Hoofdaannemer/onderaannemer

michiel54
Topic Starter
Berichten: 25

Hoofdaannemer/onderaannemer

#1 , 11 maand 2 weken geleden (29 aug 2018 13:34)

Ik krijg heden 29aug. van de advocaat van een onderaannemer een vraag tot betalen van een factuur ( 1690,77euro) voor werken uitgevoerd aan onze woning ( nieuwe ramen ) . Zij hebben een deel van het werk gedaan . De hoofdaannemer heeft die factuur niet betaald aan de onderaannemer.
De advocaat steunt zich op art. 1798 BW .
Op 15 juni '18 betaalde ik echter de eindfactuur op rekening van de hoofdaannemer .
Ik veronderstel dat ik gewoon de advocaat van de onderaannemer op de hoogte breng van mijn betaling ?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Thomas Morus
Berichten: 1728
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#2 , 11 maand 2 weken geleden (29 aug 2018 13:44)

Hebt u een contractuele verbintenis met de onderaannemer ondertekend.
Indien niet kan hij niets van u eisen.
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

Milo72
Berichten: 942

#3 , 11 maand 2 weken geleden (29 aug 2018 14:03)

Voor een rechtstreekse vordering (Art 1798 BW) is geen contractuele verbintenis met de onderaannemer noodzakelijk, en de onderaannemer kan wel degelijk rechtstreekse betaling eisen van de "bouwheer".
Art. 1798. <W 19-02-1990, art. 2> Metselaars, timmerlieden, arbeiders, vaklui en onderaannemers gebezigd bij het oprichten van een gebouw of voor andere werken die bij aanneming zijn uitgevoerd, hebben tegen de bouwheer een rechtstreekse vordering ten belope van hetgeen deze aan de aannemer verschuldigd is op het ogenblik dat hun rechtsvordering word ingesteld.
Echter, de rechtstreekse vordering is "ten belope van hetgeen deze (de bouwheer) aan de aannemer verschuldigd is op het ogenblik dat hun rechtsvordering word (sic) ingesteld". M.a.w., de onderaannemer kan maximaal het bedrag opeisen dat u als bouwheer nog verschuldigd bent aan de aannemer. Aangezien u de eindfactuur betaalde op 15 juni, ga ik er van uit dat u geen openstaande schuld hebt tgo de hoofdaannemer, en kan de onderaannemer dus niks van u eisen.

Natuurlijk, mocht de onderaannemer bij wijze van aangetekend schrijven de rechtstreekse vordering ingesteld hebben VOOR 15 juni, is het een ander verhaal...
Ik ben geen jurist - mijn posts zijn dus enkel gebaseerd op mijn eigen mening en gezond verstand

Reclame

Thomas Morus
Berichten: 1728
Juridisch actief: Nee
Locatie: Utopia

#4 , 11 maand 2 weken geleden (29 aug 2018 17:39)

""Op 15 juni '18 betaalde ik echter de eindfactuur op rekening van de hoofdaannemer ."

Zoals ik schreef, als er niets specifiek omtrent de betaling aan de onderaannemer werd overeengekomen kunnen ze op 29 augustus, twee en een half maand na betaling, het artikel 1789 niet meer inroepen.
Tenzij u apart een contractuele verbintenis bent aangegaan met de onderaannemer die verder strekt.
Mooie woorden zijn niet altijd waar en ware woorden zijn niet altijd mooi.
Verschil trolleybus en politicus: een trolleybus stopt als ze de draad kwijt is.

michiel54
Topic Starter
Berichten: 25

#5 , 11 maand 2 weken geleden (29 aug 2018 18:29)

Bedankt om jullie mening en toelichting .
Ik ga een en ander kenbaar maken aan de advocaat van de onderaannemer . Er is reeds een geschil hangende voor de rechtbank van koophandel Gent .
Ik wacht dan rustig af op enige reactie .
Groeten .

waterproof
Berichten: 215

#6 , 11 maand 2 weken geleden (01 sep 2018 15:48)

klinkt me bekend in de oren, geen contract met onderaannemer, geen betaling. Ben es benieuwd welke hoofdaannemer hier in het spel is

waterproof
Berichten: 215

#7 , 11 maand 2 weken geleden (01 sep 2018 17:39)

Als je geen contract hebt met onderaannemer, kun je volgende antwoorden:

Aangezien wij enkel een contract hebben getekend met de hoofdaannemer, zien wij ons verplicht de factuur met factuurnummer xxxxx van uw firma Y, te protesteren.

Wij betwisten ook alle verdere vorderingen, aanmaningen via sms, mail, brief.....facturaties, aanmaningen, via brief, mail, sms, .... van uw firma, aangezien er geen contract is. Wij zien ons dan ook niet verplicht om in de toekomst nog te reageren.

Dit schrijven wordt u gericht onder alle voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis.

Stuur copie mee van de betaling die je gedaan hebt aan de hoofdaannemer.

michiel54
Topic Starter
Berichten: 25

#8 , 11 maand 2 weken geleden (02 sep 2018 10:31)

Ik heb intussen de advocaat van de onderaannemer een email verzonden met daarin de vermelding dat ik de eindfactuur reeds betaald heb aan de hoofdaannemer en dit op 15 juni '18 en ik de bewijsstukken eventueel kan voorleggen dus gelieve Uw verzoek te richten tot de hoofdaannemer .

Terug naar “Aanneming”