Met de wagen rijden als gehandicapte .

denlowie
Topic Starter
Berichten: 15931
Juridisch actief: Nee

Met de wagen rijden als gehandicapte .

#1 , 08 apr 2024 15:56

Ik zou graag weten of er wetteksten zijn in het volgende !

1/ Rijden onder zware medicatie, en wat moet er dan gebeuren.

2/ rijden met hart problemen ?

3/ rijden als erkend gehandicapte 10 punten zelfredzaamheid , en een handicap in één been die gedeeltelijk verlamd is.

Graag had ik een wet tekst er over gehad .
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

artemis
Berichten: 3294

#2 , 08 apr 2024 19:15

Lowie, ik zou eens informeren bij CARA/VIAS.
https://www.vias.be/nl/particulieren/cara/

denlowie
Topic Starter
Berichten: 15931
Juridisch actief: Nee

#3 , 08 apr 2024 19:59

Lowie, ik zou eens informeren bij CARA/VIAS.
https://www.vias.be/nl/particulieren/cara/
zeer interessant.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Reclame

Sirkii
Berichten: 5440

#4 , 08 apr 2024 20:39

Vraag het advies van je arts. Hij kan idd rijbewijs intrekken als rijden niet meer verantwoord is.

Issued
Berichten: 1236

#5 , 08 apr 2024 22:23

Bijlage 6 van kb 23.03.98 staat wanneer je niet rijgeschikt bent.

Er kunnen veel aanpassingen (codes) op je rijbewijs komen die bv stellen dat je voertuig moet aangepast zijn met bv een automatische versnellingsbak en de gaspedaal moet rechts staan want je rechterbeen heeft geen volle functionaliteit. Het kan verder gaan en stellen dat je maar x aantal km van je huis mag rijden of geen autostrade mag doen. Wij weten niet over welke functionaliteit u nog beschikt. Recent heb ik iemand geweten waarbij de dokter zei dat hij al lang nachtelijke epilepsie aanvallen had. Resultaat: opstart medicatie en 6 maanden niet meer auto rijden en daarna een nieuw onderzoek of hij terug geschikt is.

Zoals hierboven al gesteld gaat dit via VIAS

denlowie
Topic Starter
Berichten: 15931
Juridisch actief: Nee

#6 , 09 apr 2024 11:00

Bijlage 6 van kb 23.03.98 staat wanneer je niet rijgeschikt bent.

Er kunnen veel aanpassingen (codes) op je rijbewijs komen die bv stellen dat je voertuig moet aangepast zijn met bv een automatische versnellingsbak en de gaspedaal moet rechts staan want je rechterbeen heeft geen volle functionaliteit. Het kan verder gaan en stellen dat je maar x aantal km van je huis mag rijden of geen autostrade mag doen. Wij weten niet over welke functionaliteit u nog beschikt. Recent heb ik iemand geweten waarbij de dokter zei dat hij al lang nachtelijke epilepsie aanvallen had. Resultaat: opstart medicatie en 6 maanden niet meer auto rijden en daarna een nieuw onderzoek of hij terug geschikt is.

Zoals hierboven al gesteld gaat dit via VIAS
Ik ben van twee personen mantelzorger, en één ervan is aan het rechterbeen volledig verlamd geweest , nu 2 jaar later met elke week 3 maal kine kan ze stappen met een rolator of met een pikel met 4 armen en gaat zeer stapvoets , nu heeft ne slimer haar aan geraden om zelf met de wagen te rijden , ze is 79 jaar erge nierziekte, darmkanker gehad en misschien ook nu longkanker met 2 maanden weten we dit, ik vind het ongepast dat men dit aan raad , ik voer haar overal GRATIS elke dag.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Inazuma
Berichten: 9807
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#7 , 09 apr 2024 23:18

Vraag het advies van je arts. Hij kan idd rijbewijs intrekken als rijden niet meer verantwoord is.
Een dokter kan geen rijbewijs intrekken

Dat moet de patient zélf inleveren indien hij rij-ongeschikt is

Inazuma
Berichten: 9807
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#8 , 09 apr 2024 23:35

Ik zou graag weten of er wetteksten zijn in het volgende !

1/ Rijden onder zware medicatie, en wat moet er dan gebeuren.

2/ rijden met hart problemen ?

3/ rijden als erkend gehandicapte 10 punten zelfredzaamheid , en een handicap in één been die gedeeltelijk verlamd is.
U noemt al meteen DRIE redenen op die tot medische rij-ongeschiktheid kunnen leiden ...

Men is persoonlijk verantwoordelijk om NIET te rijden, indien men rij-ongeschikt is
Niet de dokter ...

Men moet zélf binnen de 4 werkdagen zijn rijbewijs inleveren indien dat het geval is


Rijden terwijl men eigenlijk medisch rij-ongeschikt is, is gelijk aan rijden zonder rijbewijs ...


https://www.wegcode.be/nl/regelgeving/1 ... s23o4cfcal

Artikel 24 (Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer)

De houder van een Belgisch rijbewijs moet dit inleveren bij het overheidsorgaan dat het heeft afgegeven, hetzij voor kanttekening, hetzij voor intrekking, indien:

1° hij lijdt aan een van de lichaamsgebreken of kwalen door de Koning bepaald overeenkomstig artikel 23, § 1, 3°, of indien hij niet voldoet aan het geneeskundig onderzoek door Hem ingericht in de gevallen die Hij bepaalt;

2° hij onderworpen is en niet meer voldoet aan de reglementsbepalingen welke de Koning inzake geneeskundig toezicht en geneeskundige schifting heeft uitgevaardigd ter uitvoering van de besluitwet van 30 december 1946 houdende herziening en coördinatie van de wetgeving betreffende het bezoldigd vervoer van personen door middel van automobielen.

Die formaliteit moet vervuld worden binnen vier dagen na de dag waarop de houder kennis krijgt van het lichaamsgebrek of van de kwaal, of binnen vier dagen na de intrekking van het getuigschrift van geneeskundige schifting; zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen zijn in deze termijn niet inbegrepen.

Het rijbewijs, ingeleverd met toepassing van 1°, wordt teruggegeven aan de houder die, in de gevallen door de Koning bepaald, met goed gevolg een door hem in te richten onderzoek heeft ondergaan.
De lijst aandoeningen, Bijlage 6, is een hele boterham

https://www.wegcode.be/nl/regelgeving/1 ... arqioqawlv

U overloopt dit best met een arts
Maar u kan zelf al zien of u leidt aan 1 vd aandoeningen die tot rij-ongeschiktheid leidenMedicatie is iets apart

Als die het besturen van machines / voertuigen niet toelaat, mag u er niet mee rijden
Dat kan tijdelijk zijn, als u een tijdje dergelijke medicatie moet nemen
Dat kan permanent worden, als u permanent medicatie moet nemen waardoor u niet met een auto mag rijden


Invloed van medicatie kan gelijkgesteld woren met dronkenschap ...

https://www.wegcode.be/nl/regelgeving/1 ... evyogfl3oa

Artikel 35

Met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro en met het verval van het recht tot besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste een maand en ten hoogste vijf jaar of voorgoed, wordt gestraft hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, terwijl hij in staat van dronkenschap verkeert of in een soortgelijke staat met name ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen.

denlowie
Topic Starter
Berichten: 15931
Juridisch actief: Nee

#9 , 11 apr 2024 22:02


U noemt al meteen DRIE redenen op die tot medische rij-ongeschiktheid kunnen leiden ...

Men is persoonlijk verantwoordelijk om NIET te rijden, indien men rij-ongeschikt is
Niet de dokter ...

Men moet zélf binnen de 4 werkdagen zijn rijbewijs inleveren indien dat het geval is


Rijden terwijl men eigenlijk medisch rij-ongeschikt is, is gelijk aan rijden zonder rijbewijs ...

Hartelijk dank dit was het wat ik zocht !!!
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Terug naar “Andere”