Getakeld

Ratboy
Topic Starter
Berichten: 15
Juridisch actief: Nee

Getakeld

#1 , 7 maand 1 week geleden (14 sep 2018 04:40)

Hoi,
Ik heb een vraagje, ik ben eerder deze dag staande gehouden door de politie voor een controle. Nu hebben er zich twee problemen voorgedaan. Ten eerste had ik een verlopen verzekeringspapier op zak, Opgelet!! De wagen is WEL verzekerd maar omdat ik in NL woon kan de politie dit niet nagaan , ik heb de verzekering opgebeld via het schadenummer omdat het half 1 snachts was maar die vertelden dat ze geen toegang hebben die die database en dus ook niet kunnen bevestigen. Dus straks even bellen om een kopietje door te mailen. Het tweede probleem was dat ik mijn Nederlands rijbewijs niet kon voorleggen omdat ik het ben verloren eerder deze week. Om een kopie van mijn rijbewijs aan te vragen moet ik in Nederland zijn maar dat neemt enige tijd in beslag. Ik mocht het politiebureau verlaten uiteindelijk. Tot ik wat later tot de conclusie kwam dat ze mijn auto hebben getakeld. Hier heeft de politie mij niks van gezegd dat ze dit zouden doen ook staat er hiervan niets op papier en ik heb ook niets van pv ofzo moeten tekenen. Hij stond ook netjes op een parkeerplaats. En de agent had de sleutel van de wagen dus wegrijden zou toch niet gegaan zijn. Ik ben dus gaan vragen met welke reden dit nodig was. Ik had afgesproken met de agent dat ik morgen zowieso mijn geldige verzekering kwam tonen, en mijn moeder kon dan de wagen naar haar woning rijden. In afwachting van mijn vervangend rijbewijs. Nu zeggen ze dat ik de wagen enkel kan terugkrijgen als ik beide kan voorleggen dus enkel een verzekering is niet genoeg ook al rijd men moeder en niet ikzelf. Mogen zij de in deze situatie de wagen zomaar takelen. Ik snap dat het papier wel is verlopen maar hij is wel verzekerd, dat heb ik hen wel via de website van de rdw kunnen aantonen en heb nu ook een afdruk van de voertuiggegevens waar dit op staat als extra bewijs. Dat zij dit niet kunnen nakijken omdat het een Nederlandse wagen is daar kan ik niks aan doen. Dus als ik morgen dan met het juiste papier en moeder als bestuurder, kunnen ze dan de wagen nog steeds weigeren vrij te geven? De agent zegt van wel en geeft als reden omdat ik meerderjarig ben en de auto op mijn naam staat en ik dus zelf de auto dien af te halen. Vanuit het buitenland een ander rijbewijs aanvragen duurt 4 tot 6 weken. Rekenend dat het takelen 260+40 nachttarief en ook nog eens 10 euro per dag kost. Terwijl de auto wel wettelijk in regel is en enkel het papiertje over datum is, idem dito met het rijbewijs. Ik kon het alleen niet voorleggen

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Issued
Berichten: 532

#2 , 7 maand 1 week geleden (14 sep 2018 07:32)

Was het voertuig in Nederland ingeschreven, dus met Nederlandse kentekenplaat?
Indien ja mogen ze niet takelen op basis van niet verzekerd. Buitenlandse voertuigen worden zijn eigenlijk sowieso gedekt voor schade. Speciale Kantotten per land dekken eerst de schade en regelen dat dan in het land van herkomst.

En je rijbewijs niet bij? Tjá, dat kunnen ze inderdaad niet nakijken. Indien u in België woont raad ik u aan om voor een Belgisch rijbewijs te zorgen.

goldfinger
Berichten: 72

#3 , 7 maand 1 week geleden (14 sep 2018 08:47)

Volgende info is te vinden op de website van Centrex Wegverkeer:
Verzekering - buitenlandse voertuigenKunnen wij optreden inzake verzekering in het geval dat een buitenlander ons een verlopen verzekeringsbewijs vertoont en zijn voertuig geldig is ingeschreven in het buitenland?


Artikel 2 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (B.S. 8 december 1989) zegt dat motorrijtuigen alleen toegelaten worden tot de openbare weg indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe zij aanleiding kunnen geven gedekt is door een verzekeringsovereenkomst. Het tweede artikel van het K.B. van 13 februari 1991 houdende de inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen voegt hier echter aan toe: ‘Voertuigen die geacht worden in het buitenland te zijn gestald en die niet gedekt zijn door een verzekering die voldoet aan de eisen van de wet van 21 november 1989, worden tot het verkeer in België toegelaten mits de burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe zij aanleiding kunnen geven, gedekt is door een internationaal verzekeringsbewijs.

Worden zonder internationaal verzekeringsbewijs tot het verkeer in België toegelaten motorrijtuigen die gewoonlijk gestald zijn op het grondgebied van: Andorra, Bulgarije, Cyprus, Duitsland, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, San Marino, Slovenië, de Slowaakse Republiek, Spanje, de Tsjechische Republiek, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Zweden, Zwitserland, Vaticaanstad en Servië.’

Uit deze bepalingen kan men afleiden dat elk motorvoertuig verzekerd moet zijn om tot het verkeer toegelaten te kunnen worden. Het gaat hier echter om een voertuig dat geacht wordt in het buitenland gestald te zijn. Deze voertuigen worden toch toegelaten tot het verkeer als zij een internationaal verzekeringbewijs kunnen voorleggen. Het tweede lid van artikel 2 van het vermelde K.B. geeft zelfs een lijst weer van landen die dit verzekeringsbewijs niet moeten voorleggen. Indien het echter om een voertuig gaat dat ingeschreven is in een land dat niet vermeld wordt in de voorgaande lijst moet deze dergelijk internationaal verzekeringsbewijs kunnen voorleggen. Als men dit niet kan wordt men vermoed niet verzekerd te zijn.

Reclame

Ratboy
Topic Starter
Berichten: 15
Juridisch actief: Nee

#4 , 7 maand 1 week geleden (14 sep 2018 13:06)

Was het voertuig in Nederland ingeschreven, dus met Nederlandse kentekenplaat?
Indien ja mogen ze niet takelen op basis van niet verzekerd. Buitenlandse voertuigen worden zijn eigenlijk sowieso gedekt voor schade. Speciale Kantotten per land dekken eerst de schade en regelen dat dan in het land van herkomst.

En je rijbewijs niet bij? Tjá, dat kunnen ze inderdaad niet nakijken. Indien u in België woont raad ik u aan om voor een Belgisch rijbewijs te zorgen.
Het betreft inderdaad een voertuig dat in Nederland is ingeschreven. En zoals ik eerder heb vermeld heb ik inmiddels van mijn verzekeraar via mail een kopie van mijn papier waarop duidelijk staat aangegeven dat het voertuig weldegelijk is verzekerd sinds 2017 tot en met 2019. Wat het rijbewijs betreft ik woon in Nederland en niet in België. Ik ben hier enkel op familiebezoek voor langere tijd omdat mijn moeder ernstig ziek is geweest.

Ratboy
Topic Starter
Berichten: 15
Juridisch actief: Nee

#5 , 7 maand 1 week geleden (14 sep 2018 13:20)

Dus in wezen is mijn wagen dan onrechtmatig getakeld. Moet ik dan de takelkosten betalen? Want ik ben helemaal niet te spreken over de heimelijke manier waarop ze tewerk zijn gegaan.

Issued
Berichten: 532

#6 , 7 maand 1 week geleden (14 sep 2018 13:50)

Dan kan men u enkel ten laste leggen dat u houder, maar geen drager was van u rijbewijs. Dat is in wezen een flutovertreding en daarvoor kan en mag men niet takelen.

Volgens uw verhaal is uw wagen onrechtmatig getakeld. Neemt u aub contact op met de bewuste politiezone en leg alles uit. Die hun frank zal vallen.

PS waar zijn de vaststellingen gebeurd?

Ratboy
Topic Starter
Berichten: 15
Juridisch actief: Nee

#7 , 7 maand 1 week geleden (14 sep 2018 16:32)

De vaststelling zijn gebeurd in ninove. We zijn inmiddels naar het politiekantoor geweest met deze informatie. Maar ook al heb ik nu een geldig verzekeringsbewijs kunnen voorleggen. Het parket wil niet toegeven en eist dat ik dus ook een rijbewijs voorleg eer ik mijn wagen terug krijg. Ook al kon ik via foto van voor en achterzijde laten zien dat ik welgedelijk houder ben van een rijbewijs maar het verloren heb. In Nederland kan je zonder rijbewijs niet eens een wagen op je naam zetten maar dit even terzijde. Toen ik dan tegen de agent zei dat ik wou aangifte doen van verlies van rijbewijs wat me gisteren werd gezegd door de agenten die hem hebben laten takelen. Krijg ik nu plots te horen dat dit niet mogelijk is. Het begint hier echt te lijken dat ik geviseerd word. Want de vorige malen waren ze ook al aan het sugesteren dat ik terug in België zou wonen omdat ik hier al een tijdje rondrijd. Alhoewel dat ze niet kunnen aantonen dat ik in België ook maar ergens gedomicilieerd sta, of ook maar iets kunnen voorleggen waaruit blijkt dat het zo zou zijn. Alhoewel dat ik in Nederland geen vaste woonplaats heb momenteel doet dit niet terzake want ik kan voorleggen dat ik zowel bankzaken doe en houder ben van een Nederlandse bankrekening, netjes mijn verzekering en wegenbelasting betaal daar en ik tot voor kort nog steeds tewerk was gesteld in een bedrijf in nederland. Maar blijkbaar kunnen ze het hier niet echt appreciëren dat ik voor een aantal maanden mijn moeder kom helpen die ziek is.
En deze dingen zijn nu precies de redenen waarom ik destijds naar Nederland verhuisd ben.

Inazuma
Berichten: 4066
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#8 , 7 maand 1 week geleden (14 sep 2018 17:26)

Verzekering vervallen
Geen rijbewijs bij
Geen gekend adres

Verwondert het je dan echt dat het Parket je auto bij houdt tot je bewijst in orde te zijn met beide verplichtingen :?:

Ratboy
Topic Starter
Berichten: 15
Juridisch actief: Nee

#9 , 7 maand 1 week geleden (14 sep 2018 19:40)

Verzekering vervallen
Geen rijbewijs bij
Geen gekend adres

Verwondert het je dan echt dat het Parket je auto bij houdt tot je bewijst in orde te zijn met beide verplichtingen :?:
Verzekering vervallen
Geen rijbewijs bij
Geen gekend adres

Verwondert het je dan echt dat het Parket je auto bij houdt tot je bewijst in orde te zijn met beide verplichtingen :?:
Correctie,
vervallen verzekeringspapier. Mijn auto was op dat moment wel degelijk verzekerd, dat blijkt ook nog maar eens uit de kopie dat ik vandaag heb voorgelegd waar de begindatum staat van 22/12/2017 en vervalt op 21/12/2019.
Ten tweede als je rijbewijs is zoekgeraakt wat altijd kan gebeuren. Betekend dit nog niet dat zoals eerder gezegd dat ik niet over een rijbewijs beschik. En waarom zeggen ze dan gisteren dat ik aangifte moet doen en ze vandaag pertinent weigeren om de aangifte te willen opnemen.
Ten derde dat ik geen gekend adres heb in Nederland is ook geen overtreding want ik sta momenteel ingeschreven in het RNI(rijksregister niet ingeschrevenen) dat betekend wel geen adres maar de overheid is wel in staat mij te contakteren op een bepaalde manier. Reden is omdat ik momenteel aan het wachten ben op een toewijzing van een sociale woning. Waar ik geen recht op zou hebben als ik niet geregistreerd sta. Hoe zouden ze me anders kunnen op de hoogte brengen dat wanneer er een woning vrijkomt. Via rooksignalen? Als ik niet geregistreerd zou staan zou ik ook geen Nederlands burgerservicenummer hebben, zou de verzekeraar me ook niet kunnen verzekeren, en zou ik ook gesignaleerd staan zowel bij politie, de rdw En de site van mijn overheid.nl.

BloodNight
Berichten: 427

#10 , 7 maand 6 dagen geleden (15 sep 2018 16:29)

Had u het inschrijvingsbewijs van het voertuig bij?
Heeft u de boete ter plaatse kunnen betalen?


Aangezien u een buitenlands rijbewijs heeft, hetgeen niet is geregistreerd in België, kan de Belgische politie u geen attest van het rijbewijs geven. Wat er eventueel mogelijk is dat er een algemeen attest afgegeven kan worden.

Ratboy
Topic Starter
Berichten: 15
Juridisch actief: Nee

#11 , 7 maand 5 dagen geleden (16 sep 2018 13:57)

Had u het inschrijvingsbewijs van het voertuig bij?
Heeft u de boete ter plaatse kunnen betalen?


Aangezien u een buitenlands rijbewijs heeft, hetgeen niet is geregistreerd in België, kan de Belgische politie u geen attest van het rijbewijs geven. Wat er eventueel mogelijk is dat er een algemeen attest afgegeven kan worden.
Ik had mijn kentekenbewijs wel bij ja. Wat u vraagt van het betalen van een boete. Daar is niet eens over gesproken over een boete. Het enige waar de agent steeds maar bleef over doordrammen was dat de wagen niet verzekerd was in zijn ogen omdat dat papier verlopen was. Wat intussen is bewezen dat de auto toch wel verzekerd was en het papier van het jaar ervoor was.
En omdat ik geen rijbewijs kon voorleggen had ik dus in zijn ogen ook geen rijbewijs. Dus in volle triomf zei hij de wagen word in beslag genomen.
Geen rijbewijs is bullshit. Want zonder dat, kan je in Nederland nog niet eens en auto op je naam zetten want de beambte moet de kenteken kaart en rijbewijs beiden in een chiplezer steken anders gaat het programma in de pc niet verder. En je moet het in Nederland ook niet in je hoofd halen om zonder verzekering rond te karren. Want als de verzekering stopt om een bepaalde moment en het voertuig is niet geschorst dan komen de dagen erna de boete van 380€ op je mat die bij niet betaling gewoon verdubbeld bij de volgende aanmaning.
En herhaaldelijk heb ik de agent willen duidelijk maken dat ik wel kon aantonen dat zowieso de verzekering ok was via de site van de rdw. Wat mss dan wel niet de gewenste manier is waarop hij het wou zien maar om 00.30 is de verzekering niet bereikbaar. Maar dan kon er mij mss wel tot de middag tijd gegeven worden en in de voormiddag mijn verzekeraar bellen om een geldig exemplaar. Wat ik ook gedaan heb toen

Franciscus
Berichten: 32290

#12 , 7 maand 5 dagen geleden (16 sep 2018 14:34)

Hoelang verblijft u al in BE en bent u een Belg?

Oude Belg
Berichten: 2514

#13 , 7 maand 5 dagen geleden (16 sep 2018 22:58)

Geen rijbewijs is bullshit. Want zonder dat, kan je in Nederland nog niet eens en auto op je naam zetten want de beambte moet de kenteken kaart en rijbewijs beiden in een chiplezer steken anders gaat het programma in de pc niet verder. En je moet het in Nederland ook niet in je hoofd halen om zonder verzekering rond te karren. Want als de verzekering stopt om een bepaalde moment en het voertuig is niet geschorst dan komen de dagen erna de boete van 380€ op je mat die bij niet betaling gewoon verdubbeld bij de volgende aanmaning.
En herhaaldelijk heb ik de agent willen duidelijk maken dat ik wel kon aantonen dat zowieso de verzekering ok was via de site van de rdw. Wat mss dan wel niet de gewenste manier is waarop hij het wou zien maar om 00.30 is de verzekering niet bereikbaar. Maar dan kon er mij mss wel tot de middag tijd gegeven worden en in de voormiddag mijn verzekeraar bellen om een geldig exemplaar. Wat ik ook gedaan heb toen
U was in België en werd door de Belgische politie staande gehouden. Zij moeten de in Belgie geldende geijkte procedures gebruiken.
Waarom geen aangetekende zending als dat nodig is? "Ik heb geappt, gebeld, gezegd, gemaild, facegeboekt, met krijt op het voetpad geschreven.... " Neem pen en papier en schrijf!

Ratboy
Topic Starter
Berichten: 15
Juridisch actief: Nee

#14 , 7 maand 4 dagen geleden (17 sep 2018 10:57)

Ik was er niet van op de hoogte dat het een geijkte procedure is in België dat buitenlanders continu aan de kant gezet worden door quasi hetzelfde groepje agenten de normale gang van zaken is. En zoals ik zei eerder dat ik wel wist dat het niet de normale manier van zaken was maar ik het wel kon laten zien. Maar goed

Likes
Berichten: 154
Juridisch actief: Nee

#15 , 7 maand 4 dagen geleden (17 sep 2018 11:06)

Het lijkt mij dat TS ofwel het één en ander verkeerd begrepen heeft dan wel opzettelijk weglaat.

Terug naar “Wegcode & Verkeersovertredingen”