GAS-boete verkeerd geparkeerd

Amiral952
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

GAS-boete verkeerd geparkeerd

#1 , 9 maand 1 week geleden (28 feb 2019 02:48)

Beste;

Blijkbaar den 30-09-18 was ik verkeerd geparkeerd in Zwijndrecht, en na 5 maanden krijg ik een PV en een boete van 110.

ik dacht dat te laat is om nu een PV en boete te krijgen, want een PV moeten ze binnen 14 dagen versturen.

Graag jullie advies.

Bedankt

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Issued
Berichten: 729

#2 , 9 maand 1 week geleden (28 feb 2019 07:17)

Gewone boete is binnen de 14 dagen of de bijzondere bewijswaarde vervalt. Dan vervalt de boete nog niet.
Echter heeft u een gas boete gekregen, die hebben een termijn van zes maanden op verstuurd te worden.

Inazuma
Berichten: 5394
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#3 , 9 maand 6 dagen geleden (28 feb 2019 21:05)

Gewone boete is binnen de 14 dagen of de bijzondere bewijswaarde vervalt. Dan vervalt de boete nog niet.
Echter heeft u een gas boete gekregen, die hebben een termijn van zes maanden op verstuurd te worden.
De GAS-wet voorziet dat de GAS-ambtenaar binnen 6 maanden een beslissing moet nemen.

Sommige GAS-ambtenaren (ondermeer Leuven) betwisten dat echter
Wat er dan toe zou leiden dat er dan, en dat enkel en alleen voor GAS parkeren en stilstaan, helemaal géén maximale beslissingstermijn voor de GAS-ambtenaar zou bestaan, en voor alle andere verGASte inbreuken wél.
Dat zou wel érg bizar zijn.


De GAS-wet voorziet in art 29 dat de GAS-ambtenaar binnen de 15 dagen nadat die zelf de vaststelling ontvangt, de "overtreder" de gegevens moet overmaken.
Probleem is dat je nagenoeg niet aan die datum geraakt dat de sanctionerend ambtenaar de vaststellingen ontving.

Als die datum er niet in staat, vraag in een verweer (heb je zelf ook 1 maand tijd voor) een bewijs op van de datum van ontvangst van de vaststellingen door de sanctionerend ambtenaar "Gezien de zeer lange termijn tussen de vaststellingen en de melding" aan u .
Kost niks buiten 'n beetje moeite :wink:


Art. 29. § 1. De sanctionerend ambtenaar deelt binnen de vijftien dagen na ontvangst van de vaststelling van de inbreuk, bij gewone zending, aan de overtreder de gegevens mee met betrekking tot de vastgestelde feiten en de begane inbreuk, alsmede het bedrag van de administratieve geldboete.
De administratieve boete wordt betaald door de overtreder binnen dertig dagen na de kennisgeving ervan, tenzij de overtreder binnen deze termijn zijn verweermiddelen bij gewone zending laat geworden aan de sanctionerend ambtenaar. De overtreder kan binnen deze termijn op zijn verzoek worden gehoord wanneer het bedrag van de administratieve geldboete hoger ligt dan 70 euro.
§ 2. Verklaart de sanctionerend ambtenaar de verweermiddelen niet gegrond, dan brengt hij de overtreder hiervan op een met redenen omklede wijze op de hoogte met verwijzing naar de te betalen administratieve geldboete die binnen een nieuwe termijn van dertig dagen na deze kennisgeving moet worden betaald.
§ 3. Wordt de administratieve geldboete niet betaald binnen de eerste termijn van dertig dagen, dan wordt, behoudens in geval van verweermiddelen, een herinnering verstuurd met uitnodiging tot betaling binnen een nieuwe termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de kennisgeving van die herinnering.De termijn inzake beslissing door de sanctionerend ambtenaar (waarvan er dus beweerd wordt dat die niet zou gelden inzake stilstaan en parkeren):

Art. 26. § 1. De beslissing van de sanctionerend ambtenaar wordt binnen een termijn van zes maanden genomen en wordt ter kennis gebracht van de betrokkenen.
Deze termijn van zes maanden neemt aanvang vanaf de dag van de vaststelling van de feiten door de in de artikelen 20 en 21 bedoelde personen.

§ 2. In afwijking van § 1, wordt de beslissing van de sanctionerend ambtenaar binnen een termijn van twaalf maanden genomen en wordt ter kennis gebracht van de betrokkenen, indien er een gemeenschapsdienst en/of bemiddeling tussenkomt.
Deze termijn van twaalf maanden neemt aanvang vanaf de dag van de vaststelling van de feiten door de in artikelen 20 en 21 bedoelde personen.
§ 3. Na het verstrijken van de in §§ 1 en 2 bedoelde termijnen, kan de sanctionerend ambtenaar geen administratieve geldboete meer opleggen.

Reclame

Amiral952
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#4 , 9 maand 7 uur geleden (07 mar 2019 12:54)

Bedankt iedereen.
Ik hoor nog rond en zien we wel.
Grts

Inazuma
Berichten: 5394
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#5 , 8 maand 4 weken geleden (07 mar 2019 21:57)

Bedankt iedereen.
Ik hoor nog rond en zien we wel.
Voordeel is dat je met GAS altijd bezwaar kan indienen, zonder dat er wat bij komt :wink:

Terug naar “Andere”