parkeerretributie omdat kaart voor persoon met handicap vooraf niet werd geregistreerd

Jackpop
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

parkeerretributie omdat kaart voor persoon met handicap vooraf niet werd geregistreerd

#1 , 03 dec 2023 11:46

Ingevolge een parkeerretributie van Stad Oostende omdat een kaart voor een persoon met een handicap niet vooraf werd geregistreerd, heb ik de sanctionerende ambtenaar de volgende vragen overgemaakt. Ik kijk uit naar het antwoord van Stad Oostende en de overige adviezen/antwoorden.1. Overwegende dat u onjuist beweert “Stad Oostende heeft ervoor gekozen, in tegenstelling tot andere steden, om het gratis parkeren voor personen met een handicap verder toe te laten” en dit terwijl de meeste steden het gratis parkeren voor personen met een handicap toelaten zowel op de voorbehouden plaatsen en de reguliere betalende plaatsen en dit zonder de verplichting van registratie;

2. overwegende dat de personen met een handicap die niet over een vrije voorbehouden parkeerplaats kunnen beschikken intentioneel door de Stad Oostende en haar parkeerbeleid worden gediscrimineerd en dit in vergelijking met de personen met een handicap die wel over een vrije voorbehouden parkeerplaats kunnen beschikken; en dat de criteria voor die discriminatie ontbreken; de discriminatie bestaat erin dat in functie van de beschikbare parkeerplaats de ene zich wel moet registreren op straffe van retributie en de andere niet;

3. overwegende dat de Stad Oostende intentioneel de mobiliteit van de personen met een handicap beperkt omdat slechts 2 nummerplaten kunnen geregistreerd worden; en dat de criteria voor de registratie-beperking van slechts 2 nummerplaten ontbreken;

4. overwegende dat de controle door een parkeerwachter duidelijkheid kan verschaffen bij enerzijds de anomalie van de vaststelling door de scanwagen/ de beschikbare digitale gegevens en de aanwezigheid van de parkeerkaart voor personen met een handicap in het geparkeerde voertuig; doch dat dit intentioneel niet gebeurt; waarom wordt geen parkeerwachter voor controle ter plaatse gestuurd wat in andere gemeenten wel gebeurt?

5. overwegende dat het parkeerbeleid van de gemeentes in België een kluwen is – iedere “baronie” heeft zijn eigen parkeerbeleid, en dat redelijkerwijze kan verondersteld worden dat de autobestuurder niet altijd op de hoogte is van het vigerende parkeerbeleid;

6. overwegende dat de Stad Oostende bij een eerste inbreuk nalaat de overtreder van het parkeerbeleid op de hoogte te brengen; en dat er van sensibilisering geen sprake is en dit terwijl de beschikbare digitale gegevens een politiek van sensibilisering vergemakkelijkt en efficiënt maakt;

7. overwegende dat de afhandeling van identieke inbreuken door buitenlanders, die redelijkerwijze verondersteld worden zich ook te laten registreren doch in werkelijkheid onrealistisch en onmogelijk is, mogelijk discriminerend is en dit in vergelijking met de afhandeling van de inbreuken begaan door Belgen;

8. overwegende dat het privacy-beleid niet wordt toegelicht en dit bij registratie van de gegevens via het digitale loket; wordt de Stad Oostende verzocht door ondergetekende het privacy-beleid toe te lichten;

9. overwegende dat uw site melding maakt van “Heb je toch een retributie ontvangen, neem dan contact op met het parkeerloket”; mag ik Stad Oostende verzoeken welke de meerwaarde is van de contactname met het parkeerloket bij ontvangst van een retributie?

10. overwegende dat ik een persoonlijk onderhoud met de sanctionerend ambtenaar zou appreciëren;

Inazuma
Berichten: 9698
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#2 , 03 dec 2023 12:07

Stond je geparkeerd op een voorbehouden gehandicaptenplaats of niet ?

Op gehandicaptenplaats kunnen retributies niet.

Daarbuiten doet elke gemeente zijn eigen zin (gratis of ook betalend met gehandicaptenkaart) en dat is in België "wettelijk correct" ...

Thomas_A
Berichten: 2180
Juridisch actief: Nee

#3 , 03 dec 2023 12:18

Hopelijk heeft uw mail of brief naar de ambtenaar u deugd gedaan om uw frustratie af te schrijven.

Uiteraard moet en zal deze daar geen enkel gevolg aan geven, tenzij er ook een argumentatie instaat waarom de retributie of GAS-boete onterecht zouden zijn.

Voor al uw suggesties die te maken hebben met wat volgens u de regels zouden moeten zijn: contacteer een lokaal politiek mandataris of een oppositielid van uw politieke voorkeur. Daar heeft een ambtenaar niks mee te maken.

Reclame

Franciscus
Berichten: 38419

#4 , 03 dec 2023 18:55

Bevoegde rechtbank bij een retributie is de vrederechter van kanton Oostende

Issued
Berichten: 1217

#5 , 03 dec 2023 22:49

Heeft u een gas boete of een retributie voor betalend parkeren ontvangen?
Welke inbreuk verwijt men u?
Indien u een retributie heeft ontvangen gaat een sanctionerend ambtenaar daar weinig aan kunnen doen.

Jackpop
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#6 , 05 dec 2023 13:11

Retributie ontvangen voor geen geldige parkeersessie omdat geparkeerd wordt op een reguliere betalende parkeerplaats zonder dat ik voorafgaand de kaart voor een persoon met een handicap heb laten registreren.

Inazuma
Berichten: 9698
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#7 , 05 dec 2023 15:16

Retributie ontvangen voor geen geldige parkeersessie omdat geparkeerd wordt op een reguliere betalende parkeerplaats zonder dat ik voorafgaand de kaart voor een persoon met een handicap heb laten registreren.
Dat is dus een "gunst"-regeling van de stad Oostende
Zij kunnen aan die "gunst" voorwaarden koppelen


Er zijn maar 300 gemeenten in VL
Dus maar 300 parkeerreglementen na te pluizen en hooguit 300 keer uw nr-plaat door te geven ...

Franciscus
Berichten: 38419

#8 , 05 dec 2023 20:07

Retributie is geen sanctie maar een belasting !!!!

Inazuma
Berichten: 9698
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#9 , 06 dec 2023 13:04

Retributie is geen sanctie maar een belasting !!!!
Retributie is geen belasting

Parkeerbelastingen heffen is trouwens illegaal, maar VL overheid treedt niet op tegen de overtreders die dat toch doen
(belasting vereist dat de benadeelde moet betalen, en vervolgens zélf naar rechtbank moet stappen - bij retributie moet de concessiehouder naar de rechtbank stappen ...)


Retributie is een vergoeding voor een geleverde dienst (mogen parkeren).

Vandaar dat er nogal wat vonnissen geweest zijn waar vrederechters de prijs van de retributie buitenissig noemen tov de geleverde dienst.

Franciscus
Berichten: 38419

#10 , 06 dec 2023 16:19

Is idd. een betaling aan een overheid voor een bepaalde dienstverlening.
De overheid biedt een tegenprestatie.

Een belasting is algemeen.

Terug naar “Andere”