eisende partij verdwijnt.....

Twoine
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

eisende partij verdwijnt.....

#1 , 1 jaar 2 maand geleden (29 okt 2018 20:45)

Beste,

ik heb volgende vraag betreffende een strafzaak.
De zaak werd reeds behandeld in beroep en de eisende partij wordt een bepaalde schadevergoeding toegekend.
Na 1 jaar is deze eisende partij (een rechtspersoon) nog niet overgegaan tot het uitvoeren van het vonnis....
Nu blijkt de rechtspersoon ophouden te bestaan....... Wat kan er dan nog gebeuren met de schadevergoeding??

Alvast bedankt voor jullie reacties

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
polk
Berichten: 404

#2 , 1 jaar 2 maand geleden (29 okt 2018 21:00)

Vennootschappen behouden na vereffening gedurende vijf jaar een passieve rechtspersoonlijkheid, ter bescherming van eventuele schuldeisers. U kan de vereffenaar aanspreken op basis van art 198 Wetboek vennootschappen:

Door verloop van vijf jaren verjaren :
- alle rechtsvorderingen tegen vennoten, te rekenen van de bekendmaking hetzij van hun uittreding hetzij van de akte van ontbinding van de vennootschap, of te rekenen van het verstrijken van de overeengekomen duur;
- alle rechtsvorderingen van derden tot teruggave van ten onrechte uitgekeerde dividenden, te rekenen van de uitkering;
- alle rechtsvorderingen tegen de vereffenaars als zodanig, of bij ontstentenis van vereffenaars, tegen de personen die krachtens artikel 185 als vereffenaars worden beschouwd, te rekenen van de bekendmaking voorgeschreven bij artikel 195;
...

Reclame

Terug naar “Andere”