Wijziging eigenaar in beslag genomen auto

Saartar
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

Wijziging eigenaar in beslag genomen auto

#1 , 5 maand 1 week geleden (09 feb 2019 08:07)

Hallo,

Hopelijk kan ik hier raad vinden..

Op 6dec werd mij.n man tegengehouden met onze auto en mits hij zijn rijbewijs nog niet had opgehaald na zijn rijverbod werd de auto in beslag genomen.
Dit is onze enige auto en de politie zei op dat moment dat ik de auto op mijn naam moet zetten omhem vrij te krijgen indien mijn man zijn rijbewijs niet terug zou krijgen door VIAS.
Zo gezegd, zo gedaan en ik had dit ook op dit forum gelezen dat dat kon. Begin januari stond de auto op mijn naam. Ga ik bij de politie en krijg ik te horen dat de auto enkel bij vertoon vh rijbewijs van mijn man kan vrij worden gegeven. Wijziging van eigenaar of verkoop vd auto mag niet. Mijn man gaat en dan wordt gezegd dat de auto wel zal worden vrijgegeven met mijn rijbewijs omdat de auto op mijn naam staar.Na veel 5'en en 6'en blijft de auto nog steeds vast want iedereen spreekt elkaar tegen.

Vorige week kregen we het proces-verbaal na bijna 2 maand na de aanhouding. Daarin staat dat de auto wel vrijkomt na verkoop! Na contact met de politie die de procureur belt wordt dit bevestigd maar heb ik geen recht om de auto over te kopen of na verkoop opnieuw te kopen. Een volledig andere auto mag ik wel hebben. Hoe absurd is dit?

Nu willen we de auto aan een vriend verkopen en op mijn naam verzekeren. Kan dit? Moeten we dan ook de nummerplaten verandere of kan ik de inschrijving op mijn naam laten staan?
Deze auto heb ik namelijk van mijn opa gekregen enkele maanden terug en het is een automaat want ik kan niet manueel rijden.
We moeten dit ook voor vrijdag doen want dan wordt de auto weggetakeld. Nochtans staat de auto juist geparkeerd, is hij verzekerd en zijn de wegenbelastingen betaald.

Alvast bedankt!

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
denlowie
Berichten: 13864
Juridisch actief: Nee

#2 , 5 maand 1 week geleden (09 feb 2019 10:06)

U bericht is zeer raar en begrijp er niks van !

1/ wat heeft het rijbewijs nu te zien met eigendom van de wagen.
2/ de verzekering moet niet op eigenaar staan en een persoon zonder rijbewijs kan perfect een verzekering afsluiten, maar mag er zelf niet mee rijden .

Een gemakkelijk voorbeeld die regelmatig voorkomt !
Een persoon krijgt 5 jaar rijverbod!
Die kan een wagen kopen en op zijn naam inschrijven, en ook een verzekering nemen.
Er is geen enkele wet die verbied dat iemand zonder rijbewijs of met rijverbod een wagen mag kopen en mag inschrijven, en een verzekering nemen, zie maar de vennootschappen hebben dit ook en er is geen enkel vennootschap met rijbewijs.
En zijn zoon en dochter of zelfs de buurman laten mee rijden !
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

BloodNight
Berichten: 435

#3 , 5 maand 1 week geleden (09 feb 2019 10:54)

Stuur een aangetekende zending naar het parket en vraag om het voertuig vrij te geven. Geef hierbij de nodige bewijzen en motiveer uw beslissing.

Reclame

Saartar
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#4 , 5 maand 1 week geleden (09 feb 2019 11:12)

OK bedankt

Ghentian
Berichten: 445
Juridisch actief: Ja

#5 , 5 maand 1 week geleden (09 feb 2019 11:13)

Wat een vreemd verhaal.

Bent u zeker dat de wagen niet is verbeurd verklaard tezamen met het vervallen verklaren van het recht tot sturen?

Het concept van een (bewarend) beslag is uiteraard dat het goed niet van eigenaar kan wisselen, althans: dit niet tegengeworpen kan worden tav de beslaglegger. Anders wordt het wel heel eenvoudig natuurlijk.
Ik plaats hier een inspirerende zin die getuigt van mijn bijzondere intellect.

Likes
Berichten: 160
Juridisch actief: Nee

#6 , 5 maand 1 week geleden (09 feb 2019 12:51)

GEzien uw man geen geldig rijbewijs had, of reed spijts verval zal het voertuig wel geïmmobiliseerd zijn ipv in beslag genomen.
§ 1. De rechter kan tijdelijke immobilisering van het voertuig bevelen in alle gevallen waarin tijdelijk verval van het recht tot het besturen van een voertuig als straf wordt uitgesproken. Immobilisering mag voor geen langere duur dan die van het tijdelijk verval van het recht tot sturen worden uitgesproken.

Indien het voertuig geen eigendom is van de dader van het misdrijf, kan de rechter de immobilisering van het voertuig slechts bevelen indien de eigenaar van het voertuig veroordeeld wordt voor een overtreding als bedoeld in de artikelen 32, 37, 2°, 37bis, § 1, 3°, of 49.

§ 2. Hij kan verbeurdverklaring van het voertuig bevelen wanneer het verval levenslang is of ten minste drie maanden bedraagt, zo het voertuig eigendom is van de dader van het misdrijf.

Indien het voertuig geen eigendom is van de dader van het misdrijf, kan hij niettemin de verbeurdverklaring van het voertuig bevelen indien de eigenaar van het voertuig veroordeeld wordt voor een overtreding zoals bedoeld in de artikelen 32, 37, 2°, 37bis, § 1, 3°, of 49.

Issued
Berichten: 643

#7 , 5 maand 1 week geleden (09 feb 2019 14:18)

Inderdaad, het zal waarschijnlijk een immobilisatie betreffen.
Op het moment van de immobilisatie wordt er een termijn uitgesproken, zoals teruggave na behalen rijbewijs. Dit is wettelijk geregeld.
Een vroegtijdige vrijgave staat nergens wettelijk vervat en betreft dus een gunst van het parket. Die gunst is aan geen enkele regel onderhevig.

Interessante vraag juridisch gezien: wat als je een goed verkoopt waar je enkel het eigendom van hebt, doch geen gebruiksrecht op hebt?

Ikzelf vind het eigenlijk nogal logisch dat de wagen niet wordt vrijgegeven als je snel even de papieren op naam van je vrouw zet. Wat voor nut heeft de immobilisatie dan.

Let wel op: als u de wagen op naam van een vriend zet en zo de wagen vrij krijgt. Als nadien uw man opnieuw rijdt met die wagen en wordt betrapt, gaan er op het parket een paar woest worden.

Saartar
Topic Starter
Berichten: 3
Juridisch actief: Nee

#8 , 5 maand 1 week geleden (09 feb 2019 17:52)

Ikzelf heb mijn rijbewijs, ik stond als 2e bestuurder vd auto ingeschreven en heb geen veroordelingen. De kosten vallen onder gemeenschap van goed. Mits mijn man de auto dagelijks gebruikte stond hij op zijn naam ingeschreven, maar ik gebruikte de auto regelmatig omdat we maar 1 hebben. Waarom mag ik dan wel een auto kopen maar onze huidige auto niet? Het risico dat hij met een auto rijdt blijft even groot. Dat is voor mij absurd. Ik ben nergens schuldig van.
Als ik zelf een auto had was die toch ook niet geimmobiliseerd gezet geweest omdat mijn man de regels heeft overtreden.
De wijziging van eigenaar hadden we gedaan omdat een agent dat gezegd had. Dat hadden we dus niet moeten doen.

Ik wil gewoon deze auto behouden ipv een nieuwe kopen.

asperger
Berichten: 6486
Juridisch actief: Nee
Locatie: Lier

#9 , 5 maand 1 week geleden (09 feb 2019 18:06)

"De wijziging van eigenaar hadden we gedaan omdat een agent dat gezegd had."

Indien jullie niet met scheiding van goederen zijn gehuwd dan was die auto ook van u van dag 1 af!
Het is jullie gemeenschappelijke gezinswagen en blijft dat eender "op wiens naam" die wordt ingeschreven.
Die politieman had duidelijk geen juridische kennis.

U kunt die auto ook niet als persoonlijke eigendom overkopen. Dat gaat enkel voor mensen die gehuwd zijn met scheiding van goederen.
"Politici verkiezen echter liever de bedenkelijke heldenstatus van betweter te belichamen tegenover die van de minus habens." (Victor Dauginet in "Het belaste land", pagina 72)

Franciscus
Berichten: 32842

#10 , 5 maand 1 week geleden (09 feb 2019 22:51)

Trouwens het is niet de politie die beslist over de teruggave van een (gerechtelijk) in beslag genomen auto.
Beslissing ligt bij parket of zelfs bij politierechtbank (rijden tijdens verval of wanneer RB nog niet is opgehaald).
Voor die feiten zal uw echtgenoot nogmaals voor de rechtbank mogen komen.

Issued
Berichten: 643

#11 , 5 maand 1 week geleden (10 feb 2019 10:39)

GEzien uw man geen geldig rijbewijs had, of reed spijts verval zal het voertuig wel geïmmobiliseerd zijn ipv in beslag genomen.
§ 1. De rechter kan tijdelijke immobilisering van het voertuig bevelen in alle gevallen waarin tijdelijk verval van het recht tot het besturen van een voertuig als straf wordt uitgesproken. Immobilisering mag voor geen langere duur dan die van het tijdelijk verval van het recht tot sturen worden uitgesproken.

Indien het voertuig geen eigendom is van de dader van het misdrijf, kan de rechter de immobilisering van het voertuig slechts bevelen indien de eigenaar van het voertuig veroordeeld wordt voor een overtreding als bedoeld in de artikelen 32, 37, 2°, 37bis, § 1, 3°, of 49.

§ 2. Hij kan verbeurdverklaring van het voertuig bevelen wanneer het verval levenslang is of ten minste drie maanden bedraagt, zo het voertuig eigendom is van de dader van het misdrijf.

Indien het voertuig geen eigendom is van de dader van het misdrijf, kan hij niettemin de verbeurdverklaring van het voertuig bevelen indien de eigenaar van het voertuig veroordeeld wordt voor een overtreding zoals bedoeld in de artikelen 32, 37, 2°, 37bis, § 1, 3°, of 49.
Ik denk dat het eerder in het kader van dit artikel zal zijn gebeurd:
16 MAART 1968. - Wet betreffende de politie over het wegverkeer.
[B.S. 27.03.1968]
Titel IV: Strafbepalingen en veiligheidsmaatregelen
Hoofdstuk VIIIbis : De immobilisering van een voertuig als beveiligingsmaatregel
Alle hieronder vermelde bedragen moeten vermenigvuldigd worden met 8.
Voorbeeld: 50 euro = 50 x 8 = 400 euro
Artikel 58bis
§ 1. De immobilisering van het voertuig als beveiligingsmaatregel kan worden bevolen in de gevallen bedoeld in artikel 30, §§ 1 tot 3, en in artikel 48.

De immobilisering als beveiligingsmaatregel wordt bevolen door de in artikel 55, § 1, derde lid bedoelde personen.

Ingeval de officier van gerechtelijke politie toepassing maakt van artikel 55, § 2, kan hij eveneens de immobilisering van het voertuig als beveiligingsmaatregel bevelen.

§ 2. Het voertuig wordt geïmmobiliseerd op kosten en op risico van de overtreder.

Indien de eigenaar van het voertuig niet de overtreder is, kan hij het zonder kosten terugkrijgen. De kosten en de risico's zijn ten laste van de overtreder.

§ 3. De immobilisering als beveiligingsmaatregel wordt beëindigd door de personen die de oplegging hebben bevolen, of ingeval van toepassing van artikel 55, § 2, door de procureur des Konings of de procureur-generaal, bedoeld in artikel 55, § 2, tweede lid hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de overtreder.

De immobilisering mag niet langer duren dan tot het tijdstip waarop het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs wordt teruggegeven in de gevallen bedoeld in § 1 of wanneer een rechter het einde van het verval van het recht tot sturen heeft uitgesproken.

§ 4. Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van 100 euro tot 1 000 euro of met een van die straffen alleen, wordt gestraft hij die gebruik maakt of aan een derde toelaat gebruik te maken van een voertuig waarvan hij weet dat de immobilisering als beveiligingsmaatregel is bevolen.

Terug naar “Wegcode & Verkeersovertredingen”