Vervallen Keuringsbewijs

Diwa
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

Vervallen Keuringsbewijs

#1 , 1 jaar 7 maand geleden (27 dec 2017 14:08)

Beste,

Ik kreeg vandaag een boete in de bus van een verkeersovertreding (38Km/u gereden in 30 zone) en hierbij stak ook een papier dat melde dan mijn keuringsbewijs verlopen is.
ik was echter enorm verbaast dat dit ondertussen al van 06/06/2017 verlopen is dus meer dan een half jaar.
Ik ga geen excuses verzinnen, ik heb dit niet goed nagekeken en opgevolgd.

nu vraag ik mij wel af wat er gaat gebeuren??
Het meer dan 6 maanden verlopen.
Kan iemand mij verder vertellen waar ik mij aan kan verwachten?
Ik ga vandaag nog langs de keuring om dit meteen in orde te brengen.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Franciscus
Berichten: 33020

#2 , 1 jaar 7 maand geleden (27 dec 2017 14:51)

Uiteraard bent u direct naar de keuring geweest.
In de opvolging van de beide PV's zal vermeld worden of u al dan niet aan bovenstaand voldaan hebt.
Nergens in de wetgeving staat dat u moet verwittigd worden om uw wagen te laten keuren.
Met een niet gekeurd voertuig mag u enkel in de driehoek tussen uw huis - garage en keuring rijden.
Hou er rekening mee dat een niet gekeurd voertuig (automatisch) ook niet verzekerd is ...zeker als dat al 6 maanden is. Verzekering zal heel moeilijk doen als u ondertussen een aanrijding of zo hebt.

regelgeving en wat uitleg

Als je gedagvaard wordt, riskeer je dit voor de rechter:

Wet 21/06/1985

Artikel 4

§1 Overtreding van deze wet en van de besluiten die betrekking hebben op de technische eisen betreffende de voertuigen voor vervoer te land, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren, wordt gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden en met geldboete van tien euro tot tienduizend euro of met een van die straffen alleen, onverminderd de vergoeding van de schade indien daartoe grond bestaat.

De bepalingen van hoofdstuk VII van het eerste boek, alsmede artikel 85 van het Strafwetboek zijn mede van toepassing op die overtredingen.

In geval van herhaling binnen twee jaar na een in kracht van gewijsde gegane veroordeling wegens dezelfde overtreding, mag de straf niet minder zijn dan het dubbel van de straf die vroeger wegens dezelfde overtreding is uitgesproken. De politierechtbanken nemen kennis van die overtredingen.

* Bedragen nog te vermenigvuldigen met 8 (opdeciemen).
* Een gedeelte kan voorwaardelijk worden uitgesproken.
* Daarbovenop 150 euro verplichte bijdrage aan het zogenaamde slachtofferfonds.
* Daarbovenop gerechtskosten.

Want behalve de vervolging, is er ook nog het Koninklijk Besluit van 14 DECEMBER 1992. betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.
[BS 03.02.1992]

3° De maatschappij heeft een recht van verhaal op de verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat, op de verzekerde die niet de verzekeringnemer is :

c) wanneer het omschreven rijtuig dat onderworpen is aan de Belgische reglementering op de technische controle, op het ogenblik van het schadegeval niet of niet meer voorzien is van een geldig keuringsbewijs, behalve als het schadegeval zich voordoet tijdens het normale traject naar de keuring of wanneer men in geval van afgifte van een bewijs met de vermelding "verboden tot het verkeer" zich van het keuringsstation naar zijn woonplaats en/of naar de hersteller begeeft en na herstelling naar het keuringsstation rijdt.

Het recht van verhaal wordt echter niet uitgeoefend indien de verzekerde aantoont dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de staat van het rijtuig en het schadegeval;

vv-ke
Berichten: 168

#3 , 1 jaar 7 maand geleden (27 dec 2017 15:20)

u gaat onmiddellijk naar de keuring, betaalt daar het normale keuringsbedrag en daarboven een extra tarief naar gelang hoe laat u bent.
Blijkbaar hebt u geen boete gekregen voor verlopen keuring? Voor 't zelfde geld had u daarboven nog eens een 150 euro moeten betalen.
dus hup, maak maar snel dat je in een keuringscentrum staat! Btw voor volgend jaar, in 't oog houden, 't is niet omdat je nu zes maanden te laat bent dat je ook pas volgend jaar rond deze periode moet gaan. Uw vorige keuringsperiode blijft bestaan.
Stelt dat uw keuringsbewijs zou verlopen zijn rond 14/6, dan zal u volgend jaar ook rond die datum terug moeten.

Reclame

Issued
Berichten: 668

#4 , 1 jaar 7 maand geleden (27 dec 2017 15:27)


3° De maatschappij heeft een recht van verhaal op de verzekeringnemer en, indien daartoe grond bestaat, op de verzekerde die niet de verzekeringnemer is :

c) wanneer het omschreven rijtuig dat onderworpen is aan de Belgische reglementering op de technische controle, op het ogenblik van het schadegeval niet of niet meer voorzien is van een geldig keuringsbewijs, behalve als het schadegeval zich voordoet tijdens het normale traject naar de keuring of wanneer men in geval van afgifte van een bewijs met de vermelding "verboden tot het verkeer" zich van het keuringsstation naar zijn woonplaats en/of naar de hersteller begeeft en na herstelling naar het keuringsstation rijdt.

Het recht van verhaal wordt echter niet uitgeoefend indien de verzekerde aantoont dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de staat van het rijtuig en het schadegeval;
Kleine nuancering: Je voertuig is wel verzekerd, doch je verzekeraar kan de kosten op jou verhalen indien ...
Anders zou elk voertuig met vervallen keuring getakeld worden. Dat zou nogal een feest zijn.
--
Momenteel gelden de richtlijnen van parket Antwerpen als volgend.
keuring vervallen <1 maand: waarschuwing en geen boete.
keuring vervallen >1 maand en <6maand: dan wordt er een onmiddellijke inning (1ste graad) opgesteld op basis van wegcode

art 59.6. Onder voorbehoud van de afwijkingen voorzien in artikel 81.5 van dit reglement en in het koninklijk
besluit betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen, mag geen enkel voertuig in het verkeer
op de openbare weg worden gebracht of gehouden, indien het niet beantwoordt aan de bepalingen van dit
reglement, of van de technische reglementen van de auto's of van de bromfietsen en motorfietsen.

keuring vervallen +6 maand: Rechter beslist

Diwa
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#5 , 1 jaar 7 maand geleden (27 dec 2017 16:05)

Even ter verduidelijking, op de pv staat wel dat ik ook in overtreding ben met het rijden met een voertuig zonder geldige keuring.
Daarom wil ik graaf weten wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.
Heb dit nog nooit meegemaakt en weet niet wat te verwachten. De boete zelf moet nog per post binnenkomen.
Ik ben natuurlijk toen ik de pv kreeg meteen vertrokken naar de autokeuring (waar ik momenteel aan het aanschuiven ben).

Ahja en op het moment dat de pv werd opgesteld of vastgesteld was de keuring nog net geen 6 maanden verlopen.

De keuring van verlopen op 6/6/2017 en de pv was opgesteld op 25/11/2017

Inazuma
Berichten: 4585
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#6 , 1 jaar 7 maand geleden (28 dec 2017 19:09)

Even ter verduidelijking, op de pv staat wel dat ik ook in overtreding ben met het rijden met een voertuig zonder geldige keuring.
Daarom wil ik graaf weten wat de gevolgen hiervan kunnen zijn.
Minnelijke schikking vanwege Parket, of dagvaarding politierechtbank (gebeurt ook als je de schikking niet zou betalen).

Inlichtingenformulier zou je kunnen terugsturen met kopie keuringsattest ... hopelijk groen.Bijdrage slachtofferfonds bij veroordeling tot geldboete van 26€ (of meer, zoals uitgesproken) is intussen 200 euro ...

Terug naar “Wegcode & Verkeersovertredingen”