plaats voetganger

ganapathi tantra
Topic Starter
Berichten: 1257

plaats voetganger

#1 , 3 jaar 3 weken geleden (25 jan 2016 21:38)

Stel je voor:

betonnen baan, beide zijden afgeboord/gelijnd met die typische betonnen gootjes. Daarnaast Aan de ene zijde een fietspad (met de nodige belijning) en daar nog naast een voetpad. Aan de andere kant net naast dat betonnen gootje een grasberm.

Waar moet de voetganger zich nu bevinden? Mag hij zomaar op de rijweg lopen of moet hij verplicht gebruik maken van het voetpad aan de andere zijde in welke richting hij zich ook begeeft. En wat als dat voetpad na een tijd verdwijnt en overgaat in dezelfde grasberm als de andere zijde. Mag die voetganger dan zomaar op de rijweg lopen of moet hij de grasberm belopen (tja ook al is het nat en regent het)
Belangrijk is niet wie je bent maar wel wie je kent

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Lanox
Berichten: 3158
Juridisch actief: Nee

#2 , 3 jaar 3 weken geleden (26 jan 2016 09:23)

Artikel 42. Voetgangers

42.1. De voetgangers moeten de trottoirs, de delen van de openbare weg voor hen voorbehouden door het verkeersbord D9 of D10, of de begaanbare verhoogde bermen volgen en, zo er geen zijn, de begaanbare gelijkgrondse bermen.

42.2.1. De personen die een fiets, een voortbewegingstoestel of een tweewielige bromfiets aan de hand leiden of die voorwerpen vervoeren die veel plaats innemen, moeten de rijbaan volgen zo zij in aanzienlijke mate de andere voetgangers hinderen.

42.2.2. Zijn er geen begaanbare trottoirs of bermen, dan mogen de voetgangers de andere gedeelten van de openbare weg volgen.

1° Wanneer de voetgangers het fietspad volgen, moeten zij voorrang verlenen aan de fietsers en bromfietsers.

2° Wanneer de voetgangers de rijbaan volgen, moeten zij zich zo dicht mogelijk bij de rand van de rijbaan houden en behoudens bijzondere omstandigheden links in de door hen gevolgde richting gaan.


De personen die een fiets of een tweewielige bromfiets aan de hand leiden, moeten evenwel rechts in de door hen gevolgde richting gaan.

42.3. Stoeten, processies en voetgangers in groep vergezeld van een leider, mogen de rijbaan volgen; in dat geval moeten zij rechts gaan.

Groepen voetgangers van minimum vijf personen, vergezeld van een leider, mogen evenwel ook de linkerkant van de rijbaan volgen. In dat geval moeten zij achter elkaar lopen.

Wanneer de zichtbaarheidsvereisten, bedoeld in artikel 30 van toepassing zijn, moet de positie van de lichten, voorgeschreven in artikel 30.3.5°, omgekeerd worden.

42.4.1. De voetgangers moeten de rijbaan haaks op haar aslijn oversteken; zij mogen er, zonder dat het nodig is, noch slenteren, noch blijven staan.

Wanneer er op minder dan ongeveer 30 meter afstand een oversteekplaats voor voetgangers is, moeten de voetgangers deze oversteekplaats volgen.

De voetgangers mogen het verkeer niet nodeloos belemmeren op een trottoir dat de rijbaan oversteekt, zoals gedefinieerd in artikel 2.40.

42.4.2. Op de plaatsen waar tweekleurige voetgangerslichten zijn aangebracht, mogen de voetgangers zich niet op de rijbaan begeven zolang de lichten hun dat niet toelaten.

42.4.3. Op de plaatsen waar het verkeer geregeld wordt door een bevoegd persoon of door verkeerslichten zonder tweekleurige voetgangerslichten mogen de voetgangers zich slechts op de rijbaan begeven met inachtneming van de bevelen van de bevoegde personen of van de aanduidingen van de verkeerslichten.

42.4.4. Op de plaatsen waar het verkeer noch door een bevoegd persoon, noch door verkeerslichten geregeld wordt, mogen de voetgangers zich slechts voorzichtig op de rijbaan begeven en met inachtneming van de naderende voertuigen.

42.4.5. [ ... ] opgeheven (art. 15, KB 13-02-2007, BS 23-02-2007)

42.4.6. Behalve indien het hun toegestaan is door verkeerslichten, mogen de voetgangers zich niet op een oversteekplaats voor voetgangers begeven waarover een tramspoor of een eigen trambedding loopt, wanneer een tram nadert.
Met andere woorden, het zal er van afhangen of deze grasberm nog begaanbaar is of niet.

Inazuma
Berichten: 3802
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#3 , 3 jaar 3 weken geleden (27 jan 2016 12:39)

Verplicht het trottoir gebruiken - blijkbaar ligt er eentje naast dat fietspad.

Reclame

Terug naar “Wegcode & Verkeersovertredingen”