben en nu problemen ondervind met een uithuiszetting onder mijn eigen dak.

Dit verhaal ga ik jullie besparen en heeft hier ook geen plaats.

Ik had heel graag geweten of ik deze persoon uit het huis mag zetten.

Ik heb geen romantische relatie met de persoon. We staan dus niet ingeschreven als koppel of een van dergelijke.

Alvast bedankt voor jullie adviezen!

Ik apprecieer jullie hulp enorm.

Mvg

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Drone
Berichten: 2294
Locatie: st-niklaas

#2 , 01 jul 2020 00:04

zolang die persoon daar zijn domicilie heeft mag die daar binnen en buiten

als er zodanige problemen zijn dat samenwonen niet meer mogelijk is en deze persoon wilt niet vrijwillig vertrekken dan is het beste dat u eerst probeert te bemiddelen via een 'verzoeningspoging' bij de vrederechter;

Franciscus
Berichten: 34834

#3 , 01 jul 2020 01:15

U stelt betrokkene best in kennis via een Aangetekend Schrijven en een gewone brief dat deze tegen datum 14 dagen na ontvangst de woning moet verlaten hebben.
De AS verstuurt u met een Antwoord / Reponse kaart waar de handtekening van ontvanger moet vermeld worden. U krijgt die kaart terug bij ontvangst door persoon van die brief of u krijgt alles terug. Dan bewaard u die brief zo dus niet openen of zo.

Betaald die persoon huur aan u?

Reclame

de reden
Berichten: 2916
Juridisch actief: Nee

#4 , 01 jul 2020 10:18

gerechtelijk wetboek
Art. 1344novies. [1 § 1. Dit artikel is van toepassing op elke vordering ingeleid bij verzoekschrift, bij dagvaarding of bij gezamenlijk verzoekschrift waarbij de uithuiszetting wordt gevorderd van een natuurlijke persoon die zonder recht of titel een plaats betrekt.
§ 2. Wanneer de vordering bij verzoekschrift of bij gezamenlijk verzoekschrift wordt ingeleid, zendt de griffier, behoudens verzet van de persoon die zonder recht of titel een plaats betrekt zoals bepaald in paragraaf 4, na een termijn van vier dagen na de inschrijving op de algemene rol van de vordering tot uithuiszetting, via enige vorm van telecommunicatie, te bevestigen bij gewone brief, een afschrift van het verzoekschrift naar het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, van de verblijfplaats van de persoon die zonder recht of titel een plaats betrekt.
§ 3. Wanneer de vordering aanhangig wordt gemaakt bij dagvaarding, zendt de gerechtsdeurwaarder, behoudens verzet van de persoon die zonder recht of titel een plaats betrekt zoals bepaald in paragraaf 4, na een termijn van vier dagen na de betekening van het exploot, via enige vorm van telecommunicatie, te bevestigen bij gewone brief, een afschrift van de dagvaarding naar het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van de woonplaats of, bij gebreke van een woonplaats, van de verblijfplaats van de persoon die zonder recht of titel een plaats betrekt.
§ 4. De persoon die zonder recht of titel een plaats betrekt kan in het proces-verbaal van vrijwillige verschijning of bij de griffie binnen een termijn van twee dagen na de oproeping bij gerechtsbrief, of bij de gerechtsdeurwaarder binnen een termijn van twee dagen na de betekening, zijn verzet kenbaar maken tegen de mededeling aan het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van het afschrift van de inleidende akte.
Het verzoekschrift op tegenspraak of de dagvaarding vermeldt de tekst van het eerste lid.
§ 5. Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn biedt, op de meest aangewezen wijze, aan om, binnen zijn wettelijke opdracht, hulp te bieden.]1
----------
Deze inlichtingen zijn louter informatief en onder alle voorbehoud. Er kunnen geen rechten aan verbonden worden

Terug naar “Huren”