EPB boete

JohnSimpson
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

EPB boete

#1 , 30 aug 2017 21:06

Bij een nieuwbouw is er een EPB veslaggever aangesteld die de aangifte ingediend heeft. Bij een controle door het VEA heeft men vastgesteld dat er iets niet correct is. Dit gaat in totaal over een paar punten, het e-peil blijft ver onder het wettelijk vereiste minimum, maar door deze paar punten krijgt de EPB verslaggever een boete. Men wil deze boete op ons verhalen omdat er door ons incorrecte informatie aangeleverd is. Stel dat dit klopt, bv. wij hebben de specificaties van een condenserende gasketel gegeven terwijl dat niet het geval is. Wie is er in zo'n geval normaliter aansprakelijk? De EPB verslaggever omdat hij verzaakt heeft dit zelf te controleren (geen plaats bezoek, puur verder gegaan op onze informatie) of wij, omdat we verkeerde informatie gegeven hebben?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Jabbe
Berichten: 586

#2 , 15 sep 2017 16:16

http://www.energiesparen.be/epb/controlesenboetes

Stemt de aangifte niet overeen met de gebruikte materialen en toegepaste technieken, na controle vastgesteld door VEA, dan is de verslaggever aansprakelijk.

Na ontvangst van de EPB-aangifte kan afgetoetst worden of de verslaggever waarheidsgetrouw gerapporteerd heeft. Blijkt dat niet het geval, dan krijgt de verslaggever een boete.

Na vaststelling van fouten kan het Vlaams Energieagentschap de verslaggever verplichten om een correcte EPB-aangifte in te dienen. Verslaggevers die dat niet tijdig doen, kunnen beboet worden (500 euro).

Een aangifteplichtige of verslaggever kan enkel via de rechtbank verhaal halen, als een aannemer of installateur schuld treft.
De gegevens uit de oorspronkelijke EPB-aangifte worden als correct aangenomen tot het tegendeel bewezen is. Dit volgt uit artikel 11.1.11 van het Energiedecreet van 8 mei 2009 (voorheen artikel 14 in het EPB-decreet van 22 december 2006) . Indien er boetes volgen uit gegevens die fout zijn opgenomen in de EPB-aangifte, dient u of uw verslaggever deze fouten eerst aan te tonen met behulp van de nodige stavingsstukken (facturen, plannen, foto’s, technische documentatie ...).
Dit gebeurt in het kader van de hoorzitting tegen de in de brief vermelde deadline.
Indien uit de behandeling van het dossier blijkt dat er effectief fouten werden gemaakt bij het opstellen van de aangifte waardoor het energieprestatiecertificaat wijzigt, kan een nieuwe aangifte toegestaan worden.
Dit wordt echter niet standaard toegestaan.
Het indienen van een hernieuwingsaangifte kan immers kosten met zich meebrengen voor de aangifteplichtige afhankelijk van het onderlinge contract en de gemaakte afspraken met de verslaggever.
Indien u dus wenst een nieuwe aangifte in te dienen om een correct energieprestatiecertificaat te bekomen, moet u dit expliciet aanvragen.
De EPB verslaggever is niet verplicht om de situatie ter plekke te controleren. Hij stelt het verslag op op basis van de door de aangifteplichtige voorlegde gegevens, die daarna de EPB-aangifte na ondertekening van de partijen aan het VEA overmaakt.
Als de door de aangifteplichtige aangeleverde foutieve informatie in het officiële eindverslag is opgenomen, en het VEA stelt na controle onregelmatigheden vast, dan riskeert de verslaggever boetes.

Het lijkt dan ook logisch dat de EPB verslaggever het aanleveren van foutieve gegevens door de aangifteplichtige kan verhalen op de aangifteplichtige, desnoods via de rechtbank.

Reclame

Terug naar “Aanneming”