Factuur energie

FlorianKoP
Topic Starter
Berichten: 2

Factuur energie

#1 , 06 sep 2017 17:07

Beste,

een vraag over een 'situatie' die we voorhebben met onze verbouwingen.

Wanneer we onze verbouwingen beginnen te plannen, maakt architect in 1e fase een raming op van de verschillende posten. Er wordt ook afgesproken dat architect aannemers zoekt.

Op energie (elektriciteit en loodgieterij) plakt hij een bedrag van om en bij de 5000 euro.

Hij zoekt een aannemer voor ruwbouwwerken, die start op datum x. Alles loopt goed, tot plafond wordt uitebroken. Aanwezige elektriciteit ziet er niet goed uit en moet worden opgekuist voor aannemer verder kan. Op die moment is er nog geen elektricien ingepland.

Architect belt met electricien/ loodgieter die de volgende dag kan beginnen. Wij blij, werf loopt geen vertraging op. We vragen elektricien offerte op te maken, maar hij zegt dat hij dat niet kan omdat bij verbouwingen altijd verrassingen boven komen. Na enkele dagen, moet hij voglens ons de situatie wél voldoende kunnen inschatten, dus we vragen nogmaals offerte op te maken. Ook architect vraagt dit. Elektricien zegt in eerste instantie dat hij dit zal in orde brengen, maar dat komt er niet van. Ondertussen blijft hij werken uitvoeren. Wij laten dit niet stilleggen, omdat anders heel de werf stil komt te liggen en wij met 2 kleine kindjes blijven inwonen.

We blivjen aandringen op inschatting van de kosten, maar er komt niets. We overlopen met de architect de werken. We beseffen dat gezien de onverwacht bijkomende werken (aanwezige elektriciteit die niet in orde was), de factuur iets hoger zal komen te liggen, maar checken bij de architect af of het realistisch is binnen de 7000 euro te blijven. Die schat in dat dat ruimschoots voldoende moet zijn.

Plots krijgen we factuur in de bus die drie maal zo hoog ligt, zonder verdere details van uitgevoerde werken/ gepresteerde uren.

Na aandringen stuurt hij gedetailleerdere factuur. Wel ontbreekt nog plan van elektriciteit, conformiteitsattest,... Ook rekent hij heel wat werkuren aan, waar we niet zeker over zijn, maargoed,... We hebben ook geen overzicht gekregen van gebruikte materialen etc.

Omdat we verschoten van de factuur + dat er nog een deel moet worden afgewerkt, hadden we gesprek gevraagd om te bekijken of er iets van korting of dergelijke te regelen viel en of de nog uit te voeren werken al in de opgestelde factuur waren opgenomen. En indien niet, daar eerst een duidelijke offerte van op te stellen.

Afspraak werd gepland, ikzelf, architect en elektricien zouden aanwezig zijn. Hij is echter niet komen opdagen. Nu pas, kleine week later kreeg architect hem te pakken. Hij lijkt geen zin te hebben in dat gesprek, maar neemt ook geen contact op om werf af te werken of met ons om aan te dringen om factuur te betalen.

We hebben geen enkel contract met die man en offerte is steeds uitgebleven ondanks ons aandringen. Wel hebben we de werf niet laten stil leggen.

Vraag: kunnen we bedrag van de factuur aanvechten? Hebben we een poot om op te staan? Of kan hij aanrekenen wat hij wil zonder bewijzen van geleverde prestaties? Welke verantwoordelijkheid ligt hier bij wie?

met vriendelijke groeten,
Florian

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
denlowie
Berichten: 15210
Juridisch actief: Nee

#2 , 06 sep 2017 17:58

In een renovatie kan niemand dit inschatten, en ik denk dat je geen poot heb om op te staan, wat zeker niet wil zeggen dat hij geen gedetailleerde factuur moet maken.

5000€ elektricien en loodgieterij is wel zeer weinig, dit zijn juist die dingen die ik zelf doe, en weet ook wat de onderdelen kosten..

Maar wij weten ook niet wat er juist gedaan is, hoeveel stopcontacten?, hoeveel schakelaar en hoeveel meter draad, en wat is er in de kast vernieuwd dit kost het meest.

en de loodgieter met welke buizen en wat is er gelegd.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

mava105
Berichten: 19227
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#3 , 06 sep 2017 20:21

Je kan dat wel aanvechten voor de rechtbank, maar dan zal de rechter een deskundige aanstellen, en ondertussen ligt uw werk mogelijks stil. Die deskundige zal zijn tijd nemen (6 tot 12 maanden en mogelijks meer). Zijn voorschot en eindafrekening zal een veelvoud zijn van uw initieel budget. Aan u de keuze.
Je had beter de werken in regie laten uitvoeren, met iedere dag het aftekenen van een werkbon, waarop gewerkte uren staan en verbruikte materialen.

Reclame

Bosisio
Berichten: 4
Juridisch actief: Nee

#4 , 07 sep 2017 08:58

Ik heb net hetzelfde meegemaakt : heb de factuur geprotesteerd, een deel (wat ik aannemelijk vond) betaald en afgewacht. Aannemer heeft mij gedagvaard en er is onlangs een vonnis uitgesproken : aannemer heeft er niet voor gezorgd voorafgaandelijk een schriftelijke offerte op te stellen evenmin liet hij mij een schriftelijke aannemingsovereenkomst ondertekenen waaruit gebeurlijke prijsafspraken zouden kunnen blijken. Voor wat de gepresteerde uren betreft kan enkel worden vastgesteld dat geen ondertekende werkbonnen voorliggen. Een eenzijdige oplijsting is volstrekt oncontroleerbaar en om die reden onvoldoende bewijskrachtig. Hetzelfde geldt voor de eenzijdige lijst van beweerde verwerkte materialen. De vordering van de aannemer werd ongegrond verklaard bij gebrek aan bewijs en de aannemer moest ook opdraaien voor alle gerechtskosten.

Terug naar “Aanneming”