Mag ik hier als fietser nu door of niet?

spurnd
Topic Starter
Berichten: 85

Mag ik hier als fietser nu door of niet?

#1 , 8 maand 1 week geleden (17 sep 2018 10:17)

Persoonlijk vind ik het nogal verwarrend, spreekt het onderbord het verbodsbord niet tegen?

Afbeelding

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Issued
Berichten: 568

#2 , 8 maand 1 week geleden (17 sep 2018 10:39)

De jaagpaden....
Doorn in het oog wat plaatsing van verkeersborden betreft.
1. er bestaat geen C bord (verbodsbord) met zowel een voetganger als een fietser. dit zijn twee aparte borden (C11 en C19)
2. Het gele bord is louter informatief en heeft geen juridische waarde.
3. het onderste bord spreekt het foute C bord tegen en is eigenlijk op zich niet afdoende
2° Een onderbord van het model M2 bedoeld in artikel 65.2. moet de verkeersborden C3 en C31 aanvullen wanneer het verbod niet geldt voor de fietsers.

Indien het verbod evenmin geldt voor de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, worden die verkeersborden aangevuld met een onderbord van het model M3 bedoeld in artikel 65.2. De letter "A" wordt weggelaten op het onderbord indien het verbod evenmin geldt voor de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse B en speed pedelecs.

Het verkeersbord C3 of C31 in combinatie met een onderbord van het model M11 bedoeld in artikel 65.2, betekent dat het verbod evenmin geldt voor de bestuurders van speed pedelecs.

Het verkeersbord C3 of C31 in combinatie met een onderbord van het model M12 bedoeld in artikel 65.2, betekent dat het verbod evenmin geldt voor de bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A en speed pedelecs.
Er dienen dus M borden te staan, maar je....

4. Er vlak achter staat een tweede bord dat het eerste opheft ....

Welkom in België

ter info:

https://www.vlaanderen.be/nl/mobiliteit ... /jaagpaden
De beheerders van de bevaarbare waterwegen zijn bevoegd voor de jaagpaden.

mijns inziens telt enkel de C3 van de tweede paal en het onderbord ervan niet gezien dit geen M bord betreft

https://www.wegcode.be/wetteksten/secti ... /251-art68

Jabbe
Berichten: 586

#3 , 8 maand 1 week geleden (17 sep 2018 15:57)

Enkele jaren geleden heerste er ongerustheid bij de vissers door een sensibiliseringscampagne van nv De Scheepvaart omtrent het verbod om jaagpaden met de wagen te gebruiken.
De dienst communicatie van de Scheepvaart gaf hierbij een woordje uitleg:
Jaagpaden zijn de verharde of onverharde trekwegen langs weerszijden van de kanalen. Het jaagpad is een private dienstweg of exploitatieweg die nv De Scheepvaart toelaat om de decretale opdrachten vlot en efficiënt te kunnen vervullen, zoals het toezicht op de scheepvaart en het beheerde domeingoed, het onderhoud en de bouw van nieuwe infrastructuur (kaaimuren, bruggen …) de waterbeheersing, baggerwerken, bermbeheer enz.

Wie mag met een voertuig het jaagpad gebruiken? In principe niemand zonder vergunning
Het antwoord op de vraag door TS is dus : neen!

De wegcode is hier niet van toepassing. Op jaagpaden is het Algemeen Scheepvaartreglement van toepassing.

Hoewel jaagpaden langs waterwegen in de strikte zin dus geen fietspaden (kunnen) zijn, is fietsen op jaagpaden in principe toegestaan en worden jaagpaden veelvuldig gebruikt, zowel voor recreatief als voor functioneel fietsverkeer.
Een jaagpad dient in eerste instantie om de waterwegen te beheren en te onderhouden. Dit houdt in dat dienstverkeer regelmatig van het jaagpad gebruik maakt. Het combineren van fietsverkeer met laad- en losactiviteiten op dezelfde plaats houdt impliciet in dat beide activiteiten hinder en beperkingen van elkaar (kunnen) ondervinden, wat zoveel mogelijk dient te worden vermeden. Het omleiden van het fietsverkeer ter hoogte van bedrijventerreinen is in vele gevallen de meest veilige en duurzame optie.
Het jaagpad is steeds ondergeschikt aan de kruisende/openbare weg.

Deze regelgeving wordt op het terrein zichtbaar gemaakt door het plaatsen van de volgende signalisatieborden:
o bord C3: verboden toegang voor alle voertuigen
o onderbord : blauw bord met witte tekst : JAAGPAD, aangelanden, uitgezonderd vergunninghouders, rijwielen en bromfietsen klasse A.
o de gebruikte signalisatie houdt o.a. in dat fietsers rechts in de rijrichting moeten rijden

Om deze reglementering kenbaar te maken wordt aan de toegang tot een jaagpad in hoofdzaak de onderstaande signalisatie geplaatst. Het politioneel toezicht wordt uitgeoefend door het daartoe aangesteld personeel van nv De Scheepvaart en de federale en lokale politiediensten.

Meer bij De Vlaamse Waterweg nv

Reclame

adizal
Berichten: 490
Locatie: Antwerpen

#4 , 8 maand 1 week geleden (17 sep 2018 16:33)

Zo werkt België nu eenmaal, de ene nutsdiensten weet niks van de andere nutsdiensten.
Het is beter een leeuw te zijn op momenten,
dan een schaap, voor het leven.

Inazuma
Berichten: 4278
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#5 , 8 maand 6 dagen geleden (17 sep 2018 22:09)

4. Er vlak achter staat een tweede bord dat het eerste opheft ....
Waar vind ik in de wegcode terug dat het éne het andere opheft ?

Inazuma
Berichten: 4278
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#6 , 8 maand 6 dagen geleden (17 sep 2018 22:15)

De wegcode is hier niet van toepassing. Op jaagpaden is het Algemeen Scheepvaartreglement van toepassing.
De rechtspraak stelt dat jaagpaden openbare wegen zijn.
En dat bijgevolg de wegcode er wél geldt ... en niet de archaïsche scheepvaart reglementering
Het "jagen" van schepen is intussen zelfs verboden.


Overigens gebruikt men borden uit de wegcode , om de jaagpaden te versieren


Nog zoiets waaraan Ben Weyts - verantwoordelijk voor wegen én jaagpaden in Vlaanderen - niets veranderd heeft.

Issued
Berichten: 568

#7 , 8 maand 6 dagen geleden (18 sep 2018 04:40)

4. Er vlak achter staat een tweede bord dat het eerste opheft ....
Waar vind ik in de wegcode terug dat het éne het andere opheft ?
Jups, helemaal correct. Beetje brainfart gedaan. Bedankt om het aan te stippen.

Ik blijf wel bij mijn conclusie dat van dat hele boeltje enkel de achterste C3 van tel is en het bord van doodlopend natuurlijk.

Jabbe
Berichten: 586

#8 , 7 maand 3 weken geleden (28 sep 2018 13:48)

De wegcode is hier niet van toepassing. Op jaagpaden is het Algemeen Scheepvaartreglement van toepassing.
De rechtspraak stelt dat jaagpaden openbare wegen zijn.
En dat bijgevolg de wegcode er wél geldt ... en niet de archaïsche scheepvaart reglementering
Het "jagen" van schepen is intussen zelfs verboden.


Overigens gebruikt men borden uit de wegcode , om de jaagpaden te versieren


Nog zoiets waaraan Ben Weyts - verantwoordelijk voor wegen én jaagpaden in Vlaanderen - niets veranderd heeft.
Ik ken zelfs mensen die gek genoeg verkeersborden, palen of zelfs verkeerslichten in hun tuin plaatsen als 'versiering'.

Het is dan nog te zien wat er precies in die rechtspraak stond: gaat het om een uitspraak over een jaagpad dat effectief openbare weg is in 1 bepaalde gemeente of omgeving, of over alle jaagpaden in Vlaanderen?

De Vlaamse overheid schrijft:
Langs de Vlaamse waterwegen zijn er meer dan 2000 km jaagpaden. Vroeger werden die paden gebruikt om schepen voort te slepen met mens- of paardenkracht. Vanaf de 19de eeuw kregen schepen en sleepdiensten een motor. Sindsdien is de functie van de jaagpaden veranderd.

De jaagpaden zijn nu in de eerste plaats dienstwegen. Ze zijn noodzakelijk voor het onderhoud van de kanalen, waterwegen, oevers, kaaimuren, bruggen, ... De beheerders van de bevaarbare waterwegen zijn bevoegd voor de jaagpaden.

De jaagpaden zijn meestal ook openbare weg, vaak uitsluitend voor wandelaars en fietsers. De vlotte en autoluwe fietsverbindingen lokken toeristische fietsers, wielertoeristen én fietsers die snel en veilig naar het werk willen fietsen. Maar ook rolschaatsers en bijvoorbeeld hengelaars maken gebruik van de jaagdpaden. Daarbij komt nog dat sommige bedrijven of bewoners een vergunning hebben om er met gemotoriseerde voertuigen te komen.
Omwille van dat gemengd gebruik van de jaagpaden moeten de gebruikers rekening houden met elkaar. Dat kan door:

- hun snelheid aan te passen (met een maximum van 30 kilometer per uur)
- door voldoende afstand te houden zodat ze altijd kunnen stoppen.
Dus, zolang de beheerders van de bevaarbare waterwegen bevoegd zijn, heeft Weyts niets te zeggen, maar wel voor alle andere (doorgaans kleinere of smallere) waterwegen met jaagpad die voor de binnenscheepvaart in onbruik zijn geraakt.
Bij de beheerders zal men gebruiken wat voorhanden ligt aan verkeersborden (die niet noodzakelijk onder wegcode vallen; zij doen in hun bevoegdheidsgebied wat ze willen); op andere waterwegen, onder bevoegdheid van Weyts, moeten ze onder de wegcode correct zijn.
Wie wel, wie niet. Onduidelijkheid troef, dat wel.

Inazuma
Berichten: 4278
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#9 , 7 maand 3 weken geleden (28 sep 2018 14:07)

Dus, zolang de beheerders van de bevaarbare waterwegen bevoegd zijn, heeft Weyts niets te zeggen,
Euh ... Weyts IS bevoegd voor VL waterwegen hoor

https://www.vlaamsewaterweg.be

Jabbe
Berichten: 586

#10 , 7 maand 3 weken geleden (28 sep 2018 15:36)

Als minister heeft hij de eindverantwoordelijkheid, inderdaad. Maar hij is dan weer niet bevoegd voor de Belgische wegcode wat een federale materie is.
De Vlaamse waterweg mag haar eigen signalisatie en reglementen toepassen, los van de regelgeving op de Vlaamse openbare wegen; inderdaad kan het gebruik van verkeersborden uit de wegcode zonder de bijhorende regels toe te passen verwarring scheppen bijde gewone weggebruiker.
Ik heb de bel aan de kat gebonden, en die is op weg naar de administratieve beheerder van de Vlaamse waterweg. Afwachten wat die antwoorden. Miauw.

Terug naar “Wegcode & Verkeersovertredingen”