overdreven snelheid, voorbijsteken over een volle streep + 71 in zone 50

Rapture
Berichten: 103

Re: overdreven snelheid, voorbijsteken over een volle streep + 71 in zone 50

#16 , 04 jun 2019 18:31

Mijn tweede vraag is: stel mijn moeder neemt deze boete op haar (zonder foto), hoe hard kan zij daarvoor gestraft worden? (geen overtredingen of max 1 in de afgelopen 3 jaar)
Uw moeder zou wel gek zijn om voor uw fratsen op te draaien.

Ook het niet doorgeven van de werkelijke bestuurder is strafbaar :

Artikel 67bis

Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon, en de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, wordt vermoed dat deze is begaan door de houder van de kentekenplaat van het voertuig.

De houder van de kentekenplaat kan dit vermoeden weerleggen door met elk middel te bewijzen dat hij niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten. In dat geval is hij ertoe gehouden om de identiteit van de onmiskenbare bestuurder kenbaar te maken, behalve wanneer hij diefstal, fraude of overmacht kan bewijzen.

De straf daarvoor is :

Artikel 29ter

Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van 50 euro tot 4000 euro of met een van die straffen alleen, wordt gestraft, hij die de verplichting bedoeld in artikel 67bis, tweede lid, tweede zin, niet nakomt. De rechter kan bovendien het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uitspreken voor een duur van ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar of levenslang.


Boetebedragen x 8, de opdeciemen
Bij veroordeling:
Plus gerechtskosten
Bijdrage zgn. Slachtofferfonds van 200€
Vermelding strafblad (kan professioneel gevolgen hebben)


En daarna komt men alsnog bij u aankloppen ...


Ja, zijn ma gaat echt ten allen koste gaan willen bewijzen dat zij niet reed, maar haar zoon.
Trouwens als je het artikel goed leest, staat daar nergens een verplichting om de identiteit van de feitelijke bestuurder prijs te geven (zie het onderlijnde en vetgedrukte). Das enkel als je het vermoeden van eigenaar van de wagen=bestuurder op moment van misdrijf wil weerleggen.

Ik rij rond met een auto die op naam van men ma staat, als er een boete binnenkomt, wordt er gecheckt wie op dat moment reed. En die betaalt dan de boete. En dat is een praktijk die gangbaar is binnen veel Vlaamse gezinnen. Zolang de boetes betaald worden, kan het Parket hun niks schelen wie er op dat moment feitelijk reed.

Dus hetzelfde advies: gewoon betalen. Of laat desnoods uw ma betalen, en stort haar nadien het geld terug. Uw ma is helemaal niet verplicht u te "verklikken".

Check ook https://www.verkeersboetes.be/faqs?page=2 "ik was de bestuurder niet". Er staat nergens dat u MOET melden wie dan de bestuurder wel was op straffe van een geldboete.
Laatst gewijzigd door Rapture op 04 jun 2019 18:38, 2 keer totaal gewijzigd.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Rapture
Berichten: 103

#17 , 05 jun 2019 10:32

Blijkbaar is bovenstaande post 3x doorgekomen waarvoor mijn excuses:

Nog een interessant artikel over dat artikel
https://www.adlex.be/nl/artikels/10941- ... n-voertuig
1                 Inleiding
Door middel van deze wetswijziging tracht de Belgische wetgever de inefficiëntie inzake de bestraffing van verkeersovertreders een halt toe te roepen.
De weigering om de identiteit van de daadwerkelijke bestuurder kenbaar te maken, leidde er immers toe dat vele verkeersovertreders de strafrechtelijke dans ontsprongen. Het zit namelijk zo dat er voorheen wel degelijk een vermoeden bestond dat de houder van de kentekenplaat aansprakelijk was voor de overtreding, maar dat dit vermoeden eenvoudig weerlegd kon worden door aan te tonen dat men niet de bestuurder was op het ogenblik van de overtreding.
M.a.w. konden verkeersovertreders veelal aantonen dat zij op dat ogenblik niet met de wagen reden, zonder dat de verplichting bestond de identiteit van de chauffeur kenbaar te maken. In dergelijke situaties kon niemand bestraft worden. Maakte de houder van de kentekenplaat wel een naam bekend, vergde dit veel en tijdrovend bijkomend onderzoek voor politie en parket.
Het voorgaande heeft geleid tot de nieuwe wetswijziging in de wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid.

...
Besluit
De wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid voert, naar analogie met de meldingsplicht voor rechtspersonen, een meldingsplicht in voor natuurlijke personen.
Voortaan zal u, wanneer u het vermoeden aannemelijk kunt maken dat u op het ogenblik van de verkeersovertreding niet de bestuurder was, ertoe gehouden zijn om de identiteit van de onmiskenbare bestuurder kenbaar te maken. Bij gebreke hieraan kan u gestraft worden met een gevangenisstraf van 15 dagen tot 2 jaar en een geldboete van € 50,00 tot € 4.000,00, of één van die straffen. Daarbovenop kan de Politierechter rijverbod uitspreken voor minstens 8 dagen en maximaal 5 jaar of levenslang.
De bepalingen aangaande de aansprakelijkheid van de houder van de kentekenplaat zijn bovendien retroactief van toepassing op verkeersovertredingen begaan vanaf 15 februari 2018.


Vroeger was het bewijs dat je zelf niet aan het rijden voldoende om de dans te ontspringen waardoor vele inbreuken onbestraft bleven. Als je nu dit vermoeden weerlegt ben je eveneens gehouden tot het geven van de identiteit van de feitelijke bestuurder. Ik lees hier echter niet in dat u ook de feitelijke chauffeur moet meedelen als je het vermoeden van eigenaar voertuig=overtreder niet wenst te betwisten.

Zou ook absurd zijn. Als ze mij betichten van iets dat ik niet heb gedaan, kan ik toch nooit verplicht worden mij te verdedigen.

Let ook op de zinsnede "wanneer u het vermoeden aannemelijk kunt maken dat u op het ogenblik van de verkeersovertreding niet de bestuurder was". Kan toch zijn dat je niet de feitelijke bestuurder was, maar dit niet aannemelijk kunt maken wegens geen enkel bewijs hiervoor kunnen leveren.

Inazuma
Berichten: 6537
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#18 , 05 jun 2019 13:24

Ook het niet doorgeven van de werkelijke bestuurder is strafbaar :

Artikel 67bis

Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon, en de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, wordt vermoed dat deze is begaan door de houder van de kentekenplaat van het voertuig.

De houder van de kentekenplaat kan dit vermoeden weerleggen door met elk middel te bewijzen dat hij niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten. In dat geval is hij ertoe gehouden om de identiteit van de onmiskenbare bestuurder kenbaar te maken, behalve wanneer hij diefstal, fraude of overmacht kan bewijzen.


De straf daarvoor is :

Artikel 29ter

Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van 50 euro tot 4000 euro of met een van die straffen alleen, wordt gestraft, hij die de verplichting bedoeld in artikel 67bis, tweede lid, tweede zin, niet nakomt. De rechter kan bovendien het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uitspreken voor een duur van ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar of levenslang.
Trouwens als je het artikel goed leest, staat daar nergens een verplichting om de identiteit van de feitelijke bestuurder prijs te geven (zie het onderlijnde en vetgedrukte). Das enkel als je het vermoeden van eigenaar van de wagen=bestuurder op moment van misdrijf wil weerleggen.
De formulering is weer allesbehalve, want het was wel de bedoeling dat dit moet - ttz dat men niemand anders kan laten opdraaien voor de inbreuken, en niet de nummerplaat-houder als zondebok kan gebruiken om inbreuken op zich te nemen.

Dus vergelijkbaar met de situatie bij bedrijfsvoertuigen.

Anders hoefde er ook geen straf op te staan ...

Zo blijft men aanmodderen natuurlijk.
Dus hetzelfde advies: gewoon betalen. Of laat desnoods uw ma betalen, en stort haar nadien het geld terug. Uw ma is helemaal niet verplicht u te "verklikken".
Dit gaat niet bij "gewoon betalen" blijven vrees ik ...

Reclame

Rapture
Berichten: 103

#19 , 06 jun 2019 11:47

Ook het niet doorgeven van de werkelijke bestuurder is strafbaar :

Artikel 67bis

Wanneer een overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een natuurlijke persoon, en de bestuurder bij de vaststelling van de overtreding niet geïdentificeerd werd, wordt vermoed dat deze is begaan door de houder van de kentekenplaat van het voertuig.

De houder van de kentekenplaat kan dit vermoeden weerleggen door met elk middel te bewijzen dat hij niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten. In dat geval is hij ertoe gehouden om de identiteit van de onmiskenbare bestuurder kenbaar te maken, behalve wanneer hij diefstal, fraude of overmacht kan bewijzen.


De straf daarvoor is :

Artikel 29ter

Met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met geldboete van 50 euro tot 4000 euro of met een van die straffen alleen, wordt gestraft, hij die de verplichting bedoeld in artikel 67bis, tweede lid, tweede zin, niet nakomt. De rechter kan bovendien het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uitspreken voor een duur van ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar of levenslang.
Trouwens als je het artikel goed leest, staat daar nergens een verplichting om de identiteit van de feitelijke bestuurder prijs te geven (zie het onderlijnde en vetgedrukte). Das enkel als je het vermoeden van eigenaar van de wagen=bestuurder op moment van misdrijf wil weerleggen.
De formulering is weer allesbehalve, want het was wel de bedoeling dat dit moet - ttz dat men niemand anders kan laten opdraaien voor de inbreuken, en niet de nummerplaat-houder als zondebok kan gebruiken om inbreuken op zich te nemen.

Dus vergelijkbaar met de situatie bij bedrijfsvoertuigen.

Anders hoefde er ook geen straf op te staan ...

Zo blijft men aanmodderen natuurlijk.
Dus hetzelfde advies: gewoon betalen. Of laat desnoods uw ma betalen, en stort haar nadien het geld terug. Uw ma is helemaal niet verplicht u te "verklikken".
Dit gaat niet bij "gewoon betalen" blijven vrees ik ...
Hij zei toch dat zijn ma een boete heeft ontvangen. Ik vermoed dat hij hier het voorstel tot betaling van een geldbedrag mee bedoelt (onmiddellijke inning/minnelijke schikking). Moest dit een dagvaarding worden dan gaan ze geen voorstel doen tot betaling van een geldsom.
Ik denk ook niet dat het Parket veel tijd en energie gaan verspillen in het achterhalen van de feitelijke bestuurder bij inbreuken van tien in een dozijn.

Trouwens, moest dit kloppen lijkt die wet mij neer te komen op het verplichten van "verklikken".
Hypothese: stel ik heb een zoon die nog een voorlopig rijbewijs heeft. Zonder mijn medeweten pakt hij 's avonds mijn auto om in de nachtwinkel verderop sigaretten te gaan halen. Onderweg wordt hij geflitst wegens pakweg 60 rijden waar 50 is toegelaten. Uiteraard krijg ik dan de geldboete in mijn bus met de vraag tot betalen van de onmiddellijke schikking. Dan word ik dus verplicht mijn zoon te verklikken en te zeggen dat ik het niet was maar wel mijn zoon die eigenlijk helemaal niet (alleen) mocht rijden met gevolg dat hij er nog een extra hoge boete bovenop krijgt.

Mij lijkt het meest logisch dat je ofwel de keuze hebt om te betalen (en dus het vermoeden van eigenaar=overtreder niet wenst te betwisten) ofwel dit wel betwist met de verplichting om dan ook de feitelijke bestuurder door te geven.

Milo72
Berichten: 1002

#20 , 06 jun 2019 13:00

Ook het niet doorgeven van de werkelijke bestuurder is strafbaar :

Artikel 67bis
[...]
De houder van de kentekenplaat kan dit vermoeden weerleggen door met elk middel te bewijzen dat hij niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten. In dat geval is hij ertoe gehouden om de identiteit van de onmiskenbare bestuurder kenbaar te maken, behalve wanneer hij diefstal, fraude of overmacht kan bewijzen.
Trouwens als je het artikel goed leest, staat daar nergens een verplichting om de identiteit van de feitelijke bestuurder prijs te geven (zie het onderlijnde en vetgedrukte). Das enkel als je het vermoeden van eigenaar van de wagen=bestuurder op moment van misdrijf wil weerleggen.
De formulering is weer allesbehalve, want het was wel de bedoeling dat dit moet - ttz dat men niemand anders kan laten opdraaien voor de inbreuken, en niet de nummerplaat-houder als zondebok kan gebruiken om inbreuken op zich te nemen.
Ik ga er vanuit dat "wij" geen rekening moeten houden met "het was wel de bedoeling dat dit moet" ... enkel met wat er in de wet staat, m.a.w. met de "allesbehalve" formulering ;-) ...
Daarnaast durf ik te twijfelen of het uberhaupt de bedoeling is/was ten allen tijde het "doorgeven van de werkelijke bestuurder" te verplichten.
Er staat in de wettekst net heel duidelijk "in dat geval": enkel als je het vermoeden (kentekenhouder = overtreder) weerlegt. De bedoeling is/was m.i. om paal en perk te stellen aan straffeloosheid in situaties waarin kentekenhouder kon bewijzen NIET de overtreder te zijn (bvb zat in buitenland) maar weigerde aan te geven wie dan wel de bestuurder was.
Ik ben geen jurist - mijn posts zijn dus enkel gebaseerd op mijn eigen mening en gezond verstand

Inazuma
Berichten: 6537
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#21 , 06 jun 2019 13:42

Hij zei toch dat zijn ma een boete heeft ontvangen.
Blijkbaar een afschrift van PV, want hij vraagt of hier een minnelijke schikking voor gegeven wordt ... :
En is een minnelijke schikking mogelijk bij dit soort overtredingen of niet?
Ik denk ook niet dat het Parket veel tijd en energie gaan verspillen in het achterhalen van de feitelijke bestuurder bij inbreuken van tien in een dozijn.
71 in BBK én links van doorlopende streep tesamen :?:
Is niet meer zo banaal ...
Trouwens, moest dit kloppen lijkt die wet mij neer te komen op het verplichten van "verklikken".
Dat was wel de bedoeling, zoals bij rechtspersonen.

Als men ooit met een inbreuken-register wil beginnen is het zaak dat de overtreding ook bij de overtreder terechtkomt, en niet bij een (betaalde ?) stro-bestuurder / zwart schaap.

Terug naar “Wegcode & Verkeersovertredingen”