Wettelijke termijn mededelen resultaten bloedproef

b17698
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

Wettelijke termijn mededelen resultaten bloedproef

#1 , 5 maand 1 week geleden (27 jun 2019 17:50)

Ik wacht op de resultaten van de bloedproef positieve speekseltest. Ik vroeg mij af wat de exacte wettelijke termijn is voor het mededelen van de resultaten. Ik meen te verstaan dat er 14 dagen voorzien zijn voor de analyse en 45 dagen voor het mededelen. Wil dat zeggen dat 60 dagen na de afname de resultaten moeten meegedeeld zijn?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Niet direct geholpen op het forum? Kijk even op Jureca.be voor snel en betaalbaar juridisch advies. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
Franciscus
Berichten: 33498

#2 , 5 maand 1 week geleden (27 jun 2019 19:43)

Waar hebt u die termijnen gevonden wetgeving?

b17698
Topic Starter
Berichten: 2
Juridisch actief: Nee

#3 , 5 maand 1 week geleden (27 jun 2019 19:51)

KB 27 Nov 2015

Reclame

denlowie
Berichten: 14668
Juridisch actief: Nee

#4 , 5 maand 1 week geleden (27 jun 2019 19:57)

KB 27 Nov 2015
Art. 8. § 1. Het Openbaar Ministerie of de door haar aangeduide overheidspersoon zoals bedoeld in artikel 1, 3° maakt de analyseresultaten over aan de gecontroleerde persoon op wie de speeksel- of bloedafname is verricht en dit zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen vijfenveertig dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de datum van de gezamenlijke ontvangst van de in het tweede lid van artikel 7 vermelde stukken.

De kennisgeving naar de gecontroleerde persoon geschiedt bij ter post aangetekende brief. Zij wordt geacht te zijn geschied de dag volgend op die waarop de brief op de post is afgegeven, zon- en feestdagen daarin niet begrepen. Ze kan ook mondeling geschieden door de opvorderende overheid. In ieder geval dient dan van de kennisgeving proces-verbaal te worden opgemaakt.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Terug naar “Wegcode & Verkeersovertredingen”