Parkeerretributie Mechelen elektrische staanplaats

hditd9
Topic Starter
Berichten: 11
Juridisch actief: Nee

Parkeerretributie Mechelen elektrische staanplaats

#1 , 22 mei 2019 21:44

Deze vraag is reeds enkele malen gepasseerd op het forum, maar het is me nog niet 100% duidelijk.

Op 21/05 stond ik geparkeerd met mijn elektrisch voertuig voor een laadpaal in een blauwe zone. Ik heb begrepen dat dit in principe gewoon kan zonder blauwe schijf te leggen & zonder tijdslimiet.
Tot mijn verbazing vond ik echter een retributiebon van €30 onder mijn ruitenwisser, met als opmerking 'parkeerschijf - geen'.

Dit is de aanduiding van de blauwe zone:
Afbeelding

En ik stond hier geparkeerd terwijl ik was aan het opladen:
Afbeelding

De lokale politie wist me te vertellen dat 'het gewone parkeerregime blijft gelden, dus ook de blauwe zone'. Streeteo heeft volgens de politie een correcte waarneming gedaan.

Ik heb hierover contact gehad met mobiliteit Mechelen, en zij staan dan weer aan mijn kant: je kan hier in principe gewoon staan zonder blauwe kaart, en zonder tijdslimiet. Men heeft Streeteo hier al meermaals over ingelicht.

Tenslotte lees ik in het retributiereglement van stad Mechelen het volgende:
De parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen worden uitgerust met een oplaadpunt en mogen enkel worden ingenomen door elektrische voertuigen. Een elektrisch voertuig dat op een parkeerplaats staat, voorbehouden voor elektrische voertuigen, dient de parkeerretributie te betalen zoals bepaald in artikel 6, 7 en 14 van het retributiereglement, ongeacht of het voertuig aan het opladen is of niet.
https://www.mechelen.be/retributieregle ... arkerenpdf

Hoe komt het dat de partijen mekaar zo hard tegenspreken? Wat zegt de wet hieromtrent?
Klopt het nog steeds dat de blauwe zone vervalt in deze situatie onder de huidige wetgeving?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Sirkii
Berichten: 3868

#2 , 23 mei 2019 12:49

Waarop baseert mobiliteit Mechelen zich om het retributiereglement te overrulen? Ik vind alvast geen enkele Mechelse gemeenteraadsbeslissing die de stelling van mobiliteit staaft. Ambtenaren lullen wel vaker wat uit hun bek ....

PS. k Heb er geen probleem mee dat het retributiereglement zou aangepast worden in die zin.

hditd9
Topic Starter
Berichten: 11
Juridisch actief: Nee

#3 , 23 mei 2019 13:43

Waarop baseert mobiliteit Mechelen zich om het retributiereglement te overrulen? Ik vind alvast geen enkele Mechelse gemeenteraadsbeslissing die de stelling van mobiliteit staaft. Ambtenaren lullen wel vaker wat uit hun bek ....

PS. k Heb er geen probleem mee dat het retributiereglement zou aangepast worden in die zin.
Men baseert zich op volgende stelling:

Een blauwe zone of betalende zone geldt niet voor de parkeervakken voor elektrische voertuigen, want die worden beschouwd als “plaatsen waar door middel van verkeerstekens een andere parkeerregeling is voorzien” (art.65.5.6). Het is echter wel mogelijk om een parkeervak voor elektrische voertuigen te laten gelden als blauwe of betalende zone indien een onderbord aangeeft dat dit geldt; of door een onderbord dat aangeeft wat de maximale parkeerduur is.

Reclame

Blaatpraat
Berichten: 3205

#4 , 24 mei 2019 00:11

Aanvechten die handel.
Zelfs met die stelling die ze doorgeven, is er geen onderbord te zien die een parkeerschijf verplicht.

Het verkeersbord E9A is geplaatst, en volgens artikel 27.1.4 moet er dan geen schijf gelegd worden, tenzij met onderbord.

Inazuma
Berichten: 6394
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#5 , 24 mei 2019 10:50

U staat geparkeerd op een plaats die aangeduid is als parkeerplaats voor elektrische voertuigen.
Geen parkeerschijf nodig, want niet aangeduid op het bord dat deze parkeerplaats aangeeft ...

Deze plaatselijke aanduiding (EV) vervangt op die plaatsen een zonale reglementering (als die er zou zijn) en vervangt eveneens een plaatselijke reglementering zoals die in de andere foto

Retributiereglement Mechelen is onwettig, want stelt zich boven KB wegcode (dat uw de visie van Mobi Mechelen oplegt), wat dus niet kan.


Probleem is dat u naar de Vrederechter moet bij betwistingen, niet naar een verkeersspecialist zoals de politierechter.

Streeteo en andere parkeermaffia schrijven aan de lopende meter retributiebonnen uit waar zij geen recht op hebben - om aan hun aantallen te geraken (zie VRT Pano, en dat was maar tipje van de ijsberg).

Inazuma
Berichten: 6394
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#6 , 24 mei 2019 10:53

Waarop baseert mobiliteit Mechelen zich om het retributiereglement te overrulen? Ik vind alvast geen enkele Mechelse gemeenteraadsbeslissing die de stelling van mobiliteit staaft. Ambtenaren lullen wel vaker wat uit hun bek ....
U en de Mechelse politie ook blijkbaar ...

Mobi Mechelen baseert zich op de correcte toepassing van de wegcode :!:
Het Mechels retributiereglement is daarmee duidelijk in strijd.

Mechelen dient zich te schikken naar het Koninklijk Besluit dat de wegcode is.
Of de bordjes aanpassen zodat ze stroken met hun reglement.

Inazuma
Berichten: 6394
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#7 , 24 mei 2019 10:56

De lokale politie wist me te vertellen dat 'het gewone parkeerregime blijft gelden, dus ook de blauwe zone'. Streeteo heeft volgens de politie een correcte waarneming gedaan.
Nogmaals een bevestiging dat de politie de allerlaatste plaats is om correcte informatie inzake verkeersreglementering te krijgen ...

Waar was het juist ?
Adres, streetview link ?

hditd9
Topic Starter
Berichten: 11
Juridisch actief: Nee

#8 , 24 mei 2019 11:52

Ondertussen heb ik voor dezelfde situatie een 2e retributie gekregen.

Dit is het antwoord dat ik van Streeteo krijg:

Afbeelding
Afbeelding

Men verwijst naar het (ongeldig?) retributiereglement van stad Mechelen.
Nogmaals contact opgenomen met mobiliteit Mechelen & ook zij staan nog steeds aan mijn kant in dit verhaal.

De laadpaal in kwestie: https://goo.gl/maps/ejN1LAySGE8VWZX66. Streetview is wel nog verouderd zie ik.

Blaatpraat
Berichten: 3205

#9 , 24 mei 2019 15:11

Heeft u rechtsbijstand bij uw wagen?
Schakel die meteen in.

Aangezien u al betwist heeft, en ze niet wijken, alsook aangezien retributies uitvoerbaar zijn zonder rechtbank (lang leve scheiding der machten) zult uzelf (of uw advocaat via de verzekering) dit voor de vrederechter moeten brengen.

Inazuma
Berichten: 6394
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#10 , 24 mei 2019 15:19

Streeteo probeert in alle gemeenten waar het opereert, deze vorm van oplichting uit ...
Ook in Lier.
Hun bonnenschrijvers kennen niets van de wegcode, en schrijven maar ...


U laat Streeteo weten dat de retributies NIET verschuldigd zijn omdat op de plaats waar uw voertuig stond op te laden, géén blauwe zone geldt, wat op hun eigen foto's duidelijk zichtbaar is.

De blauwe zone is conform KB 1 december 1975 NIET van kracht op een plaats waar een andere parkeerreglementering aangebracht is door middel van verkeersborden.


Wettelijke basis

En dat zijn zelfs 2 bepalingen:
1 in het artikel 27.1 dat ze zelf aanhalen
1 in art 65.5.6 over zonale reglementeringen


1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

https://wegcode.be/wetteksten/secties/k ... /192-art27

27.1.4. Bovenvermelde bepalingen gelden niet op de plaatsen waar één van de verkeersborden E9a tot E9g is aangebracht, tenzij deze aangevuld zijn met een onderbord waarop een parkeerschijf is afgebeeld.


https://wegcode.be/wetteksten/secties/k ... /248-art65

65.5. Signalisatie met zonale geldigheid

6. De reglementering geldt in gans de aldus afgebakende zone, behoudens, voor wat het parkeren betreft, op plaatsen waar door middel van verkeerstekens een andere parkeerregeling is voorzien.


Zoals voor iedereen duidelijk is, is de parkeerplaats waar uw elektrisch voertuig geparkeerd stond, duidelijk door een andere parkeerregeling aangegeven met de verkeerstekens voorzien in

Artikel 70.2.1. Verkeersborden voor parkeer- en stilstandverbod, verkeersborden voor beurtelings parkeren en verkeersborden die het parkeren toelaten of regelen.

3° Verkeersborden die het parkeren toelaten of regelen.
E9a. Parkeren toegelaten.


Voorzien van een onderbord dat het parkeren van elektrische voertuigen toelaat, volgens hetzelfde artikelnummer, punt h)

h) Een onderbord waarop het hiernavolgend symbool is afgebeeld, duidt aan dat het parkeren voorbehouden is voor elektrische voertuigen.


Er is géén onderbord aangebracht dat de parkeerschijf weergeeft, noch is dit symbool op het parkeerbord E9a aangebracht , wat duidelijk op de foto's zichtbaar is.


Bijgevolg geldt er noch de blauwe zone uit Artikel 27.1, noch de blauwe zone reglementering uit Artikel 27.2 , en zijn er geen retributies verschuldigd bij parkeren op deze parkeerplaatsen.Artikel 18 van het Mechelse retributiereglement is hiermee in tegenspraak.
Als gemeentelijk reglement is het echter ondergeschikt aan een Koninklijk Besluit.
Bijgevolg zijn de bepalingen in Artikel 18 niet toepasbaar op de parkeerplaatsen die anders gesignaleerd zijn.


Indien de Stad Mechelen de blauwe zone-reglementering op deze plaatsen wenst toe te passen, dient ze ook de signalisatie van deze parkeerplaatsen aan te passen aan haar retributiereglement.

Inazuma
Berichten: 6394
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#11 , 24 mei 2019 15:25

Heeft u rechtsbijstand bij uw wagen?
Schakel die meteen in.
Rechtsbijstandsverzekering dekt al jaren geen betwistingen meer inzake retributies.

(Je kan het nakijken in de polis, maar waarschijnlijk verloren moeite - indien wel, hoor ik graag de maatschappij die het nog wel doet :wink: )
aangezien retributies uitvoerbaar zijn zonder rechtbank
De inning van retributies kan of vrijwillig (vraagsteller betaalt) of anders pas nadat de zaak langs de rechtbank gepasseerd is :!:
dit voor de vrederechter moeten brengen.
Helemaal niet.

Streeteo is de eisende partij, en zal zélf naar de vrederechter moeten stappen om te proberen een veroordelend vonnis te bekomen.

Pas bij veroordeling wordt de retributie ook inbaar (+kosten en rechtsplegingsvergoeding)
Bij vrijspraak zijn de kosten uiteraard voor de eiser, Streeteo.


Bij een veroordeling kan men enkel bij Cassatie in beroep.

Inazuma
Berichten: 6394
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#12 , 24 mei 2019 16:03

Kan u bevestigen dat het inderdaad om een blauwe zone gaat conform Art 27.1 , zoals waar Streeteo zelf naar verwijst :?:

Deze is aangegeven met deze borden:

AfbeeldingOp Streetview (paar jaar oud) en op uw foto's zie ik namelijk enkel een plaatselijke reglementering, géén zonale :!:Die plaatselijke reglementering noemt men - verwarrend genoeg - blauwe zone reglementering ...
Maar die wordt NIET gesignaleerd zoals in Art 27.1 (dat is immers de echte zone) maar

27.2. OPENBARE WEG MET BLAUWE ZONE REGLEMENTERING

Buiten een zone met beperkte parkeertijd, gelden bovenvermelde bepalingen ook op alle plaatsen voorzien van een verkeersbord E5, E7 of E9a tot E9g, dat is aangevuld met een onderbord waarop een parkeerschijf is afgebeeld.Maar ook hier weer:
Er staan dergelijke plaatselijke borden, maar die gelden NIET meer waar u stond ...
En waar u stond, is er noch op het bord E9a, noch op een onderbord het symbool van de parkeerschijf aangegeven.

Bijgevolg is hier ook niet de Blauwe Zone reglementering conform Artikel 27.2 van toepassing ...


Wettelijke basis, zelfde KB

https://wegcode.be/wetteksten/secties/k ... /253-art70

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

70.2.2. Geldigheid van de verkeersborden E1, E3, E5, E7 en E9a tot E9g.

1° De verkeersborden E1, E3, E5, E7 en E9a tot E9g gelden langs de kant van de openbare weg waar zij geplaatst zijn en vanaf het verkeersbord tot het volgende kruispunt.

Het einde van de reglementering wordt evenwel niet aangeduid :
wanneer het samenvalt met het begin van een andere reglementering van het stilstaan of het parkeren.Door de plaatsing van een àndere parkeerreglementering dmv verkeerstekens inzake parkeren,
is de plaatselijke blauwe zone reglementering dus reeds beëindigd op de plaats waar u geparkeerd stond,
omdat daar immers een àndere parkeerreglementering (parkeren voor elektrische voertuigen) begint en geldt.Bovendien is de plaats waar u stond, door de plaats van het verkeersteken , en het ontbreken van de witte onderborden met zwarte pijl, eigenlijk zelfs aangeduid als een parking, steeds zonder vermelding van enig symbool dat het gebruik van de parkeerschijf oplegt.

70.2.2.2° In afwijking van de bepalingen onder 1° gelden de verkeersborden E9a tot E9d, die een parking aanduiden, alleen op deze parking.

Zij worden op de meest geschikte plaatsen aangebracht en worden niet aangevuld met witte borden met zwarte pijl.

hditd9
Topic Starter
Berichten: 11
Juridisch actief: Nee

#13 , 25 mei 2019 23:06

Kan u bevestigen dat het inderdaad om een blauwe zone gaat conform Art 27.1 , zoals waar Streeteo zelf naar verwijst :?:
Dit is het verkeersbord aan het begin van de zone:
Afbeelding

Korte update over de situatie:

Na verschillende tussenkomsten door mobiliteit Mechelen, houdt Streeteo de retributiebonnen voorlopig in de wacht voor interne bespreking op het volgende overleg. Gelukkig werken er bij mobiliteit Mechelen wel mensen met verstand :!:

Standpunt mobiliteit Mechelen:
Wegcodetechnisch kunnen wij een blauwe zone (voorlopig nog) niet afdwingen op plaatsen voor elektrische voertuigen. Een bord met een parkeerregeling, bijvoorbeeld een blauwe zone, blijft geldig tot het eerstvolgende bord met parkeerreglementering. Dit kan dus bijvoorbeeld een parkeerbord zijn met daaronder een laadteken. Vanaf dit nieuwe bord geldt dus de parkeerregel ‘voorbehouden voor elektrische voertuigen’ en vervalt het bord dat de blauwe zone aangeeft.

Volgens artikel 11.4.2 in het ministerieel besluit betreffende de verkeerstekens is het niet toegestaan meer dan 1 blauw onderbord aan te brengen op parkeerborden. Omdat er al 1 onderbord aanwezig is (namelijk deze met het laadteken) kunnen wij daaronder geen extra bord hangen dat aangeeft dat er een blauwe zone geldt. Voertuigen die parkeren op deze voorbehouden plaatsen hoeven dus technisch gezien geen parkeerschijf of bewonerskaart voor te leggen.

Dit geldt overigens niet voor de laadplaatsen onze betalende zone; hier dienen voertuigen op plaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen wel een geldig parkeerbewijs te hebben. Hier kunnen jullie indien nodig terugvallen op artikel 11.7.1 uit deze zelfde wettekst.
Hopelijk sijpelt deze info door tot bij de parkeerwachters!

Zijn er bepaalde diensten die ik van deze situatie best nog op de hoogte stel, zodat dit in de toekomst correct wordt afgehandeld?

Inazuma
Berichten: 6394
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#14 , 26 mei 2019 13:17

Dit is het verkeersbord aan het begin van de zone:
Afbeelding
Het gaat dus niet om een zonale reglementering blauwe zone (Art 27.1), maar een weg met (plaatselijke) blauwe zone reglementering (Art 27.2)

Pas uw verweer daaraan aan

Maar eender hoe:

De signalisatie van de parkeerplaats voor elektrische voertuigen beëindigt eender hoe de geldigheid van de plaatselijke (en zonale) verkeerstekens die de blauwe zone (reglementering) aangeven.

Gelukkig werken er bij mobiliteit Mechelen wel mensen met verstand :!:
Mobi Mechelen zit nog met een grote kuis na het corruptieschandaal inzake verkeerstekens ...
Standpunt mobiliteit Mechelen:

Wegcodetechnisch kunnen wij een blauwe zone (voorlopig nog) niet afdwingen op plaatsen voor elektrische voertuigen.
Volgens artikel 11.4.2 in het ministerieel besluit betreffende de verkeerstekens is het niet toegestaan meer dan 1 blauw onderbord aan te brengen op parkeerborden. Omdat er al 1 onderbord aanwezig is (namelijk deze met het laadteken) kunnen wij daaronder geen extra bord hangen dat aangeeft dat er een blauwe zone geldt. Voertuigen die parkeren op deze voorbehouden plaatsen hoeven dus technisch gezien geen parkeerschijf of bewonerskaart voor te leggen
.
Als ze de parkeerschijf op het bord zelf zetten, wat ook mag, is er nog steeds maar 1 onderbord.
En er is niets dat hen belet meerdere opschriften ... op 1 bord te zetten.

Maar maak ze 't niet wijs :wink:

Dit geldt overigens niet voor de laadplaatsen onze betalende zone; hier dienen voertuigen op plaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen wel een geldig parkeerbewijs te hebben.
Als ze die op dezelfde manier aangeven, wat in minstens een aantal gevallen zo is, geldt het betalen daar evenmin ... :roll:
Ook dààr moet bijkomend aangegeven zijn dat er betaald moet worden.
Maar da's uw punt hier niet.

Ghentian
Berichten: 739
Juridisch actief: Ja

#15 , 31 mei 2019 11:51


En er is niets dat hen belet meerdere opschriften ... op 1 bord te zetten.

Maar maak ze 't niet wijs :wink:
:lol:
Een blote eigenaar heeft geen vruchtgebruik; een naakte eigenaar geen kleren.

Terug naar “Andere”