Bij jaarafrekening "Tv en distributie"

larissa
Topic Starter
Berichten: 13

Bij jaarafrekening "Tv en distributie"

#1 , 5 maand 5 dagen geleden (01 jul 2019 19:20)

Hallo,


ik ben Larissa.

Op mijn jaarafrekening van het appartement dat wij huren, het is nu het eerste jaar dat we hier huren, staat een onderdeel "TV en distributie". Er staat de som voor heel het gebouw, aangezien er 9 appartementen zijn moet iedereen 1/9de betalen staat er op, en dan staat er de som van zo 'n 1/9de.

Onze buurman zei dat dat niet kan kloppen, omdat je zelf al betaalt aan je provider van tv en internet. He huisbazen zouden niet weten wie wat heeft van provider en je betaalt aan die provider volgens hem al voor de distributie.

Bij Scarlet heb ik gehoord, daar hebben we TV en internet bij, maar uit hun antwoord geraak ik niet goed wijs. Ik zal het hier zetten:

"Beste klant,

Voor onze diensten betaal je inderdaad een bedrag van €39,- per maand. Wij zien dat je dit steeds netjes op tijd betaalt. Verder rekenen wij niets aan, noch aan de klant, noch aan de huisbaas. Wat je hiernaast nog moet betalen aan de huisbaas kunnen wij geen inzicht over geven. Mogelijk belast hij je voor de infrastructuur of andere abonnementen. Deze kosten hebben echter niets met Scarlet te maken.

Voor onze diensten betaal je inderdaad een bedrag van €39,- per maand. Verder rekenen wij niets aan, noch aan de klant, noch aan de huisbaas. Wat je hiernaast nog moet betalen aan de huisbaas kunnen wij geen inzicht over geven.

Deze kosten hebben echter niets met Scarlet te maken. Wellicht kun je aan de huisbaas vragen waar deze kosten voor zijn."

Tot zover het antwoord van Scarlet. Ik heb ook naar de Huurdersbond gemaild, waar we lid bij zijn. Hun antwoord wacht ik nog op want ik moest die afrekening doormailen naar hen.

Zo weet ik van mijn broer en een tante, die hebben allebei geen tv aansluiting genomen en zij huren, het zou toch raar zijn als zij voor zoiets moeten betalen terwijl ze het niet eens hebben?

Maar hoe zit dat nu echt? Weet iemand of dat kan? Onze buurman huurt al 35 jaar en heeft nog nooit ergens zoiets moeten betalen. Wij hebben vroeger ook bijna 10 jaar ergens anders gehuurd en nooit zoiets gezien op de afrekening.

Ik dank u alvast vriendelijk voor uw antwoord.

Vriendelijke groeten,

Larissa

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
asperger
Berichten: 6486
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#2 , 5 maand 5 dagen geleden (01 jul 2019 19:43)

Dat klopt van geen kanten.
Vraag uw eigenaar-verhuurder inzage in de factuur waarvan hij u 1/9 aanrekent.
Ben benieuwd wat hij u gaat tonen.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

larissa
Topic Starter
Berichten: 13

#3 , 5 maand 5 dagen geleden (01 jul 2019 20:23)

Wij hebben er ook nog nooit van gehoord dat je dat als huurder moet betalen. Het antwoord van Scarlet kan ik niet goed uit afleiden hoe dat zit en ik wacht nog op antwoord van de huurdersbond.

Zijn er nog mensen die hier ervaring mee hebben of het fijne van weten?

Reclame

KJ86
Berichten: 2087

#4 , 5 maand 5 dagen geleden (01 jul 2019 21:56)

Misschien iets van vroeger, analoge coax-kabel waar de eigenaar zelf een splitter op heeft staan naar de verschillende appartementen. Eigenaar betaalt de tv-distributie en rekent die door naar de huurders. Als je digitale televisie van scarlet hebt, ontvang je tv via de telefoonkabel. Je zal waarschijnlijk ook coax op uw appartement hebben, niet gebruiken, maar dat wil niet zeggen dat je vrijgesteld bent van de kosten. Contract nalezen, het zal er wel instaand!

larissa
Topic Starter
Berichten: 13

#5 , 5 maand 5 dagen geleden (02 jul 2019 08:29)

In het contract staat wel dit:

Het privatieve verbruik van de nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gasolie, gas, ...) evenals de
huur en de kosten van de meters en toestellen, zoals abonnement, plaatsing of vervanging zijn ten
laste van de huurder.
Bij aanvang van de huur alsmede bij haar beëindiging zullen de meterstanden worden opgenomen.
De huurder zal aan de verhuurder zijn deel betalen in de kosten van het geheel van het onroerendgoed waarvan het verhuurde goed deel uitmaakt. Deze kosten omvatten de uitgaven gedaan door de
mede-eigendom voor rekening van de bewoners, waaronder onder meer worden begrepen de
kosten van verbruik en onderhoud van de gemene delen, de kosten voor onderhoud en verzekering
van de liften, verluchting en andere technische uitrustingen, de vergoeding van de syndicus, de
lonen, verzekering en sociale lasten voor de conciërge alsmede voor het personeel belast met
onderhoud en herstelling van de gemene delen.
Deze opsomming is niet limitatief.
De huurder zal aan de verhuurder, samen met de huur en op dezelfde vervaldag, de provisie
overmaken, deze bedraagt 60 euro per maand
Bij ontvangst van de afrekening zal de verhuurder of de huurder onmiddellijk aan de andere partij
het verschil overmaken tussen de reeds gestorte provisie en de reële kosten. Het bedrag van de
provisie zal jaarlijks herzien worden op basis van de reële bedragen van het afgelopen jaar. De
huurder verklaart kennis genomen te hebben van de bepalingen van de statuten (basisakte
en reglement van mede-eigendom) en het reglement van orde en deze, evenals de beslissingen van
de algemene vergadering of raad van beheer, te zullen eerbiedigen.

Maar zo 'n omschrijving is lijkt mij wel breed, want er staat bij dat die niet limitatief is. Het laat lijkt mij veel ruimte vrij voor wat ze kunnen aanrekenen.

Wij hebben zo 'n stopcontactje tegen de muur met "FM" (daar steekt niks in) en "TV". Daar steekt een zwarte draad in, zo 'n coax kabel.

Ik heb die kabel nu uitgetrokken en we hebben nog gewoon digitale tv zoals anders, die coax moet dus niet in steken. Maar zelfs als die uitgetrokken blijft, dan gaan ze waarschijnlijk toch jaarlijks die som aanrekenen? Want wie weet hoe lang ze dat al op de jaarafrekening hebben staan.

mava105
Berichten: 18476
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#6 , 5 maand 5 dagen geleden (02 jul 2019 09:31)

Veerhuurder gebruikt meer dan waarschijnlijk een standaard contract waarbij hij enkel maar de gegevens van de huurder aanpast, en alle andere voorwaarden blijven staan.
De coaxkabel zou dus nog gewoon in bedrijf zijn, en als je die achteraan in uw TV aansluit zou je kunnen gebruik maken van dat signaal.
Verhuurder kan u echter niet verplichten dat signaal te gebruiken. Het is aan hem dat aan de bron af te sluiten.
Leg uw oor eens te luisteren bij de andere bewoners in het gebouw. Waarschijnlijk zijn er meer mensen die dat voorhebben, maar het niet opmerken in hun jaarlijkse afrekening

larissa
Topic Starter
Berichten: 13

#7 , 5 maand 5 dagen geleden (02 jul 2019 10:01)

Hieronder woont een stel heel oude mensen die Frans praten, die verstaan we niet goed. Ik denk dat zij gewoonlijk zo snel mogelijk de betalingen doen en daar verder niet veel van nakijken of over nadenken.
En verder kennen we niemand hier. Het lijkt me ook wat riskant om er over te gaan vragen aan mensen die we niet kennen, want we zijn helemaal niet van hier afkomstig. Stel dat het zo bij het immokantoor terecht komt dat wij vragen stellen aan andere bewoners, dat riskeren we liever niet.

bosprocureur
Berichten: 4367

#8 , 5 maand 5 dagen geleden (02 jul 2019 10:16)

Waarom zou u geen vragen mogen stellen aan de buren ? Gewoon informatie ?

larissa
Topic Starter
Berichten: 13

#9 , 5 maand 5 dagen geleden (02 jul 2019 10:44)

Dat durven we toch niet zo goed, aangezien we de andere mensen helemaal niet kennen. En om geen argwaan te wekken.

mava105
Berichten: 18476
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#10 , 5 maand 5 dagen geleden (02 jul 2019 12:10)

Is toch een goede gelegenheid om ze te leren kennen .
Vraag gewoon inlichtingen zonder de verhuurder al te beschuldigen van oplichting.

asperger
Berichten: 6486
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#11 , 5 maand 5 dagen geleden (02 jul 2019 13:04)

Ik schreef toch reeds:

"Vraag uw eigenaar-verhuurder inzage in de factuur waarvan hij u 1/9 aanrekent."

Is dat nu echt zo moeilijk?

Argwaan wekken? Waarover?
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

WP002
Berichten: 1431

#12 , 5 maand 4 dagen geleden (02 jul 2019 15:58)

Mag de eigenaar televisiesignaal eigenlijk doorverkopen? Zou me verbazen.

bambipower
Berichten: 809

#13 , 5 maand 4 dagen geleden (02 jul 2019 16:41)

Nee, dat mag niet. Er zijn wel uitzonderingen zoals studentenhuizen, maar die moeten dat ook melden. Anders zou iedereen zijn internet wel delen met de ganse wijk

Uit de voorwaarden van bvb telenet :
U mag deze diensten noch de inhoud ervan, kosteloos noch ten bezwarende titel verspreiden, commercialiseren, verkopen aan, verhuren aan, ter beschikking stellen aan of op ene of ander wijze vermenigvuldigen op welke drager dan ook ten voordele van eender welke derde partij noch openbaar maken, tenzij mits voorafgaande, uitdrukkelijke, onbetwistbare en schriftelijke goedkeuring vanwege Telenet. Eveneens is het de Klant verboden om via het Telenet- netwerk tekstberichten te versturen naar derden die enige commerciële boodschap bevatten of inhouden.

Mathieu Rutten
Berichten: 1826
Locatie: 3650 Dilsen-Stokkem

#14 , 5 maand 4 dagen geleden (02 jul 2019 17:15)

Laat ons in deze een zaak niet vergeten. Ingeval het internet uit ligt, kan je nog altijd via de coax tv kijken.....

Eigenlijk had ik wel eens graag geweten hoeveel u wordt aangerekend hiervoor?

Thieu Rutten.
Dat ons de kracht gegeven zij
om dat te verdragen
wat niet kan veranderd worden
en de moed
om dat te veranderen
wat kan,
maar vooral de wijsheid
het ene van het andere te onderscheiden.?

Marcus Aurelius

larissa
Topic Starter
Berichten: 13

#15 , 5 maand 4 dagen geleden (02 jul 2019 19:05)

Het gaat om een, vind ik toch, behoorlijke som.

Bij iedereen werd Tv en distributie aangerekend, er staat de totale som bij
1 433,02 euro voor het hele gebouw, iedereen moet dan 1/9de betalen (omdat er 9 appartementen zijn), dus 159,22.

Maar het vreemde is: bij ons gaat de afrekening over 11 maanden, omdat wij op het moment dat ze de afrekening maakten, er nog geen jaar wonen.
En onze buurman woont er sinds begin december, bij hem is het een afrekening van 6 maanden, maar ook hij moet 159,22 euro betalen.

Er zijn een aantal appartementen die worden gehuurd, enkele zijn gekocht en een paar staan leeg.

Ik heb bij Scarlet nog meer uitleg gevraagd en zij stuurden:

Wij hebben gezien dat je een Scarlet trio abbonement hebt. De abonnementkosten worden opgedeeld in diensten geleverd door Scarlet en diensten geleverd door Proximus. Dit kun je ook terug zien op de factuur. Wij maken gebruik van de Proximus –infrastructuur buitenshuis. Vandaar dat dit gesplitst wordt aangegeven. Distributie kosten zijn inbegrepen.

Voor meer informatie verwijzen we je naar onze webpagina hier kun je de voorwaarden lezen van het Scarlet trio pakket: https://www.scarlet.be/nl/wettelijke-ve ... rden/trio/.

Ook heb ik naar onze verzekering gemaild, die meneer zegt

"Volgens mij heeft je buurman gelijk.

Jullie betalen aan de provider Scarlet en daar is alles inbegrepen.
Ik zou echt niet kunnen denken wat de huisbazen hiervan aan jullie kunnen aanrekenen.

Dus volgens mij, zeker niet betalen."

Ik heb ook naar de huisbazin gemaild en een beetje langs mijn neus weg gevraagd hoe het komt dat er tv en distributie aangerekend word. Want zelfs met de coax kabel kunnen wij geen tv zien, we krijgen zelfs geen analoge tv er op. Nu is de coax kabel er wel uit maar we zien enkel digitale tv. Die gaat over de telefoonlijn van Proximus en niet langs de kabel.

Terug naar “Huren”