Huurgoed , huurder verplicht voldoende te meubileren?

smart
Topic Starter
Berichten: 186

Huurgoed , huurder verplicht voldoende te meubileren?

#1 , 4 maand 3 weken geleden (16 jul 2019 22:14)

Dien je als huurder met een huurovereenkomst voor vast verblijf je app te meubileren. Tafel stoelen, bed,...? Je kan toch niet wonen in een leeg app?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
berenod
Berichten: 857

#2 , 4 maand 3 weken geleden (17 jul 2019 07:53)

Ik weet niet in hoeverre dit een wettelijke verplichting is, maar je komt het wel dikwijls tegen als vereiste in huurcontracten.

Ook, wanneer de wijkagent de vaststelling van woonst komt doen (ten behoeve van de adresverandering), zou deze dit wel eens kunnen weigeren wanneer hij door een gebrek aan meubilering de woning "onbruikbaar voor domicilie" vindt.

LennieK
Berichten: 1116
Juridisch actief: Nee

#3 , 4 maand 3 weken geleden (17 jul 2019 09:11)

als het een contract voor hoofdverblijfplaats is, dan moet de huurder er inderdaad zijn hoofdverblijf van maken. Is dat dan met een matras op de grond of met een bed van €10.000 dat lijkt me minder relevant.

Maar voorganger heeft gelijk, als er echt geen duidelijke tekenen zijn dat persoon er woont zal de wijkagent adviseren om persoon slechts voorlopig in te schrijven op dat adres.

Reclame

Freshprince
Berichten: 362
Juridisch actief: Ja

#4 , 4 maand 3 weken geleden (18 jul 2019 12:25)

Relevant voor contracten van voor 01.01.2019, zie immers art. 1752 v.h. Burgerlijk Wetboek:

"De huurder die het huis niet van genoegzaam huisraad voorziet, kan eruit worden gezet, tenzij hij voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de huur." (zgn. 'stofferingsplicht')

Minder relevant voor contracten na 01.01.2019, op citaat uit de Memorie van Toelichting bij het nieuwe Vlaams Woninghuurdecreet:

"Artikel 1752 van het Burgerlijk Wetboek dat betrekking heeft op de stofferingsverplichting voor de huurder, wordt niet mee overgenomen. De verplichtingen van de huurder worden voldoende gewaarborgd door de huurwaarborg, die bovendien terug verhoogd wordt naar drie maanden. De stofferingsverplichting dateert van voor de invoering van de afzonderlijke huurwaarborg en is bovendien moeilijk te controleren. Het woninghuurrecht kan worden vereenvoudigd door deze verplichting te schrappen. Het voorrecht van de verhuurder op de inboedel van de huurder, zoals opgenomen in artikel 20, 1° van de Hypotheekwet, blijft wel bestaan."

(Blijft relevant naar inschrijving toe door wijkagent, zie voorgaanden)
Raadpleeg voor belangrijke juridische beslissingen altijd een advocaat (met specialisatie in desbetreffende materie) of bevoegde instantie, niet enkel een forum!

Terug naar “Huren”