Boete rijden zonder scooterrijbewijs+geen helm + ongeldige verzekeringspapieren

Luuk-H43
Topic Starter
Berichten: 4

Boete rijden zonder scooterrijbewijs+geen helm + ongeldige verzekeringspapieren

#1 , 3 jaar 3 weken geleden (20 jan 2016 15:49)

Beste allemaal,

Ik ben 18 jaar en heb een Nederlandse identiteit maar woon in Belgie ( dicht bij de grens).

In juli 2015 ben ik door de politie aangehouden. Ik reed op de scooter van mijn moeder en had een aantal overtredingen gemaakt.
De overtredingen die ik maakte zijn:
- Rijden zonder rijbewijs
- Rijden zonder helm
- Geen geldige verzekeringspapieren ( de onjuiste lagen in mijn scooter deze waren namelijk verlopen . De juiste papieren lagen thuis maar hier wist ik niks van. Heb deze de dag erna wel nog op het politie bureau laten zien.)

Mijn scooter werd natuurlijk ook al in beslag genomen en hier heb ik al een absurd bedrag van 220 euro moeten betalen voor deze weer te krijgen. ( Ik kon deze de dag erna al ophalen omdat ik de juiste verzekeringspapieren al kon laten zien.)

In februari dit jaar moet ik voor het gerecht komen. Dan wordt bepaald welke straf ik krijg. Graag zou ik willen weten aan wat voor een geld bedrag ik moet denken. Ook ben ik ervan bewust dat het mogelijk is om een taakstraf te krijgen ( deze heb ik liever niet) en dat ik voor een bepaalde tijd rij ontzag kan krijgen.

Ik vind het zeer spijtig en hoop niet dat het geldbedrag zeer hoog gaat worden ( zelf denk ik namelijk rond de 800 euro). Mijn jaarinkomen is ongeveer 3000 euro en moet veel zaken zelf betalen denk hierbij aan schoolgeld. Ik kan een groot bedrag totaal niet ophoesten. Word hier rekening mee gehouden?

Ik ben benieuwd naar de reacties die jullie zullen schrijven.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
WP002
Berichten: 1391

#2 , 3 jaar 3 weken geleden (20 jan 2016 16:34)

U wil niet te veel betalen, maar een taakstraf ziet u niet zitten? Ik zou net omgekeerd redeneren: toon berouw, beken schuld, leg uw financiële situatie uit aan de rechter en vraag om een taakstraf! Als de rechter menslievend genoeg is, kan hij evt. met uw persoonlijke financiële situatie rekening houden. Als ik rechter moest zijn en u zou al beginnen met te riposteren tegen een taakstraf, dan kreeg u van mij een taakstraf én een geldboete. En wees de rechter dankbaar: als u als onverzekerde iemand zou aanrijden met blijvend letsel, dan kan u de rest van uw leven betalen!

LeenW
Berichten: 7815

#3 , 3 jaar 3 weken geleden (20 jan 2016 16:40)

U snapt het concept "straf" niet helemaal denk ik. U wil geen hoge boete, geen taakstraf, en laten we ervan uitgaan dat u ook geen gevangenis wil. Er gaat toch iets moeten gebeuren he? Zoals WP002 zegt, u gaat ergens moeten kiezen.

En die scooter valt toch onder categorie A, hoop ik? Anders zijn we nog verder van huis.

Reclame

Luuk-H43
Topic Starter
Berichten: 4

#4 , 3 jaar 3 weken geleden (20 jan 2016 18:33)

Natuurlijk beken ik mijn schuld. Maar het gaat mij er persoonlijk om dat dit om een zeer kleine voorval gaat. Mijn ouders waren namelijk op vakantie en ik was voor 2 weken alleen thuis. Ik had op een laat tijdstip honger gekregen en nam het besluit om naar een eetgelegenheid te gaan op de scooter. Dit is een rit van 4 minuten op de scooter( waarvan 3 minuten over een landweg door weilanden en 1 minuut door de bebouwde kom). Natuurlijk moet ik realistisch zijn en weet ik ook dat hier totaal geen rekening mee word gehouden maar het is zeer spijtig en het licht natuurlijk 100% aan mezelf.

Die taakstraf zie ik simpel weg niet zitten omdat ik 40 uur in de week voor mijn opleidint stage moet lopen en daarnaast nog 15 uur in een horeca gelegenheid in Maastricht werk. Tuurlijk accepteer ik dit als dit mijn straf is

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#5 , 3 jaar 3 weken geleden (20 jan 2016 18:48)

Een jaarinkomen van 3000 euro op basis van 15 uur per week tewerkstelling. Ik wist niet dat je in Nederland aan minder dan 5 euro per uur tewerkgesteld wordt. Als u zou antwoorden aan de rechter dat het volgens u om een "zeer klein voorval" gaat, zal de rechter u dit nog eens te meer aanrekenen. Gebrek aan schuldinzicht, noemt men dat.

Wat het er toe doet dat uw ouders op vakantie waren, dat u honger had en naar een "eetgelegenheid" ging op 4 minuten afstand, zie ik niet. Dat vergoeilijkt nergens dat u een scooter nodig had. 3 minuten met de scooter is hooguit enkele minuten langer met de fiets of een stevige wandeling.

Luuk-H43
Topic Starter
Berichten: 4

#6 , 3 jaar 3 weken geleden (20 jan 2016 19:19)

In Nederland liggen de minumum uurlonen ten opzichte van Belgie belachelijk laag ja.
Wat ik met dit allen wou zeggen is dat ik hoop dat de rechter simpelweg begrip toont op basis van mijn leeftijd en inkomen. Natuurlijk weet ik niet hoe het Belgisch gerechtssysteem werkt maar vraag ik alleen voor begrip.

LeenW
Berichten: 7815

#7 , 3 jaar 3 weken geleden (21 jan 2016 00:35)

Begrip zal er niet komen bij gebrek aan schuldinzicht. U minimaliseert de feiten en staat weigerachtig tegenover een alternatieve straf. Uw tactiek zal eerder een zwaardere straf dan een lichtere opleveren.

Wat wil u het liefst vermijden, een hoge boete of een alternatieve straf? Zeg dat dan ook aan de rechter en vraag zelf om het andere te mogen doen.

Karanog
Berichten: 137

#8 , 3 jaar 3 weken geleden (21 jan 2016 09:18)

En die scooter valt toch onder categorie A, hoop ik? Anders zijn we nog verder van huis.
Volgens mij klasse B.
TS heeft als overtreding rijden zonder rijbewijs begaan. Voor een bromfiets klasse A is geen rijbewijs nodig.
De verzekering bleek alsnog in orde.
Indien klasse A, blijft enkel het rijden zonder helm over. Ik denk niet dat je alleen daarvoor voor de rechter moet komen ?

JPV
Berichten: 14666
Juridisch actief: Ja

#9 , 3 jaar 3 weken geleden (21 jan 2016 09:28)

bij mijn weten is rijden zonder geldige papieren, ook al heb je die later nog kunnen tonen en waren ze geldig op moment van inbreuk, iets waar men strenger tegenaankijkt als er nog andere inbreuken zijn.

mjers
Berichten: 1769

#10 , 3 jaar 3 weken geleden (21 jan 2016 09:32)

In Nederland liggen de minumum uurlonen ten opzichte van Belgie belachelijk laag ja.
Wat ik met dit allen wou zeggen is dat ik hoop dat de rechter simpelweg begrip toont op basis van mijn leeftijd en inkomen. Natuurlijk weet ik niet hoe het Belgisch gerechtssysteem werkt maar vraag ik alleen voor begrip.
Begrip kan je enkel krijgen als er schuldinzicht is... De hele bedoeling van de straf is tenslotte om ervoor te zorgen dat u diezelfde fout in de toekomst niet meer maakt... dus een straf moet u voelen...

Hoeveel de straf precies zal zijn kan hier niemand voorspellen. Hangt volledig van de rechter af. Als u gaat beginnen minimaliseren zal u de maximum straf krijgen... Toont u berouw zal u (hopelijk) de minimumstraf krijgen...
Begin zeker niet te zeggen: " het was maar 4 minuutjes en het was hoofdzakelijk langs een landweg en mijn ouders waren op vakantie en ik had honger en het was onschuldig en......" Een rechter heeft daar een grondige hekel aan! Geloof me, niet doen!!
Toon schuldbesef en aanvaard de straf, meer kan ik niet zeggen.

Luuk-H43
Topic Starter
Berichten: 4

#11 , 3 jaar 3 weken geleden (21 jan 2016 13:22)

Ik denk dat jullie het allemaal verkeerd begrepen hebben. Schuldinzicht heb ik zeker en dit zal ik ook in het gerecht toegeven. En ik zal ook volledig achter de uitspraak van de rechter staan.
Toch bedankt voor jullie adviezen! Ik had gehoopt dat enig van jullie een idee zou hebben welke straf hier ongeveer aan te pas zou komen. Maar ook snap ik dat jullie hier geen antwoord op kunnen geven.

P.s het gaat hier inderdaad om een B-klasse scooter

Inazuma
Berichten: 3783
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#12 , 3 jaar 3 weken geleden (22 jan 2016 20:03)

Naar steeds slechtere gewoonte, wordt de vraagsteller op dit "juridisch" forum geen antwoord gegeven ...


Voor rijden zonder rijbewijs :

http://wegcode.be/wetteksten/secties/we ... /458-t4hs3

Artikel 30

§ 1. Met geldboete van 200 euro tot 2 000 euro, wordt gestraft hij die :
1° een motorvoertuig bestuurt zonder houder te zijn van het rijbewijs vereist voor het besturen van dit voertuig, of van het als zodanig geldend bewijs;


Daar kan nog een verval van het recht tot (be)sturen (van een motorvoertuig) bijkomen :
(dit houdt in dat u in de periode van het verval geen énkel gemotoriseerd voertuig mag besturen)

http://wegcode.be/wetteksten/secties/we ... -t4hs6afd1

Artikel 38
§ 1. De rechter kan het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uitspreken :

5° indien hij veroordeelt wegens overtreding van de artikelen 30, § 1 of 33, § 1, 33, § 3, 1°.

De vervallenverklaringen uitgesproken krachtens deze paragraaf bedragen ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar; zij kunnen evenwel uitgesproken worden voor een periode van meer dan vijf jaar of voorgoed indien de schuldige binnen de drie jaar vóór de overtredingen bedoeld in 1° en 5°, veroordeeld is wegens een van deze overtredingen en voor het geval bedoeld in 4°.


Het herstel in dit recht, kan afhankelijk gemaakt worden van zgn. herstelonderzoeken:

§ 3. De rechter kan het herstel in het recht tot sturen afhankelijk maken van het slagen voor een of meer van de hiernavermelde examens en onderzoeken:

1° een theoretisch examen;
2° een praktisch examen;
3° een geneeskundig onderzoek;
4° een psychologisch onderzoek.
5° specifieke scholingen bepaald door de Koning.


Voldoet u daar niet aan, wordt u ook niet hersteld in het recht tot sturen ...


De boetebedragen moeten vermenigvuldigd worden met de opdeciemen : dwz : maal 6 !
De mogelijke geldboete bedraagt dus 1200 tot 12000 euro
Deze geldboete kan deels voorwaardelijk zijn
Bij een eerste veroordeling is dat vaak de minimumboete, en voor pakweg de helft voorwaardelijk.


Bij een veroordeling tot een uitgesproken geldboete vanaf 26 euro - een correctionele straf - is er nog een verplichte bijdrage aan het zgn Slachtofferfonds van 150 euro te betalen.

(2 maal indien u 2 x tot een uitgesproken geldboete van 26 euro of meer veroordeeld wordt)


Voor het niet dragen van de helm:

Dit is een eerste-graads inbreuk, in de verkeerswet wordt dat een "andere overtreding".

http://wegcode.be/wetteksten/secties/we ... /456-t4hs2

Artikel 29
§ 2. De andere overtredingen van de reglementen uitgevaardigd op grond van deze gecoördineerde wetten zijn overtredingen van de eerste graad en worden gestraft met een geldboete van 10 euro tot 250 euro.


Dus 60 tot 1500 euro


De rechter kan u in één keer voor beide veroordelen, of apart per inbreuk.


Bijkomend betaalt u nog de gerechtskosten indien u veroordeeld wordt - wat eigenlijk zo goed als zeker is.

ganapathi tantra
Berichten: 1257

#13 , 3 jaar 3 weken geleden (25 jan 2016 21:58)

Als je een voorval zoals het uwe zou kunnen ontleden zijn er denk ik vier zaken. Snelheid, veiligheid, kunde en verantwoordelijkheid
Veiligheid (uw helm) kunde (uw rijbewijs) verantwoordelijkheid (uw verzekering) op die drie vlakken van de vier gaat u dik de fout in.
Alleen de verzekering zou je nog kunnen catalogeren als onbewust. Dus alleen op snelheid bent u niet gepakt.
En u minimaliseert dat tot een klein dingetje. Van de 100 % gaat u voor 75 % de fout in dan heb ik geleerd op de blaren te zitten.
Anderzijds: ik reed met mijn moeder haar scooter maar ze was niet thuis ............... Wat doet u als ze wel thuis is ......................
De rechter zal mogelijks oordelen dat u gezien uw huidige gedachten gang misschien wel een gevaar bent in het verkeer en u al een rijverbod oplegt
nog voor u uw eigenlijk rijbewijs hebt. En ja dat is mogelijk. Mogelijks kan ook de scooter verbeurd worden verklaard. En dan denk ik dat u nog vééééél verder van huis af bent
Belangrijk is niet wie je bent maar wel wie je kent

Franciscus
Berichten: 31973

#14 , 3 jaar 3 weken geleden (25 jan 2016 22:21)

Als betrokkene geen rijbewijs heeft dus totaal geen dan is er hij een ongeval ook geen verzekering.
Gezien bromfiets idd welke klasse zal ook de eigenaar mogelijk verhoord worden zeker als de bestuurder minderjarig is.
Dus mogelijk krijgt uw moeder ... als uit de voorgelegde documenten blijkt dat zij de eigenares is ook nog een uitnodiging.
Voertuig getakeld... mogelijk is dan in opdracht van parket ook de snelheid nagekeken ... dus daar kan nog een PV voor volgen.
Het bedrag dat u zelf vernoemd is idd een bedrag dat ik regelmatig heb horen uitspreken.
Voor de rest zie antwoord @ Inazuma voor de wetteksten.
Hopelijk hebt u geen 'voorgaanden' qua verkeersinbreuken.

Terug naar “Wegcode & Verkeersovertredingen”