Speekseltest en medicatie

sprankel
Topic Starter
Berichten: 17

Re: Speekseltest en medicatie

#16 , 13 jan 2020 18:34

U gaat er vanuit dat ik niet in staat ben om te rijden vanwege een medische aandoening, op welke feiten basseert u zich? Welke concrete problemen denkt u dat ik heb dat mijn rijcapaciteiten zouden kunnen beïnvloeden? En ik spreek hier los van de medicatie gezien de vergelijking met een blind persoon dat zichzelf in staat acht om te rijden.

Dit is exact waarom ik dit in het gewone leven verzwijg of de naam van de specifieke aandoening niet geef, de misvattingen en de vooroordelen zijn op zijn zachts gezegd enorm. Maar dat gaat mij heel gemakkelijk af omdat ik net het tegenovergestelde ben van wat men denkt dat ik zou moeten zijn, maar dan krijg je zowaar ongeloof en mag je plots in de verdediging.

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Ben je op zoek naar een gespecialiseerde advocaat? Jureca helpt jou aan de juiste advocaat. Klik hier voor een gratis intake.
LeenW
Berichten: 9745

#17 , 13 jan 2020 18:45

Ik zeg dat niet, de wetgever zegt dat.

Rijden en uw medicatie gaan mogelijk een probleem volgen, om dan te gaan argumenteren dat u er niet aan kan doen en de politie dit maar moet oplossen in uw voordeel, is m.i. iets te simplistisch. Daarom mag u de naam van uw aandoening inderdaad geheim houden, die doet er niet toe. Wat er wel toe doet, zijn de stoffen in de medicatie die u rijonbekwaam maken.

Inazuma
Berichten: 6664
Juridisch actief: Nee
Contacteer: Website Twitter

#18 , 13 jan 2020 20:56

U gaat er vanuit dat ik niet in staat ben om te rijden vanwege een medische aandoening, op welke feiten basseert u zich?
Als je boven de 25 ng/ml zit : op de verkeerswet ...

https://wegcode.be/wetteksten/secties/w ... 1-t4hs5bis

Artikel 37bis

§ 1. Wordt gestraft met een geldboete van 200 euro tot 2.000 euro :

1° hij die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt, of een bestuurder begeleidt met het oog op scholing, wanneer de speekselanalyse bedoeld in artikel 62ter, § 1, of de bloedanalyse bedoeld in artikel 63, § 2 de aanwezigheid in het organisme aantoont van minstens een van de volgende stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden :

Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)
Amfetamine
Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA)
Morfine of 6-acetylmorfine
Cocaïne of benzoylecgonine
en waarvan het gehalte gelijk is aan of hoger dan het gehalte bepaald in artikel 62ter, § 1, voor de speekselanalyse en in artikel 63, § 2, voor de bloedanalyse;


Er zijn hierop GEEN uitzonderingen in medische gevallen voorzien.


En de toegelaten hoeveelheid:
https://wegcode.be/wetteksten/secties/w ... -t5hs1afd2

ook daar: géén medische uitzondering voorzien ...


Als u er wel een vindt: ik lees 't graag ...

Reclame

sprankel
Topic Starter
Berichten: 17

#19 , 13 jan 2020 21:29

De wetgever heeft geen rekening gehouden met de medische toepassing waarbij het effect totaal anders is van de stoffen die mogelijks iemand rijdonbekwaam maken.

Ik ga het kort proberen uit te leggen, het onderliggend probleem is dat er niet altijd voldoende dopamine word afgeven, dat geeft een vrij brede waaier aan symptomen en meerdere aandoeningen wat niet beperkt blijft tot het gekende en vaak misbegrepen ADHD (wat ik overigens niet heb).

Een van de gevolgen maar niet beperkt tot, kan zijn het gebrek aan concentratie, geen dopamine, geen concentratie. In het geval dit voorkomt bij het rijden (ik hou van rijden dus de dopamine vloeit daar vlot in mijn geval) kan dit in extreme vorm leiden tot totaal rijdongeschikt (maar dat moet je echt op individuele basis beoordelen).

Als je die personen een stimulatiemiddel geeft wat de dopamine verhoogd zoals een amfetamine dan breng je die dopamine op een normaal niveau waardoor die persoon zich kan concentreren bij taken waar het anders niet kon, bijvoorbeeld bij het auto rijden.
Dat is ook de reden dat in bepaalde gevallen een kind wel rustig op zijn stoel kan zitten als een amfetamine/stimulatiemiddel toegediend word. In dat geval was het kind onrustig net omdat het intern geen stimulant had en continu opzoek ging naar manieren om dat wel te krijgen.

Bijkomstig, als de dopamine normaal vloeit bij iemand die doorgaans weinig dopamine heeft krijg je een concentratie die net veel hoger is dan een neurotypisch brein, wat logisch is gezien dat brein niet gewoon is van te werken op normale dopamine niveau's. In extreme variant kan dat zelfs leiden tot hyperfocus (wat ook een serieus misbegrepen concept is overigens)

Geef datzelfde middel aan een persoon waar er geen dopamine afgifte issue is, dan duw je dat dopamine niveau naar een veel hoger niveau en krijg je het effect van iemand die drugs misbruikt wat uiteraard gevolgen heeft voor de rijgeschiktheid.

Hetzelfde middel, hetzelfde stofje wat persoon A rijongeschikt maakt kan dus persoon B net rijgeschikt maken. Dat verschil, daar heeft de wetgever absoluut geen rekening mee gehouden maar gelukkig doet het parket dat op zekere hoogte wel (maar met de nodige rompslomp).

Overigens ikzelf ga onder die limiet van 25 zitten (dus volgens de letter van de wet mag ik rijden dan?) maar ik weet dat mijn dosis extreem laag is tegenover wat andere patiënten nemen. Tot hier toe heb ik geen enkel weet van een geval waarbij een rijbewijs ontnomen is geweest door deze medicatie.

LeenW
Berichten: 9745

#20 , 13 jan 2020 21:37

Toch oppassen met zo'n redenering, die hoort men wel eens bij alcoholisten die denken dat zij er beter tegen kunnen dan andere en wel in staat zijn met de wagen te rijden met 10 pinten op.

Ik wil u gerust geloven op uw woord, maar de wetgever kan dat niet en moet voor iedereen dezelfde regels toepassen. Of het nu om medische of andere redenen is, u mag niet rijden. Hoeveel argumentatie u ook geeft (en ik moet eerlijk toegeven, u maakt grotendeels een degelijk betoog), het verandert de situatie niet. U moet de politiek overtuigen, niet ons.

sprankel
Topic Starter
Berichten: 17

#21 , 13 jan 2020 23:44

Het hoeft ook niet dat u mijn woord geloofd (niet persoonlijk bedoeld), als het erop aankomt zal een expert ter zake, de enigste die dat mogen voorschrijven en waar ik dus heel regelmatig bijzit, dat nog veel beter uitleggen dan ikzelf aan de bevoegde instantie mocht dat nodig zijn. Voor die 70 euro voor 15 minuten mag die wel eens zijn praktijk uitkomen.

Ik heb ook totaal geen schrik dat het gerecht mij of andere patiënten rijongeschikt zou verklaren of het rijbewijs effectief zou intrekken zuiver en alleen vanwege deze medicatie want dan garandeer ik u dat er serieus protest zou komen uit de medische wereld. Dat een heel deel van de patiënten volgens de letter van de wet niet mag rijden, het is nieuwe info waarvoor dank maar ik concludeer dat het parket die zaken seponeert tenzij er andere redenen zijn om te vervolgen.

Waar ik wel schrik voor heb is dat ik een speekseltest krijg, mijn rijbewijs kwijt ben voor 2 weken tot ze erachter zijn wat het exact is om dan zonder pardon te melden kom het maar halen. (met alle gevolgen van dien met name voor het werk ) Bijkomstig sta ik dan gekend als zijnde ooit een positieve speekseltest afgelegd met als gevolg dat de kans exponentieel toeneemt dat ik terug een test krijg bij een volgende controle.Dat scenario is hetgeen ik wilde counteren door net op voorhand af te toetsen wat de juiste reactie is mocht het voorvallen.

Ik concludeer aftoetsen met de arts of mijn reden wel wettig zal verklaard worden door een andere arts.

LeenW
Berichten: 9745

#22 , 14 jan 2020 09:33

Het probleem is dat noch een doktersattest, noch een verklaring onder eed van hem of een andere arts voldoende is. Er is gewoon geen medische tolerantie voorzien, hoe mooi uw expert het ook gaat verwoorden. U moet rekenen op de goodwill van de behandelende magistraten. Of natuurlijk de veiligere optie, carpoolen naar het werk.

Terug naar “Wegcode & Verkeersovertredingen”