VERKEERSOVRETREDING

Rogervd
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

VERKEERSOVRETREDING

#1 , 11 maand 1 week geleden (08 aug 2018 18:43)

Ik ben de gedelegeerde bestuurder van een vennootschap onder NV.
Rond 10 juli laatst onving ik een Pro Justitia "Onmiddellijke inning", gedateerd 03/07/2018 met de melding van een overtreding door onze bedrijfswagen, begaan op 05 juni 2018. Dus bijna 1 maand na de feiten wordt pas PV opgesteld door de verbaliserende agent. Dit PV bereikt ons meer dan 1 maand na de feiten.


Omwille van het lange tijdsverloop is het ons onmogelijk nog te achterhalen wie de bestuurder van het voertuig was.


Wij hebben het betwistingsformulier ingevuld tegen deze overtreding.


Vraag:

Is de verbalisant niet verplicht zijn PV binnen een redelijke termijn (welke ?) aan de ovetreder te bezorgen, op straf van nietigheid van et PV ?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Franciscus
Berichten: 32853

#2 , 11 maand 1 week geleden (08 aug 2018 19:27)

Voor een bijzondere bewijskracht is de termijn 14 dagen. Indien PV later wordt opgesteld - controleer de datum op het PV - Dit gaat dan over de vaststellingen van de vaststellers. Gaat niet over foto-overtredingen snelheid.
U kan beter een logboek bijhouden per auto wie er wanneer mee heeft gereden.
Ik vermoed dat u als gedelegeerd bestuurders anders aansprakelijk zal gesteld worden.

PS was dat het afschrift PV of de brief die u krijgt via Bpost met de betalingsstrook.
Bpost zorgt tegenwoordig voor de verzending - in principe zou dat ineens het afschrift moeten zijn maar systeem is een grote knoeiboel.

Inazuma
Berichten: 4470
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#3 , 11 maand 1 week geleden (09 aug 2018 15:13)

Ik ben de gedelegeerde bestuurder van een vennootschap onder NV.
Rond 10 juli laatst onving ik een Pro Justitia "Onmiddellijke inning", gedateerd 03/07/2018 met de melding van een overtreding door onze bedrijfswagen, begaan op 05 juni 2018. Dus bijna 1 maand na de feiten wordt pas PV opgesteld door de verbaliserende agent. Dit PV bereikt ons meer dan 1 maand na de feiten.
Er zijn stevige & aanslepende problemen met de verzending van PVs en onmiddellijke inningen.

Enige vertraging was al niet abnormaal bij bvb flitscamera's - waar er hard bewijs is, en de bijzondere bewijswaarde van een PV niet veel uitmaakt.

Omwille van het lange tijdsverloop is het ons onmogelijk nog te achterhalen wie de bestuurder van het voertuig was.
U wordt wettelijk namelijk geacht WEL te kunnen achterhalen wie de bestuurder was, én diens identiteit door te geven.

Als u dat in uw bezwaar gezet hebt, geeft u eigenlijk meteen aan & toe de wet niet na te leven ...

https://www.wegcode.be/wetteksten/secti ... 2-t5hs4bis

Artikel 67ter

Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een rechtspersoon, en de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, zijn de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigt, ertoe gehouden de identiteit van de onmiskenbare bestuurder op het ogenblik van de feiten mee te delen of, indien zij die niet kennen, de identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor het voertuig, behalve wanneer zij diefstal, fraude of overmacht kunnen bewijzen.

De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van vijftien dagen te rekenen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen werd verstuurd.

Indien de persoon die verantwoordelijk is voor het voertuig niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten moet hij eveneens, op de wijze hierboven vermeld, de identiteit van de onmiskenbare bestuurder meedelen.

De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigt als houder van de kentekenplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe gehouden de nodige maatregelen te nemen om aan deze verplichting te voldoen.


Wij hebben het betwistingsformulier ingevuld tegen deze overtreding.
Zonder bestuurder of gebruikelijke houder op te geven ?

Dan krijgt u meer dan waarschijnlijk een dagvaarding voor de politierechter.
En een veroordeling ...

Is de verbalisant niet verplicht zijn PV binnen een redelijke termijn (welke ?) aan de ovetreder te bezorgen, op straf van nietigheid van et PV ?
De "redelijke termijn" is niet bepaald, en waar nodig is het de rechter zelf die bepaalt of de termijn nog redelijk is.
1 maand gaat zonder meer binnen de redelijke termijn vallen, maak u daarover geen enkele illusie.

Omwegen -via leasingmaatschappij bvb- om de bestuurder te kunnen identificeren kosten ook tijd, en doen niets af aan de waarde van een PV.

Vertragingstactieken zoals "we weten niet meer wie het was" gaan evenmin verf pakken.
Integendeel
U heeft net bekend dat u / uw bedrijf de wetgeving niet volgt ...

Reclame

Inazuma
Berichten: 4470
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#4 , 11 maand 1 week geleden (09 aug 2018 15:16)

Tip:

Stuur ASAP uw bedrijfspolitiek inzake voertuiggebruik bij :idea:


Artikel 29ter

Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot zes maanden en met geldboete van 200 euro tot 4 000 euro of met een van die straffen alleen wordt gestraft, hij die de verplichtingen bedoeld in artikel 67ter niet nakomt. Deze straffen worden verdubbeld bij herhaling binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan.


Geldboete wordt bij veroordeling dan 1600 tot 32000 euro met verrekening van de opdeciemen
+ gerechtskosten
+ verplichte bijdrage "slachtofferfonds" tbv 200 euro

Rogervd
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#5 , 11 maand 1 week geleden (12 aug 2018 16:22)

Ik heb wel de naam van de vermoedelijke bestuurder meegedeeld in het betwistingsformulier.
De vraag was gesteld om te weten of er dwingende bepalingen zijn over de periode waarin een PV dient meegedeeld te worden aan de overtreder ?
Het bericht was inderdaad de Projustitia "Onmiddelijke Inning" met daaraan "Kopie aan de overtreder van het aanvankelijk Proces-verbaal. Dit document is gedateerd op 03/07/2018, terwijl de datum van de overtrading is vastgesteld op 05/06/2018.

Franciscus
Berichten: 32853

#6 , 11 maand 1 week geleden (12 aug 2018 18:11)

Daar heb ik op geantwoord.
Maar de rechter beslist want wordt nu een PV waar de vaststellingen geen bijzondere bewijskracht hebben .....uitleg door mij en Inazuma ....

Vermoedelijke bestuurder ...en als die het nu niet is ... u zal moeten bewijzen dat die persoon effectief de bestuurder was.

Inazuma
Berichten: 4470
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#7 , 11 maand 1 week geleden (14 aug 2018 02:12)

De vraag was gesteld om te weten of er dwingende bepalingen zijn over de periode waarin een PV dient meegedeeld te worden aan de overtreder ?
Neen

Uitgenomen de verjaringstermijn 8_)

Terug naar “Wegcode & Verkeersovertredingen”