bedrijfsbus in te klein parkeervak zone 30

louise2
Topic Starter
Berichten: 98

bedrijfsbus in te klein parkeervak zone 30

#1 , 3 jaar 1 maand geleden (16 jan 2016 19:50)

Daar wij op goede voet willen leven met onze kersverse buren, en alvorens hen hierover aan te spreken, zou ik graag weten wat de verkeerswet zegt over het volgende.
We wonen in een dorpskern met zone 30 in een éénrichtingsstraat. Langs de straatzijde (waar wijzelf en deze buren in de aanpalende rijwoning wonen, zijn parkeervakken met witte lijnen aangeduid. Deze parkeervakken zijn echter vrij klein voor de steeds groter wordende personenauto's.
Onze auto parkeer ik steeds in mijn garage om anderen de kans te geven om voor ons venster te parkeren.

Maar onze nieuwe buren hebben (behalve hun privéwagen) ook een bedrijfsbus (eigendom van zijn werkgever) die helemaal niet past in de te kleine parkeervakken. Daardoor staat deze altijd gedeeltelijk buiten de witte lijnen geparkeerd.
De buurman zegt dat hij deze van zijn werkgever moet "in het zicht van zijn woning" parkeren, om eventuele diefstal van het er inliggende bedrijfsmateriaal te voorkomen.
Hij parkeert hem dus altijd voor de rijwoning van één van zijn aanpalende buren. Als hij probeert met de voorkant van de wagen binnen de witte parkeerlijn voor het venster van onze woning te staan, dan komt hij automatisch met de achterkant over de witte lijn en dus gedeeltelijk vóór mijn (smalle) garage.

Om dit te voorkomen, zou hij kunnen voor zijn eigen woning parkeren, en dan bijgevolg gedeeltelijk voor zijn eigen (eveneens smalle) garage.
In dat geval zou er niemand last van hebben; want hun eigen personenwagen past niet in hun garage en staat dus ook altijd buiten. Van hun personenwagen zou niemand last hebben, want die past wél in de parkeervakken.
Het is uiteraard wel begrijpelijk dat dit niet altijd kan, doordat de parkeervakken dikwijls al vol staan.

Maar intussen is het niet aangenaam als (zoals ook nu) de bedrijfsbus het ganse weekend voor ons venster staat, zodat wij niet alleen gehinderd worden door minder zicht, maar ook door minder licht in onze woonkamer.
En dan spreek ik nog niet over het feit dat ik telkens moet gaan aanbellen als ik uit of in mijn garage moet rijden.

Mijn man en ik zijn in het begin (toen ze nog aan hun huis aan het werken waren), heel tolerant geweest. Maar nu willen wij hen erover aanspreken, zonder de goede verstandhouding te verliezen. Daarom zouden we graag eerst weten wat de verkeerswetgeving is in zulke situatie.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel gratis onze helpdesk (09/32.00.065) voor een eerste antwoord op uw vraag.
Oude Belg
Berichten: 2444

#2 , 3 jaar 1 maand geleden (17 jan 2016 00:28)

Wegcode art 77.5 : In een parkeerzone mogen witte markeringen de plaatsen afbakenen waar de voertuigen moeten staan.

Moeten staan. Volledig binnen het vak dus.
en :
25.1. Het is verboden een voertuig te parkeren :


3° voor de inrij van eigendommen, behalve de voertuigen waarvan het inschrijvingsteken leesbaar op die inrij is aangebracht;

louise2
Topic Starter
Berichten: 98

#3 , 3 jaar 1 maand geleden (17 jan 2016 13:26)

Ik heb mijn buurman er vandaag al eens vriendelijk over aangesproken en hem gewezen op de hinder en ongemakken dat dit voor ons veroorzaakt. In tegenstelling tot gisteren, waren er vandaag veel parkeervakken vrij in onze straat en heeft hij zijn bedrijfsbus onmiddellijk verplaatst tot voor zijn eigen woning.
Ook heb ik hem voorzichtig gewezen op het feit dat zijn bedrijfsbus eigenlijk te groot is en dus niet past tussen de witte lijnen, maar hij scheen "uit de lucht te vallen".

Om de een of andere reden lijken ook de meeste andere autobestuurders die hier komen parkeren, te denken dat het voldoende is als ze met hun voor- en achter-wielen tussen de lijnen staan. Dat de voor- en achterkant (soms ook met haak voor aanhangwagen) een stuk voorbij die lijnen komt, schijnen ze normaal te vinden.

Reclame

Tybo
Berichten: 130

#4 , 3 jaar 1 maand geleden (17 jan 2016 13:31)

Er is ook nog een artikel die het langdurig parkeren verbiedt ...

KB 01/12/75 - Art 27.5.2.
Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto's, slepen en aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur na elkaar te laten parkeren, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht.

Inazuma
Berichten: 3793
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#5 , 3 jaar 1 maand geleden (17 jan 2016 18:14)

Staan er parkeerborden - plaatselijk of zonaal ?

In veel gevallen zijn dat E9b Afbeelding en mag je er niet parkeren met een autocar.

Dat mag enkel bij E9a Afbeelding of E9d Afbeelding ... of als er niks staat , maar in een bebouwde kom is de tijd dan beperkt :


http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb ... /192-art27

27.5.2. Binnen de bebouwde kommen is het verboden op de openbare weg auto's, slepen en aanhangwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 7,5 ton langer dan acht uur na elkaar te laten parkeren, behalve op de plaatsen waar het verkeersbord E9a, E9c of E9d is aangebracht.

Karanog
Berichten: 137

#6 , 3 jaar 1 maand geleden (17 jan 2016 18:44)

Aangezien de topic starter het heeft over "inliggende bedrijfsmateriaal", vermoed ik dat het over een bestelwagen gaat,
Ik denk niet dat die een mtm van meer dan 7,5 ton hebben?

louise2
Topic Starter
Berichten: 98

#7 , 3 jaar 1 maand geleden (18 jan 2016 14:00)

Er staan geen verkeersborden.
We wonen in de nabijheid van een school en binnen de dorpskern met volledige zone 30.
In ons straat-gedeelte is er eenrichtingverkeer.
Aanpalend aan de gevel van onze rijhuizen (géén voortuintjes) is er een verhoogd voetpad van +/- 1m30 breed met klinkertjes.
Langs onze kant ligt er tussen de ge-asfalteerde rijweg en het voetpad een strook met kasseistenen, ingedeeld in parkeervakken die afgezoomd zijn met witte stenen.
De klinkers van het voetpad hebben een gele kleur naast de (kassei)parkeervakken en hebben een rode kleur aan garagepoorten en inritten.


De bedrijfsbus van mijn buurman zal wel minder dan 7,5 ton zijn. Hij gebruikt die om voor zijn beroep werken uit te voeren bij klanten, en er staat reclame op van het bedrijf van zijn werkgever. Achteraan hangt er een ladder aan een en trekhaak.
Ik zal later proberen wat meer gegevens door te geven over de grootte : in ieder geval past hij helemaal niet in het parkeervak voor mijn woning.

Inazuma
Berichten: 3793
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website

#8 , 3 jaar 1 maand geleden (18 jan 2016 18:45)

Een lichte vrachtwagen dus , ipv een bus.

art 77.5 : In een parkeerzone mogen witte markeringen de plaatsen afbakenen waar de voertuigen moeten staan.

Deze bepaling geldt evenwel in een parkeerzone, en NIET elders ...


De verkeerswetgeving definieert nergens het begrip "parkeerzone" nadrukkelijk, maar verwijst (in wegcode en reglementering voor wegbeheerders) enkel naar "parkeerzones" in dit geval :

75.2. Markeringen die de denkbeeldige rand van de rijbaan aanduiden.

Een brede witte doorlopende streep mag op de rijbaan aangebracht worden om de denkbeeldige rand van die rijbaan aan te duiden.
Het aan de andere kant van deze streep gelegen deel van de openbare weg is voorbehouden voor het stilstaan en parkeren, behalve op autosnelwegen en autowegen.

Het begin en het einde van dezeparkeerzone mogen aangeduid worden door een witte doorlopende dwarsstreep.


Afbeelding


Is er een dergelijke markering ?
Zo te lezen niet ...


In andere situaties kan de bepaling uit 77.5 niet ingeroepen worden, gewoon omdat men dan nooit zou weten of men in "iets" zit dat een wegbeheerder als "parkeerzone" aanziet.
Parkeren is in principe overal op de openbare weg toegelaten, tenzij het ergens door verboden wordt ...
Men zou dus in andere parkeersituaties nooit kùnnen weten of men "buiten de vakjes" mag parkeren, dan wel of het parkeren verboden is omdàt er geen vakje is ...
Dergelijke rechtsonzekerheid leidt normaal tot vrijspraak.

Franciscus
Berichten: 31977

#9 , 3 jaar 4 weken geleden (18 jan 2016 21:40)

Wel indien de wagen voor de garage staat of het onmogelijk maakt om reglementair uit de garage te komen - daar mag men dus nooit staan.

louise2
Topic Starter
Berichten: 98

#10 , 3 jaar 4 weken geleden (20 jan 2016 16:44)

Hoe kan ik foto's of andere afbeeldingen toevoegen aub ?

louise2
Topic Starter
Berichten: 98

#11 , 3 jaar 2 weken geleden (01 feb 2016 18:38)

Blijkbaar niemand die mij kan uitleggen hoe ik op dit forum afbeeldingen of foto's kan plaatsen ? (Dit lukt mij wél op andere fora).

Maar intussen toch allemaal bedankt voor jullie antwoorden.

Voorlopig zijn er geen problemen (meer), sinds ik mijn buurman er op een vriendelijke manier over aangesproken heb.

chantika
Berichten: 961

#12 , 3 jaar 2 weken geleden (01 feb 2016 22:26)

Klik eens op volledige bewerker en voorbeeld. Blijven proberen.

Terug naar “Wegcode & Verkeersovertredingen”