Boete herzien na verweer VERVOLG

wingman
Topic Starter
Berichten: 205
Locatie: Vlaanderen

Boete herzien na verweer

#1 , 7 maand 2 weken geleden (03 jan 2019 18:32)

Ik kreeg in Leuven een parkeerboete opgelegd welke ik schriftelijk had betwist. Mijn werfwagen geparkeerd bij andere werfwagens omdat de daartoe voorziene parkeerplaats, welke ik normaal gebruik, niet beschikbaar was wegens de werken aan de straat. Hiervoor stond ik dus achter een andere werfwagen, deels op de stoep. De andere werfwagens hadden hiervoor een vergunning, ik niet.
Ik krijg nu maanden later een antwoord waarbij dienst algemene zaken, GAS verkeer mijn overtreding herziet (overtreding 770.2.a) en dubbel zo duur maakt.
Zij hebben dus de vaststelling van de motoragent "overruled" welke inbreuk op artikel 769.10.g was.
Mag dit zomaar?
Ik kan nu terug in verweer gaan en vind nog altijd dat ik op dat eigenste ogenblik geen andere optie had.
Het is godgeklaagd dat diegene die preekt geen god is maar zich toch beter waant dan zijn onderdanen.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
puttemanp
Berichten: 517

#2 , 7 maand 2 weken geleden (03 jan 2019 19:20)

Ik kan nu terug in verweer gaan en vind nog altijd dat ik op dat eigenste ogenblik geen andere optie had.
Stond er iemand met een geweer tegen je slaap die je verplichtte jouw werfwagen in overtreding te parkeren zonder de nodige vergunningen? Ik dacht het niet.

De optie die je had was een reglementaire parkeerplaats zoeken.

Betalen dus.

P.

Inazuma
Berichten: 4585
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#3 , 7 maand 2 weken geleden (03 jan 2019 19:31)

Data graag: GAS-ambtenaar heeft 6 maanden om "uitspraak" te doen na ontvangst PV
Indien buiten 6 maanden: pech voor Leuven ...

Gemeente/stad kan niemand toelaten op de openbare weg op een trottoir te parkeren - dat is immers verboden per KB (wegcode) wat boven eender welk gemeentebesluit gaat, tenzij men ook op basis van dat KB een uitzondering / toelating voorziet (dmv borden die nadrukkelijk toelaten te parkeren op een trottoir) ...

Dergelijke toelating gebeurt door borden E9x + gemeentelijke parkeerkaart en kan niet gebeuren dmv een parkeerverbod + papiertje van de gemeente ... daarvoor ontbreekt immers elke wettelijke basis


Gemeenten "ontrekken" ook wel eens een deel van de openbare weg aan de openbare weg (door een toelating tot inname vd openbare weg aan bepaalde personen ) ... dat betekent echter dat de wegcode en bijgevolg ook hun GAS-reglement inzake parkeren, er niet meer van toepassing is ... want ze onttrokken dat deel er immers zelf aan om bepaalde uitzonderingen te kunnen toelaten.

Probleem is dat je normaal dus niet op een trottoir màg staan ...

Dus:
Waar stond je
Welke verkeersborden stonden er
Wat staat er in het PV

Reclame

Inazuma
Berichten: 4585
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#4 , 7 maand 2 weken geleden (03 jan 2019 19:57)

769.10g is parkeren OP DE RIJBAAN langs een onderbroken gele streep

770.2a is parkeren op trottoir, of verhoogde berm binnen BBK

wingman
Topic Starter
Berichten: 205
Locatie: Vlaanderen

#5 , 7 maand 2 weken geleden (03 jan 2019 20:47)

Data graag: GAS-ambtenaar heeft 6 maanden om "uitspraak" te doen na ontvangst PV
Indien buiten 6 maanden: pech voor Leuven ...

Gemeente/stad kan niemand toelaten op de openbare weg op een trottoir te parkeren - dat is immers verboden per KB (wegcode) wat boven eender welk gemeentebesluit gaat, tenzij men ook op basis van dat KB een uitzondering / toelating voorziet (dmv borden die nadrukkelijk toelaten te parkeren op een trottoir) ...

Dergelijke toelating gebeurt door borden E9x + gemeentelijke parkeerkaart en kan niet gebeuren dmv een parkeerverbod + papiertje van de gemeente ... daarvoor ontbreekt immers elke wettelijke basis


Gemeenten "ontrekken" ook wel eens een deel van de openbare weg aan de openbare weg (door een toelating tot inname vd openbare weg aan bepaalde personen ) ... dat betekent echter dat de wegcode en bijgevolg ook hun GAS-reglement inzake parkeren, er niet meer van toepassing is ... want ze onttrokken dat deel er immers zelf aan om bepaalde uitzonderingen te kunnen toelaten.

Probleem is dat je normaal dus niet op een trottoir màg staan ...

Dus:
Waar stond je
Welke verkeersborden stonden er
Wat staat er in het PV
Op 16 april kreeg ik volgende e-mail:
Geachte,

We hebben uw e-mail goed ontvangen. Uw bericht zal worden opgenomen in het dossier.
Gelieve er rekening mee te houden dat de dossiers chronologisch behandeld worden.
Het kan bijgevolg even duren vooraleer wij uw verweer behandelen en een beslissing nemen.

Vriendelijke groet,

Hannelore Van Biesbroeck
Administratief medewerkster
Team GAS-VerkeerProfessor Van Overstraetenplein 1 - 3000 Leuven
gas.verkeer@leuven.be | www.leuven.be
Het is godgeklaagd dat diegene die preekt geen god is maar zich toch beter waant dan zijn onderdanen.

wingman
Topic Starter
Berichten: 205
Locatie: Vlaanderen

#6 , 7 maand 2 weken geleden (03 jan 2019 20:49)

Ik kan nu terug in verweer gaan en vind nog altijd dat ik op dat eigenste ogenblik geen andere optie had.
Stond er iemand met een geweer tegen je slaap die je verplichtte jouw werfwagen in overtreding te parkeren zonder de nodige vergunningen? Ik dacht het niet.

De optie die je had was een reglementaire parkeerplaats zoeken.

Betalen dus.

P.
Beste,

Ik moest materiaal lossen naar het derde verdiep van een studentenwoning. In de tijd tussen het lossen van twee ladingen stond ik op de bon. Ik weet dat dit door een motoragent was daar ik een dashcam heb.
Het is godgeklaagd dat diegene die preekt geen god is maar zich toch beter waant dan zijn onderdanen.

Inazuma
Berichten: 4585
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#7 , 7 maand 2 weken geleden (04 jan 2019 00:18)

Op 16 april kreeg ik volgende e-mail
Datum vaststellingen, datum melding aan GAS-ambtenaar, datum melding aan u, en datum beslissing GAS ambtenaar

16 april is riant meer dan 6 maanden geleden ...

Inazuma
Berichten: 4585
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#8 , 7 maand 2 weken geleden (04 jan 2019 00:22)

Ik moest materiaal lossen naar het derde verdiep van een studentenwoning. In de tijd tussen het lossen van twee ladingen stond ik op de bon. Ik weet dat dit door een motoragent was daar ik een dashcam heb.
Da's het gekke hé
Als u dat met een kraan zou doen, beschouwt men het ganse proces als "lossen".
Doet u de spullen zelf naar boven, is dat plots geen lossen meer ... u kon dat beneden in de gang of zoiets lossen, auto verplaatsen, en zootje naar boven doen.

wingman
Topic Starter
Berichten: 205
Locatie: Vlaanderen

#9 , 7 maand 2 weken geleden (04 jan 2019 08:35)

Op 16 april kreeg ik volgende e-mail
Datum vaststellingen, datum melding aan GAS-ambtenaar, datum melding aan u, en datum beslissing GAS ambtenaar

16 april is riant meer dan 6 maanden geleden ...
Beste,

Datum vaststelling: 5 april 2018
Datum melding aan GAS ambtenaar weet ik niet. Ik heb, gezien het feit dat het zo lang geleden is, de brief niet meer. Ik dacht dat mijn verweer was aanvaard.
Datum melding aan mijzelf: vermoed 13 april, aangezien ik het verweer heb ge e-mailt op 13 april. Op 16 april kreeg ik de bevestiging van ontvangst.
Datum beslissing: de brief heeft als datum 21 december 2018.

Waar vind ik ergens dat men binnen de 6 maand dient te beslissen?
Ik vind het trouwens buiten proportie dat een ambtenaar van achter hun werkplek de situatie gaan her beoordelen, aan de hand van twee foto's waar enkel mijn voertuig op te zien is en niet de bouwwerf en de andere geparkeerde werfvoertuigen. Op mijn dashcam ziet de situatie er gans anders uit en is zelfs te zien dat een dame mijn voertuig rechts op het voetpad zonder problemen passeert, maar de straat op moet voor het werfvoertuig voor mij omdat deze volledig op het voetpad staat (met vergunning om daar te parkeren weliswaar..).
Het is godgeklaagd dat diegene die preekt geen god is maar zich toch beter waant dan zijn onderdanen.

Inazuma
Berichten: 4585
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#10 , 7 maand 2 weken geleden (04 jan 2019 12:10)

Datum vaststelling: 5 april 2018
Datum beslissing: de brief heeft als datum 21 december 2018.

Waar vind ik ergens dat men binnen de 6 maand dient te beslissen?
In de wet tiens :wink:


U laat de sanctionerend ambtenaar weten dat diens beslissing niet genomen is binnen de door de Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 24 juni 2013 voorziene maximum termijn van 6 maanden na de vaststelling van de inbreuk, en dat er bijgevolg in toepassing van Artikel 26 §3 van genoemde Wet, geen administratieve geldboete meer opgelegd kan worden.


https://tinyurl.com/ycnu9dvb

Titel
24 JUNI 2013. - Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

Art. 26. § 1. De beslissing van de sanctionerend ambtenaar wordt binnen een termijn van zes maanden genomen en wordt ter kennis gebracht van de betrokkenen.
Deze termijn van zes maanden neemt aanvang vanaf de dag van de vaststelling van de feiten door de in de artikelen 20 en 21 bedoelde personen.

§ 3. Na het verstrijken van de in §§ 1 en 2 bedoelde termijnen, kan de sanctionerend ambtenaar geen administratieve geldboete meer opleggen.

wingman
Topic Starter
Berichten: 205
Locatie: Vlaanderen

#11 , 7 maand 2 weken geleden (04 jan 2019 15:06)

Datum vaststelling: 5 april 2018
Datum beslissing: de brief heeft als datum 21 december 2018.

Waar vind ik ergens dat men binnen de 6 maand dient te beslissen?
In de wet tiens :wink:


U laat de sanctionerend ambtenaar weten dat diens beslissing niet genomen is binnen de door de Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties van 24 juni 2013 voorziene maximum termijn van 6 maanden na de vaststelling van de inbreuk, en dat er bijgevolg in toepassing van Artikel 26 §3 van genoemde Wet, geen administratieve geldboete meer opgelegd kan worden.


https://tinyurl.com/ycnu9dvb

Titel
24 JUNI 2013. - Wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

Art. 26. § 1. De beslissing van de sanctionerend ambtenaar wordt binnen een termijn van zes maanden genomen en wordt ter kennis gebracht van de betrokkenen.
Deze termijn van zes maanden neemt aanvang vanaf de dag van de vaststelling van de feiten door de in de artikelen 20 en 21 bedoelde personen.

§ 3. Na het verstrijken van de in §§ 1 en 2 bedoelde termijnen, kan de sanctionerend ambtenaar geen administratieve geldboete meer opleggen.
Bedankt!
Ben benieuwd wat er gaat volgen...
Het is godgeklaagd dat diegene die preekt geen god is maar zich toch beter waant dan zijn onderdanen.

wingman
Topic Starter
Berichten: 205
Locatie: Vlaanderen

#12 , 6 maand 4 dagen geleden (14 feb 2019 19:02)

Mijn vorig topic werd gesloten, vandaar deze nieuwe.
viewtopic.php?f=35&t=98124

Ik kreeg vandaag volgende brief van Leuven.
Afbeelding
Afbeelding
Het is godgeklaagd dat diegene die preekt geen god is maar zich toch beter waant dan zijn onderdanen.

Inazuma
Berichten: 4585
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#13 , 6 maand 3 dagen geleden (15 feb 2019 00:33)

Nogal bizarre interpretatie van

Onderafdeling 3. - Procedure in geval van inbreuken betreffende het stilstaan en het parkeren bedoeld in artikel 3, 3°

Artikel 29


Exclusief voor inbreuken inzake stilstaan en parkeren zou er dan gewoonweg géén maximale termijn bestaan waarin de sanctionerend ambtenaar een beslissing moet nemen...

Terwijl die termijn er wél is voor
-alle andere GAS-inbreuken
-de andere inbreuken vergast volgens hetzelfde Art 3.3° van de GAS-wet (C3 en voetgangerszone)
-het niet-identificeren van de werkelijke bestuurder die ... bvb verkeerd parkeerde :!:


Bizar, maar ik vraag eens wat na ...

wingman
Topic Starter
Berichten: 205
Locatie: Vlaanderen

#14 , 5 maand 4 weken geleden (19 feb 2019 18:08)

Ik stel mij volgende vraag...
Zolang ik geen weet heb van de verhoogde boete omdat zij beslissen dat ik een andere overtreding zou hebben begaan, blijft het toch een GAS boete? En dan blijft de 6 maand toch sowieso van tel? Het is pas veel later dan deze 6 maand dat ik op de hoogte werd gebracht van het omzetten van GAS naar verkeersinbreuk.
Of zie ik het verkeerd?
Het is godgeklaagd dat diegene die preekt geen god is maar zich toch beter waant dan zijn onderdanen.

Inazuma
Berichten: 4585
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#15 , 5 maand 4 weken geleden (19 feb 2019 19:43)

Zolang ik geen weet heb van de verhoogde boete omdat zij beslissen dat ik een andere overtreding zou hebben begaan, blijft het toch een GAS boete? En dan blijft de 6 maand toch sowieso van tel? Het is pas veel later dan deze 6 maand dat ik op de hoogte werd gebracht van het omzetten van GAS naar verkeersinbreuk.
Het blijft een GAS-boete, en zo blijft hun interpretatie ivm de maximale beslissingstermijn ook hetzelfde.

Maar ook dat is een interpretatie : door VVSG - geen rechtbank - die de Steden & Gemeenten doe de GAS-boetes incasseren, ook "toevallig" goed uitkomt


Ik heb het zelf nagevraagd bij een bekend criticaster vd GAS-wet ... nog geen antwoord gekregen


De meeste GAS-boetes zijn net voor stilstaan & parkeren, en daarvoor, en énkel daarvoor, zou er dan géén maximale beslissingstermijn zijn ... :?: :?:


Hou er rekening mee dat als u naar de rechtbank stapt, het énige verweer die beslissingstermijn is ...
Als de politierechtbank daar niet in meegaat, komt u er niet weg met parkeren of stilstaan op trottoir ... en dat wordt aanzienlijk duurder all-in.

Terug naar “Wegcode & Verkeersovertredingen”