Grensarbeider/instructeur

mazda
Topic Starter
Berichten: 54

Grensarbeider/instructeur

#1 , 19 jan 2021 20:21

23 MAART 1998. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs.
(B.S. 30.04.1998)
Titel III. Het rijbewijs
Hoofdstuk IV. Examens
Afdeling 6. Geneeskundig onderzoek

Artikel 43
Worden eveneens gehouden om het onderzoek bedoeld in artikel 42 te ondergaan, de houders, van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor de categorie A1, A2, A, B of B+E of voor een gelijkwaardige categorie, wanneer ze beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 3, § 1 en zij een voertuig bestemd voor een van de hierna genoemde vervoersdiensten besturen:

1° de diensten voor geregeld, bijzondere vormen van geregeld en ongeregeld vervoer, respectievelijk bedoeld in de artikelen 3, 11 en 14 van de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocar;

2° de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur bedoeld in artikel 6, § 1, X, 8° van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980;

3° (opgeheven)

4° (opgeheven)

5° (opgeheven)

6° het vervoer van personen met ambulance, zoals bedoeld in artikel 1, § 2, 68, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen.

7° het bezoldigde leerlingenvervoer.

De instructeurs van de rijscholen die het praktische onderricht voorgeschreven in artikel 15 verstrekken, zijn eveneens gehouden om het onderzoek bedoeld in artikel 42 te ondergaan.

Mijn vraag is de volgende :
De bestuurders van bezoldigd vervoer opgesomd van punt 1° tot 7° moeten het medisch onderzoek bedoeld in artikel 42 ondergaan als deze in België gedomicilieerd zijn, artikel 3, § 1. Bestuurders van bezoldigd vervoer die niet in België gedomicilieerd zijn moeten voldoen aan de wetgeving en de medische controle van het land waar ze wonen.

Instructeurs van rijscholen staan niet in het lijstje bij de opsomming. De instructeurs staan in een aparte zin onderaan het artikel waar geen sprake is van artikel 3,§ 1.
Betekent dit dat rijschoolinstructeurs altijd, ook als ze in een buurland wonen en in België lesgeven moeten voldoen aan het Belgisch onderzoek bedoeld in artikel 42 ?
Stel dat een instructeur in Nederland of Frankrijk woont en een Belgische instructietoelating heeft maar geen Belgisch rijbewijs kan verkrijgen gezien geen adres in Belgie, hoe moet deze zijn rijgeschiktheidsattest groep 2 dan op zijn rijbewijs laten vermelden?

Met dank voor antwoord

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Inazuma
Berichten: 7764
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#2 , 20 jan 2021 19:18

Er is nog een KB over de rijscholen ook

https://www.wegcode.be/wetteksten/secties/kb/kb-110504

mazda
Topic Starter
Berichten: 54

#3 , 22 jan 2021 11:16

Bedankt Inazuma voor de link over rijscholen. Ook hier verwijst men voor het personeel dat praktijklessen geeft in een erkende rijschool naar artikel 43.

Mijn probleem is dat ik een duidelijk antwoord zou willen gezien ik artikel 43 al verschillende keren heb herlezen en het antwoord op mijn vraag niet duidelijk is.

Het artikel 43 voorziet dat bestuurders bezoldigd vervoer zoals ambulanciers, taxi enz
die beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 3, § 1( gedomicilieerd in Belgie) de medische controle moeten laten uitvoeren volgens Belgische normen.

De vraag is : geldt dit ook voor rijlesgevers/instructeurs.
Onder de opsomming tot punt7° voor bestuurders bezoldigd vervoer staat een aparte zin voor de instructeurs :
"De instructeurs van de rijscholen die het praktische onderricht voorgeschreven in artikel 15 verstrekken, zijn eveneens gehouden om het onderzoek bedoeld in artikel 42 te ondergaan."

DE VRAAG IS NU : geldt de uitzondering of de afwijking " beantwoorden aan artikel 3,§ 1 ook voor instructeurs?
Indien niet kan een instructeur met een buitenlands rijbewijs helemaal niet werken voor een erkende rijschool in België als praktijklesgever. Gezien een buitenlands rijbewijs met enkel een rijgeschiktheidsattest van de dokter niet geldig is omdat niet vermeld op rijbewijs.

Wat is jullie mening

Met dank en vriendelijke groeten

Reclame

Inazuma
Berichten: 7764
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#4 , 22 jan 2021 18:09

Er is een besluit (Vlaams ? KB ?) met oa een hele rits gelijkstellingen en voorwaarden voor buitenlandse rijschool instructeurs en -directeurs

Ooit gelezen, is nog niet zo zot oud (overgang rijopleiding naar Vlaanderen ?) met allerhande eisen voor de rijscholen ook ...

mazda
Topic Starter
Berichten: 54

#5 , 13 feb 2021 14:44

Hallo,

Ik geraak er niet uit.
In welk artikel staat dat een rijgeschiktheidsattest alleen niet voldoende is en dat dit moet omgezet worden in een geldig rijbewijs?

Kan iemand mij zeggen waar ik dat kan terugvinden?

Met dank

Terug naar “Wegcode & Verkeersovertredingen”