Belgisch rijbewijs

Patricia Bervoets
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

Belgisch rijbewijs

#1 , 1 jaar 9 maand geleden (19 okt 2017 13:21)

Mag iemand met de Belgische nationaliteit maar met domicilie in het buitenland in België een rijbewijs halen?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Blaatpraat
Berichten: 2972

#2 , 1 jaar 9 maand geleden (19 okt 2017 14:33)

De regels hieromtrent:
1° de personen die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, in het vreemdelingenregister of het wachtregister van een Belgische gemeente en die houder zijn van een van de volgende in België afgegeven geldige documenten :
a) de identiteitskaart van Belg of voor vreemdeling;
b) het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
c) de bijlage 7bis, de bijlage 8, de bijlage 8bis, de bijlage 9 of de bijlage 9bis bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;
d) het attest van immatriculatie;

2° de personen die het bewijs leveren van hun inschrijving in een Belgische onderwijsinstelling gedurende een periode van ten minste zes maanden en die houder zijn van het geldige verblijfsdocument bedoeld in bijlage 33 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen;

3° de personen die houder zijn van een van de volgende in België afgegeven geldige documenten :
a) de diplomatieke identiteitskaart;
b) de consulaire identiteitskaart;
c) de bijzondere identiteitskaart.

4° de personen van Belgische nationaliteit die het bewijs leveren van hun inschrijving in een Belgische onderwijsinstelling gedurende een periode van ten minste zes maanden en die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische consulaire post en houder zijn van een geldige identiteitskaart, bedoeld in het koninklijk besluit van 23 januari 2003 aangaande de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten.
Punt 1 is niet in orde, je bent hier niet ingeschreven.
Maar met punt 2, 3 of 4 kun je wel in orde zijn.

Patricia Bervoets
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#3 , 1 jaar 9 maand geleden (19 okt 2017 15:29)

Bedankt

Reclame

P-Stone
Berichten: 280

#4 , 1 jaar 9 maand geleden (20 okt 2017 11:47)

Waarom wil je in Belgie je rijbewijs halen ? Je moet het toch omzetten naar het land waar je woont, of op zijn minst registreren.

Patricia Bervoets
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#5 , 1 jaar 9 maand geleden (20 okt 2017 12:55)

Het is mijn dochter die in wstockholm gedomicilieerd is en om diverse redenen ( kostprijs, inplannen) liever in België het examen zou afleggen.

Terug naar “Andere”