33km/u te snel in zone 50 met voorgaande veroordeling

Azerty1
Topic Starter
Berichten: 1
Juridisch actief: Nee

33km/u te snel in zone 50 met voorgaande veroordeling

#1 , 08 mei 2019 16:28

Ik zal maar met de deur in huis vallen.

Ik ben op 06/04 geflitst geweest aan een snelheid van 83km/u(gecorrigeerd, zone 50) en ben in februari 2019 veroordeeld geweest voor een vluchtmisdrijf(raken van een geparkeerde wagen en wegrijden). De straffen hiervoor bedroegen 1200 euro(gerechtskosten, slachtofferfonds etc) en nog 4 x 200 euro die (nog) niet effectief was, en 15 dagen rijverbod. De feiten vonden plaats in oktober 2017.

Ik accepteer natuurlijk de volle verantwoordelijkheid voor mijn acties en zal in de toekomst uiteraard geen bewuste overtredingen meer begaan. Nu is mijn vraag welke straf bij deze nieuwste overtreding zal uitgesproken worden met betrekking tot de vorige uitspraak. Als leek heb ik geen idee in hoeverre deze invloed hebben op elkaar.

Groeten en bedankt voor de hulp.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
Blaatpraat
Berichten: 3245

#2 , 08 mei 2019 21:02

Belangrijke nuance:
Was dit buiten bebouwde kom, met een zone 50, of was dit binnen bebouwde kom?

In geval van het laatste zal het sowieso rechtbank worden.
In geval van rechtbank:
Boete tussen de 80 en de 4000 euro (+ slachtofferfonds en dergelijke).
Verval tussen de 8 dagen en 5 jaar.
Rechter zal inderdaad rekening houden met het feit dat u nog maar veroordeeld was, en zal de voorwaardelijke straf (van 4x 200) effectief maken, bovenop hetgeen dat u zal krijgen hiervoor.
U zult dus sowieso niet de minimumstraf krijgen.

Als het geen rechtbank wordt (enkel maar mogelijk indien buiten bebouwde kom, en zelfs dan nog is het geen verplichting dat de politie en het parket je toch niet direct gaan vervolgen), dan bedraagt de onmiddellijke inning 191 euro.

Inazuma
Berichten: 6529
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#3 , 08 mei 2019 23:19

Ik ben op 06/04 geflitst geweest aan een snelheid van 83km/u(gecorrigeerd, zone 50)
Gezien de vraag hier, zal er geen vriendelijk verzoek bijgezeten hebben om een financiële aflaat aan de staat te betalen ...

Het PV gaat dus naar parket
Daar ziet men uw eerdere veroordeling, en dagvaardt.
Hoeft zelfs niet in bebouwde kom te zijn.
30+ te snel ( na correctie) is doorgaans voldoende voor dagvaarding.
ben in februari 2019 veroordeeld geweest voor een vluchtmisdrijf(raken van een geparkeerde wagen en wegrijden). De straffen hiervoor bedroegen 1200 euro(gerechtskosten, slachtofferfonds etc) en nog 4 x 200 euro die (nog) niet effectief was, en 15 dagen rijverbod. De feiten vonden plaats in oktober 2017.
Het deel van uw eerdere straf waarvoor u uitstel kreeg, zal effectief worden, aangezien u binnen de periode van 3 jaar na definitief worden van het vorige vonnis, opnieuw een overtreding beging (die gaat leiden tot veroordeling).

Gezien u eigenlijk nog maar pas veroordeeld bent en dan alweer zo'n pittige overtreding begaat, zal de rechter normaal ook de volgende geldstraf hoger leggen.
Hoeveel is lastig te zeggen.
Hangt ook af van wie u gaat berechten. D'hondt is bvb een dure voor snelheidsinbreuken.

Artikel 29 § 3. Het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid bepaald in de reglementen uitgevaardigd op grond van deze gecoördineerde wetten wordt gestraft met een geldboete van 10 euro tot 500 euro.

De rechter houdt rekening met het aantal kilometer per uur waarmee de toegelaten maximumsnelheid wordt overschreden.

De volgende overtredingen worden bovendien gestraft met een verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig voor een duur van ten minste acht dagen en ten hoogste vijf jaar:

het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 40 kilometer per uur, of :
het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 30 kilometer per uur binnen een bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, erf of woonerf.
Wanneer de rechter het verval van het recht tot sturen niet uitspreekt, motiveert hij deze beslissing.Indien overtreding gebeurde binnen bebouwde kom, is het verval in uw geval verplicht, langer én zijn alle 4 herstelonderzoeken ook verplicht:
Dit is de recente verzwaring van de verkeerswet voor recidivisten ...

https://wegcode.be/wetteksten/secties/w ... -t4hs6afd1

Artikel 38 § 6. De rechter moet het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig van ten minste drie maanden uitspreken en het herstel van het recht tot sturen afhankelijk maken van het slagen voor de vier examens en onderzoeken bedoeld in § 3, eerste lid, wanneer de schuldige, na een veroordeling met toepassing van de artikelen 29, § 1, eerste lid, 29, § 3, derde lid [+30 in BBK - noot Inazuma], 30, §§ 1, 2 en 3, 33, §§ 1 en 2 [Vluchtmisdrijf - noot Inazuma], 34, § 2, 35, 37, 37bis, § 1, 48, 62bis of artikel 22 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, één van deze bepalingen binnen drie jaar te rekenen van de dag van de uitspraak van een vorig veroordelend vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, opnieuw overtreedt.Mocht het buiten de bebouwde kom geweest zijn:

Geldboete in bereik van wat eerder al aangehaald werd : 10 tot 500 €

Artikel 38

§ 1. De rechter kan het verval van het recht tot het besturen van een motorvoertuig uitspreken :
3°bis indien hij veroordeelt wegens het overschrijden van de toegelaten maximumsnelheid bepaald in de reglementen uitgevaardigd op grond van deze gecoördineerde wetten, op basis van artikel 29,§ 3, wanneer :

de toegelaten maximumsnelheid met meer dan 30 kilometer per uur en hoogstens 40 kilometer per uur overschreden wordt, of :


Vergeet die kan maar, gezien uw eerdere veroordeling vlak voordien.


U hebt zo te lezen geen herstelonderzoeken opgelegd gekregen vorige keer.
Daar gaat u waarschijnlijk nu niet meer aan ontsnappen, ook al was het buiten BBK.

Artikel 38
§ 3. De rechter kan het herstel in het recht tot sturen afhankelijk maken van het slagen voor een of meer van de hiernavermelde examens en onderzoeken:

1° een theoretisch examen;
2° een praktisch examen;
3° een geneeskundig onderzoek;
4° een psychologisch onderzoek.
5° een specifieke opleiding bepaald door de Koning.
De gerechtskosten ;
de vermenigvuldiging van de door de rechter uitgesproken geldboete met faktor 8 - de opdeciemen ;
de bijdrage aan het zgn Slachtofferfonds van 200€ ;
zijn u intussen bekend.

Reclame

Terug naar “Wegcode & Verkeersovertredingen”