Wie heeft hier gelijk.

davidbowie
Topic Starter
Berichten: 29
Juridisch actief: Nee

Wie heeft hier gelijk.

#1 , 13 jan 2021 20:42

Ik verhuur reeds 5 jaar een appartement samen met mijn toenmalige echtgenote. Vorig jaar ben ik gescheiden, huurcontract tussen huurder en mij en mijn ex werd niet aangepast. Huurder betaalde gewoon huur aan mij, nooit geen probleem doch de laatse maanden betaalde hij geen geen huur, dus ik daag hem voor de vrederechter. De vrederechter zegt dat mijn ex schriftelijk moet verklaren dat ze niet mede-eigenaar is en geen beroep doet op huurinkomsten. Mijn Ex weigert deze verklaring te doen omdat ze vindt dat akte van deling van een jaar geleden voldoene bewijsmateriaal is dat ze niet meer mede eigenaar is en dus ook geen beroep doet op de huuropbrengsten. De vrederechter eist echter een schriftelijke verklaring van haar dat ze afziet van huurinkomsten of zegt dat mijn ex wordt opgeroepen door een deurwaarder om ter plaatse te komen verklaren dat ze geen eigenaar meer is. Ik leg haar dit uit en krijg plotseling volgende mail van haar advocaat:
"Ik zie niet in waarom de akte van deling waarbij het appartement op de x straat aan u werd toebedeeld niet voldoende is om in eigen naam de procedure te voeren. Kennelijk heeft u in het inleidend verzoekschrift tevens de naam van mevrouw X opgenomen, hetgeen niet alleen niet vereist was doch ook niet mogelijk was. U heeft ook geen enkel mandaat om namens cliënte een procedure in te leiden. Hierdoor heeft u een partij in het geding betrokken die er niet in hoefde te zijn. Ik maak desbetreffend voorbehoud voor alle mogelijke schade die cliënte hierdoor zou leiden.
Cliënte heeft geen enkel recht meer op het appartement. Het is niet omdat zij nog vermeld is op het huurcontract, dat zulks prevaleert op de delingsakte. Cliënte is van rechtswege uit het contract.
Mag ik u verzoeken mij de oproepingsbrief/stellingsbericht van het Vredegerecht te bezorgen, zodat ik zelf een schrijven zal richten aan de Vrederechter. Ik herhaal dat een notariële akte van deling voorgaat op een onderhandse huurovereenkomst." Ik ben gister verschenen voor de vrederechter, dus ik heb nog geen stellingbrief, ik heb enkel aan mijn ex gemeld wat de vrederechter mondeling tegen me gezegd heeft. Heeft de advocaat van mijn ex gelijk of heeft de vrederechter gelijk?

freelance
Berichten: 1937

#2 , 14 jan 2021 02:35

Het lijkt mij dat advocaat volkomen gelijk heeft , en dan nog zo vriendelijk is om desnoods e.e.a. uit te leggen aan de vrederechter .
Ik begrijp ook helemaal niet de" bewoording " van de vrederechter .
Dat ex zou moeten verklaren van geen beroep te doen op huurontvangsten , kan ik nog inkomen ; maar een verklaring van niet langer "mede-eigenaar " te zijn , lijkt mij een brug te ver .
Uw geschil gaat over iets tussen een huurder en VERHUURDER ( en eventueel beide echtgenoten als verhuurder ) en NIET over een geschil met een EIGENAAR/ MEDE EIGENAAR .

Nu is het wel zo dat u een zaak ingeleid hebt op naam van beide verhuurders ( mogelijks onwetend ) , en als u dan zegt tegen de vrederechter dat uw ex geen mede-verhuurder meer is , de vrederechter daar ook bewijs moet van hebben , aangezien zijn vonnis , indien in uw voordeel , beide verhuur partijen moet gelijk geven , zolang beider naam op het huurcontract voorkomt .

Wat advocaat vraagt is " oproepingsbrief " . Dus die hebt u toch ? ( bedoeld op naam van uw ex )
En ofwel staan beider namen daar op , maar het zou eerder kunnen dat er twee oproepingsbrieven verstuurd zijn . Een naar verhuurder/en een naar mede verhuurder .
Wanneer niet gericht/verstuurd naar mede-eigenaar dan lijkt mij de rechtbank in de fout gegaan te zijn .
Wat een wet interessant maakt ,
is wat er in die wet , niet in staat .

davidbowie
Topic Starter
Berichten: 29
Juridisch actief: Nee

#3 , 14 jan 2021 08:19

Nog enkele onduidelijkheden voor mij: Ik heb een verzoekschrift van ontbinding huur opgestuurd in MIJN naam omdat de huurder niet correct betaald (hier is geen discussie met mijn ex over want die huurder betaalt reeds een jaar enkel aan mij).
Ik heb deze zaak dan ook ingeleid ENKEL op mijn naam, niet op de naam van mijn ex, de vrederechter verwijst hier naar het huurcontract dat bijgevoegd was en waar beide namen op staan. Eerste oproeping was dus 12/01, daar heb ik nog een oproepingsbrief van, op 12/01 krijg ik te horen dat mijn ex dient te tekenen dat ze afstand doet van het huurcontract of dat ze bij de volgende zitting op 09/02 zal mee opgeroepen worden. Voor de zitting van 09/02 heb ik nog geen oproepingsbrief. Bedoel je dan dat ik de oproepingsbrief van 12/01 moet sturen naar de advocaat van mijn ex? Dat mijn ex weigert een document te ondertekenen waaruit blijkt dat ze afstand doet van de huurgelden (wat dus al een jaar zo is), is pure pesterij. Dus als vrederechter zegt dat ze dat moet tekenen of dat ze anders opgeroepen zal worden door deurwaarder, kan advocaat dan zomaar zeggen dat akte van deling WEL voldoende is? (ik had die akte van deling voorgelegd aan vrederechter doch hij vond dat niet voldoende)

Reclame

Kali
Berichten: 583

#4 , 14 jan 2021 09:56

Nog enkele onduidelijkheden voor mij: Ik heb een verzoekschrift van ontbinding huur opgestuurd in MIJN naam omdat de huurder niet correct betaald (hier is geen discussie met mijn ex over want die huurder betaalt reeds een jaar enkel aan mij).
Ik heb deze zaak dan ook ingeleid ENKEL op mijn naam, niet op de naam van mijn ex, de vrederechter verwijst hier naar het huurcontract dat bijgevoegd was en waar beide namen op staan. Eerste oproeping was dus 12/01, daar heb ik nog een oproepingsbrief van, op 12/01 krijg ik te horen dat mijn ex dient te tekenen dat ze afstand doet van het huurcontract of dat ze bij de volgende zitting op 09/02 zal mee opgeroepen worden. Voor de zitting van 09/02 heb ik nog geen oproepingsbrief. Bedoel je dan dat ik de oproepingsbrief van 12/01 moet sturen naar de advocaat van mijn ex? Dat mijn ex weigert een document te ondertekenen waaruit blijkt dat ze afstand doet van de huurgelden (wat dus al een jaar zo is), is pure pesterij. Dus als vrederechter zegt dat ze dat moet tekenen of dat ze anders opgeroepen zal worden door deurwaarder, kan advocaat dan zomaar zeggen dat akte van deling WEL voldoende is? (ik had die akte van deling voorgelegd aan vrederechter doch hij vond dat niet voldoende)
Stuur kopie van uw verzoekschrift en oproepingsbrief naar de advocaat van uw ex, zodoende kan deze vaststellen dat u ENKEL in UW NAAM de procedure hebt gestart en dat het de vrederechter / tegenpartij is die de zaak nodeloos ingewikkeld maakt.

Normaalgezien zal het schrijven van haar advocaat naar de Vrederechter voldoende zijn.

freelance
Berichten: 1937

#5 , 15 jan 2021 01:35

Zoals hier boven #4 aangehaald . Opsturen naar advocaat ( copie ) / eerste oproepingsbrief .
Een advocaat kan inderdaad wat meer " gewicht " in de schaal leggen , maar vrederechter kan ook een beetje dwars zijn .
En als vrederechter toch ex dagvaard , wel dan is het zo . Ze heeft tenslotte mee ondertekend op het huurcontract . Dan is dat niet uw probleem , als u kunt bewijzen dat u de zaak alleen onder uw naam opgestart hebt .
Hou contact met die advocaat , en vraag dat hij u op de hoogte houdt van een eventueel antwoord van de vrederechter .
Wat een wet interessant maakt ,
is wat er in die wet , niet in staat .

Terug naar “Huren”