huurder overleden

Marlène
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

huurder overleden

#1 , 5 maand 2 weken geleden (27 jun 2019 13:34)

Goeiemiddag , onze bejaarde huurder is overleden .
Zijn 2 zonen verwerpen de erfenis en willen niets met hun vader te maken hebben .
Kunnen we onderling een overeenkomst opstellen , zodat zij geen extra huur moeten betalen , wanneer wij onmiddellijk de sleutel terug krijgen en de huurwaarborg mogen houden , vermits het huis volgens hen niet is onderhouden door hun papa .
Hij betaalde altijd netjes z'n huur en er was nooit geen probleem met verwarming of noem maar op volgens hem , zodoende zijn we nooit in huis moeten gaan om een controle te doen .
Nu blijkt dat er ergens een lek moet geweest zijn in het dak ( waar nog hij , nog z'n zonen ooit iets van gemeld hebben )en er zo schimmel is ontstaan in de badkamer en slaapkamer .
Ook willen de zonen geen van beiden hun vader zijn elektriciteit of wateraansluiting opzeggen , vermits ze beiden onder schuldbemiddeling staan .
Volgens hen moeten wij een advocaat instellen.
Wie kan ons raad geven .
We zouden al tevreden zijn met de sleutel en de huurwaarborg .
dank bij voorbaat voor julle raad

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
bambipower
Berichten: 813

#2 , 5 maand 2 weken geleden (27 jun 2019 13:38)

Als de zonen de erfenis verwerpen kunnen ze geen overeenkomst opstellen. Wanneer is de huurder overleden?

Een sterfgeval van huurder kan een hele hoop ergernis geven, en lang aanslepen voor je in actie kan schieten.

Je kan altijd eens contact opnemen met het ocmw van de gemeente waar je huurder woonde.

asperger
Berichten: 6486
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#3 , 5 maand 2 weken geleden (27 jun 2019 14:05)

Het is niet omdat de zonen verwerpen dat er geen erfgenamen meer zouden zijn. Door de verwerping gaat de erfenis over naar "de volgende erfgenaam in de rij".

Te volgen procedure:
- U dient, indien iedere erfgenaam de erfenis verwerpt, de vrederechter te verzoeken het sterfhuis te verzegelen. U kan dit doen via de griffie, hiervoor is zelfs geen verzoekschrift nodig enkel een bewijs van overlijden.
- De vrederechter is dan bij wet verplicht binnen de 24 uur ter plaatse te komen kijken, een beknopte inventaris op te stellen en een curator aan te stellen. Als u ervoor zorgt dat u bij het bezoek aanwezig bent verneemt u onmiddellijk wie de curator is.
- U kan dan met de curator afspreken de huur zo vlug mogelijk te beëindigen en het pand leeg te laten maken.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

Reclame

Fortuin
Berichten: 958

#4 , 5 maand 2 weken geleden (27 jun 2019 18:49)

Met andere woorden: u bent wel vertrokken voor even...

Franciscus
Berichten: 33506

#5 , 5 maand 2 weken geleden (27 jun 2019 19:25)

Eens lezen Vlaams woninghuurdecreet.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo ... e_name=wet

Art. 42. Overlijden van de huurder of verhuurder
§ 1. De huurovereenkomst wordt niet ontbonden door de dood van de verhuurder.
§ 2. In geval van overlijden van de laatste huurder wordt de huurovereenkomst van rechtswege ontbonden op het einde van de tweede maand na het overlijden van de laatste huurder, tenzij de erfgenamen van de huurder binnen die termijn hebben verklaard de huurovereenkomst te zullen voortzetten.
Als de huurovereenkomst van rechtswege wordt beëindigd conform het eerste lid, is aan de verhuurder een vergoeding verschuldigd van één maand huur.
Als het goed tegen het einde van de termijn, vermeld in het eerste lid, niet werd ontruimd, kan de verhuurder vorderen dat de rechter een curator aanstelt. De rechter maakt ter plaatse een beschrijving van het huisraad, alsook van het geld en de roerende waarden gevonden ter plaatse waar hij optreedt. De rechter vertrouwt ze toe aan een curator, die hij onderaan op zijn proces-verbaal aanwijst.
De curator heeft de bevoegdheden en de verplichtingen, vermeld in artikel 813 van het Burgerlijk Wetboek, maar alleen ten aanzien van het huisraad, het geld, en de roerende waarden gevonden in de verblijfplaats van de overledene waar de rechter is opgetreden. De curator is evenwel niet gehouden een boedelbeschrijving te doen opmaken en hij kan de hem toevertrouwde voorwerpen geheel of ten dele te gelde maken, hetzij in openbare verkoping, hetzij uit de hand, na een termijn van dertig dagen, te rekenen vanaf zijn aanwijzing. Die termijn kan door de rechter worden verkort.
De bevoegdheden van de curator nemen een einde als de erfgenamen of de algemene legatarissen of legatarissen onder algemene titel die de nalatenschap aanvaarden, zich hebben bekendgemaakt en de curator vergoeden voor eventuele openstaande kosten.
De rechter begroot de staat van ereloon en kosten van de curator. Na beëindiging van de opdracht van de curator beslist de rechter over het eventuele positieve saldo en de huurwaarborg.

bosprocureur
Berichten: 4371

#6 , 5 maand 2 weken geleden (27 jun 2019 20:03)

Simple comme bonjour, Franciscus. Die regels zijn zo recent, en toch dacht ik er niet aan daar te gaan zoeken.

Bedankt!

asperger
Berichten: 6486
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#7 , 5 maand 2 weken geleden (27 jun 2019 20:35)

Die regels zijn niet van toepassing op oudere contracten. Dus niet voor TS
Ze gelden enkel voor contracten gesloten vanaf 1/1/2019.

TS moet dus op zoek naar ALLE erfgenamen en dan de stappen volgen die ik reeds eerder heb aangereikt.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

LennieK
Berichten: 1122
Juridisch actief: Nee

#8 , 5 maand 2 weken geleden (28 jun 2019 09:42)

Inderdaad, het Vlaams woninghuurdecreet is hier NIET van toepassing. TS moet zo snel mogelijk naar de vrederechter!

Marlène
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#9 , 5 maand 1 week geleden (04 jul 2019 11:10)

dank u wel allen voor de info , dank U wel Asperger Uw info heeft ons goed geholpen

Terug naar “Huren”