Pasagier, voorlopig rijbewijs

Inazuma
Berichten: 3783
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

Re: Pasagier, voorlopig rijbewijs

#31 , 9 maand 1 week geleden (07 mei 2018 22:59)

De inbreuken op de scholing kunnen NIET leiden tot verval van het recht tot sturen


Ik ben trouwens een paar politici aan het warm maken om dat net wél in te voeren ...

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Inazuma
Berichten: 3783
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#32 , 9 maand 1 week geleden (07 mei 2018 23:02)

In de link van Issued lees ik :
1.7. Overtredingen inzake het rijbewijs
een motorvoertuig besturen zonder houder te zijn van het rijbewijs vereist voor het besturen van dit voertuig, of van het als zodanig geldend bewijs;
...
4. Wat houdt de strengere bestraffing in ?
De rechter moet het verval van het recht tot sturen uitspreken en het herstel van het recht tot sturen minstens afhankelijk maken van het slagen voor het theoretisch of praktisch examen.
Aangezien T/S reed met een voorlopig rijbewijs EN met passagiers voldoet hij aan 1.7. : Hij heeft immers geen geldig rijbewijs om een wagen met passagiers te besturen.
De rechter kan bijgevolg in toepassing van 4. een verval van het recht tot sturen uitspreken. Nog voor T/S zijn rijbewijs behaald heeft kan hij het dus voor een bepaalde periode kwijt zijn.
Je analyse is totaal foutief

Betrokkene hééft een (voorlopig) rijbewijs
Hij volgt enkel de beperkende voorwaarden daarvan niet

Dat betekent NIET dat hij geen geldig rijbewijs zou hebben
Dat heeft hij wél
Volgde enkel de voorwaarden inzake de scholing niet ...

Inazuma
Berichten: 3783
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#33 , 9 maand 1 week geleden (07 mei 2018 23:05)

Maar bon, uw mening, mijn mening, de toekomst zal het hopelijk uitwijzen.
het gaat hier niet om meningen, maar om wetgeving

en er is gezien juridische precedenten zelfs geen discussie over wat dat betreft
het gaat om een inbreuk op de scholingsvoorwaarden
en daar is domweg geen verval voor voorzien

Reclame

Inazuma
Berichten: 3783
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#34 , 9 maand 1 week geleden (07 mei 2018 23:09)

Een minnelijke schikking kan wellicht ook nog ...
Geen dagvaarding (dus geen Rechtbank) maar toch mogelijks een pittige boete om te betalen ...
Inbreuken op voorlopig rijbewijs worden doorgaans wel vervolgd

jozef21
Topic Starter
Berichten: 13
Juridisch actief: Nee

#35 , 9 maand 2 dagen geleden (15 mei 2018 20:56)

Een minnelijke schikking kan wellicht ook nog ...
Geen dagvaarding (dus geen Rechtbank) maar toch mogelijks een pittige boete om te betalen ...
Inbreuken op voorlopig rijbewijs worden doorgaans wel vervolgd
Update, ik heb een brief ontvangen waar de gepleegde feiten in staan, en een formulier waar ik mijn verklaring op moet schrijven, ik ben akoord geggaan en wou de brief gaan inleveren, toen werd me gezegd dat ik de brief niet moet terug geven als ik akoord ga, en mij de boete word opgestuurd, dus ik hoef niet voor de rechter te verschijnen volgens haar, kan dat kloppen, of is er nog een kans dat ik voor de rechter mpet verschijnen?

Tybo
Berichten: 130

#36 , 9 maand 2 dagen geleden (15 mei 2018 23:24)

Ik weet van een dossier waarbij een bestuurder, houder van een voorlopig rijbewijs model 36m, haar man (die haar begeleider niet was) en haar kind vervoerde.
Betrokkene kreeg een minnelijke schikking van 300 euro (wat nu reeds 400 euro zou geworden zijn)...

Lijkt me bizar dat ze het antwoordformulier bij de Politie niet onmidd wilden ontvangen.
Mss verward met een antwoordformulier type OI waar je dit niet niet hoefde in te vullen als je de overtreding niet betwiste.
Bij een PV is dat anders ... je 'kan' om een MS vragen maar het is daarom niet steeds zeker dat het Parket daar zal op ingaan ...

jozef21
Topic Starter
Berichten: 13
Juridisch actief: Nee

#37 , 9 maand 1 dag geleden (16 mei 2018 19:48)

Ik weet van een dossier waarbij een bestuurder, houder van een voorlopig rijbewijs model 36m, haar man (die haar begeleider niet was) en haar kind vervoerde.
Betrokkene kreeg een minnelijke schikking van 300 euro (wat nu reeds 400 euro zou geworden zijn)...

Lijkt me bizar dat ze het antwoordformulier bij de Politie niet onmidd wilden ontvangen.
Mss verward met een antwoordformulier type OI waar je dit niet niet hoefde in te vullen als je de overtreding niet betwiste.
Bij een PV is dat anders ... je 'kan' om een MS vragen maar het is daarom niet steeds zeker dat het Parket daar zal op ingaan ...
En moest die moeder voor de rechtbank verschijnen?, ja ik weet nu niet welk type antwoordformulier dit is, hoe moet ik dat controleren?

Tybo
Berichten: 130

#38 , 9 maand 1 dag geleden (17 mei 2018 00:56)

Met het betalen van een minnelijke schikking vervalt de strafvordering ...
Die kwam dus niet meer voor de Rechtbank.

Op een antwoordformulier staat er normaliter ergens onderaan of je de overtreding(en) al dan niet betwist, of je eventueel bereid ben of je een minnelijke schikking wenst te aanvaarden en of dat je iets wenst in te brengen als verweer / verzachtende omstandigheid...

Pas op : de Parketmagistraat heeft nog altijd het laatste woord
- ofwel een minnelijke schikking
- ofwel de zaak voor de Rechtbank brengen.

Voor het bepalen of er al dan niet een minnelijke schikking wordt voorgesteld wordt ook wel het strafverleden nagegaan (eerdere veroordelingen, ...)

jozef21
Topic Starter
Berichten: 13
Juridisch actief: Nee

#39 , 9 maand 22 uur geleden (17 mei 2018 13:53)

Met het betalen van een minnelijke schikking vervalt de strafvordering ...
Die kwam dus niet meer voor de Rechtbank.

Op een antwoordformulier staat er normaliter ergens onderaan of je de overtreding(en) al dan niet betwist, of je eventueel bereid ben of je een minnelijke schikking wenst te aanvaarden en of dat je iets wenst in te brengen als verweer / verzachtende omstandigheid...

Pas op : de Parketmagistraat heeft nog altijd het laatste woord
- ofwel een minnelijke schikking
- ofwel de zaak voor de Rechtbank brengen.

Voor het bepalen of er al dan niet een minnelijke schikking wordt voorgesteld wordt ook wel het strafverleden nagegaan (eerdere veroordelingen, ...)
Dit staat er in de brief,

Gelieve dit formulier behoorlijk ingevuld en ondertekend binnen de 15 dagen terug te zenden aan de bovenvermelde politiedienst, U kan ook bijlagen bijvoegen (foto's, getuigenverklaringen, ...) U zal van ons evenwel geen antwoord op uw bezwaren ontvangen, Uw dossier wordt samen met dit antwoordformulier en eventuele bewijsstukken overgemaakt aan de diensten van de procureur des konings bij de politierechtbank (parket) Daar zal men oordelen over uw dossier en de gegrondheid van uw bezwaren.
Indien uw zaak zonder gevolg wordt geklasseerd wordt u hiervan niet in kennis gesteld, U ontvangt dan geen briefwisseling meer. Indien het parket uw bezwaren niet aanvaardt en u toch wil vervolgen, kan de procureur des konings u ook dagvaarden, Waarbij u voor de rechtbank moet verschijnen.

Trouwens ik ben nog nooit met de politie of rechtbank in aanraking gekomen dot is mijn eerste keer.

Tybo
Berichten: 130

#40 , 8 maand 4 weken geleden (18 mei 2018 15:00)

Het ontvangen document dient normaal te worden ontvangen door de Politie dewelke het bij het aanvankelijk origineel voegt en vervolgens samen overmaakt aan het Politieparket.

Parketmagistraat zal uiteindelijk beslissen welke richting het dossier zal uitgaan, zijnde ofwel een minnelijke schikking, hetzij een dagvaarding ...

Inazuma
Berichten: 3783
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#41 , 8 maand 4 weken geleden (19 mei 2018 20:28)

Voor het bepalen of er al dan niet een minnelijke schikking wordt voorgesteld wordt ook wel het strafverleden nagegaan (eerdere veroordelingen, ...)
En de werklast van het parket of de politierechtbank

Terug naar “Wegcode & Verkeersovertredingen”