Vreemde situatie met RVA en terugvorderen van uitkeringen

KikiG
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

Vreemde situatie met RVA en terugvorderen van uitkeringen

#1 , 16 dec 2017 11:01

Ik ben in een nogal vreemde situatie beland met RVA.

Ik ga proberen om het zo kort mogelijk te omschrijven, maar gezien er nogal veel punten zijn wordt het wel een lang verhaal. Adressen zijn uiteraard fictief.

Even korte informatie. De laatste periode dat ik uitkeringen of enig ander sociaal voordeel heb ontvangen is de periode 3/12/2012- 17/05/2014.

Op 24/08/2017 staat er een sociaal inspecteur op aanvraag van RVA voor mijn deur die beweert dat ik een gesprek heb gehad met iemand van kinderbijslag ivm teveel ontvangen kindergeld. Als ook de vraag om te bewijzen dat ik in de periode 3/12/2012 - 17/05/2014 effectief alleen woonde op het adres “converse 21, te 2000 all star”.
Nu heb ik nooit kinderen gehad en heb ik dus ook nooit kindergeld ontvangen. En ik woonde sinds eind 2009 op het adres “stan smith 5, te 3000 Adidas.
Ik vertel dit aan de sociaal inspecteur en na nazicht van het rijksregister en de historiek in mijn dossier bevestigd hij dat het hier foute informatie betreft. Hiji kan namelijk nagaan dat ik inderdaad sinds 2009 te Adidas sta gedomicilieerd en dat ook RVA sinds 2009 op de hoogte is van mijn adres te Adidas. Als bewijs dat ik toen alleenstaand was werd er afgesproken om mijn bankafschriften aangaande die periode door te sturen. Dit deed ik ook waarop ik niets meer hoorde van de sociaal inspecteur. Probleem opgelost dacht ik.

Op 9/11/2017 zit er een brief van RVA in de bus. Een uitnodiging voor diezelfde dag om 10u. Gezien ik de brief pas na 10u in de bus vond kon ik dus onmogelijk aanwezig zijn op de uitnodiging. Natuurlijk geen postzegel of poststempel aanwezig op de omslag. Dus ik kan niet nagaan of de brief tijdig werd verstuurd. Hierop neem ik diezelfde dag nog meteen contact op via het telefoonnummer vermeld op de brief. Daar krijg ik een medewerker aan de lijn die mij zegt dat ik diezelfde dag nog een mail moet sturen met mijn weerwoord. Maar hij weet mij ook al te vertellen dat er voldoende bewijs is, dat ik zal moeten betalen en dat als ik weiger te betalen het geld van mijn belastingen zal worden gehouden. Half in shock vraag ik dan op basis waarvan gezien ik dacht dat alles uitgeklaard was met de sociaal inspecteur. Waarop de medewerker antwoord dat de discussie lang genoeg heeft geduurd en gewoon de telefoon dicht gooit. Na een uurtje bekomen stuur ik mijn weerwoord zoals gegeven aan de sociaal inspecteur door naar het op de uitnodiging vermelde e-mailadres.
Echter mag ik op deze e-mail toevallig nooit een reactie ontvangen.
In die uitnodiging werd ook verwezen naar een pro-Justitia van 15/09/2017. Ik vermoed dat een pro-Justitia een pv is? Moet ik deze normaal ook niet overhandigd krijgen? Want tot op heden heb ik niets ontvangen.

Op 21/11/2017 ontvang ik dan weer een brief van RVA, de beslissing gemaakt op 13/11/2017 (die de medewerker op 09/11/2017 al kon vertellen aan de telefoon. Een helderziende?) en 6586,56euro wordt van mij terug gevorderd. In de beslissing staat ook een korte samenvatting van de bewijzen van RVA. “Uit een controle door de politie, uit onderzoek door onze controledienst, uit een verklaring van de verhuurder, uit een verklaring van uw partner (zelfstandige) blijk dat u sinds 2009 samenwoont met deze laatste die trouwens ook de huurovereenkomst ondertekend heeft. Een heel andere samenvatting dan ik van de sociaal inspecteur mocht vernemen. Alweer bel ik naar het nummer op de brief. Daar wordt mij weer aangeraden een mail te versturen met mijn weerwoord. En weer stuur ik een e-mail met dit keer mijn weerwoord op de beknopte samenvatting die in de beslissing wordt vermeld.
Op 4/12/2017 krijg ik dan de reactie dat RVA geen reden ziet om zijn beslissing te herzien. Met dan pas een volledige omschrijving van op welke basis ze hun beslissing hebben genomen.

Volgens RVA heeft de politie doorheen 2016 en 2017 onderzoek gevoerd naar mijn gezinssamenstelling en mijn effectieve woonplaats.

Er wordt beweerd door RVA dat mijn partner op 28/02/2016 een verklaring zou hebben afgelegd bij de politie waarin hij verteld bij mij te wonen en zijn domicilie daar niet te willen plaatsen omdat hij mij ten volle wil laten genieten van mijn financiële steun. Dit terwijl mijn partner nooit een verklaring heeft afgelegd tegenover politie en ik op 28/02/2016 al 2jaar geen enkele “financiële steun” ontving. Nogal een heel vreemde verklaring dus.
Toch geeft de politie dit door aan de arbeidsauditeur die de politie vraagt om dit verder te onderzoeken.

Zo gaat de politie volgens RVA vervolgens langs bij de verhuurder van de woning die blijkbaar zou verklaard hebben dat wij daar sinds oktober 2009 samen wonen. Dit terwijl mijn partner de woning wel had gehuurd maar toch nog bij zijn ouders verbleef en gezien ik een woning nodig had heb ik dus mijn intrek genomen in de woning, ik heb mij daar gedomicilieerd en alle facturen waren voor mijn rekening. Ik woonde daar dus mijn inziens alleen. Mijn partner heeft ook altijd zijn domicilie bij zijn ouders laten staan zolang hij niet bij mij woonde, dus in het rijksregister stond ik normaal gezien ook alleen op het adres ingeschreven. Dus ook daar kunnen ze die informatie niet gehaald hebben. Mijn partner beslist pas ergens in 2015 om te gaan samen wonen en pas vanaf dan Betaald hij mee in de kosten. De verhuurder heb ik in die 8jaar dat ik daar verbleven heb nooit gezien. Zelfs niet als er problemen waren in de huurwoning. Hij was van het principe “geld ontvangen en voor de rest de boom in”. Maar hij gaat wel even gaan vertellen wie wanneer in de woning verbleef. Maar moet een verklaring niet effectief bewezen zijn voor deze kan gebruikt worden als bewijs om iemand te beschuldigen?

In juli/augustus 2016 voert de politie volgens RVA ook nog een discreet onderzoek uit (Als in bespioneren wie wanneer binnen en buiten gaat) Daaruit blijkt dat ik inderdaad te Adidas woon maar dat ik daar samenwoon met mijn partner. Let op, we zijn dan 2016 en ik noch mijn partner ontvangen een uitkering of enig ander sociaal voordeel op dat moment. Dus naar mijn idee mag ik dan toch wel samen wonen zonder dat ik dit hoef door te geven aan RVA? Mijn laatste uitkering ooit was 17/05/2014.

Ik en mijn partner worden door de politie echter nooit op de hoogte gebracht of ondervraagd aangaande dit onderzoek. Geen van ons beide heeft tot op heden iets vernomen van de politie.

Dan zitten we weer aan waar het begon voor mij, die sociaal inspecteur op aan mijn deur stond en dus pas vanaf die dag (24/8/2017) ben ik op de hoogte gebracht over een lopend onderzoek naar mij. En die inspecteur stond daar dus met die foutieve informatie, Toch blijkt volgens RVA uit die inspecteur zijn onderzoek dat ik een onjuiste aangifte heb gedaan tegenover RVA want hij heeft vastgesteld dat ik en mijn partner samen wonen te Adidas. Mijn partner stond toen ook al bij mij gedomicilieerd, dus ik begrijp nog altijd niet waarom dit onderzocht moest worden. Het stond gewoon in het rijksregister en toen hij daar naar vroeg tijdens het gesprek heb ik ook gewoon gezegd dat ik samenwoonde met mijn partner. We zijn dus al augustus 2017. Meer dan 3 jaar na mijn laatst ontvangen uitkering.

Wat gebeurt er nu,
RVA beschuldigd mij van opzettelijk valse verklaringen te hebben afgelegd voor de periode 3/12/2012-17/05/2014 op basis van vaststellingen uit 2016/2017 en een onbestaande verklaring van mijn partner en een verklaring van een verhuurder die in 8jaar tijd zelden in de woning is geweest en dus niet weet wie daar wanneer verbleef en dus zomaar wat verkondigd.

Politie stapt naar de arbeidsauditeur met blijkbaar een valse verklaring van mijn partner waar ook geen kopie van gegeven kan worden (dus waar is die verklaring?) de arbeidsauditeur geeft daarop zonder te verifiëren of ik inderdaad uitkeringen ontvang en of deze verklaring correct is, aan de politie de opdracht dit verder te onderzoeken. Tussen februari 2016 en augustus 2016 worden ik en mijn partner dus in de gaten gehouden door politie en wordt onze hele privé doorgelicht. En nu word ik beschuldigd door RVA voor uitkeringsfraude (of hoe moet men dit noemen) voor de periode 3/12/2012- 17/05/2014 op basis van foute informatie en vaststellingen uit 2016/2017.

Begrijpen wie begrijpen kan.

Mijn vragen:

1. Hoe kan het dat politie via de arbeidsauditeur een onderzoek kan starten op basis van een onbestaande verklaring van mijn partner die dan ook nog is totaal onlogisch is? Er werd al meermaals gevraagd naar een kopie van die verklaring, echter wordt deze vraag nooit beantwoord.

2. Hoe kan het dat ik en mijn partner op geen enkel moment door de politie op de hoogte werden gebracht over dit onderzoek en ook nooit zelf ondervraagd zijn geweest? Hebben wij niet het recht om ons eigen verhaal te doen in een onderzoek naar ons?

3. Hoe kan het dat politie de toestemming krijgt en doorheen heel het jaar 2016 een onderzoek voert zonder dat iemand van ons een uitkering ontvangt en er dus geen enkele reden is voor een onderzoek? Want politie en de arbeidsauditeur kunnen volgens mij toch echt wel nagaan of er inderdaad verklaard is dat ik onrechtmatige uitkeringen ontving en of ik ook daadwerkelijk uitkeringen ontving. Wat dus niet het geval was. Dus op basis waarvan hadden ze dan het recht om mijn en mijn partners privé na te gaan?

4. Hoe kan het dat gezien geen van ons beide een uitkering ontvangt, RVA toch op de hoogte wordt gebracht en informatie over ons privéleven ontvang van de politie?

5. Hoe kan RVA nu van mij geld terug eisen voor de periode 3/12/2012 - 17/05/2014 op basis van een politie onderzoek uit de periode 2016/2017 en een controle van een sociaal inspecteur in 2017?

Kortom, er is hier volgens mij iets heel vreemd aan de hand. En alles samen krijg ik echt de indruk dat er hier gewoon een vuil spel wordt gespeeld.

Ik heb nog getracht op 5/12/2017 mijn weerwoord te geven via e-mail op de dan pas verkregen volledig lijst, door alles te ontkrachten en tegenbewijzen te leveren. Maar de enige reactie die ik nog krijg is dat de vaststellingen duidelijk en onweerlegbaar zijn. En indien ik niet akkoord ga met de beslissing, ik maar in beroep moet gaan via de arbeidsrechtbank. Dus mijn mail even nalezen vraagt duidelijk teveel moeite. En ik moet het meer gaan vertellen op de rechtbank.

Dus ik moet nu maar even een advocaat nemen en betalen om in beroep te gaan, waarvan de kosten ongeacht de uitspraak voor mijn eigen rekening zijn. En dit omdat RVA zich allereerst het recht heeft toegeëigend om onrechtmatig informatie uit ons privéleven te verzamelen uit 2016/2017, waar RVA niets verkeerd kan vinden gezien er dan al lang geen uitkeringen meer zijn. En dan gaan ze die vaststellingen maar gebruiken om mij te beschuldigen voor een periode van enkele jaren eerder waarin ik wel uitkeringen ontving maar mijn situatie wel helemaal anders was. Bewijzen voor de periode 2012/2014 zelf worden niet genoemd. Behalve dan de verklaring van de verhuurder. Maar ik denk dat politie en/of RVA toch eerst moet nagaan dat deze verklaring juist is en niet zomaar op basis van een gegeven verklaring iemand kan beschuldigen? Anders kan ik morgen even zomaar iedereen gaan beschuldigen en zonder na te gaan of mijn beschuldigen terecht zijn worden die mensen dan beschuldigd door politie of een andere instantie. Dat dit in Congo gebeurd kan ik nog geloven. Maar in België?

Ik kan heel dit dossier tegen mij in elk geval niet meer volgen.

Er is hier volgens mij toch echt wel sprake van schending van mijn en mijn partners privacy voor de periode 2016/2017 alsook laster aan mijn adres door RVA?
RVA weet namelijk wat mijn inkomsten zijn, wat mijn partners inkomsten zijn en waaruit deze worden verworven. Zo leggen ze er in hun “bewijzen” nogal sterk de nadruk op dat mijn partner zelfstandige is in hoofdactiviteit en dus inkomsten heeft. Hij is nu inderdaad zelfstandige, maar in bijberoep nooit als hoofdactiviteit zelfstandige geweest. En ik begrijp niet waarom dit zo nadrukkelijk vermeld word in de bewijzen gezien RVA geld terug wil vorderen voor 2012/2014 en er toen ook nog geen sprake was van de zelfstandige activiteit van mijn partner. Die is hij pas gestart nadat hij bij mij is komen wonen en toen geen van ons beide een uitkering ontvingen.

Ook al weet ik dat ik recht in mijn schoenen sta. Als ik dan lees op internet dat er echt maar een heel klein percentage zaken die in beroep gaan tegen RVA hun gelijk halen wordt ik toch wel wat ongerust. RVA heeft voor de periode 3/12/2012 - 17/05/2014 weinig en niet relevante bewijzen. Maar dit geld voor mij evenzeer. Want hoe kan ik nu ooit nog bewijzen hoe mijn situatie was in 2012/2014? Ik heb enkel mijn bankafschriften van die periode waarin duidelijk te zien is dat ik elke maand opnieuw alle kosten en betalingen alleen droeg. Echter heb ik deze bankafschriften doorgestuurd naar de sociaal inspecteur alsook naar RVA, maar ze blijven blijkbaar zeker van hun zaak. Dus dat ik alleen instond voor de kosten is blijkbaar geen goed bewijs.

En nu kan ik kiezen, of ik betaal de 6586,56euro terug, of ik betaal een advocaat om
In beroep te gaan wat voor 13/02/2018 moet gebeuren. Wat ik ook doe, het zal mij dus geld kosten.

Kan in nog iets doen/proberen om dit op te lossen voor ik daadwerkelijk naar een advocaat moet stappen om in beroep gaan via de arbeidsrechtbank?

En als ik dan toch een advocaat moet nemen, kan ik dan ook verder gaan dan enkel in beroep te gaan en RVA aanklagen voor in elk geval al laster en waarschijnlijk ook het schenden van mijn en mijn partners privacy gedurende de periode 2016/2017. En wat met de politie en arbeidsauditeur? Mogen zij zomaar mensen hun privé bloot leggen zonder enige reden en die mensen zelf daarvan nooit op de hoogte stellen of ondervragen?
En dan ook nog dit onderzoek doorspelen aan RVA?

Edgar W.
Juridisch actief: Ja
Regio: België

Een juridische oplossing. Voor elk probleem, voor iedereen!

Wil je een analyse van jouw juridische situatie? Jureca staat voor je klaar. Bestel eenvoudig online en bespaar. All-in prijs €125. of bel direct met een specialist op het nummer 0904 69 400 voor een eerste antwoord op uw vraag.
denlowie
Berichten: 15197
Juridisch actief: Nee

#2 , 16 dec 2017 11:31

Ik hoop dat je aangesloten bent bij een vakbond om via hun een gratis advocaat kan gebruiken en zij zullen dan in beroep gaan.

Of wel ben je mondig genoeg om zelf naar de rechtbank te gaan, maar de regels van de sociale wetgeving zijn zo gespecialiseerd, zeker wat werkloosheid betreft, dat je best met de vakbond bent of een gespecialiseerde advocaat en dit kost een pak geld.

De overgrote meerderheid van advocaten kent deze materie niet.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

KikiG
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#3 , 16 dec 2017 12:07

Ik ben jammer genoeg niet meer aangesloten bij een vakbond. Dus ik heb geen recht op gratis verdediging via een vakbond.

Ik ben op dit moment huisvrouw en heb dus geen enkele inkomsten. Niet uit loon en niet uit uitkeringen.

Ik denk dat dit net is waarom RVA met dit dossier durft door te gaan, ze vermelden zelf meermaals in het dossier dat ik geen inkomsten heb. Dus ze weten dat ik geen 6586,56euro kan betalen, maar ze weten ook dat een advocaat om in beroep te gaan voor mij onbetaalbaar is. Dus op dit moment hebben ze mij in een hoek gedreven waar ik gewoon vast zit.

Ik kan wel zelf alles gaan proberen uitleggen in beroep voor de arbeidsrechtbank. Maar ikzelf heb geen inzage in het volledige dossier en documenten, En ikzelf ben totaal niet op de hoogte over de wetgevingen in deze materie. Dus ik vermoed dan dat het al op voorhand een verloren zaak zou worden als ik voor mezelf ga pleiten.

Reclame

denlowie
Berichten: 15197
Juridisch actief: Nee

#4 , 16 dec 2017 12:30

Kijk of je recht heeft op een pro deo
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

KikiG
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#5 , 16 dec 2017 13:52

Zoals ik reeds heb opgezocht heb ik daar ook geen recht op gezien ik niet alleen gedomicilieerd ben op het adres. Blijkbaar wordt om recht te hebben op een pro deo advocaat ook gekeken naar de inkomsten van de persoon die bij jou gedomicilieerd staat ookal ben je niet wettelijk samenwonend. Gezien het inkomen van mijn partner ver boven de maximum grens ligt om het recht op een pro deo advocaat te hebben is dit dus ook geen mogelijkheid als deze voorwaarde van alleen gedomicilieerd te staan inderdaad klopt.

Sirkii
Berichten: 3868

#6 , 17 dec 2017 10:25

Uit un verhaal lees ik dat de RVA vindt dat er voldoende elementen zijn om je als samenwoner te beschouwen: samen huurcontract getekend, getuigen (foutief volgens u maar bewijs dat maar eens ...), mogelijks bleek uit het bankonderzoek dat je bv (bijna) geen huishoudelijke uitgaven deed of dat je vaste kosten dermate hoog waren dat er wel een partner moest zijn die meebetaalde. Samenwoners met een partner die thuis nog gedomicilieerd blijven zijn er massa s (k Heb niet geschreven dat dit bij u zo was. Dat weet ik niet)

De RVA heeft idd redelijk veel mogelijkheden om samenwoningsonderzoeken te doen. Ben geen expert maar zoals ik uw verhaal lees leg je je er ws het best bij neer. Vooral ook - zoals je zelf schrijft - gelijk hebben één ding is doch gelijk krijgen pokkeduur is aan advocaatskosten.

Pro deo: de tabellen met inkomstengrenzen spreekt idd over samenwoners en niet over “wettelijk” samenwonend. Dus ook voor feitelijke samenwoners van toepassing met een schemerzone voor bv cohousers.

Jos_be
Berichten: 38

#7 , 20 dec 2017 11:12

"Ik ben jammer genoeg niet meer aangesloten bij een vakbond. Dus ik heb geen recht op gratis verdediging via een vakbond. ".
Dan is het nu het moment om u terug lid te maken! Ga naar de vakbond en bespreek dat met hen.
Voor gebruik van hun advocaten geldt doorgaans een wachttijd van 6 maanden (u moet dus 6 maanden lid zijn), maar ze schieten onmiddellijk in gang, op voorwaarde dat u 6 maanden lidgeld betaalt.
Dat dossier lijkt me overigens nogal een rommeltje...

mava105
Berichten: 19190
Juridisch actief: Nee
Locatie: Regio Leuven

#8 , 20 dec 2017 12:09

"op voorwaarde dat u 6 maanden lidgeld betaalt.
.
Het is die vakbonden dan enkel om het geld te doen :evil:

denlowie
Berichten: 15197
Juridisch actief: Nee

#9 , 20 dec 2017 12:53

"op voorwaarde dat u 6 maanden lidgeld betaalt.
.
Het is die vakbonden dan enkel om het geld te doen :evil:
Voor wat hoort wat !!

Ik ben zeker geen pro vakbondsman, maar de werknemers mogen zeer blij zijn dat dit bestaat, je zou eens een dag aan een loket moeten staan en horen met welke vragen en klachten daar gesteld worden, heb jaren lang met een werknemer van een vakbond op café gezeten, mens is op vervroegd pensioen gegaan van de stress.
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

Jos_be
Berichten: 38

#10 , 20 dec 2017 16:37

Het grote voordeel van naar de arbeidsrechtbank te stappen is in elk geval dat u zo inzage krijgt in het dossier.
Als het werkelijk zo is (wat ik me maar moeilijk kan voorstellen, maar het kàn), dat de beslissing genomen is, mede op grond van stukken, die er niet blijken te zijn, dan is dat toch maar een zwak dossiertje... Het is dan aan de rechtbank om uit te maken of de aangehaalde bewijzen die de RVA aandraagt zwaar genoeg wegen.

U moet zich vooral niet laten intimideren: zelfs als u met twee op hetzelfde adres zou gedomicilieerd zijn, in een periode waarin u werkloosheidsuitkeringen ontving, wil dat nog niet zeggen, dat u daarmee ook automatisch "samenwonend" was.
Om "samenwonend" te zijn, moet er sprake zijn van een "gemeenschappelijke huishouding". Dat is een feitenkwestie, die à la limite door een rechtbank dient beoordeeld te worden. Alleen al daarom doet u er goed aan om naar de rechtbank te stappen!
Een "gezamelijke huishouding" kan uit tal van zaken blijken (domicilie is er daar maar een van, maar op zich onvoldoende): het ondertekenen van een gezamelijk huurcontract, het delen van vaste kosten en kosten levensonderhoud, het gemeenschappelijk gebruik van keuken, badkamer, slaapkamer, ..., het hebben van slechts een deurbel enzovoort enzoverder.
Aan u om zoveel mogelijk van de elementen die zij aandragen te weerleggen.
De RVA kan daar wel een mening over hebben en op grond daarvan een sanctie opleggen, maar daarom houdt die nog niet stand als een rechtbank ze onder de loep neemt!
Tot voor kort gold als sterke aanwijzing "het delen van de leefkosten" zoals huur, energie, voeding enz. maar ook dat staat op losse schroeven sinds een zeer recent arrest van het hof van cassatie (09/10/2017) rond "co-housers" en sociale uitkeringen.

U vindt het allicht vreemd dat de RVA "zover terug gaat", maar ze mogen en kunnen dat, evenwel met die beperking, dat hun onderzoek enkel betrekking mag hebben op de periodes waarin u uitkeringen ontving. De dag nadat u de laatste werkloosheidsuitkering ontvangen hebt, staat het u vrij om samen te wonen met de ganse stad, als u dat wil. Daar heeft de RVA geen zaken meer mee.

KikiG
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#11 , 21 dec 2017 11:07

Voor de duidelijkheid.

Mijn partner had het huurcontract alleen getekend in oktober 2009. Dus we hebben het contract niet samen getekend. We woonden nogal ver uit elkaar en daarom heeft hij een woning gehuurd dichter bij mij in de buurt om in de weekends makkelijker te kunnen afspreken. Hij zou dan in het weekend in die woning verblijven. Dus hij heeft deze nooit gehuurd om er zijn hoofdverblijfplaats van t maken. Eind november 2009 heb ik er dan mijn vaste intrek genomen. Het huurcontract is wel altijd op mijn partner zijn naam blijven staan en hij betaalde ook gewoon verder aan de verhuurder. Maar alle facturen voor water, gas, elektriciteit, internet,... had ik wel op mijn naam en middels mijn bankafschriften is er ook te zien dat ik ze maand na maand betaalde met mijn bankrekening. Geen enkele betaling ontbreekt in mijn bankafschriften. Dus over kosten delen kan ook al niet gesproken worden.

Dus eigenlijk woonde ik in het “buitenverblijf” van mijn partner en hij was daar enkel in het weekend meestal van vrijdagavond of zaterdagmiddag tot maandag ochtend. Tijdens de week ging hij gewoon naar huis.

Pas toen hij in december 2014 had beslist om een eigen zaak te starten is hij bij mij ingetrokken en dan ook zijn bedrijf op dat adres ingeschreven. Maar toen had ik geen uitkeringen meer en heb er tot op heden ook nooit nog aangevraagd. Dus ik zag daar geen probleem in.

De politie is dan ineens in 2016 een onderzoek gestart op basis van een verklaring van mijn partner. Die op 28/02/2016 (wat dus bijna 2jaar na mijn laats ontvangen uitkering is) zou verklaard hebben dat hij zijn domicilie niet bij mij kon plaatsen omdat ik anders niet ten volle zou kunnen genieten van mijn financiële steun. Mijn partner weet totaal van geen verklaring en komt daarbij ook uit de lucht gevallen, en het is ook zeer onlogisch dat hij op 28/02/2016 gaat verklaren dat hij mij wil laten genieten van mijn financiële steun. Als ik geen uitkeringen of andere sociale voordelen ontvang kan ik er ook moeilijk van genieten.

En wat ik dan nog het vreemdste vind is dat deze verklaring dan naar het arbeidsauditoraat wordt door gestuurd waarop die om verder onderzoek vraagt. Waarom een onderzoek naar een koppel starten waarvan de 1ne al meer dan 2jaar geen uitkeringen meer ontvangt en de andere nooit een uitkering heeft ontvangen?

En dan voert de politie ook nog een “discreet onderzoek” (ze zijn ons dus komen bespioneren) uit in juli 2016/augustus 2016.
Waarom al die onderzoeken ? In mijn ogen was het nooit een geheim dat wij daar samenwoonden en ik had hun dat dus eigenlijk ook gewoon zelf kunnen vertellen. Dat had hun heel wat werkuren bespaard. Dus ik begrijp niet op basis van welke vermoedens er een onderzoek gedaan moest worden. En waarom zijn wij zelf nooit op de hoogte gebracht of ondervraagd door de politie?

En dan komt er in augustus 2017 (wanneer mijn partner al bij ik was gedomicilieerd) een sociaal inspecteur in opdracht van RVA aan de deur met 2 punten in het dossier die totaal fout waren.
Eerst beweerd hij dat ik teveel kindergeld heb getrokken en dat ik daarvoor al een gesprek had gehad met iemand van kindergeld.
Dit terwijl ik nooit kinderen heb gehad en dus ook nooit kindergeld heb gekregen. En er is ook nooit iemand aan mijn deur geweest van kindergeld.
En de tweede bewering was dat ik in de periode december 2012 - mei 2014 aan RVA zou verklaard hebben op adres “B” gewoond te hebben. Terwijl ik effectief op adres “A” samenwoonde met mijn partner.
Dit kon ik ook meteen weerleggen gezien RVA zijn brieven altijd zijn aangekomen op adres A. En de sociaal inspecteur heeft dit ook ter plaatse nagetrokken en kon vaststellen dat RVA inderdaad al op de hoogte is sinds december 2009 dat ik op adres “A” woonde en ik sinds november ben ingeschreven bij de gemeente op adres “A” dus dat er nooit voor de periode 2012/2014 kan verklaard zijn dat ik op adres “B” woonde. Als bewijs dat ik alleen woonde tijdens die periode mailde ik mijn bankafschriften door.
En toch beweerd RVA dat ook dit onderzoek heeft uitgewezen dat ik in 2012/2014 samenwoonde met mijn partner. Hoe dat onderzoek dat kan uitwijzen weet ik ook niet.
De sociaal inspecteur zou ook de pro Justitia van 15/09/2017 opgemaakt hebben maar daar heb ik ook nog niets van gehoord of gezien. Ik ben wel heel benieuwd welk verhaal die daarvan gemaakt heeft.

En waar RVA ook flink de nadruk op legt is dat mijn partner volgens hun zelfstandige in hoofdberoep, dit terwijl hij zelfstandige is in bijberoep. Maar dit is dus ook pas sinds december 2014 (dit is ook duidelijk terug te vinden in de kruispuntbank). En dit heeft dus ook geen belang voor de periode december 2012 - mei 2014 waarvoor RVA nu geld terug vordert.

Dus kortom RVA vind dat ze van mij geld kunnen terug vorderen voor december 2012/ mei 2014 omdat mijn partner het huurcontract heeft afgesloten in oktober 2009 , hij de huur betaalde, ik daar gedomicilieerd stond sinds november 2009 en we in 2016/2017 samen wonen volgens onderzoek van politie en sociale inspectie en mijn partner zelfstandige is sinds december 2014.

Mijn bankafschriften als bewijs dat ik alles alleen betaalde en mijn verhaal zijn niet voldoende bewijs volgens RVA, want zij vinden dat de vaststellingen van politie en sociale inspectie duidelijk en onweerlegbaar zijn voor de periode waarvoor ze geld terug vorderen.

Echt nogal veel eigenaardigheden in 1 dossier. Ik heb al gezocht naar de verborgen camera, maar die is er niet. Dus het is geen grap.

KikiG
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#12 , 21 dec 2017 11:38

En er zal ook zeker in beroep gegaan worden. Daar twijfel ik niet over. Had het nu over 500euro gegaan zou ik nog zeggen “betalen en we zijn van de miserie verlost”. Maar om zomaar even meer dan 6500euro te gaan betalen gaat mij toch iets te ver.

Ik zal dan wel alleen naar de arbeidrechtbank moeten, want volgens de brief van RVA zijn de advocaatskosten ook voor mijn eigen rekening zelfs al haal ik mijn gelijk voor de rechtbank. Ik heb geen idee wat een advocaat ongeveer gaat kosten, maar ik kan mij wel voorstellen dat we ook daarbij naar de bedragen met 3 cijfers gaan. En om zulke bedragen uit te geven om mij te verdedigen voor een vergissing gemaakt door de politie en/of RVA vind ik toch wel heel erg zuur geld.
Maar dan is de vraag of het zonder advocaat wel haalbaar is. Er gaan namelijk nogal wat verhalen rond dat je zonder advocaat onmogelijk je gelijk kan halen tegenover RVA.

denlowie
Berichten: 15197
Juridisch actief: Nee

#13 , 21 dec 2017 12:32

Ik heb geen idee wat een advocaat ongeveer gaat kosten, maar ik kan mij wel voorstellen dat we ook daarbij naar de bedragen met 3 cijfers gaan. En om zulke bedragen uit te geven om mij te verdedigen voor een vergissing gemaakt door de politie en/of RVA vind ik toch wel heel erg zuur geld.
Maar dan is de vraag of het zonder advocaat wel haalbaar is. Er gaan namelijk nogal wat verhalen rond dat je zonder advocaat onmogelijk je gelijk kan halen tegenover RVA.
De kost zou wel eens 4 cijfers kunnen zijn !

En voor het op te nemen tegen de RVA zal je niet de eerste beste advocaat moeten nemen want dit is zeer gespecialiseerde materie.

De vakbonden zijn daarin gespecialiseerd .
Als er één deur dicht gaat, gaat er een andere open.

KikiG
Topic Starter
Berichten: 6
Juridisch actief: Nee

#14 , 21 dec 2017 18:17

Ik bedoelde ook 4 cijfers :).

Dus als ik het goed begrijp zal het mij sowieso een een paar duizend euro kosten om hier weer uit te geraken. :(

En dat allemaal voor niets. Want ik heb niet veel bewijzen, maar ik kan wel bewijzen dat ik de kosten toen der tijd effectief alleen droeg. RVA staat daar dan enkel met een onterecht vermoeden op basis van feiten die zich bevinden ver na de periode waarin ik uitkering kreeg. Ik weet ook zeker dat RVA geen bewijzen heeft voor die periode waarvoor ze geld terug vorderen, want van iets dat zich niet heeft voorgedaan kunnen geen bewijzen bestaan denk ik dan. Dus ik dacht dat ik wel redelijk sterk stond met mijn bewijzen tegenover hun vermoeden.

Maar zonder advocaat gaan is dus op voorhand al verloren als ik het goed begrijp?

Jos_be
Berichten: 38

#15 , 28 dec 2017 13:55

Wat is er mis met even bij de vakbond langs gaan? Is dat te moeilijk of zo?

Terug naar “Andere”