Dit forum is geen vervanging voor professioneel juridisch advies. Raadpleeg steeds een erkend raadsman of vakspecialist. De redactie van dit forum is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit berichten geplaatst op dit forum. Lees onze forum-regels. Is dit uw eerste bezoek ? Lees dan even onze handleiding.
Thijsm
Topic Starter
Berichten: 2

B rijbewijs voldoende maar toch gedagvaard wegens geen BE

#1 , 5 jaar 10 maand geleden (11 sep 2012 16:33)

Vorig jaar in april moest ik stoppen langs een wegcontrole, hieruit bleek dat ik een BE rijbewijs nodig had voor de kar die ik aan het trekken was. Ik was in de overtuiging dat ik geen BE rijbewijs nodig had. Ik had dit gecontroleerd op Belgium.be en ik had dit papier afgedrukt en bij mij in de wagen. Dit was een afdruk van de website: http://www.belgium.be/nl/mobiliteit/rij ... n_-_B_B_E/

Ik quoteer even wat belangrijk is:
Met het rijbewijs B mag u ook een aanhangwagen met een MTM tot 750 kg aan uw auto hangen. Als uw aanhangwagen een grotere MTM heeft, heeft u een bijkomend rijbewijs E voor aanhangwagens nodig. Dit is alleen nodig als de MTM van het samenstel meer bedraagt dan 3500 kg én als de MTM van de aanhangwagen het gewicht van de lege wagen overtreft.

De gegevens van de camionette waarmee ik reed:
MTM van de aanhangwagen: 1500kg
MTM van de camionette: 2800kg
Tarra van de camionette: 2150 kg

Volgens de tekst heb je dus een BE nodig als de MTM van het samenstel meer bedraagt dan 3500kg én als de MTM van de aanhangwagen het gewicht van lege wagen overtreft.
Bij mij overtreft de MTM van de aanhangwagen het gewicht niet van de lege wagen dus hebben we voldoende met een B rijbewijs.

Ik heb mij enkel gebaseerd op de website Belgium.be. Na die controle heb ik nog enkele andere bronnen geraadpleegd en daaruit blijkt dat ik wel degelijk een BE-rijbewijs nodig had. Ik veronderstel dat ik mij voldoende had geïnformeerd door naar die website te surfen. Die website is er gekomen met onder andere als doel de wetgeving toegankelijker te maken voor de burger, het is niet de bedoeling dat de burger alle wetteksten doorpluist toch? De vraag is nu of ik de website Belgium.be mag aanschouwen als betrouwbare bron...

Al de rest was in orde. Kar was verzekerd etc, lichten in orde... Ik word nu binnen enkele weken gedagvaard in Sint-Niklaas wegens niet in het bezit van een BE-rijbewijs. Ik heb geen rechtsbijstand. Heb ik enige kans dat ik geen boete hoef te betalen?

mortas
Berichten: 4

#2 , 5 jaar 10 maand geleden (11 sep 2012 20:56)

Beste,

Volgens mij interpreteert u de wet verkeerd. De totale MTM van uw trekkend vtg en aanhangwagen = + 3500 kg (2800kg+1500kg) -> Rijbewijs B+E

Zoals in dit voorbeeld

Ledige massa trekkend voertuig: 2800 kg
Toegestane maximum massa aanhangwagen: 850 kg.
Vereist: Rijbewijs BE

Reden: toegestane maximum massa van de aanhangwagen is meer dan 750 kg en die van de totale combinatie bedraagt meer dan 3500 kg.

(bron http://www.aanhangwagens-plus.be/index. ... &Itemid=31 )Zie ook de wegcode

3° Categorie B:

auto’s met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3.500 kg en met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend; aan de auto’s van deze categorie kan een aanhangwagen worden gekoppeld met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg;
samenstellen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen, waarbij de maximale toegelaten massa van het samenstel niet meer dan 3.500 kg bedraagt en de maximale toegelaten massa van de aanhangwagen niet groter is dan de ledige massa van het trekkende voertuig.
De drie- en vierwielers met motor behoren eveneens tot deze categorie;

(bron http://wegcode.be/wetteksten/secties/kb ... 398/625-t2)


Mvg

Thijsm
Topic Starter
Berichten: 2

#3 , 5 jaar 10 maand geleden (11 sep 2012 21:43)

Ik heb dat inderdaad achteraf gezien. Maar puur gebaseerd van wat ik vind op Belgium.be heb ik wel degelijk geen B+E nodig.

Met het rijbewijs B mag u ook een aanhangwagen met een MTM tot 750 kg aan uw auto hangen. Als uw aanhangwagen een grotere MTM heeft (wat bij mij het geval is), heeft u een bijkomend rijbewijs E voor aanhangwagens nodig. Dit is alleen nodig als de MTM van het samenstel meer bedraagt dan 3500 kg én als de MTM van de aanhangwagen het gewicht van de lege wagen overtreft. Dit laatste is niet het geval, want de MTM van de aanhangwagen overtreft het gewicht van de lege wagen niet. Dus ik heb geen bijkomend rijbewijs nodig volgens Belgium.be.

Volgens andere bronnen klopt het dat ik wel degelijk een rijbewijs B+E nodig heb. Maar ik wil mij focussen op wat er staat op Belgium.be. Daar staat het foutief. Ik wil deze fout benutten om geen boete te krijgen wegens niet in het bezit van het correcte rijbewijs.

Reclame

Lightning
Berichten: 1804

#4 , 5 jaar 10 maand geleden (11 sep 2012 22:13)

Thijsm schreef:Maar ik wil mij focussen op wat er staat op Belgium.be. Daar staat het foutief. Ik wil deze fout benutten om geen boete te krijgen wegens niet in het bezit van het correcte rijbewijs.

Belgium.be is niet de referentie. Wat gepubliceerd werd in het staatsblad is wat telt.

freelance
Berichten: 1682

#5 , 5 jaar 10 maand geleden (11 sep 2012 22:56)

"Ik quoteer even wat belangrijk is:
Met het rijbewijs B mag u ook een aanhangwagen met een MTM tot 750 kg aan uw auto hangen. Als uw aanhangwagen een grotere MTM heeft, heeft u een bijkomend rijbewijs E voor aanhangwagens nodig. Dit is alleen nodig als de MTM van het samenstel meer bedraagt dan 3500 kg én als de MTM van de aanhangwagen het gewicht van de lege wagen overtreft."

In bovenstaand citaat staat 2X hetzelfde ,uitdrukkelijk:
a/ aanhangwagen grotere MTM dan 750 kg = E
b/ samenstel meer dan 3500 kg = E
Het laatste gedeelte van citaat is een bijkomende voorwaarde en doet niets af aan punt a en b .
De zinsnede in het citaat " Dit is alleen nodig ALS ...EN als de MTM....." kan inderdaad voor verwarring zorgen , ondanks de goedbedoelde poging van de overheid om wetteksten om te zetten in een begrijpelijke tekst voor de burger . U kunt proberen om dit argument aan te halen op de rechtbank , maar een alerte rechter zal u dan wellicht op het volgende wijzen :
U hebt een rijbewijs behaald , en zodoende dient u de ( volledige ) wegcode te kennen ( zie antwoord hierboven met citaat uit "wegcode.be " , waar de verwarrende ALS / EN niet in voorkomen) .

Uw citaat : " alle wetteksten doorpluizen " ... Tot nader order dient een burger alle wetten te kennen , zoniet ....
Overigens volledig akkoord met Lightning : Een rechter zal zich baseren op de wegcode , verschenen in het B. Staatsblad , en alle andere publicaties ( en websites ) zijn daaraan ondergeschikt .
Wat een wet interessant maakt ,
is wat er in die wet , niet in staat .

Franciscus
Berichten: 31070

#6 , 5 jaar 10 maand geleden (11 sep 2012 23:09)

De goede bewoners in België moet niet alle wetten kennen.
Wel de standaard strafwetten waaronder de wegcode en aanverwante wetgevingen ....enz. :D

Oude Belg
Berichten: 2234

#7 , 5 jaar 10 maand geleden (12 sep 2012 09:22)

Thijsm schreef:
Ik quoteer even wat belangrijk is:
Met het rijbewijs B mag u ook een aanhangwagen met een MTM tot 750 kg aan uw auto hangen. Als uw aanhangwagen een grotere MTM heeft, heeft u een bijkomend rijbewijs E voor aanhangwagens nodig. Dit is alleen nodig als de MTM van het samenstel meer bedraagt dan 3500 kg én als de MTM van de aanhangwagen het gewicht van de lege wagen overtreft.

De gegevens van de camionette waarmee ik reed:
MTM van de aanhangwagen: 1500kg
MTM van de camionette: 2800kg
Tarra van de camionette: 2150 kg

Volgens de tekst heb je dus een BE nodig als de MTM van het samenstel meer bedraagt dan 3500kg én als de MTM van de aanhangwagen het gewicht van lege wagen overtreft.

Categorie B:
auto’s met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3.500 kg en met ten hoogste acht zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend; aan de auto’s van deze categorie kan een aanhangwagen worden gekoppeld met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg;

samenstellen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen, waarbij de maximale toegelaten massa van het samenstel niet meer dan 3.500 kg bedraagt en de maximale toegelaten massa van de aanhangwagen niet groter is dan de ledige massa van het trekkende voertuig.

Heeft je anhangwagen een grotere maximale toegelaten massa dan 750 kg en voldoe je niet aan de 2de uitzondering is een rijbewijs BE nodig. En u voldoet inderdaad niet aan de tweede uitzondering.

j.demoor
Berichten: 10362

#8 , 5 jaar 10 maand geleden (13 sep 2012 08:28)

“Art.2.§ 1. Voor de toepassing van de wets- en verordeningsbepalingen betreffende het recht tot sturen worden de motorvoertuigen ingedeeld in de volgende categorieën :...5° Categorie B :auto's met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3.500 kg en ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste acht passagiers, de bestuurder niet meegerekend; aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 750 kg worden gekoppeld. Aan de auto's van deze categorie kan een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg worden gekoppeld, mits de maximale toegelaten massa van dit samenstel niet meer dan 4.250 kg bedraagt.6° Categorie B+E : samenstellen van voertuigen bestaande uit een trekkend voertuig van categorie B en een aanhangwagen of oplegger met een maximale toegelaten massa van ten hoogste 3.500 kg...”(23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs).

‘De gegevens van de camionette waarmee ik reed: MTM van de aanhangwagen: 1500kg MTM van de camionette: 2800kg...’

Uw camionette plus aanhangwagen behoren dus tot categorie B+E,vermits MTM aanhangwagen > 750kg en samenstel (1500+2800) > 4250kg.

Teksten die in strijd zijn met deze gecoördineerde tekst uit Belgische wetgeving in http://justitie.belgium.be/nl/ dienen geacht ongeldig te zijn,welke instantie ze ook publiceerde(uitgezonderd het Belgisch Staatsblad).‘Traduttore,traditore’
Ga naar Belgische wetgeving in JUSTEL-databanken van Belgisch Staatsblad. Klik voor WetBOEKEN achter ’Juridische aard’. Op afkondigingsdatum vindt u de overige akten. Inzake FEDERALE fiscale wetgeving zie http://www.fisconetplus.be/

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Heb je nog bijkomende vragen? Kijk even op Jureca.be voor snel & betaalbaar juridisch advies!

Terug naar “Wegcode & Verkeersovertredingen”