Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Indien u hiernaar op zoek bent, raadpleeg Jureca De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
alminoo
Topic Starter
Berichten: 11
Juridisch actief: Nee

Rijden met voorlopig rijbewijs zonder begeleider Boete

#1 , 2 maand 2 weken geleden (28 sep 2018 20:09)

Ik heb een paar maanden geleden gereden zonder mijn begeleider en met 2 vrienden. De politie had mij dan tegengehouden omdat ik er jong uitzag en ik heb hun direct gezegd dat ik geen vast rijbewijs heb. Ik heb de auto van mijn vader gepakt toen hij aan het slapen was en ik ging dan mijn rapport halen van school toen ze mij hebben tegengehouden. Ik was net 18 toen en heb geen strafblad en dit was mijn eerste keer. Dit was 3 maanden geleden. Wat zou mijn straf en boete zijn?

LeenW
Berichten: 7636

#2 , 2 maand 2 weken geleden (28 sep 2018 20:16)

Artikel 30

§ 1. Met gevangenisstraf van acht dagen tot twee jaar en met geldboete van 200 euro tot 2000 euro of met één van deze straffen alleen, wordt gestraft hij die:

1° een motorvoertuig bestuurt zonder houder te zijn van het rijbewijs vereist voor het besturen van dit voertuig, of van het als zodanig geldend bewijs;

2° een motorvoertuig bestuurt zonder de voorwaarden of de beperkingen, vermeld op het rijbewijs of het als zodanig geldend bewijs, onder meer in de vorm van codes, na te leven, onverminderd de toepassing van eventuele specifieke bepalingen vervat in deze wet;

3° een valse verklaring heeft afgelegd om de afgifte van een rijbewijs of van een als zodanig geldend bewijs te bekomen; in dit geval wordt het verkregen document in beslag genomen en de verbeurdverklaring ervan wordt uitgesproken in geval van veroordeling;

4° een motorvoertuig bestuurt terwijl hij lijdt aan een van de lichaamsgebreken of aandoeningen, door de Koning bepaald overeenkomstig artikel 23, §1, 3°, of indien hij niet voldaan heeft aan het geneeskundig onderzoek, door de Koning opgelegd in de gevallen die Hij bepaalt.

§ 2. Met geldboete van 50 euro tot 500 euro, wordt gestraft hij die:

1° een overtreding heeft begaan van de bepalingen door de Koning vastgesteld krachtens artikel 23, §1, 2° en 4°, hetzij als bestuurder, hetzij als persoon die een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing;

2° met het oog op de scholing in het sturen, een persoon begeleidt die in overtreding is met de bepalingen van 1°.


§ 3. Met gevangenisstraf van drie maanden tot twee jaar en met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro of met een van die straffen alleen, en met het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste drie maanden en ten hoogste vijf jaar of levenslang, wordt gestraft hij die een motorvoertuig bestuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op scholing terwijl zijn rijbewijs of het als zodanig geldende bewijs dat vereist is voor het besturen van dat voertuig of voor het begeleiden met het oog op scholing met toepassing van artikel 55 onmiddellijk is ingetrokken of terwijl de onmiddellijke intrekking met toepassing van artikel 55bis is verlengd.

§4. De gevangenisstraffen en geldboeten worden verdubbeld bij herhaling van de bepalingen van § 1, § 2 of § 3, binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis met toepassing van een van deze bepalingen, dat in kracht van gewijsde is gegaan.

alminoo
Topic Starter
Berichten: 11
Juridisch actief: Nee

#3 , 2 maand 2 weken geleden (28 sep 2018 20:20)

Maar ik heb gehoord dat de rechter mijn rijbewijs kan laten overdoen maar ik denk niet dat hij dit echt zou doen omdat het mijn eerste keer is.

Reclame

Franciscus
Berichten: 31936

#4 , 2 maand 2 weken geleden (28 sep 2018 20:44)

Dat denken mag u altijd.
Het is de rechter die beslist niet wat u denkt.

adizal
Berichten: 482
Locatie: Antwerpen

#5 , 2 maand 2 weken geleden (29 sep 2018 08:34)

alminoo schreef:Maar ik heb gehoord dat de rechter mijn rijbewijs kan laten overdoen maar ik denk niet dat hij dit echt zou doen omdat het mijn eerste keer is.


Slechte mentaliteit heb je wel...
Ooch als ze me pakken het is de eerste keer, dat kijken ze toch door de vingers, daar komt toch niks van...
Het is beter een leeuw te zijn op momenten,
dan een schaap, voor het leven.

Tybo
Berichten: 128

#6 , 2 maand 2 weken geleden (29 sep 2018 17:41)

Met een beetje geluk kom je er nog vanaf met een minnelijke schikking.
Een dagvaarding is uiteraard niet uitgesloten.
Reeds in het verleden verkeersovertredingen begaan en daarvoor de Rechtbank moeten verschijnen ?

alminoo
Topic Starter
Berichten: 11
Juridisch actief: Nee

#7 , 2 maand 2 weken geleden (30 sep 2018 02:18)

Tybo schreef:Met een beetje geluk kom je er nog vanaf met een minnelijke schikking.
Een dagvaarding is uiteraard niet uitgesloten.
Reeds in het verleden verkeersovertredingen begaan en daarvoor de Rechtbank moeten verschijnen ?

Dit is mijn eerste verkeersovertreding

Tybo
Berichten: 128

#8 , 2 maand 2 weken geleden (30 sep 2018 17:34)

Welke overtredingen werden uiteindelijk weerhouden ?
- Rijden zonder de voorziene begeleider
- Rijden tijdens een periode dat het niet toegelaten was (bvb weekendnacht)
- Geen letter 'L' achteraan het door U bestuurd voertuig
- ...

Inazuma
Berichten: 3572

#9 , 2 maand 2 weken geleden (30 sep 2018 18:36)

alminoo schreef:Maar ik heb gehoord dat de rechter mijn rijbewijs kan laten overdoen maar ik denk niet dat hij dit echt zou doen omdat het mijn eerste keer is.

Het verval van het recht op sturen ("rijverbod")is niet voorzien voor inbreuken tegen de scholingsvoorwaarden .
Jde kan dat dus niet als straf opgelegd krijgen, en bijgevolg ook geen herstelonderzoeken (zoals opnieuw rij-examens afleggen)
Weg Wanbeheer.be
De overheid als verkeersovertreder.

Inazuma
Berichten: 3572

#10 , 2 maand 2 weken geleden (30 sep 2018 18:41)

alminoo schreef:Ik heb een paar maanden geleden gereden zonder mijn begeleider en met 2 vrienden. De politie had mij dan tegengehouden omdat ik er jong uitzag en ik heb hun direct gezegd dat ik geen vast rijbewijs heb. Ik heb de auto van mijn vader gepakt toen hij aan het slapen was en ik ging dan mijn rapport halen van school toen ze mij hebben tegengehouden. Ik was net 18 toen en heb geen strafblad en dit was mijn eerste keer. Dit was 3 maanden geleden. Wat zou mijn straf en boete zijn?


Overtreding van
https://www.wegcode.be/wetteksten/secti ... /458-t4hs3

Art § 2. Met geldboete van 50 euro tot 500 euro, wordt gestraft hij die:

1° een overtreding heeft begaan van de bepalingen door de Koning vastgesteld krachtens artikel 23, §1, 2° en 4°, hetzij als bestuurder, hetzij als persoon die een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing;


Zeer vaak wordt er vervolgd ipv minnelijke schikking vanwege parket

Boetebedragen x8 (opdeciemen), dus 400 tot 4000 €, mogelijk deels voorwaardelijk
Bij veroordeling , verplichte bijdrage van 200€ voor zgn "slachtofferfonds"
Gerechtskosten

Uitgesproken straf zonder voorgaande feiten, is vaak de minimumstraf
Weg Wanbeheer.be
De overheid als verkeersovertreder.

basejumper
Berichten: 2876
Locatie: Diest

#11 , 2 maand 2 weken geleden (30 sep 2018 22:07)

@adizal : dit is een juridisch forum. Ik merk in 2 posts dat u zich beperkt tot een moraliserend vingertje zonder één juridisch relevant antwoord te geven.
Dat levert weinig toegevoegde waarde.... Ook al kan ik begrip opbrengen voor uw aanvoelen...
Uit zelfbeheersing groeit de Kracht.
Zelfkennis brengt ons tot Wijsheid.
Zelfvervolmaking leidt ons tot Schoonheid.

alminoo
Topic Starter
Berichten: 11
Juridisch actief: Nee

#12 , 2 maand 2 weken geleden (30 sep 2018 22:55)

Tybo schreef:Welke overtredingen werden uiteindelijk weerhouden ?
- Rijden zonder de voorziene begeleider
- Rijden tijdens een periode dat het niet toegelaten was (bvb weekendnacht)
- Geen letter 'L' achteraan het door U bestuurd voertuig
- ...

Rijden zonder rijbewijs en met 2 inzittende die ook geen rijbewijs hebben zijn mijn overtredingen denk ik.

Tybo
Berichten: 128

#13 , 2 maand 1 week geleden (01 okt 2018 11:50)

Je 'denkt' het ...
De weerhouden overtredingen staan normaliter vermeld op het afschrift van het PV dat je ondertussen zou moeten ontvangen hebben of binnenkort zal ontvangen.

Geen drager van het voorlopig rijbewijs is ook n overtreding.

In welke gemeente ben je geverbaliseerd ?

alminoo
Topic Starter
Berichten: 11
Juridisch actief: Nee

#14 , 2 maand 1 week geleden (02 okt 2018 09:25)

Tybo schreef:Je 'denkt' het ...
De weerhouden overtredingen staan normaliter vermeld op het afschrift van het PV dat je ondertussen zou moeten ontvangen hebben of binnenkort zal ontvangen.

Geen drager van het voorlopig rijbewijs is ook n overtreding.

In welke gemeente ben je geverbaliseerd ?


Ik heb nog geen pv gekregen, dit is al 3 maanden geleden gebeurt in de gemeente Wetteren.

Tybo
Berichten: 128

#15 , 2 maand 1 week geleden (03 okt 2018 10:45)

Drie maanden geleden geverbaliseerd en nog niets ontvangen ...??
Is wel al heel lang als normaliter een afschrift van het aanvankelijk proces-verbaal binnen de 14 dagen naar de overtreder dient opgestuurd te worden ... wat uiteraard niet wil zeggen dat er niets meer zal volgen.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Wegcode & Verkeersovertredingen”