verjaring terugvordering

tinev
Topic Starter
Berichten: 79
Juridisch actief: Nee

verjaring terugvordering

#1 , 05 nov 2019 12:18

HOOFDSTUK 5. Terugvordering van ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen
Artikel 76. (01/01/2019- ...)

§ 1. De zorgkassen vorderen ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen terug. De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden waaraan de beslissing tot terugvordering en de kennisgeving van die beslissing moeten voldoen, alsook in welke gevallen, in welke mate en onder welke voorwaarden de terugvordering van ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen kan worden beperkt, of in welke gevallen aan de terugvordering kan worden verzaakt.

§ 2. De ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen kunnen in voorkomend geval in mindering gebracht worden van toekomstige tegemoetkomingen die aan de betrokkene uitbetaald moeten worden.

§ 3. De terugvordering van ten onrechte uitbetaalde tegemoetkomingen verjaart na twee jaar, vanaf de datum waarop de tegemoetkoming is uitbetaald.

In afwijking van het eerste lid wordt de termijn van twee jaar voor de terugvordering van de ten onrechte betaalde tegemoetkomingen aangepast naar vijf jaar als de ten onrechte betaalde tegemoetkomingen verkregen zijn door bedrieglijke handelingen of door valse of opzettelijk onvolledige verklaringen van de gebruiker of zijn vertegenwoordiger.


Hoe begrijp ik dit citaat ?

Bvb persoon heeft hoge zorgnood, krijgt jaarlijks 5400 € THAB, spaargeld niet aangegeven (nodig voor herstellingen aan oude woning, zeldzame ziekte, hospitalisatie, begrafeniskosten, ...)
Bij overlijden van de persoon die tegemoetkoming uitbetaald kreeg (dit gedurende 25 jaar), volgt een successie, de FOD sociale zekerheid wordt op de hoogte gebracht, ziet fraude en vordert terug, maar wat ?

Begrijp ik dat de terugvordering maximaal 5 jaar kan zijn en dat de andere 20 jaar verjaart zijn ?
Zij er ook nog boetes voor de aangever van het dossier 25 jaar geleden ?

PS. deze situatie is niet gebaseerd op een waargebeurd feit, louter voor het begrijpen indien zo'n situatie zich zou voordoen in de toekomst

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
tinev
Topic Starter
Berichten: 79
Juridisch actief: Nee

#2 , 07 nov 2019 07:17

niemand advies ?
waar zou ik dit wel kunnen te weten komen aub ?

Marcus Aurelius
Berichten: 1647
Juridisch actief: Nee

#3 , 07 nov 2019 11:02

Primo, in de successie vind de registratie de gegevens terug zoals doorgegeven door de bank. Op dat ogenblik zijn de uitgaven voor renovatie en andere kosten reeds afgetrokken, het spaargeld zoals dat op dat ogenblik bekend is. Dit dossier werd in al die jaren toch wel eens administratief herzien. Indien men telkens nagelaten heeft om spaartegoeden aangegeven, is men inderdaad frauduleus bezig en geldt de verjaring van 5 jaar. Dus 5 jaar voorafgaand aan kennisname van de tekortkoming door betrokkene.
------------------------------------------------------------------------
wat baat kaars en bril, als de uil niet zien en lezen wil.

Reclame

Terug naar “Andere”