Schending wet Breyne (architect + bouwfirma) ???

catwoman
Topic Starter
Berichten: 2

Schending wet Breyne (architect + bouwfirma) ???

#1 , 11 okt 2006 07:33

Hoi,

Wij hebben een onafhankelijk architectenbureau
aangesteld.
De bouwfirma (vrij onbekende firma) die wij
gecontacteerd hebben, werkt regelmatig samen met deze
architect.
De bouwfirma heeft ons vrijblijvend in contact
gebracht met het architectenbureau.

De bouwfirma is met de architect als volgt
overeengekomen: ontwerp wordt pas met klant meegegeven
nadat de beslissing gemaakt wordt om al dan niet met
bouwfirma in zee te gaan.
Wij kunnen de plannen wel zo vaak we maar willen gaan
inkijken op het architectenbureau.

Voorlopig hebben wij het architectenbureau nog niets
betaald voor de opmaak van de ontwerpen.
Wat we echter w?l hebben gedaan is een A4-tje
ondertekend bij het architectenbureau (geen offici?le
architectenovereenkomst) waar onder meer vermeldt
staat welke taken we mogen verwachten van het
architectenbureau + dat de plannen in eerste instantie
aangeboden worden in samenwerking met de bouwfirma en
dat we de plannen pas in ontvangst mogen nemen na de
beslissing zoals hierboven aangegeven.

Is dit wel wettelijk ???

Volgens de wet Breyne moet het contract o.a. onderstaande verplichte vermeldingen en bijlagen bevatten:

5. de nauwkeurige plannen en gedetailleerde bestekken : de nauwkeurige plannen en gedetailleerde bestekken van de werken moeten als bijlage bij de overeenkomst worden gevoegd en moeten uitdrukkelijk vermelden met welke materialen en op welke wijze de werken zullen worden uitgevoerd en, eventueel, in welke gevallen er van deze bepalingen kan worden afgeweken.

Deze plannen en bestekken dienen te worden ondertekend door een tot de uitoefening van dat beroep in Belgi? toegelaten architect en, indien het een appartement betreft, dient een afschrift van de bij authentieke akte opgemaakte basisakte en van het reglement van mede?igendom bijgevoegd te worden.

De afwezigheid van deze bijlagen in de authentieke akte kan gedekt worden door de verklaring van de notaris, opgenomen in deze akte, waaruit blijkt dat deze documenten in het bezit van de partijen zijn.

11. De partijen moeten bevestigen dat zij sedert 15 dagen kennis hebben van de bovenvermelde gegevens en stukken.

Mag ik punt 11. als volgt interpreteren: "Minstens 15
dagen voor het aannemingscontract te ondertekenen,
dienen wij als opdrachtgever IN HET BEZIT te zijn van
de plannen."
Indien de wet overtreden wordt, kan ik deze plannen
dan ook onmiddellijk opeisen?
Welke stappen dienen wij dan te ondernemen?

Dank voor uw reactie.

Groetjes,

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
TAS
Berichten: 67

#2 , 11 okt 2006 21:50

?Art.7.De overeenkomsten bedoeld in artikel 1alsmede de beloften voor zodanige overeenkomsten moeten:...d) als bijlage,de nauwkeurige plannen en gedetailleerde bestekken omvatten van de werken waarop de overeenkomst betrekking heeft...h) de erkenning van de partijen bevatten dat zij sedert vijftien dagen kennis hebben van de in dit artikel vermelde gegevens en stukken...?(9 JULI 1971. _ Wet tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen.)

Uit de door u vermelde nummering leid ik af dat u werkt met een ?vertaling? van de wettekst wat niet zonder gevaar is.

?kennis hebben van? verschilt van ?in bezit zijn van?.

Zie ook 21 OKTOBER 1971. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen.

Reclame

Terug naar “Aanneming”